DANFOSS PRICE LIST

For more information contact us:
Tel. +358 400284740;
E-mail: info@convertwell.fi
Address : Convertwell Oy Ab, Kirjokannenkatu 11, 20660 Littoinen, Finland

Ordering codeManufacturerItem descriptionList price [€/piece]
061H3005DanfossRGE Fan speed controller Z1N4-7DS250.00
061H3006DanfossRGE Fan speed controller X3R4-7DS1100.00
061H3008DanfossRGE Fan speed controller Z1P4-7DS344.00
061H3009DanfossRGE Fan speed controller Z1Q4-7DS411.00
061H3013DanfossRGE Fan Speed Controller Z1N4-5H344.00
061H3021DanfossRGE Fan speed controller Z1N6-7DS265.00
061H3022DanfossRGE Fan speed controller Z1P6-7DS331.00
061H3023DanfossRGE Fan speed controller Z1Q6-7DS414.00
061H3028DanfossRGE Fan speed controller X3R6-7DS1051.00
061H3045DanfossRGE Fan speed controller Z1L4-7DS184.00
061H3048DanfossRGE Fan Speed Controller Z1L6-7DS181.00
061H3102DanfossXGE Fan speed controller AE01 I/5011.00
061H3103DanfossXGE Fan speed controller AA01 I/608.00
061H3140DanfossXGE Fan speed controller 4C161.00
061H3141DanfossXGE Fan speed controller 4CI I/60161.00
061H3142DanfossXGE Fan speed controller 4CB161.00
061H3144DanfossXGE Fan Speed Controller 2C161.00
061H3160DanfossXGE Fan speed controller 6C161.00
061H3240DanfossXGE Fan speed controller 4M154.00
061H3242DanfossXGE Fan speed controller 4MB167.00
061H3246DanfossXGE Fan Speed Controller 4S-E169.00
061H3247DanfossXGE Fan Speed Controller 6SE181.00
061H3260DanfossXGE Fan speed controller 6M154.00
061H4000DanfossFQS Flow switch U30G173.00
061H4002DanfossFQS Flow switch 030G196.00
061H4005DanfossFQS Flow switch W30G239.00
061H4013DanfossFQS Flow Switch 030GQ9213.00
061F9801DanfossCCB Cartridge switch JB08 I/100123.00
061F9806DanfossCCB Cartridge switch 4UB02W I/100123.00
061F9808DanfossCCB Cartridge switch 2UB03W I/100123.00
061F9809DanfossCCB Cartridge switch 2UB04W I/100123.00
061F9810DanfossCCB Cartridge switch 2UB05W I/100123.00
061F9908DanfossCCB Cartridge Switch 2UB03W I/20141.00
068F1161DanfossAKV10-1 Valve ODF-ODF 3/8-1/2in Multi 18204.00
068F1162DanfossAKV10-1 Valve ODF-ODF 10-12mm Multi 18204.00
068F1164DanfossAKV10-2 Valve ODF-ODF 3/8-1/2in Multi 18204.00
068F1165DanfossAKV10-2 Valve ODF-ODF 10-12mm Multi 18204.00
068F1167DanfossAKV10-3 Valve ODF-ODF 3/8-1/2 Multi 18204.00
068F1168DanfossAKV10-3 Valve ODF-ODF 10-12mm Multi 18204.00
068F1170DanfossAKV10-4 Valve ODF-ODF 3/8-1/2in Multi 18204.00
068F1171DanfossAKV10-4 Valve ODF-ODF 10-12mm Multi 18204.00
068F1173DanfossAKV10-5 Valve ODF-ODF 3/8-1/2in Multi 18204.00
068F1174DanfossAKV10-5 Valve ODF-ODF 10-12mm Multi 18204.00
068F1176DanfossAKV10-6 Valve ODF-ODF 3/8-1/2in Multi 18204.00
068F1177DanfossAKV10-6 Valve ODF-ODF 10-12mm Multi 18204.00
068F1179DanfossAKV10-7 Valve ODF-ODF 1/2-5/8in Multi 18204.00
068F1180DanfossAKV10-7 Valve ODF-ODF 12-16mm Multi 18204.00
068F5000DanfossAKV15-1 Valve ODF-ODF 3/4in Singlep.563.00
068F5001DanfossAKV15-1 Valve ODF-ODF 18mm Singlep.563.00
068F5005DanfossAKV15-2 Valve ODF-ODF 3/4in Singlep.563.00
068F5006DanfossAKV15-2 Valve ODF-ODF 18mm Singlep.563.00
068F5010DanfossAKV15-3 Valve ODF-ODF 7/8in Singlep.563.00
068F5015DanfossAKV15-4 Valve ODF-ODF 1 1/8in Singlep563.00
068F5016DanfossAKV15-4 Valve ODF-ODF 28mm Singlep.563.00
068F5037DanfossAKV15-3 Valve ODF-ODF 7/8in Singlep.563.00
042H2020DanfossAKV20-1 Valve ODF-ODF 1 3/8in Singlep.1154.00
042H2022DanfossAKV20-2 Valve ODF-ODF 1 3/8in Singlep1154.00
042H2024DanfossAKV20-3 Valve ODF-ODF 1 5/8in Singlep1154.00
042H2025DanfossAKV20-3 Valve ODF-ODF 42mm Singlep.1154.00
042H2026DanfossAKV20-3 Valve Weld con. 1 1/4in Singlep.1154.00
042H2027DanfossAKV20-4 Valve ODF-ODF 2 1/8in Singlep1154.00
042H2028DanfossAKV20-4 Valve Weld con. 1 1/2in Singlep.1154.00
042H2029DanfossAKV20-5 Valve ODF-ODF 2 1/8in Singlep1154.00
042H2030DanfossAKV20-5 Valve Weld con. 2in Singlep.1154.00
042H2039DanfossPiston Kit AKV & AKVA 20-0.6, multi 18117.00
042H2040DanfossPiston Kit AKV & AKVA 20-1, multi 18117.00
042H2041DanfossPiston Kit AKV & AKVA 20-2, multi 18117.00
042H2042DanfossPiston Kit AKV & AKVA 20-3, multi 18117.00
042H2043DanfossPiston Kit AKV & AKVA 20-4, multi 18117.00
042H2044DanfossPiston Kit AKV & AKVA 20-5, multi 18117.00
068F0528DanfossOrifice Kit 10-3, AKVA 1022.00
068F0529DanfossOrifice Kit 10-4, AKVA 1022.00
068F0540DanfossFilter & gasket AKV/ AKVA 10-15 multi7264.00
068F0541DanfossArmature set AKV 10, multi 12/72105.00
068F5045DanfossArmature set AKVA 10, AKV/AKVA 15 & 2092.00
068F5151DanfossKit1 Orifice kit AKV 10P0/1/2/3 Mu10/180100.00
068F5152DanfossKit2 Orifice kit AKV-10P4-P7 Mult 10/180101.00
068F5153DanfossKit3 Armature kit AKV 10P0-P7 Mu12/72147.00
068F5154DanfossKit4 Filter kit AKV-10P0 to P7 Mult12/72137.00
068F5161DanfossKit7 Armature kit AKV 10PS4-PS8 Mu8/32246.00
068F5261DanfossOrifice Kit AKVA 1571.00
068F5264DanfossGaskets for AKV/A 15  (IPack=10)13.00
068F5265DanfossPiston Kit AKV & AKVA 15-163.00
068F5266DanfossPiston kit AKV & AKVA 15-263.00
068F5267DanfossPiston kit AKV & AKVA 15-3 MU 4063.00
068F5268DanfossPiston kit AKV & AKVA 15-463.00
068F5270DanfossOrifice Kit AKV & AKVA 20-0.6-1-2-396.00
068F5271DanfossOrifice Kit AKV & AKVA 20-4-5 mul.6/6096.00
068F5283DanfossOrific.kit AKV(H)10-0,1,2,3 multi 10/18088.00
068F5284DanfossOrifice Kit AKV(H) 10-4,5,6 multi 10/18066.00
068F5285DanfossOrifice kit AKV-10-7,8 multi 10/18043.00
068F4059DanfossAKVH10-1 Valve ODF 10mm12mm  I-pack 32205.00
068F4060DanfossAKVH10-2 Valve ODF 10mm-12mm I-pack 32205.00
068F4061DanfossAKVH10-3 Valve ODF 10mm-12mm I-pack 32205.00
068F4062DanfossAKVH10-4 Valve ODF 10mm-12mm I-pack 32205.00
068F4063DanfossAKVH10-5 Valve ODF 10mm-12mm I-pack 32205.00
068F4064DanfossAKVH10-6 Valve ODF 10mm-12mm I-pack 32202.00
068F4068DanfossAKVH10-0 Valve ODF 3/8-1/2in I-pack 32205.00
068F4069DanfossAKVH10-1 Valve ODF 3/8-1/2in I-pack 32205.00
068F4070DanfossAKVH10-2 Valve ODF 3/8-1/2in I-pack 32205.00
068F4071DanfossAKVH10-3 Valve ODF 3/8-1/2in I-pack 32205.00
068F4072DanfossAKVH10-4 Valve ODF 3/8-1/2in I-pack 32205.00
068F4073DanfossAKVH10-5 Valve ODF 3/8-1/2in I-pack 32205.00
068F4074DanfossAKVH10-6 Valve ODF 3/8-1/2in I-pack 32205.00
068F4078DanfossAKVH10-0 Valve ODF 3/8-1/2in Multi 18228.00
068F4079DanfossAKVH10-1 Valve ODF 3/8-1/2in Multi 18228.00
068F4080DanfossAKVH10-2 Valve ODF 3/8-1/2in Multi 18228.00
068F4081DanfossAKVH10-3 Valve ODF 3/8-1/2in Multi 18228.00
068F4082DanfossAKVH10-4 Valve ODF 3/8-1/2in Multi 18228.00
068F4083DanfossAKVH10-5 Valve ODF 3/8-1/2in Multi 18228.00
068F4084DanfossAKVH10-6 Valve ODF 3/8-1/2in Multi 18228.00
068F4088DanfossAKVH 10-0 Electric Expansion Valve228.00
068F4089DanfossAKVH10-1 Valve ODF 10mm-12mm Multi 18228.00
068F4090DanfossAKVH 10-2 Electric Expansion Valve228.00
068F4091DanfossAKVH 10-3 Electric Expansion Valve228.00
068F4092DanfossAKVH 10-4 Electric Expansion Valve228.00
068F4093DanfossAKVH 10-5 Electric Expansion Valve228.00
068F4094DanfossAKVH 10-6 Electric Expansion Valve228.00
068F4011DanfossAKVO 10-1 Valve 3/8×1/2in I-pack 16196.00
068F4012DanfossAKVO 10-1 Valve 10x12mm I-pack 16196.00
068F4013DanfossAKVO 10-2 Valve 3/8×1/2in I-pack 16196.00
068F4014DanfossAKVO 10-2 Valve 10x12mm I-pack 16196.00
068F4015DanfossAKVO 10-3 Valve 3/8×1/2in I-pack 16196.00
068F4016DanfossAKVO 10-3 Valve 10x12mm I-pack 16196.00
068F4017DanfossAKVO 10-4 Valve 3/8×1/2in I-pack 16196.00
068F4018DanfossAKVO 10-4 Valve 10x12mm I-pack 16196.00
068F4019DanfossAKVO 10-5 Valve 3/8×1/2in I-pack 16196.00
068F4020DanfossAKVO 10-5 Valve 10x12mm I-pack 16196.00
068F4021DanfossAKVO 10-6 Valve 3/8×1/2in I-pack 16196.00
068F4022DanfossAKVO 10-6 Valve 10x12mm I-pack 16196.00
068F4023DanfossAKVO 10-7 Valve 1/2-5/8in I-pack 16196.00
068F4034DanfossAKV 10PS4 Valve ODF-ODF 10-12mm MU.18252.00
068F4035DanfossAKV 10PS5 Valve ODF-ODF 10-12mm MU.18252.00
068F4036DanfossAKV 10PS6 Valve ODF-ODF 10-12mm MU.18252.00
068F4037DanfossAKV 10PS7 Valve ODF-ODF 12-16mm MU.18252.00
068F4044DanfossAKV 10PS4 Valve ODF-ODF 3/8-1/2inch MU18252.00
068F5200DanfossAKV 10P0 Valve ODF-ODF 10-12mm MU.18228.00
068F5201DanfossAKV 10P1 Valve ODF-ODF 10-12mm MU.18228.00
068F5202DanfossAKV 10P2 Valve ODF-ODF 10-12mm MU.18228.00
068F5203DanfossAKV 10P3 Valve ODF-ODF 10-12mm MU.18228.00
068F5204DanfossAKV 10P4 Valve ODF-ODF 10-12mm MU.18228.00
068F5205DanfossAKV 10P5 Valve ODF-ODF 10-12mm MU.18228.00
068F5206DanfossAKV 10P6 Valve ODF-ODF 10-12mm MU.18232.00
068F5207DanfossAKV 10P7 Valve ODF-ODF 12-16mm MU.18228.00
068F5208DanfossAKV 10P8 Valve ODF-ODF 12-16mm MU.18228.00
068F5210DanfossAKV 10P0 Valve ODF-ODF 3/8-1/2inch MU18232.00
068F5211DanfossAKV 10P1 Valve ODF-ODF 3/8-1/2inch MU.18232.00
068F5212DanfossAKV 10P2 Valve ODF-ODF 3/8-1/2inch MU.18232.00
068F5213DanfossAKV 10P3 Valve ODF-ODF 3/8-1/2inch MU.18232.00
068F5214DanfossAKV 10P4 Valve ODF-ODF 3/8-1/2inch MU.18232.00
068F5215DanfossAKV 10P5 Valve ODF-ODF 3/8-1/2inch MU.18232.00
068F5216DanfossAKV 10P6 Valve ODF-ODF 3/8-1/2inch MU.18232.00
068F5217DanfossAKV 10P7 Valve ODF-ODF 1/2-5/8inch MU.18232.00
068F5218DanfossAKV 10P8 Valve ODF-ODF 1/2-5/8inch MU.18228.00
068F5220DanfossAKV 10P0 Valve ODF-ODF 10-12mm I-pack16209.00
068F5221DanfossAKV 10P1 Valve ODF-ODF 10-12mm I-pack16209.00
068F5222DanfossAKV 10P2 Valve ODF-ODF 10-12mm I-pack16209.00
068F5223DanfossAKV 10P3 Valve ODF-ODF 10-12mm I-pack16209.00
068F5224DanfossAKV 10P4 Valve ODF-ODF 10-12mm I-pack16209.00
068F5225DanfossAKV 10P5 Valve ODF-ODF 10-12mm I-pack16209.00
068F5226DanfossAKV 10P6 Valve ODF-ODF 10-12mm I-pack16209.00
068F5230DanfossAKV 10P0 Valve ODF-ODF 3/8-1/2in Ipac16209.00
068F5231DanfossAKV 10P1 Valve ODF-ODF 3/8-1/2in Ipac16209.00
068F5232DanfossAKV 10P2 Valve ODF-ODF 3/8-1/2in Ipac16209.00
068F5233DanfossAKV 10P3 Valve ODF-ODF 3/8-1/2in Ipac16209.00
068F5234DanfossAKV 10P4 Valve ODF-ODF 3/8-1/2in Ipac16209.00
068F5235DanfossAKV 10P5 Valve ODF-ODF 3/8-1/2in Ipac16209.00
068F5236DanfossAKV 10P6 Valve ODF-ODF 3/8-1/2in Ipac16209.00
034G0501DanfossETS 100 Electric exp. valve w. SG644.00
034G0505DanfossETS 100 Electric exp. valve w. SG658.00
034G0506DanfossETS 100 Electric exp. valve w. SG I/6658.00
034G0507DanfossETS 100 Electric exp. valve w. SG658.00
034G0508DanfossETS 100 Electric exp. valve w. SG658.00
034G0515DanfossETS 100 Electric exp. valve w. SG2330.00
034G1704DanfossETS 50 Electric exp. valve w. SG602.00
034G1705DanfossETS 50 Electric exp. valve w. SG602.00
034G1706DanfossETS 50 Electric exp. valve w. SG602.00
034G1707DanfossETS 50 Electric exp. valve w. SG I/6602.00
034G1708DanfossETS 50 Electric exp. valve w. SG602.00
034G1714DanfossETS 50 Electric exp. valve w. SG2209.00
034G1721DanfossETS 25B Electric exp. valve w. SG488.00
034G2600DanfossETS 250 Electric exp. valve w. SG846.00
034G2601DanfossETS 250 Electric exp. valve w. SG846.00
034G2602DanfossETS 250 Electric exp. valve w. SG846.00
034G2609DanfossETS 250 Electric exp. valve w. SG1083.00
034G2611DanfossETS 250 Electric exp. valve846.00
034G3500DanfossETS 400 Electric exp. valve w. SG1388.00
034G3501DanfossETS 400 Electric exp. valve w. SG1388.00
034G4201DanfossETS 25 Electric exp. valve375.00
034G4202DanfossETS 25 Electric exp. valve375.00
034G4203DanfossETS 25 Electric exp. valve375.00
034G4207DanfossETS 25 Electric exp. Valve375.00
034G4208DanfossETS 12.5 Electric exp. valve324.00
034G4209DanfossETS 12.5 Electric exp. valve324.00
034G4210DanfossETS 12.5 Electric exp. valve324.00
034G4211DanfossETS 12.5 Electric exp. valve324.00
034G4212DanfossETS 12.5 Electric exp. valve324.00
034G4214DanfossETS 12.5 Electric exp. valve324.00
034G4215DanfossETS 12.5 Electric exp. valve324.00
034G4219DanfossETS 25 Electric exp. valve1492.00
034G4220DanfossETS 12.5 Electric exp. valve1408.00
034G4221DanfossETS 25 Electric exp. valve488.00
034G4222DanfossETS 12.5 Electric exp. valve324.00
034G2087DanfossActuator for ETS 25B-400, KVS 42541.00
034G2088DanfossActuator for ETS 12.5-25, KVS 15575.00
034G2344DanfossMetal gasket17.00
034G2345DanfossGasket and cone ETS 12.565.00
034G2346DanfossGasket and cone ETS 2575.00
034G5005DanfossETS 6-10 Electric exp. valve140.00
034G5015DanfossETS 6-14 Electric exp. valve64.00
034G5026DanfossETS 6-18 Electric exp. valve71.00
034G5035DanfossETS 6-25 Electric exp. valve89.00
034G5045DanfossETS 6-30 Electric exp. valve140.00
034G5050DanfossETS 6-32 Electric exp. valve I/100140.00
034G5055DanfossETS 6-32 Electric exp. valve140.00
034G5060DanfossETS 6-40 Electric exp. valve I/100166.00
034G5065DanfossETS 6-40 Electric exp. valve166.00
034G5095DanfossETS 6-08 Electric exp. valve60.00
034G3802DanfossETS 5M Coil for Elec. exp. valve 2.7m 544.00
034G3804DanfossETS 5M Coil for Elec. exp. valve 1.0m 636.00
034G3805DanfossETS 5M Coil for Elec. exp. valve 0.7m I/36.00
034G3806DanfossETS 5M Coil for Elec. exp. valve 0.7m36.00
034G3807DanfossETS 5M Coil for Elec. exp. valve 2.7m I/44.00
034G3808DanfossETS 5M Coil for Elec. exp. valve 2.7m44.00
034G5105DanfossETS 6 Coil for Elec. exp. valve50.00
034G5115DanfossETS 6 Coil for Elec. exp. valve50.00
034G5130DanfossETS 6 Coil for Elec. exp. valve I/4057.00
034G5135DanfossETS 6 Coil for Elec. exp. valve50.00
034G5145DanfossETS 6 Coil for Elec. exp. valve50.00
034G5170DanfossETS 6 Coil for Elec. exp. valve I/10050.00
034G5180DanfossETS 6 Coil for Elec. exp. valve I/6049.00
034G5185DanfossETS 6 Coil for Elec. exp. valve49.00
034G5199DanfossETS 6 Coil for Elec. exp. valve101.00
034G7500DanfossETS 12C Electric exp. valve 1/2×1/2473.00
034G7501DanfossETS 12C Electric exp. valve 5/8×5/8473.00
034G7502DanfossETS 12C Electric exp. valve 7/8×7/8473.00
034G7511DanfossETS 12C Electric exp. valve 5/8×5/8 I/12473.00
034G7512DanfossETS 12C Electric exp. valve 7/8×7/8 I/12473.00
034G7602DanfossETS 25C Electric exp. valve 7/8×7/8551.00
034G7612DanfossETS 25C Electric exp. valve 7/8×7/8 I/12509.00
034G7700DanfossETS 50C Electric exp. valve 7/8×7/8602.00
034G7701DanfossETS 50C Electric exp. valve 7/8×11/8602.00
034G7702DanfossETS 50C Electric exp. valve 11/8×11/8602.00
034G7703DanfossETS 50C Electric exp. valve 11/8×13/8602.00
034G7712DanfossETS 50C Electric exp.valve11/8×11/8 I/12602.00
034G7800DanfossETS 100C Electric exp. valve 11/8×11/8658.00
034G7801DanfossETS 100C Electric exp. valve 11/8×13/8658.00
034G7802DanfossETS 100C Electric exp. valve 13/8×13/8636.00
034G7803DanfossETS 100C Electric exp. valve 15/8×15/8658.00
034G7900DanfossETS 24C Electric exp. valve 1/2×1/2538.00
034G7901DanfossETS 24C Electric exp. valve 5/8×5/8551.00
034G7902DanfossETS 24C Electric exp. valve 7/8×7/8546.00
034G7912DanfossETS 24C Electric exp. valve 7/8×7/8 I/12546.00
027H7202DanfossCCMT 8 Electric reg. valve1316.00
027H7247DanfossCCMT 8L valve ODF-ODF 1/21159.00
027H7250DanfossCCMT 8L valve ODF-ODF 5/81159.00
034G0013DanfossService driver KVS/ETS valve1897.00
034G2200DanfossM12 female straight conn. cable 8m111.00
034G2201DanfossM12 female straight conn. cable 2m68.00
034G2202DanfossM12 female straight conn. cable 2m84.00
034G2205DanfossM12 female straight conn. cable 5m231.00
034G2323DanfossM12 female straight conn. cable 8m I/20111.00
034G2330DanfossM12 female straight conn. cable 2m I/2035.00
034G2331DanfossM12 female straight conn. cable 2m I/2057.00
034G7073DanfossM12 female angle connector cable 2m M/4035.00
034G7074DanfossM12 female angle connector cable 8m M/1254.00
034G6202DanfossETS 5M20 Elec. exp. valve h 14×14 ODM73.00
034G6209DanfossETS 5M20 Elec. exp. valve L 14 x14 ODM65.00
034G6210DanfossETS 5M20 Elec. exp. valve L 516 x516 ODM65.00
034G6211DanfossETS 5M20 Elec. exp. valve L 516 x516 ODM65.00
034G6212DanfossETS 5M24 Elec. exp. valve L 14 x14 ODM69.00
034G6203DanfossETS 5M24 Elec. exp. valve h 14×14 ODM77.00
034G6204DanfossETS 5M13 Elec. exp. valve L 14 x14 ODM57.00
034G6206DanfossETS 5M13 Elec. exp. valve U 14 x14 ODF65.00
034G6207DanfossETS 5M17 Elec. exp. valve L 14 x14 ODM61.00
034G6208DanfossETS 5M17 Elec. exp. valve h 14 x14 ODM69.00
061L4117DanfossAKV Electric exp. valve 55D03 I/20383.00
061L4122DanfossVKV Electric exp. valve 20D32 I/100124.00
061L4140DanfossUKV Electric exp. valve 25D57 I/100150.00
061L4165DanfossUKV Electric exp. valve 18DU51 I/100107.00
061L4181DanfossUKV Coil elec.exp.valve A102 I/10041.00
084B7088DanfossEKC 316A Superheat control.  ETS#N/A
084B7250DanfossEKC 312 Superheat control.  ETS916.00
084B7079DanfossEKC 368 Media temp. control.962.00
084B7083DanfossEKC 367 Media temp. control.916.00
084B8040DanfossEKD 316 Superheat Controller350.00
084B8042DanfossEXD 316 Superheat control.  ETS CANBUS350.00
084B8045DanfossEKD 316C, Superheat control.  ETS C350.00
080G5300DanfossEKE 1A, Superheat controller392.00
080G5350DanfossEKE 1B, Superheat controller530.00
080G5400DanfossEKE 1C, Superheat controller964.00
080G5555DanfossEKE 2U Backup power module290.00
080G1002DanfossEIM 336 Superheat controller,M/40 Std.239.00
023Z4500DanfossFilter drier DCL 032S/6mm M/3217.00
023Z450091DanfossFilter drier DCL 032S/6mm M/3217.00
023Z4501DanfossFilter drier DCL 032S M/3217.00
023Z450191DanfossFilter drier DCL 032S M/3217.00
023Z4502DanfossFilter drier DCL 032.5S M/3217.00
023Z450291DanfossFilter drier DCL 032.5S M/3217.00
023Z4503DanfossFilter drier DCL 033S/10mm M/3217.00
023Z450391DanfossFilter drier DCL 033S/10mm M/3217.00
023Z4504DanfossFilter drier DCL 033S M//3217.00
023Z450491DanfossFilter drier DCL 033S M//3217.00
023Z4551DanfossFilter drier DML 032S/6mm M/3217.00
023Z455191DanfossFilter drier DML 032S/6mm M/3217.00
023Z4552DanfossFilter drier DML 032S M/3217.00
023Z455291DanfossFilter drier DML 032S M/3217.00
023Z455391DanfossFilter drier DML 032.5S M/3217.00
023Z4554DanfossFilter drier DML 033S/10mm M/3217.00
023Z455491DanfossFilter drier DML 033S/10mm M/3217.00
023Z4555DanfossFilter drier DML 033S M/3217.00
023Z455591DanfossFilter drier DML 033S M/3217.00
023Z4556DanfossFilter drier DML 034S M/3217.00
023Z455691DanfossFilter drier DML 034S M/3217.00
023Z4801DanfossFilter drier DCL 032S I/2817.00
023Z480191DanfossFilter drier DCL 032S I/2817.00
023Z4822DanfossFilter drier DML 032S I/2817.00
023Z482291DanfossFilter drier DML 032S I/2817.00
023Z4824DanfossFilter drier DML 033S/10mm I/2817.00
023Z482491DanfossFilter drier DML 033S/10mm I/2817.00
023Z4825DanfossFilter drier DML 033S I/2817.00
023Z482591DanfossFilter drier DML 033S I/2817.00
023Z5000DanfossFilter drier DCL 032 M/3217.00
023Z500091DanfossFilter drier DCL 032 M/3217.00
023Z5001DanfossFilter drier DCL 033 M/3217.00
023Z500191DanfossFilter drier DCL 033 M/3217.00
023Z5013DanfossFilter drier DCL 032S M/3217.00
023Z501391DanfossFilter drier DCL 032S M/3217.00
023Z501491DanfossFilter drier DCL 032.5S M/3217.00
023Z5035DanfossFilter drier DML 032 M/3217.00
023Z503591DanfossFilter drier DML 032 M/3217.00
023Z5036DanfossFilter drier DML 033 M/3217.00
023Z503691DanfossFilter drier DML 033 M/3217.00
023Z5048DanfossFilter drier DML 032S M/3217.00
023Z504891DanfossFilter drier DML 032S M/3217.00
023Z5051DanfossFilter drier DML 033S/10mm M/3217.00
023Z505191DanfossFilter drier DML 033S/10mm M/3217.00
023Z5075DanfossFilter drier DCL 032 M/3217.00
023Z507591DanfossFilter drier DCL 032 M/3217.00
023Z5089DanfossFilter drier DCL 033 M/3217.00
023Z508991DanfossFilter drier DCL 033 M/3217.00
023Z5090DanfossFilter drier DML 033 M/3217.00
023Z509091DanfossFilter drier DML 033 M/3217.00
023Z5174DanfossFilter drier DCL 032/CAPsV M/3221.00
023Z1501DanfossFilter drier DCL 053FS M/2422.00
023Z150191DanfossFilter drier DCL 053FS M/2422.00
023Z4505DanfossFilter drier DCL 052S/6mm M/2422.00
023Z450591DanfossFilter drier DCL 052S/6mm M/2422.00
023Z4506DanfossFilter drier DCL 052S M/2422.00
023Z450691DanfossFilter drier DCL 052S M/2422.00
023Z4507DanfossFilter drier DCL 052.5S M/2422.00
023Z450791DanfossFilter drier DCL 052.5S M/2422.00
023Z4508DanfossFilter drier DCL 053S/10mm M/2422.00
023Z450891DanfossFilter drier DCL 053S/10mm M/2422.00
023Z4509DanfossFilter drier DCL 053S M/2422.00
023Z450991DanfossFilter drier DCL 053S M/2422.00
023Z4558DanfossFilter drier DML 052S/6mm M/2422.00
023Z455891DanfossFilter drier DML 052S/6mm M/2422.00
023Z4559DanfossFilter drier DML 052S M/2422.00
023Z455991DanfossFilter drier DML 052S M/2422.00
023Z4561DanfossFilter drier DML 053S/10mm M/2422.00
023Z456191DanfossFilter drier DML 053S/10mm M/2422.00
023Z4562DanfossFilter drier DML 053S M/2422.00
023Z456291DanfossFilter drier DML 053S M/2422.00
023Z4563DanfossFilter drier DML 054S/12mm M/2422.00
023Z456391DanfossFilter drier DML 054S/12mm M/2422.00
023Z4564DanfossFilter drier DML 054S M/2422.00
023Z456491DanfossFilter drier DML 054S M/2422.00
023Z4565DanfossFilter drier DML 055S M/2422.00
023Z456591DanfossFilter drier DML 055S M/2422.00
023Z4827DanfossFilter drier DML 053S/10mm I/1622.00
023Z482791DanfossFilter drier DML 053S/10mm I/1622.00
023Z4828DanfossFilter drier DML 053S I/1622.00
023Z482891DanfossFilter drier DML 053S I/1622.00
023Z4849DanfossFilter drier DML 052S I/1622.00
023Z484991DanfossFilter drier DML 052S I/1622.00
023Z5002DanfossFilter drier DCL 052 M/2422.00
023Z500291DanfossFilter drier DCL 052 M/2422.00
023Z5003DanfossFilter drier DCL 053 M/2422.00
023Z500391DanfossFilter drier DCL 053 M/2422.00
023Z5018DanfossFilter drier DCL 052S M/2422.00
023Z501891DanfossFilter drier DCL 052S M/2422.00
023Z5019DanfossFilter drier DCL 053S M/2422.00
023Z501991DanfossFilter drier DCL 053S M/2422.00
023Z5037DanfossFilter drier DML 052 M/2422.00
023Z503791DanfossFilter drier DML 052 M/2422.00
023Z5038DanfossFilter drier DML 053 M/2422.00
023Z503891DanfossFilter drier DML 053 M/2422.00
023Z5054DanfossFilter drier DML 053S M/2422.00
023Z505491DanfossFilter drier DML 053S M/2422.00
023Z5181DanfossFilter drier DCL 052/CAPsV M/2423.00
023Z4510DanfossFilter drier DCL 082S/6mm M/2426.00
023Z451091DanfossFilter drier DCL 082S/6mm M/2426.00
023Z4511DanfossFilter drier DCL 082S M/2426.00
023Z451191DanfossFilter drier DCL 082S M/2426.00
023Z4513DanfossFilter drier DCL 083S/10mm M/2426.00
023Z451391DanfossFilter drier DCL 083S/10mm M/2426.00
023Z4514DanfossFilter drier DCL 083S M/2426.00
023Z451491DanfossFilter drier DCL 083S M/2426.00
023Z4515DanfossFilter drier DCL 084S/12mm M/2426.00
023Z451591DanfossFilter drier DCL 084S/12mm M/2426.00
023Z4516DanfossFilter drier DCL 084S M/2426.00
023Z451691DanfossFilter drier DCL 084S M/2426.00
023Z4566DanfossFilter drier DML 082S/6mm M/2426.00
023Z456691DanfossFilter drier DML 082S/6mm M/2426.00
023Z4567DanfossFilter drier DML 082S M/2426.00
023Z456791DanfossFilter drier DML 082S M/2426.00
023Z4569DanfossFilter drier DML 083S/10mm M/2426.00
023Z456991DanfossFilter drier DML 083S/10mm M/2426.00
023Z4570DanfossFilter drier DML 083S M/2426.00
023Z457091DanfossFilter drier DML 083S M/2426.00
023Z4571DanfossFilter drier DML 084S/12mm M/2426.00
023Z457191DanfossFilter drier DML 084S/12mm M/2426.00
023Z4572DanfossFilter drier DML 084S M/2426.00
023Z457291DanfossFilter drier DML 084S M/2426.00
023Z4573DanfossFilter drier DML 085S M/2426.00
023Z457391DanfossFilter drier DML 085S M/2426.00
023Z4809DanfossFilter drier DCL 083S/10mm I/1626.00
023Z480991DanfossFilter drier DCL 083S/10mm I/1626.00
023Z4835DanfossFilter drier DML 083S I/1626.00
023Z483591DanfossFilter drier DML 083S I/1626.00
023Z4840DanfossFilter drier DML 084S/12mm I/1626.00
023Z484091DanfossFilter drier DML 084S/12mm I/1626.00
023Z4847DanfossFilter drier DML 082S I/1626.00
023Z484791DanfossFilter drier DML 082S I/1626.00
023Z5004DanfossFilter drier DCL 082 M/2426.00
023Z500491DanfossFilter drier DCL 082 M/2426.00
023Z5005DanfossFilter drier DCL 083 M/2426.00
023Z500591DanfossFilter drier DCL 083 M/2426.00
023Z5006DanfossFilter drier DCL 084 M/2426.00
023Z500691DanfossFilter drier DCL 084 M/2426.00
023Z5022DanfossFilter drier DCL 082S M/2426.00
023Z502291DanfossFilter drier DCL 082S M/2426.00
023Z5023DanfossFilter drier DCL 083S M/2426.00
023Z502391DanfossFilter drier DCL 083S M/2426.00
023Z5026DanfossFilter drier DCL 084S M/2426.00
023Z502691DanfossFilter drier DCL 084S M/2426.00
023Z5039DanfossFilter drier DML 082 M/2426.00
023Z503991DanfossFilter drier DML 082 M/2426.00
023Z5040DanfossFilter drier DML 083 M/2426.00
023Z504091DanfossFilter drier DML 083 M/2426.00
023Z5041DanfossFilter drier DML 084 M/2426.00
023Z504191DanfossFilter drier DML 084 M/2426.00
023Z5072DanfossFilter drier DML 085S M/2426.00
023Z507291DanfossFilter drier DML 085S M/2426.00
023Z5073DanfossFilter drier DML 085 M/2426.00
023Z507391DanfossFilter drier DML 085 M/2426.00
023Z5117DanfossFilter drier DML 082.5S M/2426.00
023Z5133DanfossFilter drier DML 083FS M/2426.00
023Z513391DanfossFilter drier DML 083FS M/2426.00
023Z0245DanfossFilter drier DML 163FS M/1234.00
023Z024591DanfossFilter drier DML 163FS M/1234.00
023Z0246DanfossFilter drier DML 164FS M/1234.00
023Z024691DanfossFilter drier DML 164FS M/1234.00
023Z4517DanfossFilter drier DCL 162S/6mm M/1234.00
023Z451791DanfossFilter drier DCL 162S/6mm M/1234.00
023Z451891DanfossFilter drier DCL 162S M/1234.00
023Z4519DanfossFilter drier DCL 163S/10mm M/1234.00
023Z451991DanfossFilter drier DCL 163S/10mm M/1234.00
023Z4521DanfossFilter drier DCL 163S M/1234.00
023Z452191DanfossFilter drier DCL 163S M/1234.00
023Z4522DanfossFilter drier DCL 164S/12mm M/1234.00
023Z452291DanfossFilter drier DCL 164S/12mm M/1234.00
023Z4523DanfossFilter drier DCL 164S M/1234.00
023Z452391DanfossFilter drier DCL 164S M/1234.00
023Z4524DanfossFilter drier DCL 165S M/1234.00
023Z452491DanfossFilter drier DCL 165S M/1234.00
023Z4525DanfossFilter drier DCL 166S M/1234.00
023Z452591DanfossFilter drier DCL 166S M/1234.00
023Z457491DanfossFilter drier DML 162S/6mm M/1234.00
023Z4575DanfossFilter drier DML 162S M/1234.00
023Z457591DanfossFilter drier DML 162S M/1234.00
023Z4577DanfossFilter drier DML 163S/10mm M/1234.00
023Z457791DanfossFilter drier DML 163S/10mm M/1234.00
023Z4578DanfossFilter drier DML 163S M/1234.00
023Z457891DanfossFilter drier DML 163S M/1234.00
023Z4579DanfossFilter drier DML 164S/12mm M/1234.00
023Z457991DanfossFilter drier DML 164S/12mm M/1234.00
023Z4580DanfossFilter drier DML 164S M/1234.00
023Z458091DanfossFilter drier DML 164S M/1234.00
023Z4581DanfossFilter drier DML 165S M/1234.00
023Z458191DanfossFilter drier DML 165S M/1234.00
023Z4582DanfossFilter drier DML 166S/19mm M/1234.00
023Z458291DanfossFilter drier DML 166S/19mm M/1234.00
023Z4583DanfossFilter drier DML 167S M/1234.00
023Z458391DanfossFilter drier DML 167S M/1234.00
023Z4830DanfossFilter drier DML 164S I/1234.00
023Z483091DanfossFilter drier DML 164S I/1234.00
023Z4831DanfossFilter drier DML 165S I/1234.00
023Z483191DanfossFilter drier DML 165S I/1234.00
023Z4832DanfossFilter drier DML 166S I/1234.00
023Z483291DanfossFilter drier DML 166S I/1234.00
023Z4836DanfossFilter drier DML 163S I/1234.00
023Z483691DanfossFilter drier DML 163S I/1234.00
023Z4842DanfossFilter drier DML 163S/10mm I/1234.00
023Z484291DanfossFilter drier DML 163S/10mm I/1234.00
023Z5007DanfossFilter drier DCL 162 M/1234.00
023Z500791DanfossFilter drier DCL 162 M/1234.00
023Z5008DanfossFilter drier DCL 163 M/1234.00
023Z500891DanfossFilter drier DCL 163 M/1234.00
023Z5009DanfossFilter drier DCL 164 M/1234.00
023Z500991DanfossFilter drier DCL 164 M/1234.00
023Z5010DanfossFilter drier DCL 165 M/1234.00
023Z501091DanfossFilter drier DCL 165 M/1234.00
023Z5011DanfossFilter drier DCL 166 M/1234.00
023Z501191DanfossFilter drier DCL 166 M/1234.00
023Z5028DanfossFilter drier DCL 162S M/1234.00
023Z502891DanfossFilter drier DCL 162S M/1234.00
023Z5029DanfossFilter drier DCL 163S M/1234.00
023Z502991DanfossFilter drier DCL 163S M/1234.00
023Z5030DanfossFilter drier DCL 163S/10mm M/1234.00
023Z503091DanfossFilter drier DCL 163S/10mm M/1234.00
023Z503191DanfossFilter drier DCL 164S/12mm M/1234.00
023Z5032DanfossFilter drier DCL 164S M/1234.00
023Z503291DanfossFilter drier DCL 164S M/1234.00
023Z5033DanfossFilter drier DCL 165S M/1234.00
023Z503391DanfossFilter drier DCL 165S M/1234.00
023Z5042DanfossFilter drier DML 162 M/1234.00
023Z504291DanfossFilter drier DML 162 M/1234.00
023Z5043DanfossFilter drier DML 163 M/1234.00
023Z504391DanfossFilter drier DML 163 M/1234.00
023Z5044DanfossFilter drier DML 164 M/1234.00
023Z504491DanfossFilter drier DML 164 M/1234.00
023Z5045DanfossFilter drier DML 165 M/1234.00
023Z504591DanfossFilter drier DML 165 M/1234.00
023Z5046DanfossFilter drier DML 166 M/1234.00
023Z504691DanfossFilter drier DML 166 M/1234.00
023Z5068DanfossFilter drier DML 165S M/1234.00
023Z506891DanfossFilter drier DML 165S M/1234.00
023Z8010DanfossFilter drier DCL 165 I/1234.00
023Z801091DanfossFilter drier DCL 165 I/1234.00
023Z8043DanfossFilter drier DML 163 I/1234.00
023Z804391DanfossFilter drier DML 163 I/1234.00
023Z8068DanfossFilter drier DML 165S I/1234.00
023Z806891DanfossFilter drier DML 165S I/1234.00
023Z0012DanfossFilter drier DCL 303 M/857.00
023Z0013DanfossFilter drier DCL 304 M/857.00
023Z0014DanfossFilter drier DCL 305 M/857.00
023Z0034DanfossFilter drier DCL 307S M/857.00
023Z0035DanfossFilter drier DCL 309S M/857.00
023Z0049DanfossFilter drier DML 303 M/857.00
023Z0050DanfossFilter drier DML 304 M/857.00
023Z0051DanfossFilter drier DML 305 M/857.00
023Z0067DanfossFilter drier DML 303S M/857.00
023Z0068DanfossFilter drier DML 304S M/857.00
023Z0069DanfossFilter drier DML 305S M/857.00
023Z0087DanfossFilter drier DML 304FS I/857.00
023Z0156DanfossFilter drier DCL 306 M/857.00
023Z0193DanfossFilter drier DML 306 M/857.00
023Z0218DanfossFilter drier DCL 305FS M/857.00
023Z0247DanfossFilter drier DML 303FS M/857.00
023Z0248DanfossFilter drier DML 304FS M/857.00
023Z0264DanfossFilter drier DML 305FS M/857.00
023Z3049DanfossFilter drier DML 303 I/857.00
023Z3050DanfossFilter drier DML 304 I/857.00
023Z3051DanfossFilter drier DML 305 I/857.00
023Z3222DanfossFilter drier DML 305FS I/657.00
023Z3247DanfossFilter drier DML 303FS I/857.00
023Z3248DanfossFilter drier DML 304FS I/857.00
023Z4527DanfossFilter drier DCL 303S/10mm M/857.00
023Z4528DanfossFilter drier DCL 303S M/857.00
023Z4529DanfossFilter drier DCL 304S/12mm M/857.00
023Z4530DanfossFilter drier DCL 304S M/857.00
023Z4531DanfossFilter drier DCL 305S M/857.00
023Z4532DanfossFilter drier DCL 306S/18mm M/857.00
023Z4533DanfossFilter drier DCL 306S M/857.00
023Z4534DanfossFilter drier DCL 307S M/857.00
023Z4584DanfossFilter drier DML 303S/10mm M/857.00
023Z4585DanfossFilter drier DML 303S M/857.00
023Z4586DanfossFilter drier DML 304S/12mm M/857.00
023Z4587DanfossFilter drier DML 304S M/857.00
023Z4588DanfossFilter drier DML 305S M/857.00
023Z4589DanfossFilter drier DML 306S M/857.00
023Z4590DanfossFilter drier DML 307S M/857.00
023Z4591DanfossFilter drier DML 309S/28mm M/857.00
023Z4592DanfossFilter drier DML 309S M/857.00
023Z4833DanfossFilter drier DML 305S I/857.00
023Z4834DanfossFilter drier DML 307S I/857.00
023Z4848DanfossFilter drier DML 306S I/857.00
023Z0189DanfossFilter drier DML 385 M/874.00
023Z0103DanfossFilter drier DCL 415 M/8104.00
023Z0108DanfossFilter drier DML 413 M/8104.00
023Z0109DanfossFilter drier DML 414 M/8104.00
023Z0110DanfossFilter drier DML 415 M/8104.00
023Z0195DanfossFilter drier DML 416 M/8110.00
023Z4540DanfossFilter drier DCL 417S M/8104.00
023Z4541DanfossFilter drier DCL 419S/28mm M/8104.00
023Z4542DanfossFilter drier DCL 419S M/8104.00
023Z4593DanfossFilter drier DML 414S/12mm M/8104.00
023Z4594DanfossFilter drier DML 414S M/8104.00
023Z4595DanfossFilter drier DML 415S M/8104.00
023Z4596DanfossFilter drier DML 417S M/8104.00
023Z4597DanfossFilter drier DML 419S/28mm M/8104.00
023Z4599DanfossFilter drier DML 604S/12mm M/12138.00
023Z4601DanfossFilter drier DML 606S/18mm M/12112.00
023Z4602DanfossFilter drier DML 607S M/12112.00
023Z4603DanfossFilter drier DML 609S/28mm M/12112.00
023Z4604DanfossFilter drier DML 609S M/12112.00
023Z4548DanfossFilter drier DCL 757S M/12125.00
023Z4550DanfossFilter drier DCL 759S M/12125.00
023Z4605DanfossFilter drier DML 757S M/12125.00
023Z4606DanfossFilter drier DML 759S/28mm M/12125.00
023Z4607DanfossFilter drier DML 759S M/12125.00
023Z4907DanfossFilter drier DML 759S I/4141.00
023Z1001DanfossBurn-out filter drier DAS 083VV M/2493.00
023Z1002DanfossBurn-out filter drier DAS 084VV M/2493.00
023Z1003DanfossBurn-out filter drier DAS 083SVV M/2493.00
023Z1004DanfossBurn-out filter drier DAS 084SVV M/2493.00
023Z1005DanfossBurn-out filter drier DAS 085SVV M/2493.00
023Z1006DanfossBurn-out filter drier DAS 086SVV M/2493.00
023U7050DanfossDCR Filter 0485 Assy.185.00
023U7051DanfossDCR Filter 0487 Assy.185.00
023U7052DanfossDCR Filter 0489 Assy.185.00
023U7053DanfossDCR Filter 0489 Assy.185.00
023U7054DanfossDCR Filter 04811 Assy.185.00
023U7055DanfossDCR Filter 04813 Assy.185.00
023U7056DanfossDCR Filter 04813 Assy.185.00
023U7057DanfossDCR Filter 04817 Assy.185.00
023U7076DanfossDCR Filter 04821 Assy.185.00
023U7250DanfossDCR Filter 0485s Assy.185.00
023U7251DanfossDCR Filter 0487s Assy.185.00
023U7252DanfossDCR Filter 0489s Assy.185.00
023U7253DanfossDCR Filter 0489s Assy185.00
023U7254DanfossDCR Filter 04811s Assy.185.00
023U7255DanfossDCR Filter 04813s Assy.185.00
023U7256DanfossDCR Filter 04813s Assy.185.00
023U7257DanfossDCR Filter 04817s Assy.209.00
023U7276DanfossDCR Filter 04821s Assy.209.00
023U7454DanfossDCR Filter 04811 Assy.185.00
023U7058DanfossDCR Filter 0967 Assy.209.00
023U7059DanfossDCR Filter 0969 Assy.209.00
023U7060DanfossDCR Filter 0969 Assy.209.00
023U7061DanfossDCR Filter 09611 Assy.209.00
023U7062DanfossDCR Filter 09613 Assy.209.00
023U7063DanfossDCR Filter 09613 Assy.209.00
023U7064DanfossDCR Filter 09617 Assy.209.00
023U7258DanfossDCR Filter 0967s Assy.209.00
023U7259DanfossDCR Filter 0969s Assy.209.00
023U7260DanfossDCR Filter 0969s  1 1/8″ Assy.209.00
023U7261DanfossDCR Filter 09611s Assy.209.00
023U7262DanfossDCR Filter 09613s Assy.209.00
023U7263DanfossDCR Filter 09613s Assy.209.00
023U7264DanfossDCR Filter 09617s  Assy209.00
023U7458DanfossDCR Filter 0967 Assy.209.00
023U7459DanfossDCR Filter 0969 Assy.209.00
023U7461DanfossDCR Filter 09611 Assy.209.00
023U1391DanfossFilter drier Core 48DM M/333.00
023U1392DanfossFilter drier core 48DM I/859.00
023U1393DanfossFilter drier Core 48DM I/853.00
023U1921DanfossFilter drier core 48F I/837.00
023U4380DanfossFilter drier core 48DC M/333.00
023U4381DanfossFilter drier core 48DC I/833.00
023U4382DanfossFilter drier core 48DC I/833.00
023U4388DanfossDCRE Filter drier Core 48DC M/331.00
023U5380DanfossFilter drier core 48DA M/381.00
023U5381Danfoss48-DA Core IPC 881.00
023U5382DanfossFilter drier core 48DA I/853.00
023Z7012DanfossReceiver filter drier DMC 0432S/6mm I/1622.00
023Z7019DanfossReceiver filter drier DMC 0432S/6mm M/2422.00
023Z8409DanfossFilter drier DMT 083S I/12119.00
023Z8412DanfossFilter drier DMT 084S I/12119.00
023Z8416DanfossFilter drier DMT 083S M/12119.00
023Z8417DanfossFilter drier DMT 084S M/12119.00
023Z8402DanfossFilter drier DMT 133S I/8119.00
023Z8410DanfossFilter drier DMT 132NPT I/8119.00
023Z8411DanfossFilter drier DMT 134S I/8119.00
023Z8419DanfossFilter drier DMT 134S M/8119.00
023U0055DanfossFilter drier gasket 121.8×113.6x.8 I/2012.00
023U0056DanfossFilter drier gasket 115.5×107.5×1.6 M/2012.00
023U0057DanfossFilter drier gasket 123.5×115×1.6  I/2012.00
023U2015DanfossFilter drier gasket 121.8×113.6×0.8 I/2054.00
023U2019DanfossSpring for DCR M/612.00
023Z9030DanfossDCR 1 Core Block spare part17.00
023Z9031DanfossDCR 2 Core Block spare part17.00
023Z9032DanfossDCR 3 Core Block spare part17.00
023Z9918DanfossCOVER  1/4″ NPT138.00
023Z8261DanfossFilter drier DCL 1.52/CAPSV M/3222.00
023Z1400DanfossBiflow filter drier DCB 084 M/2457.00
023Z1401DanfossBiflow filter drier DCB 083 M/2468.00
023Z1402DanfossBiflow filter drier DCB 082 M/2457.00
023Z1410DanfossBiflow filter drier DMB 084 M/2457.00
023Z1411DanfossBiflow filter drier DMB 083 M/2457.00
023Z1412DanfossBiflow filter drier DMB 082 M/2457.00
023Z1433DanfossBiflow filter drier DCB 083S M/2457.00
023Z1434DanfossBiflow filter drier DCB 082S M/2457.00
023Z1442DanfossBiflow filter drier DMB 083S M/2457.00
023Z1457DanfossBiflow filter drier DMB 084S/12mm M/2460.00
023Z1459DanfossBiflow filter drier DMB 083S/10mm M/2457.00
023Z1461DanfossBiflow filter drier DMB 082S/6mm M/2457.00
023Z1463DanfossBiflow filter drier DCB 083S M/2457.00
023Z1471DanfossBiflow filter drier DMB 084S M/2457.00
023Z1472DanfossBiflow filter drier DMB 083S M/2457.00
023Z1473DanfossBiflow filter drier DMB 082S M/2457.00
023Z1672DanfossBiflow filter drier DMB 083S I/1657.00
023Z1404DanfossBiflow filter drier DCB 164 M/1280.00
023Z1413DanfossBiflow filter drier DMB 165 M/1280.00
023Z1414DanfossBiflow filter drier DMB 164 M/1280.00
023Z1415DanfossBiflow filter drier DMB 163 M/1280.00
023Z1435DanfossBiflow filter drier DCB 165S M/1280.00
023Z1436DanfossBiflow filter drier DCB 164S M/1280.00
023Z1444DanfossBiflow filter drier DMB 165S M/1280.00
023Z1453DanfossBiflow filter drier DMB164S/12mm M/1280.00
023Z1455DanfossBiflow filter drier DMB163S/10mm M/1280.00
023Z1474DanfossBiflow filter drier DMB 165S M/1280.00
023Z1475DanfossBiflow filter drier DMB 164S M/1280.00
023Z1476DanfossBiflow filter drier DMB 163S M/1280.00
023Z1675DanfossBiflow filter drier DMB 164S I/1280.00
023Z1677DanfossBiflow filter drier DMB 163S I/1280.00
023Z1408DanfossBiflow filter drier DCB 304 M/8105.00
023Z1417DanfossBiflow filter drier DMB 305 M/8105.00
023Z1418DanfossBiflow filter drier DMB 304 M/8105.00
023Z1419DanfossBiflow filter drier DMB 303 M/8105.00
023Z1440DanfossBiflow filter drier DCB 304S M/8105.00
023Z1447DanfossBiflow filter drier DMB 307S M/8105.00
023Z1448DanfossBiflow filter drier DMB 305S M/8105.00
023Z1451DanfossBiflow filter drier DMB 304S/12mm M/8105.00
023Z1477DanfossBiflow filter drier DMB 307S M/8105.00
023Z1478DanfossBiflow filter drier DMB 305S M/8105.00
023Z1479DanfossBiflow filter Drier DMB 304S M/8105.00
023Z1481DanfossBiflow filter drier DMB 303S M/8105.00
023Z1498DanfossBiflow filter drier DMB 307S I/8105.00
023Z7013DanfossReceiver filter drier DMC 0732S/6mm I/1640.00
023Z7020DanfossReceiver filter drier DMC 0732S/6mm M/2440.00
023Z7002DanfossReceiver filter drier DCC 2032S/6mm I/1053.00
023Z7003DanfossReceiver filter drier DCC 2032S I/1070.00
023Z7004DanfossReceiver filter drier DCC 2033S10mm I/1053.00
023Z7007DanfossReceiver filter drier DMC 2032S/6mm I/1053.00
023Z7008DanfossReceiver filter drier DMC 2032S I/1053.00
023Z7009DanfossReceiver filter drier DMC 2033S I/1053.00
023Z7014DanfossReceiver filter drier DMC 2033S10mm I/1053.00
023Z7015DanfossReceiver filter drier DMC 2034S12mm I/1053.00
023Z7021DanfossReceiver filter drier DMC 2032S/6mm M/1853.00
023Z7022DanfossReceiver filter drier DMC 2032S M/1853.00
023Z7023DanfossReceiver filter drier DMC 2033S10mm M/1853.00
023Z7024DanfossReceiver filter drier DMC 2033S M/1853.00
023Z7026DanfossReceiver filter drier DMC 2034S M/1853.00
023Z7044DanfossReceiver filter drier DMC 2032.5s I/1053.00
023Z7011DanfossReceiver filter drier DMC 40164S I/6111.00
023Z7016DanfossReceiver filter drier DMC 40163S10mm I/6111.00
023Z7017DanfossReceiver filter drier DMC 40163S I/6111.00
023Z7027DanfossReceiver filter drier DMC 40163S10mm M/8111.00
023Z7028DanfossReceiver filter drier DMC 40163S M/8111.00
023Z7029DanfossReceiver filter drier DMC 40164S12mm M/8111.00
023Z7030DanfossReceiver filter drier DMC 40164S M/8111.00
023Z1007DanfossBurn-out filter drier DAS 164VV M/12115.00
023Z1008DanfossBurn-out filter drier DAS 165VV M/12115.00
023Z1009DanfossBurn-out filter drier DAS 164SVV M/12115.00
023Z1010DanfossBurn-out filter drier DAS 165SVV M/12115.00
023Z1011DanfossBurn-out filter drier DAS 166SVV M/12115.00
023Z1012DanfossBurn-out filter drier DAS 167SVV M/12115.00
023Z1013DanfossBurn-out filter drier DAS 305SVV M/8121.00
023Z1014DanfossBurn-out filter drier DAS 306SVV M/8121.00
023Z1015DanfossBurn-out filter drier DAS 307SVV M/8121.00
023Z1016DanfossBurn-out filter drier DAS 309SVV M/8121.00
023Z1017DanfossBurn-out filter drier DAS 417SVV M/8161.00
023Z1018DanfossBurn-out filter drier DAS 419SVV M/8161.00
023Z1019DanfossBurn-out filter drier DAS 607SVV M/12196.00
023Z1020DanfossBurn-out filter drier DAS 609SVV M/12196.00
023U7065DanfossDCR Filter 1449 Assy.260.00
023U7066DanfossDCR Filter 1449 Assy.260.00
023U7067DanfossDCR Filter 14411 Assy.260.00
023U7068DanfossDCR Filter 14413 Assy.260.00
023U7069DanfossDCR Filter 14413 Assy.260.00
023U7070DanfossDCR Filter 14417 Assy.260.00
023U7265DanfossDCR Filter 1449s Assy.260.00
023U7267DanfossDCR Filter 14411s  Assy260.00
023U7269DanfossDCR Filter 14413s Ass’y260.00
023U7270DanfossDCR Filter 14417s Assy.260.00
023U7071DanfossDCR Filter 19211 Assy.300.00
023U7072DanfossDCR Filter 19213 Assy.300.00
023U7073DanfossDCR Filter 19213 Assy.300.00
023U7074DanfossDCR Filter 19217 Assy.300.00
023U7082DanfossDCR Filter 19213s Assy. Blank Cover300.00
023U7086DanfossDCR Filter 19221 Assy300.00
023U7272DanfossDCR Filter 19213s Assy.300.00
023U7274DanfossDCR Filter 19217s Assy.300.00
023U7610DanfossDCRE Filter 04811s Assy185.00
068-3249DanfossTXI2 Desuperheat valve w/o Orifice140.00
068-3258DanfossTXI2 Desuperheat valve w/o Orifice140.00
068-3343DanfossTXI2 Desuperheat valve Solder140.00
068-3360DanfossTXI2 Desuperheat valve w/o Orifice140.00
068-2060DanfossT2/TE2 Adapter 3/8in M/11623.00
068-2061DanfossT2/TE2 Adapter 10mm M/11623.00
068-2062DanfossT2/TE2 Adapter 1/4in M/11623.00
068-2063DanfossT2/TE2 Adapter 6MM M/11623.00
068-2081DanfossT2/TE2 Adapter I/45×423.00
068-2083DanfossT2/TE2 Adapter I/45X423.00
068Z3174DanfossTEB 2 Therm. exp. valve Flare/Solder144.00
068Z3281DanfossTX 2 Therm. exp. valve Flare/Solder100.00
068Z3284DanfossTEX 2 Therm. exp. valve Flare/Solder152.00
068Z3290DanfossTEX 2 Therm. exp. valve Flare/Solder152.00
068Z3302DanfossTX 2 Therm. exp. valve Flare/Solder100.00
068Z3305DanfossTEX 2 Therm. exp. valve Flare/Solder152.00
068Z3308DanfossT 2 Therm. exp. valve Flare/Solder101.00
068Z3311DanfossTE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder152.00
068Z3320DanfossTEX 2 Therm. exp. valve Flare/Solder152.00
068Z3329DanfossTZ 2 Therm. exp. valve Flare/Solder75.00
068Z3332DanfossTX 2 Therm. exp. valve Flare/Solder I/45100.00
068Z3361DanfossT 2 Therm. exp. valve Flare/Solder100.00
068Z3363DanfossTE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder152.00
068Z3367DanfossTEX 2 Therm. exp. valve Flare/Solder152.00
068Z3383DanfossTN 2 Therm. exp. valve Flare/Solder75.00
068Z3384DanfossTN 2 Therm. exp. valve Flare/Solder75.00
068Z3385DanfossTEN 2 Therm. exp. valve Flare/Solder112.00
068Z3386DanfossTEN 2 Therm. exp. valve Flare/Solder112.00
068Z3387DanfossTN 2 Therm. exp. valve Flare/Solder75.00
068Z3389DanfossTEN 2 Therm. exp. valve Flare/Solder112.00
068Z3390DanfossTE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder112.00
068Z3414DanfossTS 2 Therm. exp. valve Flare/Solder75.00
068Z3415DanfossTES 2 Therm. exp. valve Flare/Solder112.00
068Z3416DanfossTS 2 Therm. exp. valve Flare/Solder75.00
068Z3417DanfossTES 2 Therm. exp. valve Flare/Solder112.00
068Z3419DanfossTES 2 Therm. exp. valve Flare/Solder112.00
068Z3420DanfossTS 2 Therm. exp. valve Flare/Solder75.00
068Z3421DanfossTES 2 Therm. exp. valve Flare/Solder112.00
068Z3422DanfossTES 2 Therm. exp. valve Flare/Solder112.00
068Z3424DanfossTES 2 Therm. exp. valve Flare/Solder112.00
068Z3425DanfossTS 2 Therm. exp. valve Flare/Solder75.00
068Z3427DanfossTS 2 Therm. exp. valve Flare/Solder75.00
068Z3428DanfossTES 2 Therm. exp. valve Flare/Solder112.00
068Z3429DanfossTS 2 Therm. exp. valve Flare/Solder75.00
068Z3430DanfossTES 2 Therm. exp. valve Flare/Solder112.00
068Z3435DanfossTS 2 Therm. exp. valve Flare/Solder80.00
068Z3436DanfossTS 2 Therm. exp. valve Flare/Solder75.00
068Z3437DanfossTES 2 Therm. exp. valve Flare/Solder112.00
068Z3441DanfossTS 2 Therm. exp. valve Flare/Solder75.00
068Z3442DanfossTES 2 Therm. exp. valve Flare/Solder112.00
068Z3445DanfossTES 2 Therm. exp. valve Fl/Solder I/45112.00
068Z3446DanfossTEZ 2 Therm. exp. valve Flare/Solder112.00
068Z3447DanfossTEZ 2 Therm. exp. valve Flare/Solder112.00
068Z3449DanfossTE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder112.00
068Z3454DanfossTE 2 Therm. exp. valve Fl/Solder I/45110.00
068Z3467DanfossTS 2 Therm. exp. valve Flare/Solder I/4575.00
068Z3478DanfossTES 2 Therm. exp. valve Fl/Solder I/45112.00
068Z3479DanfossTES 2 Therm. exp. valve Fl/Solder I/45112.00
068Z3502DanfossTZ 2 Therm. exp. valve Flare/Solder75.00
068Z3503DanfossTEZ 2 Therm. exp. valve Flare/Solder112.00
068Z3512DanfossTES 2 Therm. exp. valve Fl/Solder I/45112.00
068Z3515DanfossTEZ 2 Therm. exp. valve Flare/Solder112.00
068Z3522DanfossTE 2 Therm. exp. valve Fl/Solder I/45110.00
068Z3544DanfossTEN 2 Therm. exp. valve Fl/Solder I/45112.00
068Z3549DanfossTE 2 Therm. exp. valve Fl/Solder I/45112.00
068Z3634DanfossTEN 2 Therm. exp. valve Fl/Solder I/45112.00
068Z3650DanfossTEZ 2 Therm. exp. valve Fl/Solder I/45112.00
068Z3663DanfossT 2 Therm. exp. valve Flare/Solder I/4575.00
068Z3664DanfossT 2 Therm. exp. valve Flare/Solder112.00
068Z3685DanfossTE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder112.00
068Z3713DanfossTE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder112.00
068Z3714DanfossTE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare112.00
068Z3715DanfossT2 Therm. exp. valve Flare/Flare75.00
068Z3716DanfossT2 Therm. exp. valve Flare/Solder75.00
068Z3727DanfossT2 Therm. exp. valve Flare/Flare75.00
068Z3728DanfossTE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare112.00
068Z3729DanfossT2 Therm. exp. valve Flare/Solder75.00
068Z3730DanfossTE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder112.00
068Z3731DanfossT 2 Therm. exp. valve Flare/Flare I/4575.00
068Z3738DanfossTE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder112.00
068Z3806DanfossT 2 Therm. exp. valve Flare/Solder75.00
068Z3807DanfossTE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder112.00
068Z3809DanfossTE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder112.00
068Z7006DanfossTES 2 Therm. exp. valve Fl/Solder I/45112.00
068Z7498DanfossT 2 Therm. exp. valve Flare/Solder75.00
068Z7501DanfossTE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder110.00
068Z3206DanfossTX 2 Therm. exp. valve Flare/Flare100.00
068Z3207DanfossT 2 Therm. exp. valve Flare/Flare100.00
068Z3208DanfossT 2 Therm. exp. valve Flare/Flare100.00
068Z3209DanfossTEX 2 Therm. exp. valve Flare/Flare152.00
068Z3210DanfossTE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare152.00
068Z3211DanfossTEX 2 Therm. exp. valve Flare/Flare152.00
068Z3224DanfossT 2 Therm. exp. valve Flare/Flare100.00
068Z3225DanfossTEX 2 Therm. exp. valve Flare/Flare152.00
068Z3227DanfossTEX 2 Therm. exp. valve Flare/Flare152.00
068Z3228DanfossTX 2 Therm. exp. valve Flare/Flare100.00
068Z3229DanfossTEX 2 Therm. exp. valve Flare/Flare152.00
068Z3346DanfossTN 2 Therm. exp. valve Flare/Flare100.00
068Z3347DanfossTN 2 Therm. exp. valve Flare/Flare75.00
068Z3348DanfossTEN 2 Therm. exp. valve Flare/Flare152.00
068Z3349DanfossTEN 2 Therm. exp. valve Flare/Flare152.00
068Z3369DanfossT 2 Therm. exp. valve Flare/Flare100.00
068Z3392DanfossTE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare152.00
068Z3400DanfossTS 2 Therm. exp. valve Flare/Flare100.00
068Z3402DanfossTS 2 Therm. exp. valve Flare/Flare100.00
068Z3403DanfossTES 2 Therm. exp. valve Flare/Flare152.00
068Z3404DanfossTES 2 Therm. exp. valve Flare/Flare152.00
068Z3405DanfossTES 2 Therm. exp. valve Flare/Flare152.00
068Z3406DanfossTS 2 Therm. exp. valve Flare/Flare100.00
068Z3407DanfossTES 2 Therm. exp. valve Flare/Flare112.00
068Z3408DanfossTS 2 Therm. exp. valve Flare/Flare75.00
068Z3409DanfossTES 2 Therm. exp. valve Flare/Flare112.00
068Z3410DanfossTS 2 Therm. exp. valve Flare/Flare75.00
068Z3411DanfossTES 2 Therm. exp. valve Flare/Flare152.00
068Z3496DanfossTZ 2 Therm. exp. valve Flare/Flare100.00
068Z3501DanfossTEZ 2 Therm. exp. valve Flare/Flare152.00
068Z3517DanfossTEZ 2 Therm. exp. valve Flare/Flare152.00
068Z3523DanfossTE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare152.00
068Z3653DanfossTE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare I/45110.00
068Z7008DanfossTEB 2 Therm. exp. valve Flare/Flare152.00
068Z7009DanfossTEB 2 Therm. exp. valve Flare/Flare152.00
068-2002DanfossT2/TE2 Orifice Flare No 0X26.00
068-2003DanfossT2/TE2 Orifice Flare No 0026.00
068-2006DanfossT2/TE2 Orifice Flare No 0326.00
068-2007DanfossT2/TE2 Orifice Flare No 0433.00
068-2008DanfossT2/TE2 Orifice Flare No 0533.00
068-2009DanfossT2/TE2 Orifice Flare No 0633.00
068-2010DanfossT2/TE2 Orifice Flare No 0126.00
068-2015DanfossT2/TE2 Orifice Flare No 0226.00
068-2018DanfossT2/TE2 Orifice Flare 0X I/4526.00
068-2021DanfossT2/TE2 Orifice Flare No 01 I/4526.00
068-2022DanfossT2/TE2 Orifice Flare 02 I/4526.00
068-2023DanfossT2/TE2 Orifice Flare 03 I/4526.00
068-2030DanfossT2/TE2 Orifice Flare 04 I/4526.00
068-2031DanfossT2/TE2 Orifice Flare 05 I/4526.00
068-2032DanfossT2/TE2 Orifice Flare 06 I/4526.00
068-2033DanfossT2/TE2 Orifice Flare 00 I/4526.00
068-2069DanfossT2/TE2 Orifice Solder 0X I/4526.00
068-2070DanfossT2/TE2 Orifice Solder 00 I/4526.00
068-2071DanfossT2/TE2 Orifice Solder 01 I/4526.00
068-2072DanfossT2/TE2 Orifice Solder 02 I/4526.00
068-2073DanfossT2/TE2 Orifice Solder 03 I/4526.00
068-2074DanfossT2/TE2 Orifice Solder 04 I/4526.00
068-2075DanfossT2/TE2 Orifice Solder 05 I/4526.00
068-2076DanfossT2/TE2 Orifice Solder 06 I/4526.00
068-2089DanfossT2/TE2 Orifice Solder No 0X26.00
068-2090DanfossT2/TE2 Orifice Solder No 0026.00
068-2091DanfossT2/TE2 Orifice Solder No 0126.00
068-2092DanfossT2/TE2 Orifice Solder No 0226.00
068-2093DanfossT2/TE2 Orifice Solder No 0326.00
068-2094DanfossT2/TE2 Orifice Solder No 0426.00
068-2095DanfossT2/TE2 Orifice Solder No 0526.00
068-2096DanfossT2/TE2 Orifice Solder No 0626.00
068N1901DanfossTDEN 1 Expansion Valve AW I/3292.00
068N1916DanfossTDN 1 Expansion Valve AW I/3292.00
068N1917DanfossTD 1 Expansion Valve AW I/3292.00
068N1941DanfossTD 1 Expansion Valve AW I/3292.00
068N1943DanfossTDX 1 Expansion Valve AW I/3292.00
068N2011DanfossTD 1 Expansion Valve AW M/2093.00
068N2012DanfossTD 1 Expansion Valve AW M/2092.00
068N2022DanfossTD1 Expansion Valve AW M/2097.00
068N2912DanfossTDN 1 Expansion Valve SW ADJ I/3292.00
068N2944DanfossTDEN 1 Expansion Valve SW ADJ I/3292.00
068U4293DanfossTCAE/s Therm. exp. valve159.00
068U4296DanfossTCAE/s Therm. exp. valve159.00
068U4297DanfossTCAE/s Therm. exp. valve159.00
068U4305DanfossTCAE/s Therm. exp. valve159.00
068U4307DanfossTCAE/s Therm. exp. valve159.00
068U4313DanfossTCAE/s Therm. exp. valve156.00
068U4317DanfossTCAE/s Therm. exp. valve159.00
068U4321DanfossTCAE/s Therm. exp. valve159.00
068U4324DanfossTCAE/s Therm. exp. valve159.00
068U4325DanfossTCAE/s Therm. exp. valve159.00
068U4327DanfossTCAE/s Therm. exp. valve159.00
068U4328DanfossTCAE/s Therm. exp. valve159.00
068U4329DanfossTCAE/s Therm. exp. valve159.00
068U4336DanfossTCAE/s Therm. exp. valve159.00
068U4337DanfossTCAE/s Therm. exp. valve159.00
068U4341DanfossTCAE/s Therm. exp. valve159.00
068U4599DanfossTCAE/s Therm. exp. valve159.00
068U4202DanfossTCBE/s Therm. exp. valve159.00
068U4204DanfossTCBE/s Therm. exp. valve159.00
068U4234DanfossTCBE/s Therm. exp. valve159.00
068U4251DanfossTCBE/s Therm. exp. valve159.00
068U4257DanfossTCBE/s Therm. exp. valve159.00
068U4261DanfossTCBE/s Therm. exp. valve159.00
068U4262DanfossTCBE/s Therm. exp. valve159.00
068U4263DanfossTCBE/s Therm. exp. valve159.00
068U4265DanfossTCBE/s Therm. exp. valve159.00
068U4275DanfossTCBE/s Therm. exp. valve159.00
068U4386DanfossTCBE/s Therm. exp. valve159.00
068U4504DanfossTCBE/s Therm. exp. valve I/45159.00
068U4505DanfossTCBE/s Therm. exp. valve I/45159.00
068U4508DanfossTCBE/s Therm. exp. valve I/45159.00
068U4524DanfossTCBE/s Therm. exp. valve I/45159.00
068U4097DanfossTCAE orifice 1 15% Bleed38.00
068U4098DanfossTCAE orifice 2 15% Bleed38.00
068U4099DanfossTCAE orifice 3 15% Bleed38.00
068U4100DanfossTCAE orifice 138.00
068U4101DanfossTCAE orifice 238.00
068U4102DanfossTCAE orifice 338.00
068U1030DanfossTUA orifice 033.00
068U1031DanfossTUA orifice 133.00
068U1032DanfossTUA orifice 233.00
068U1033DanfossTUA orifice 333.00
068U1034DanfossTUA orifice 433.00
068U1035DanfossTUA orifice 533.00
068U1036DanfossTUA orifice 633.00
068U1037DanfossTUA orifice 733.00
068U1038DanfossTUA orifice 833.00
068U1039DanfossTUA orifice 933.00
068U1251DanfossTUAE/s Therm. exp. valve131.00
068U1714DanfossTUAE/s Therm. exp. valve131.00
068U2200DanfossTUA/s Therm. exp. valve90.00
068U2201DanfossTUA/s Therm. exp. valve90.00
068U2203DanfossTUAE/s Therm. exp. valve131.00
068U2204DanfossTUA/s Therm. exp. valve90.00
068U2205DanfossTUA/s Therm. exp. valve90.00
068U2206DanfossTUAE/s Therm. exp. valve131.00
068U2207DanfossTUAE/s Therm. exp. valve131.00
068U2208DanfossTUA/s Therm. exp. valve90.00
068U2211DanfossTUAE/s Therm. exp. valve131.00
068U2213DanfossTUA/s Therm. exp. valve90.00
068U2215DanfossTUAE/s Therm. exp. valve131.00
068U2234DanfossTUA/s Therm. exp. valve90.00
068U2237DanfossTUAE/s Therm. exp. valve131.00
068U2280DanfossTUA/s Therm. exp. valve90.00
068U2283DanfossTUAE/s Therm. exp. valve131.00
068U2284DanfossTUA/s Therm. exp. valve90.00
068U2285DanfossTUA/s Therm. exp. valve90.00
068U2286DanfossTUAE/s Therm. exp. valve131.00
068U2287DanfossTUAE/s Therm. exp. valve131.00
068U2295DanfossTUAE/s Therm. exp. valve131.00
068U2296DanfossTUA/s Therm. exp. valve90.00
068U2303DanfossTUAE/s Therm. exp. valve131.00
068U2308DanfossTUA/s Therm. exp. valve90.00
068U2309DanfossTUA/s Therm. exp. valve90.00
068U2312DanfossTUA/s Therm. exp. valve90.00
068U2316DanfossTUA/s Therm. exp. valve90.00
068U2317DanfossTUA/s Therm. exp. valve90.00
068U2318DanfossTUAE/s Therm. exp. valve131.00
068U2319DanfossTUAE/s Therm. exp. valve131.00
068U2320DanfossTUA/s Therm. exp. valve90.00
068U2321DanfossTUA/s Therm. exp. valve90.00
068U2322DanfossTUAE/s Therm. exp. valve131.00
068U2323DanfossTUAE/s Therm. exp. valve131.00
068U2324DanfossTUA/s Therm. exp. valve90.00
068U2325DanfossTUA/s Therm. exp. valve90.00
068U2326DanfossTUAE/s Therm. exp. valve131.00
068U2327DanfossTUAE/s Therm. exp. valve131.00
068U2330DanfossTUAE/s Therm. exp. valve131.00
068U2331DanfossTUAE/s Therm. exp. valve131.00
068U2332DanfossTUA/s Therm. exp. valve90.00
068U2333DanfossTUA/s Therm. exp. valve90.00
068U2335DanfossTUAE/s Therm. exp. valve131.00
068U2414DanfossTUA/s Therm. exp. valve90.00
068U2450DanfossTUAE/s Therm. exp. valve131.00
068U2780DanfossTUAE/s Therm. exp. valve131.00
068U2939DanfossTUAE/s Therm. exp. valve136.00
068U3773DanfossTUAE/s Therm. exp. valve131.00
068U3774DanfossTUA/s Therm. exp. valve90.00
068U3923DanfossTUA/s Therm. exp. valve90.00
068U3954DanfossTUAE/s Therm. exp. valve136.00
068U1715DanfossTUBE/s Therm. exp. valve I/45140.00
068U1716DanfossTUBE/s Therm. exp. valve I/45126.00
068U1752DanfossTUBE/a Therm. exp. valve I/45126.00
068U1753DanfossTUBE/a Therm. exp. valve I/45126.00
068U1756DanfossTUC/a Therm. exp. valve I/4599.00
068U1901DanfossTUB/a Therm. exp. valve84.00
068U1903DanfossTUB/a Therm. exp. valve84.00
068U1904DanfossTUB/a Therm. exp. valve84.00
068U1905DanfossTUB/a Therm. exp. valve84.00
068U1906DanfossTUB/a Therm. exp. valve84.00
068U1907DanfossTUB/a Therm. exp. valve84.00
068U1908DanfossTUB/a Therm. exp. valve84.00
068U1909DanfossTUB/a Therm. exp. valve84.00
068U1912DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U1913DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U1914DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U1915DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U1916DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U1917DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U1918DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U1919DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U1935DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U1936DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U1937DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U1938DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U1939DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U1956DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U1958DanfossTUB/a Therm. exp. valve84.00
068U1959DanfossTUB/a Therm. exp. valve84.00
068U1960DanfossTUB/a Therm. exp. valve84.00
068U1961DanfossTUB/a Therm. exp. valve84.00
068U1962DanfossTUB/a Therm. exp. valve84.00
068U1963DanfossTUB/a Therm. exp. valve84.00
068U1969DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U1970DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U1971DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U1973DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U1974DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U1975DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U2000DanfossTUB/a Therm. exp. valve84.00
068U2004DanfossTUB/a Therm. exp. valve84.00
068U2014DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U2022DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U2023DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U2027DanfossTUB/a Therm. exp. valve84.00
068U2028DanfossTUB/a Therm. exp. valve84.00
068U2029DanfossTUB/a Therm. exp. valve84.00
068U2030DanfossTUB/a Therm. exp. valve84.00
068U2032DanfossTUB/a Therm. exp. valve84.00
068U2056DanfossTUB/a Therm. exp. valve84.00
068U2057DanfossTUB/a Therm. exp. valve84.00
068U2059DanfossTUB/a Therm. exp. valve84.00
068U2060DanfossTUB/a Therm. exp. valve84.00
068U2073DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U2074DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U2076DanfossTUB/a Therm. exp. valve84.00
068U2077DanfossTUB/a Therm. exp. valve84.00
068U2094DanfossTUB/a Therm. exp. valve84.00
068U2095DanfossTUB/a Therm. exp. valve84.00
068U2096DanfossTUB/a Therm. exp. valve84.00
068U2097DanfossTUB/a Therm. exp. valve84.00
068U2098DanfossTUB/a Therm. exp. valve84.00
068U2105DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U2106DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U2107DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U2108DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U2109DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U2110DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U2111DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U2129DanfossTUB/a Therm. exp. valve84.00
068U2130DanfossTUB/a Therm. exp. valve84.00
068U2131DanfossTUB/a Therm. exp. valve84.00
068U2132DanfossTUB/a Therm. exp. valve84.00
068U2133DanfossTUB/a Therm. exp. valve84.00
068U2134DanfossTUB/a Therm. exp. valve84.00
068U2137DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U2138DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U2139DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U2185DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U2452DanfossTUBE/a Therm. exp. valve I/45126.00
068U2453DanfossTUBE/a Therm. exp. valve I/45126.00
068U2455DanfossTUBE/a Therm. exp. valve I/45126.00
068U2472DanfossTUBE/a Therm. exp. valve I/45126.00
068U2474DanfossTUB/a Therm. exp. valve I/4584.00
068U2475DanfossTUBE/a Therm. exp. valve I/45126.00
068U2479DanfossTUBE/a Therm. exp. valve I/45126.00
068U2494DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U2498DanfossTUBE/s Therm. exp. valve126.00
068U2540DanfossTUB/s Therm. exp. valve82.00
068U2543DanfossTUB/s Therm. exp. valve84.00
068U2555DanfossTUBE/s Therm. exp. valve126.00
068U2575DanfossTUBE/s Therm. exp. valve126.00
068U2605DanfossTUBE/s Therm. exp. valve126.00
068U2606DanfossTUBE/s Therm. exp. valve126.00
068U2607DanfossTUBE/s Therm. exp. valve126.00
068U2659DanfossTUBE/s Therm. exp. valve126.00
068U2672DanfossTUB/a Therm. exp. valve84.00
068U2711DanfossTUBE/a Therm. exp. valve I/45126.00
068U2729DanfossTUBE/a Therm. exp. valve I/45126.00
068U2730DanfossTUBE/a Therm. exp. valve I/45126.00
068U2806DanfossTUBE/s Therm. exp. valve136.00
068U2894DanfossTUC/s Therm. exp. valve I/4580.00
068U2950DanfossTUH/a Hot gas bypass reg I/4593.00
068U2951DanfossTUH/a Hot gas bypass reg I/4593.00
068U2961DanfossTUH/a Hot gas bypass reg I/4593.00
068U3615DanfossTUBE/a Therm. exp. valve136.00
068U3660DanfossTUCE/s Therm. exp. valve I/45137.00
068U3664DanfossTUBE/a Therm. exp. valve I/45126.00
068U3665DanfossTUBE/a Therm. exp. valve I/45140.00
068U3700DanfossTUB/s Therm. exp. valve84.00
068U3701DanfossTUB/s Therm. exp. valve84.00
068U3702DanfossTUB/a Therm. exp. valve84.00
068U3703DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U3704DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U3705DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U3706DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U3707DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U3708DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U3709DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U3710DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U3711DanfossTUB/s Therm. exp. valve84.00
068U3712DanfossTUB/s Therm. exp. valve84.00
068U3713DanfossTUB/a Therm. exp. valve84.00
068U3714DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U3715DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U3716DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U3717DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U3718DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U3719DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U3720DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U3721DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U3724DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U3731DanfossTUB/a Therm. exp. valve84.00
068U3732DanfossTUB/a Therm. exp. valve84.00
068U3733DanfossTUB/a Therm. exp. valve84.00
068U3734DanfossTUBE/a Therm. exp. valve126.00
068U3735DanfossTUB/a Therm. exp. valve84.00
068U3746DanfossTUH/a Hot gas bypass reg93.00
068U3747DanfossTUH/a Hot gas bypass reg91.00
068U3751DanfossTUH/a Hot gas bypass reg91.00
068U3753DanfossTUBE/s Therm. exp. valve126.00
068U3754DanfossTUBE/s Therm. exp. valve126.00
068U3831DanfossTUB/a Therm. exp. valve84.00
011L4016DanfossSeal cap9.00
011L4017DanfossSeal cap19.00
011L4018DanfossSeal cap12.00
011L4019DanfossSeal cap15.00
011L4020DanfossSeal cap79.00
011L4025DanfossCu – Gasket2.00
067N0551DanfossSpare part for bulb strap L140mm I/409.00
067N0557DanfossSpare Part Bulb Strap L225mm I/4032.00
067N0559DanfossSpare part for bulb strap L350mm I/4027.00
068-0003DanfossT2/TE2 Filter I/453.00
068-0015DanfossT2/TE2 Filter I/453.00
068-0080DanfossT2/TE2 Filter11.00
068-0081DanfossT2/TE2 Filter11.00
068B0018DanfossAccessory bag14.00
068U0015DanfossPacking TUA gasket I/248.00
068U0016DanfossPacking TUA filter (blue) I/244.00
068U3505DanfossAccessory 0,4mm bulb strap I/458.00
068U3506DanfossAccessory 0.4mm bulb strap I/457.00
067B3300DanfossPHTX Element321.00
067B3303DanfossPHTX Element329.00
067B3304DanfossPHTX TH.ELEMENT BER.N 5 M PED362.00
067B3306DanfossPHTX Element355.00
067B3310DanfossPHTN Element324.00
067B3311DanfossPHTZ Element279.00
067B3314DanfossPHTZ Element279.00
067B3315DanfossPHTN Element344.00
067B3316DanfossPHTN Element284.00
067B3317DanfossPHTN Element329.00
067B3318DanfossPHTN Element361.00
067B3319DanfossPHTS Element337.00
067B3341DanfossPHTZ Element293.00
067B4002DanfossTE 5 Valve Body SS62.00
067B4003DanfossTE 5 Valve Body SS62.00
067B4004DanfossTE 5 Valve Body SA62.00
067B4005DanfossTE 5 Valve Body SA62.00
067B4007DanfossTE 5 Valve Body SS62.00
067B4008DanfossTE 5 Valve Body SS62.00
067B4009DanfossTE 5 Valve Body SA62.00
067B4010DanfossTE 5 Valve Body SA62.00
067B4011DanfossTE 5 Valve Body SA62.00
067B4012DanfossTE 5 Valve Body SA62.00
067B4013DanfossTE 5 Valve Body FA62.00
067B4032DanfossTE 5 Valve Body SS62.00
067B4033DanfossTE 5 Valve Body SS62.00
067B4034DanfossTE 5 Valve Body SA62.00
067B4035DanfossTE 5 Valve Body SS62.00
067B4036DanfossTE 5 Valve Body SS62.00
067B4037DanfossTE 5 Valve Body SA62.00
067B2788DanfossTE 5 Orifice 0,572.00
067B2789DanfossTE 5 Orifice 0172.00
067B2790DanfossPHT/TE 5 Orifice 0272.00
067B2791DanfossTE 5 Orifice 0372.00
067B2792DanfossTE 5 Orifice 0472.00
067B3249DanfossTEX 5 Element NMMOP261.00
067B3250DanfossTEX 5 Element N204.00
067B3251DanfossTEX 5 Element BMOP261.00
067B3252DanfossTE 5 Element N115.00
067B3263DanfossTE 5 Element B257.00
067B3267DanfossTEX 5 Element NMOP261.00
067B3277DanfossTEZ 5 Element NMOP261.00
067B3278DanfossTEZ 5 Element N176.00
067B3297DanfossTEN 5 Element N176.00
067B3298DanfossTEN 5 Element NMOP261.00
067B3337DanfossTEB 5 Element BMOP261.00
067B3342DanfossTES 5 Element N185.00
067B3343DanfossTES 5 Element BMOP261.00
067B3344DanfossTES 5 Element B261.00
067B3357DanfossTES 5 Element NMMOP261.00
067B3358DanfossTES 5 Element NLMOP261.00
067B3376DanfossTE 5 Element NLMOP203.00
067B3379DanfossTE 5 Element NL203.00
067B3380DanfossTES 5 Element N159.00
067B3384DanfossTES 5 Element NLMOP159.00
067B3430DanfossTEN 5 Element N159.00
067B3501DanfossTE 5 Element N203.00
067B3502DanfossTE 5 Element NMMOP197.00
067B3503DanfossTE 5 Element NLMOP203.00
067B3600DanfossTE 5 Element BMOP261.00
068B0675DanfossAccessory bag8.00
068B0676DanfossSeal kit8.00
068G0050DanfossSeal kit TE 559.00
067N2001DanfossTGE 3 ExpansionValve Solder M/12245.00
067N2002DanfossTGEX 4   ExpansionValve Solder M/12251.00
067N2003DanfossTGEX 6   ExpansionValve Solder M/12251.00
067N2006DanfossTGEX 7.5  Expansion Valve Solder M/12246.00
067N2007DanfossTGEX 11 ExpansionValve Solder  M/12251.00
067N2153DanfossTGEX 6   ExpansionValve Solder M/12251.00
067N2156DanfossTGE 7.5 ExpansionValve Solder M/12251.00
067N2157DanfossTGEX 11  ExpansionValve Solder M/12251.00
067N2415DanfossTGE 9 ExpansionValve Solder M/12251.00
067N2460DanfossTGE 9 ExpansionValve Solder M/12251.00
067N3001DanfossTGEL 3,5  ExpansionValve Solder M/12251.00
067N3003DanfossTGEL 6,5  ExpansionValve Solder M/12251.00
067N3006DanfossTGEL 9   ExpansionValve Solder M/12251.00
067N3007DanfossTGEL 13  ExpansionValve Solder M/12251.00
067N3023DanfossTGEL 6,5  ExpansionValve Solder I/12251.00
067N3026DanfossTGE 9 ExpansionValve Solder I/12350.00
067N3027DanfossTGEL 13  ExpansionValve Solder I/12350.00
067N3150DanfossTGEL 3,5  ExpansionValve Solder M/12251.00
067N3151DanfossTGEL 3,5  ExpansionValve Solder M/12251.00
067N3152DanfossTGEL 4,5 ExpansionValve Solder M/12251.00
067N3153DanfossTGEL 6,5 ExpansionValve Solder M/12251.00
067N3154DanfossTGEL 6,5 ExpansionValve Solder M/12251.00
067N3155DanfossTGEL 6.5  ExpansionValve Solder M/12251.00
067N3156DanfossTGEL 9 ExpansionValve Solder M/12251.00
067N3157DanfossTGEL 13 ExpansionValve Solder M/12251.00
067N3158DanfossTGEL 13 ExpansionValve Solder M/12251.00
067N3176DanfossTGEL 9   ExpansionValve Solder I/12251.00
067N3177DanfossTGEL 13  ExpansionValve Solder I/12251.00
067N3178DanfossTGEL 13  ExpansionValve Solder I/12251.00
067N3192DanfossTGEL 4,5  ExpansionValve Solder M/12251.00
067N3195DanfossTGEL 6,5  ExpansionValve Solder M/12251.00
067N3196DanfossTGEL 9   ExpansionValve Solder M/12251.00
067N3197DanfossTGEL 13  ExpansionValve Solder M/12251.00
067N3293DanfossTGE 9 ExpansionValve Solder M/12251.00
067N3340DanfossTGEL 11 ExpansionValve Solder M/12251.00
067N3402DanfossTGEL 14  ExpansionValve Solder M/12251.00
067N4002DanfossTGEZ 3,5 ExpansionValve Solder M/12251.00
067N4003DanfossTGEZ 5  ExpansionValve Solder M/12251.00
067N4006DanfossTGEZ 7  ExpansionValve Solder M/12251.00
067N4023DanfossTGEZ 5  ExpansionValve SolderI/12251.00
067N4041DanfossTGEZ 2,5  ExpansionValve Solder M/12251.00
067N4043DanfossTGEZ 5   ExpansionValve Solder M/12251.00
067N4046DanfossTGEZ 7   ExpansionValve Solder M/12251.00
067N4047DanfossTGEZ 10  ExpansionValve Solder M/12251.00
067N4152DanfossTGE 3.5 ExpansionValve Solder M/12251.00
067N4153DanfossTGEZ 5  ExpansionValve Solder M/12251.00
067N4156DanfossTGEZ 7  ExpansionValve Solder M/12251.00
067N4157DanfossTGEZ 10 ExpansionValve Solder M/12251.00
067N4158DanfossTGEZ 10  ExpansionValve Solder M/12251.00
067N4176DanfossTGEZ 7  ExpansionValve Solder I/12251.00
067N4177DanfossTGEZ 10  ExpansionValve Solder I/12251.00
067N4191DanfossTGEZ 2,5  ExpansionValve Solder M/12251.00
067N4192DanfossTGEZ 3,5  ExpansionValve Solder M/12251.00
067N4195DanfossTGEZ 5  ExpansionValve Solder M/12251.00
067N4196DanfossTGEZ 7  ExpansionValve Solder M/12251.00
067N4216DanfossTGEZ 7  ExpansionValve Solder I/12251.00
067N4401DanfossTGE 14 ExpansionValve Solder M/12251.00
067N4411DanfossTGEZ 14 ExpansionValve Solder M/12251.00
067N4703DanfossTGE 9  ExpansionValve Solder M/12251.00
067N5000DanfossTGEN 1,5  ExpansionValve Solder M/12251.00
067N5002DanfossTGEN 2,5  ExpansionValve Solder M/12251.00
067N5003DanfossTGEN 3,5  ExpansionValve Solder M/12251.00
067N5004DanfossTGEN 3,5  ExpansionValve Solder M/12251.00
067N5005DanfossTGEN 3,5  ExpansionValve Solder M/12251.00
067N5006DanfossTGEN 4,5  ExpansionValve Solder M/12251.00
067N5007DanfossTGEN 7 Expansion Valve Solder M/12251.00
067N5008DanfossTGEN 7 ExpansionValve Solder M/12251.00
067N5067DanfossTGE 7 ExpansionValve Solder I/12251.00
067N5153DanfossTGEN 3,5  ExpansionValve Solder M/12251.00
067N5154DanfossTGEN 3,5  ExpansionValve Solder M/12251.00
067N5156DanfossTGE 4.5 ExpansionValve Solder M/12251.00
067N5191DanfossTGEN 1,5  ExpansionValve Solder M/12251.00
067N5193DanfossTGEN 3,5  ExpansionValve Solder M/12251.00
067N5197DanfossTGEN 7 ExpansionValve Solder M/12251.00
067N6000DanfossTGES 2.5  ExpansionValve Solder I/12251.00
067N6150DanfossTGES 5  ExpansionValve Solder M/12251.00
067N6151DanfossTGES 4  ExpansionValve Solder M/12251.00
067N6152DanfossTGES 4  ExpansionValve Solder I/12251.00
067N6153DanfossTGES 5  ExpansionValve Solder I/12251.00
067N6154DanfossTGE 7.5 ExpansionValve Solder M/12251.00
067N6166DanfossTGES 5   ExpansionValve Solder M/12251.00
067N6175DanfossTGES 5   ExpansionValve Solder M/12251.00
067N6178DanfossTGE 7.5 ExpansionValve Solder M/12251.00
067N6229DanfossTGE 7.5 ExpansionValve Solder M/12251.00
067N6300DanfossTGE 9.5 ExpansionValve Solder M/12251.00
067N7002DanfossTGE 2.5 ExpansionValve Mio M/12251.00
067N7166DanfossTGEN 7   ExpansionValve Mio M/12251.00
067N9100DanfossTGE10 ExpansionValve Solder M/12251.00
067N9200DanfossTGEL 6.5  ExpansionValve Solder M/12251.00
067N9201DanfossTGE 3.5 ExpansionValve Solder M/12251.00
067N9202DanfossTGE 4.5 ExpansionValve Solder M/12251.00
067N9203DanfossTGE 6.5 ExpansionValve Solder M/12251.00
067N9206DanfossTGEL 9 ExpansionValve Solder M/12251.00
067N9287DanfossTGEL 11 ExpansionValve Solder M/12251.00
067N9509DanfossTGEL 14  ExpansionValve Solder M/12251.00
067N2010DanfossTGE 12 ExpansionValve Solder M/8288.00
067N2159DanfossTGEX 12 ExpansionValve Solder M/8350.00
067N2160DanfossTGEX 12  ExpansionValve Solder M/8350.00
067N2162DanfossTGEX 15  ExpansionValve Solder M/8350.00
067N2163DanfossTGEX 18  ExpansionValve Solder M/8350.00
067N2305DanfossTGEX 15  ExpansionValve Solder M/8350.00
067N3009DanfossTGEL 15  ExpansionValve Solder M/8350.00
067N3010DanfossTGEL 15  ExpansionValve Solder M/8350.00
067N3011DanfossTGEL 19  ExpansionValve Solder M/8350.00
067N3012DanfossTGEL 19  ExpansionValve Solder M/8350.00
067N3013DanfossTGEL 23  ExpansionValve Solder M/8408.00
067N3029DanfossTGEL 15  ExpansionValve Solder I/8350.00
067N3072DanfossTGEL 19  ExpansionValve Solder I/8350.00
067N3084DanfossTGE 23 ExpansionValve Solder M/8408.00
067N3159DanfossTGEL 15  ExpansionValve Solder M/8350.00
067N3160DanfossTGEL 15 ExpansionValve Solder M/8350.00
067N3161DanfossTGEL 19  ExpansionValve Solder M/8384.00
067N3162DanfossTGE 19 ExpansionValve Solder M/8384.00
067N3163DanfossTGEL 23 ExpansionValve Solder M/8408.00
067N3164DanfossTGEL 23  ExpansionValve Solder M/8408.00
067N3183DanfossTGEL 23  ExpansionValve Solder I/8408.00
067N3231DanfossTGEL 15  ExpansionValve Solder M/8350.00
067N3232DanfossTGEL 15  ExpansionValve Solder M/8350.00
067N3243DanfossTGE 19 ExpansionValve Solder I/8384.00
067N4009DanfossTGEZ 12 ExpansionValve Solder M/8350.00
067N4010DanfossTGEZ 12 ExpansionValve Solder M/8350.00
067N4011DanfossTGEZ 15 ExpansionValve Solder M/8350.00
067N4012DanfossTGEZ 15 ExpansionValve Solder M/8350.00
067N4013DanfossTGEZ 18 ExpansionValve Solder M/8350.00
067N4014DanfossTGEZ 18 ExpansionValve Solder M/8350.00
067N4053DanfossTGEZ 18  ExpansionValve Solder M/8350.00
067N4069DanfossTGEZ 12  ExpansionValve Solder I/8350.00
067N4084DanfossTGEZ 18  ExpansionValve Solder I/8350.00
067N4159DanfossTGEZ 12  ExpansionValve Solder M/8350.00
067N4160DanfossTGEZ 12  ExpansionValve Solder M/8350.00
067N4163DanfossTGEZ 18  ExpansionValve Solder M/8350.00
067N4180DanfossTGEZ 12  ExpansionValve Solder I/8350.00
067N4199DanfossTGEZ 12  ExpansionValve Solder M/8350.00
067N4200DanfossTGEZ 12  ExpansionValve Solder M/8350.00
067N4202DanfossTGEZ 15  ExpansionValve Solder M/8350.00
067N5009DanfossTGEN 8 ExpansionValve Solder M/8350.00
067N5010DanfossTGEN 8 ExpansionValve Solder M/8350.00
067N5011DanfossTGEN 10  ExpansionValve Solder M/8350.00
067N5013DanfossTGEN 12  ExpansionValve Solder M/8350.00
067N5161DanfossTGE 10 ExpansionValve Solder M/8350.00
067N5162DanfossTGE 10 ExpansionValve Solder M/8350.00
067N5163DanfossTGE 12 ExpansionValve Solder M/8350.00
067N5305DanfossTGE 12 ExpansionValve Solder M/8350.00
067N6158DanfossTGES 9  ExpansionValve Solder M/8350.00
067N6162DanfossTGES 13  ExpansionValve Solder  M/8350.00
067N6181DanfossTGES 11  ExpansionValve Solder M/8350.00
067N9105DanfossTGE 20 ExpansionValve Solder M/8686.00
067N9106DanfossTGE20 ExpansionValve Solder M/8384.00
067N9209DanfossTGEL 15  ExpansionValve Solder M/8350.00
067N9210DanfossTGEL 15  ExpansionValve Solder M/8350.00
067N9213DanfossTGE 23 ExpansionValve Solder M/8408.00
067N9280DanfossTGE 19 ExpansionValve Solder I/8350.00
067N2015DanfossTGEX 26  ExpansionValve Solder M/6686.00
067N2016DanfossTGEX 26  ExpansionValve Solder M/6686.00
067N2017DanfossTGEX 30  ExpansionValve Solder M/6686.00
067N2169DanfossTGEX 38  ExpansionValve Solder M/6686.00
067N3018DanfossTGEL 35  ExpansionValve Solder M/6674.00
067N3019DanfossTGEL 46  ExpansionValve Solder M/6686.00
067N3038DanfossTGEL 35  ExpansionValve Solder I/8686.00
067N3078DanfossTGEL 35  ExpansionValve Solder I/8686.00
067N3165DanfossTGEL 31 ExpansionValve Solder M/6686.00
067N3166DanfossTGEL 31 ExpansionValve Solder M/6686.00
067N3168DanfossTGEL 35  ExpansionValve Solder M/6686.00
067N3169DanfossTGEL 46 ExpansionValve Solder M/6686.00
067N3185DanfossTGEL 31  ExpansionValve Solder I/8686.00
067N3189DanfossTGEL 46 Expansion Valve Solder I/8686.00
067N3341DanfossTGE 52 ExpansionValve Solder M/6686.00
067N3400DanfossTGE 52 ExpansionValve Solder M/6686.00
067N4015DanfossTGEZ 24 ExpansionValve Solder M/6686.00
067N4017DanfossTGEZ 27 ExpansionValve Solder M/6686.00
067N4018DanfossTGEZ 27 ExpansionValve Solder M/6686.00
067N4019DanfossTGEZ 34 ExpansionValve Solder M/6686.00
067N4035DanfossTGE 24 ExpansionValve Solder I/8674.00
067N4036DanfossTGE 24 ExpansionValve Solder I/8674.00
067N4075DanfossTGE 24 ExpansionValve Solder I/8674.00
067N4086DanfossTGE 24 ExpansionValve Solder I/8674.00
067N4109DanfossTGE 24 ExpansionValve Solder I/8674.00
067N4165DanfossTGEZ 24  ExpansionValve Solder M/8686.00
067N4166DanfossTGE 24 ExpansionValve Solder M/6674.00
067N4167DanfossTGEZ 27 ExpansionValve Solder M/6686.00
067N4169DanfossTGEZ 34 ExpansionValve Solder M/6686.00
067N4206DanfossTGEZ 24  ExpansionValve Solder M/8686.00
067N4208DanfossTGEZ 27  ExpansionValve Solder M/6686.00
067N4209DanfossTGEZ 34  ExpansionValve Solder M/6686.00
067N4225DanfossTGE 24 ExpansionValve Solder I/8674.00
067N5015DanfossTGEN 17  ExpansionValve Solder M/6686.00
067N5017DanfossTGEN 20  ExpansionValve Solder M/6686.00
067N5018DanfossTGEN 20  ExpansionValve Solder M/6686.00
067N5019DanfossTGEN 25  ExpansionValve Solder M/6686.00
067N5059DanfossTGEN 25  ExpansionValve Solder M/6686.00
067N5082DanfossTGE 17 ExpansionValve Solder I/8686.00
067N5084DanfossTGEN  25  ExpansionValve Solder M/6686.00
067N5166DanfossTGE 17 ExpansionValve Solder M/6343.00
067N6081DanfossTGE 26 ExpansionValve Solder M/6686.00
067N6161DanfossTGE 18 ExpansionValve Solder M/6686.00
067N6240DanfossTGE 18 ExpansionValve Solder M/6686.00
067N9216DanfossTGEL 31  ExpansionValve Solder M/6686.00
067N9219DanfossTGEL 46 ExpansionValve Solder M/6686.00
067N9279DanfossTGEL 46 ExpansionValve Solder I/8#N/A
067N9289DanfossTGE 52 ExpansionValve Solder M/6686.00
067B4015DanfossTE 12 Valve Body FS141.00
067B4016DanfossTE 12/20 & TQ12/20 Valve Body SS81.00
067B4017DanfossTE 12/20 Valve Body SA81.00
067B4018DanfossTE 12 Valve Body SS81.00
067B4020DanfossTE 12 Valve Body SS81.00
067B4021DanfossTE 12/20 & TQ12/20 Valve Body SS81.00
067B4022DanfossTE 12 Valve Body SA81.00
067B4023DanfossTE 12/20 Valve Body SA81.00
067B4026DanfossTE 12 Valve Body FS141.00
067G4001DanfossTE 55 Valve Body SS117.00
067G4002DanfossTE 55 Valve Body SA117.00
067G4003DanfossE 55 Valve Body SS117.00
067G4004DanfossTE 55 Valve Body SA117.00
067B2708DanfossTE 12 Orifice 05122.00
067B2709DanfossTE 12 Orifice 06122.00
067B2710DanfossTE 12 Orifice 07122.00
067B2771DanfossTE 20 Orifice 08206.00
067B2773DanfossTE 20 Orifice 09206.00
067G2701DanfossTE 55 Orifice 10232.00
067G2704DanfossTE 55 Orifice 11232.00
067G2705DanfossTE 55 Orifice 9B226.00
067G2707DanfossTE 55 Orifice 12396.00
067G2710DanfossTE 55 Orifice 13396.00
067B2512DanfossTE 12 Element N197.00
067B3207DanfossTEX 12 Element NMMOP260.00
067B3209DanfossTEX 12 Element N306.00
067B3210DanfossTEX 12 Element N260.00
067B3211DanfossTEX 12 Element BMOP548.00
067B3212DanfossTEX 12 Element BMOP563.00
067B3227DanfossTEX 12 Element NMOP260.00
067B3232DanfossTEN 12 Element N205.00
067B3233DanfossTEN 12 Element NMOP260.00
067B3274DanfossTEX 20 Element N674.00
067B3275DanfossTE 20 Element NLMOP674.00
067B3276DanfossTEX 20 Element BMOP687.00
067B3286DanfossTEX 20 Element NMOP674.00
067B3290DanfossTEX 20 Element N674.00
067B3292DanfossTEN 20 Element N540.00
067B3293DanfossTEN 20 Element NMOP608.00
067B3294DanfossTE 20 Element N460.00
067B3345Danfoss    12 Element NMMOP197.00
067B3346DanfossTES 12 Element N260.00
067B3347DanfossTES 12 Element N197.00
067B3348DanfossTES 12 Element NLMOP216.00
067B3349DanfossTES 12 Element BMOP411.00
067B3350DanfossTES 12 Element BMOP439.00
067B3351DanfossTES 20 Element NMMOP540.00
067B3352DanfossTES 20 Element N540.00
067B3353DanfossTE 20 Element NLMOP540.00
067B3354DanfossTES 20 Element BMOP687.00
067B3356DanfossTES 20 Element N540.00
067B3363DanfossTE 12 Element N207.00
067B3366DanfossTEZ 12 Element N197.00
067B3367DanfossTEZ 12 Element NMOP197.00
067B3371DanfossTEZ 20 Element N540.00
067B3372DanfossTEZ 20 Element NMOP540.00
067B3532DanfossTE 12 Element N197.00
067B3533DanfossTE 12 Element NLMOP197.00
067B3561DanfossTE 20 Element N540.00
067B3562DanfossTE 20 Element NLMOP540.00
067B3652DanfossTE 12 Element N197.00
067G3205DanfossTEX 55 Element N786.00
067G3206DanfossTEX 55 Element NMMOP786.00
067G3207DanfossTEX 55 Element BMOP773.00
067G3209DanfossTEX 55 Element N786.00
067G3219DanfossTE 55 Element N638.00
067G3220DanfossTEX 55 Element NMOP786.00
067G3222DanfossTEN 55 Element N735.00
067G3223DanfossTEN 55 Element NMOP638.00
067G3240DanfossTEZ 55 Element N777.00
067G3241DanfossTEZ 55 Element NMOP846.00
067G3301DanfossTES 55 Element N638.00
067G3302DanfossTES 55 Element N638.00
067G3303DanfossTES 55 Element NMMOP638.00
067G3304DanfossTES 55 Element NLMOP638.00
067G3305DanfossTES 55 Element BMOP773.00
067G3306DanfossTES 55 Element BMOP773.00
067G3309DanfossTE 55 Element NLMOP786.00
023U8002DanfossFSA 22 Flare/Solder Adapter29.00
023U8004DanfossFSA 33 Flare/Solder Adapter40.00
023U800466DanfossFSA 33 Flare/Solder adapter39.00
023U8006DanfossFSA 44 Flare/Solder Adapter60.00
023U8007DanfossFSA 516m Flare/Solder Adapter68.00
023U8012DanfossFSA 22 Flare/Solder Adapter18.00
023U8014DanfossFSA 33 Flare/Solder Adapter21.00
023U8022DanfossFSA 32 Flare/Solder Adapter21.00
040B0010DanfossOUB 1 Oil separator M/4323.00
040B0029DanfossOUB 1S Oil separator M/4298.00
040B0040DanfossOUB 4 Oil separator M/1500.00
015D0001DanfossHE 0.5 Heat exchanger M/18136.00
015D0002DanfossHE 0.5 Heat exchanger M/18136.00
015D0003DanfossHE 1.0 Heat exchanger M/18195.00
015D0004DanfossHE 1.0 Heat exchanger M/18195.00
015D0005DanfossHE 1.5 Heat exchanger M/12344.00
015D0006DanfossHE 1.5 Heat exchanger M/12344.00
015D0007DanfossHE 4.0 Heat exchanger M/10451.00
015D0008DanfossHE 4.0 Heat exchanger M/10451.00
015D0009DanfossHE 8.0 Heat exchanger M/10674.00
015D0010DanfossHE 8.0 Heat exchanger M/10674.00
011L1101DanfossUnion nut 1/4 in4.00
011L1103DanfossFlare Nut I/107.00
011L1107DanfossReducer Flare Nut I/106.00
011L1135DanfossUnion nut 3/8 in11.00
011L1142DanfossReducer Flare Nut I/106.00
011L1167DanfossFlare Nut I/107.00
011L1201DanfossFlare Nut I/106.00
011L1203DanfossFlare Nut I/105.00
011L1207DanfossReducer Flare Nut I/104.00
011L1235DanfossFlare Nut I/104.00
069G000504DanfossRD21-H05-H04 Ref. Distributor I/245.00
069G000702DanfossRD21-H05-J02 Ref. Distributor I/2430.00
069G000802DanfossRD21-A05-B02 Ref. Distributor I/2431.00
069G102812DanfossRD42-H06-H12 Ref. Distributor I/1538.00
069G2306DanfossRD79-L10.1-J24 Ref. Distributor I/6377.00
069G300612DanfossRD49-C08-B12 Ref. Distributor I/1565.00
069G4001DanfossLG 12-16 Liquidgasmixer68.00
069G4002DanfossLG 12-22 Liquidgasmixer78.00
069G4003DanfossLG 16-28 Liquidgasmixer98.00
069G4004DanfossLG 22-35 Liquidgasmixer126.00
040B0132DanfossNipple 3/8 in for OUB 118.00
040B0134DanfossNipple 1/2 in for OUB 118.00
040B0140DanfossNipple 3/8 in for OUB 119.00
040B0142DanfossNipple 1/2 in for OUB 135.00
040B0144DanfossNipple 5/8 in for OUB 123.00
047B3052DanfossCTI 15 Circuit breaker M/2368.00
047B3053DanfossCTI 15 Circuit breaker M/2370.00
047B3055DanfossCTI 15 Circuit breaker M/2368.00
047B3057DanfossCTI 15 Circuit breaker M/2373.00
047B3040DanfossCBI-NO Aux. contact 1NO, built-in,CTI 159.00
047B3041DanfossCBI-NO Aux. contact 1NO,built-in,CTI 159.00
047B3042DanfossCBI-NC Aux. contact 1NC, built-in,CTI 159.00
047B3049DanfossCBI-11 Aux. contact 1NO+1NC, CTI 1517.00
047B3061DanfossCBI-UA Undervoltage trip,220-230V,CTI1540.00
047B3076DanfossCTT 25 Terminal block CTI 1518.00
047B3084DanfossCTS 45-2 Bus bar, 2x45mm, CTI 1517.00
047B3087DanfossCTS 54-2 Bus bar, 2x54mm, CTI 1517.00
047B3088DanfossCTS 54-4 Bus bar, 4x54mm, CTI 15#N/A
047B3089DanfossCTS 54-5 Bus bar, 5x54mm, CTI 1526.00
047B3091DanfossBXI 55 Enclosure IP 55, CTI 2523.00
047B3097DanfossCTS 54-3 Bus bar, 3x54mm, CTI 1527.00
047B3284DanfossBMG, Enclosure with grey legend plate25.00
037H3064DanfossCBD 11 Aux. contact 1NO+1NC,CI61-86,I/1020.00
037H3065DanfossCBD 22 Aux. contact 2NO+2NC,CI61-86,I/1032.00
037H3066DanfossCBD S-NC Aux. contact 1NC, CI61-86,I/1020.00
037H3069DanfossCBD S-11Aux.contact 1NO+1NC CI61-86 I/1020.00
037H3070DanfossCBD S-20 Aux. contact 2NO, CI61-86,I/1020.00
037H3364DanfossCoil CI61, CI73, CI86, 24/50-6044.00
037H3232DanfossMechanical interlock, CI 105-420 EI35.00
037H3262DanfossCoil CI 105-141,  220-230V/50Hz85.00
037H3348DanfossCBC-11 aux.contact block CI110-420EI45.00
037H3358DanfossCBC-11 Aux.contact block CI110-420EI45.00
037H3406DanfossTerminal cover for CI 210 EI-420 EI50.00
037H3409DanfossTerminal cover for CI 141, 18038.00
037H325932DanfossCI 210EI Contactor 63,0kW@220-240V I/1995.00
037H326723DanfossCI 250EI Contactor 80,0kW@220-240V I/11155.00
037H326732DanfossCI 250EI Contactor 80,0kW@220-240V I/11155.00
037H326932DanfossCI 300EI Contactor 90,0kW@220-240V I/11270.00
037H327932DanfossCI 420EI Contactor 132,0kW@220-240V I/11489.00
037H308231DanfossCI 180 Contactor 55,0kW@220-240V M/2600.00
037H333931DanfossCI 141 Contactor 45,0kW@220-240V M/1710.00
047B3198DanfossCBA-10 Aux. contact 1NO, CTI 25-45M/9.00
047B3200DanfossCBA-11 Aux. contact 1NO+1NC, CTI 25-45M/9.00
047B3201DanfossCBA-20 Aux. contact 2NO, CTI 25-45M/9.00
047B3202DanfossCBA-02 Aux. contact 2NC, CTI 25-45M/9.00
047B3203DanfossCBA S-11 Aux. contact 1NO+1NC,CTI 25-45M17.00
047B3204DanfossCBA S-20 Aux. contact 2NO,CTI 25-45M/..17.00
047B3220DanfossVTU Undervoltage trip 400/50-440/6039.00
047B3250DanfossRDH Red/Yel door handle for CTI 25-45M76.00
047B3266DanfossBBC 25 54-3 Bus bar 3x54mm CTI 25M-MB24.00
037H3510DanfossDCN 250 Diode Element, CI 521.00
037H3511DanfossCBN 40 Aux. Contact 4NO, CI 513.00
037H3513DanfossCBN 02 Aux. contact 2NC, CI 513.00
037H3514DanfossCBN 11 Aux. contact 1NO+1NC, CI 513.00
037H3515DanfossCBN 22 Aux. contact 2NO+2NC, CI 513.00
034N0081DanfossCPCE 12 Hot gas bypass reg M/8412.00
034N0082DanfossCPCE 12 Hot gas bypass reg M/8412.00
034N0083DanfossCPCE 15 Hot gas bypass reg M/8418.00
034N0084DanfossCPCE 22 Hot gas bypass reg M/8715.00
034L0021DanfossKVP 12 Evaporator pres. reg. M/12218.00
034L0022DanfossKVP 15 Evaporator pres. reg. M/12218.00
034L0023DanfossKVP 12 Evaporator pres. reg. M/12218.00
034L0025DanfossKVP 22 Evaporator pres. reg. M/12331.00
034L0026DanfossKVP 28 Evaporator pres. reg. M/7507.00
034L0028DanfossKVP 12 Evaporator pres. reg. M/12218.00
034L0029DanfossKVP 15 Evaporator pres. reg. M/12218.00
034L0031DanfossKVP 28 Evaporator pres. reg. M/7484.00
034L0032DanfossKVP 35 Evaporator pres. reg. M/7502.00
034L0218DanfossKVP 12 Evaporator pres. reg. I/18218.00
034L0219DanfossKVP 15 Evaporator pres. reg. I/18218.00
034L0041DanfossKVL 12 Crankcase pres. reg. M/12185.00
034L0042DanfossKVL 15 Crankcase pres. reg. M/12185.00
034L0043DanfossKVL 12 Crankcase pres. reg. M/12185.00
034L0045DanfossKVL 22 Crankcase pres. reg. M/12279.00
034L0046DanfossKVL 28 Crankcase pres. reg. M/7400.00
034L0048DanfossKVL 12 Crankcase pres. reg. M/12185.00
034L0049DanfossKVL 15 Crankcase pres. reg. M/12185.00
034L0051DanfossKVL 28 Crankcase pres. reg. M/7400.00
034L0052DanfossKVL 35 Crankcase pres. reg. M/7429.00
034L1069DanfossKVL 15 Crankcase pres. reg. I/18185.00
034L1242DanfossKVL 15 Crankcase pres. reg. I/18185.00
034L1243DanfossKVL 12 Crankcase pres. reg. I/18185.00
034L1251DanfossKVL 28 Crankcase pres. reg. I/7400.00
034L1252DanfossKVL 35 Crankcase pres. reg. I/7429.00
034L0091DanfossKVR 12 Condensing pres. reg. M/12218.00
034L0092DanfossKVR 15 Condensing pres. reg. M/12218.00
034L0093DanfossKVR 12 Condensing pres. reg. M/12218.00
034L0094DanfossKVR 22 Condensing pres. reg. M/12329.00
034L0095DanfossKVR 28 Condensing pres. reg. M/7484.00
034L0096DanfossKVR 12 Condensing pres. reg. M/12218.00
034L0097DanfossKVR 15 Condensing pres. reg. M/12218.00
034L0099DanfossKVR 28 Condensing pres. reg. M/7484.00
034L0100DanfossKVR 35 Condensing pres. reg. M/7502.00
034L1097DanfossKVR 15 Condensing pres. reg. I/18218.00
034L1295DanfossKVR 28 Condensing pres. reg. I/7484.00
034L0141DanfossKVC 12 Hot gas bypass reg M/12209.00
034L0142DanfossKVC 15 Hot gas bypass reg M/12209.00
034L0143DanfossKVC 12 Hot gas bypass reg M/12209.00
034L0144DanfossKVC 22 Hot gas bypass reg M/12317.00
034L0146DanfossKVC 12 Hot gas bypass reg M/12209.00
034L0147DanfossKVC 15 Hot gas bypass reg M/12209.00
034L0171DanfossKVD 12 Receiver pres. reg. M/12263.00
034L0172DanfossKVD 15 Receiver pres. reg. M/12263.00
034L0173DanfossKVD 12 Receiver pres. reg. M/12263.00
034L0176DanfossKVD 12 Receiver pres. reg. M/12263.00
034L0177DanfossKVD 15 Receiver pres. reg. M/12263.00
034L0006DanfossSpare Part Schrader Valve10.00
040B2000DanfossService kit OUB31.00
068U4529DanfossTCHE/a Hot gas bypass reg I/45143.00
068U4530DanfossTCHE/a Hot gas bypass reg I/45143.00
068U4535DanfossTCHE/a Hot gas bypass reg I/45143.00
068U4536DanfossTCHE/a Hot gas bypass reg I/45143.00
068U4537DanfossTCHE/a Hot gas bypass reg I/45143.00
068U4548DanfossTCHE/a Hot gas bypass reg I/45143.00
068U4549DanfossTCHE/a Hot gas bypass reg I/45143.00
068U4560DanfossTCHE/a Hot gas bypass reg I/45143.00
068U4577DanfossTCHE/a Hot gas bypass reg143.00
068U4579DanfossTCHE/a Hot gas bypass reg143.00
068U4581DanfossTCHE/a Hot gas bypass reg143.00
068U4582DanfossTCHE/a Hot gas bypass reg143.00
068U4583DanfossTCHE/a Hot gas bypass reg143.00
068U4584DanfossTCHE/a Hot gas bypass reg143.00
068U4585DanfossTCHE/a Hot gas bypass reg143.00
068U4589DanfossTCHE/a Hot gas bypass reg143.00
067N8305DanfossTGHE 20  Capacity Regulator M/8370.00
067N8308DanfossTGHE 40 Capacity Regulator M/6674.00
067N8311DanfossTGHE 40  Capacity Regulator M/6686.00
067N8315DanfossTGHE 10  Capacity Regulator M/12370.00
067N8321DanfossTGHE 40 Capacity Regulator I/8671.00
034G2850DanfossKVS 42 Electric reg. valve587.00
034G2851DanfossKVS 42 Electric reg. valve587.00
034G2852DanfossKVS 42 Electric reg. valve587.00
034G2858DanfossKVS 42 Electric reg. valve587.00
034G4252DanfossKVS 15 Electric reg. valve450.00
034G4253DanfossKVS 15 Electric reg. valve450.00
027H7184DanfossActuator CCM Electric reg. valve931.00
027H7185Danfoss027H7185 CCM 40 Electric reg. valve1989.00
027H7186DanfossCCM 30 Electric reg. valve1767.00
027H7187DanfossCCM 20 Electric reg. valve1546.00
027H7188DanfossCCM 10 Electric reg. valve1546.00
027H7230DanfossCCMT O-ring service kit, Multi 2049.00
027H7244DanfossCTR 20 DN25 Heat reclaim valve1598.00
027H7248DanfossCTR 20, O-ring service kit, Multi 2075.00
027H7200DanfossCCMT 2 Electric reg. valve1316.00
027H7201DanfossCCMT 4 Electric reg. valve1316.00
027H7231DanfossCCMT 16 Electric reg. valve1996.00
027H7232DanfossCCMT 24 Electric reg. valve2215.00
027H7233DanfossCCMT 30 Electric reg. valve2464.00
027H7234DanfossCCMT 42 Electric reg. valve2741.00
027H8231DanfossCCMT 16 Elec.reg.valve w.out transmitter1796.00
027H8232DanfossCCMT 24 Elec.reg.valve w.out transmitter1994.00
027H8233DanfossCCMT 30 Elec.reg.valve w.out transmitter2220.00
027H8234DanfossCCMT 42 Elec.reg.valve w.out transmitter2466.00
032F5673DanfossCO2 Multi Ejector HP 18756950.00
032F5674DanfossCO2 Multi Ejector HP 387511466.00
032F5675DanfossCO2 Multi Ejector HP 1875 LE 4007853.00
032F5676Danfoss CO2 Multi Ejector HP 2875 LE 2009282.00
032F5677DanfossCO2 Multi Ejector HP 2875 LE 40010352.00
032F5678DanfossCO2 Multi Ejector LP 9356950.00
032F5679DanfossCO2 Multi Ejector LP 193511466.00
032F5683DanfossCO2 Multi Ejector LE 2003674.00
032F5684DanfossCO2 Multi Ejector LE 4003674.00
032F5685DanfossCO2 Multi Ejector LE 6006257.00
032F5694DanfossCO2 Multi Ejector LE 4003392.00
032F5695DanfossCO2 Multi Ejector LE 8003929.00
027H7239DanfossCCMT 3L valve ODF-ODF 3/81042.00
027H7240DanfossCCMT 3L valve ODF-ODF 1/21042.00
027H7241DanfossCCMT 3L valve ODF-ODF 5/81042.00
027H7242DanfossCCMT 5L valve ODF-ODF 3/81102.00
027H7243DanfossCCMT 5L valve ODF-ODF 1/21102.00
027H7245DanfossCCMT 5L valve ODF-ODF 5/81102.00
027H7272DanfossCCMT 8L valve ODF-ODF 7/81159.00
027H7273DanfossCCMT 3L valve ODF-ODF 7/81042.00
027H7274DanfossCCMT 5L valve ODF-ODF 7/81102.00
027H7275DanfossCCMT 8L valve ODF-ODF 3/81159.00
027H7277DanfossCCMT 10L Electric reg. valve1193.00
027H7278DanfossCCMT 10L Electric reg. valve1193.00
027H7279DanfossCCMT 10L Electric reg. valve1193.00
032F9102DanfossSpare Part CTM EHP 125 Ejector2232.00
032F9103DanfossSpare Part CTM EHP 250 Ejector2232.00
032F9104DanfossSpare Part CTM EHP 500 Ejector2232.00
032F9105DanfossSpare Part CTM EHP 1000 Ejector2232.00
032F9106DanfossSpare Part CTM ELP 60 Ejector2232.00
032F9107DanfossSpare Part CTM ELP 125 Ejector2232.00
032F9108DanfossSpare Part CTM ELP 250 Ejector2232.00
032F9109DanfossSpare Part CTM ELP 500 Ejector2232.00
032F9110DanfossSpare Part CTM ELE 200 Ejector2232.00
032F9111DanfossSpare Part CTM ELE 400 Ejector2232.00
032F9112DanfossSpare Part CTM Dummy493.00
032F9113DanfossSpare Part CTM Strainer301.00
032F9114DanfossSpare Part CTM O-rings125.00
032F9115DanfossSpare Part Connector DN15 M-Ejector361.00
032F9116DanfossSpare Part Connector DN20 M-Ejector397.00
032F9117DanfossSpare Part Connector DN25 M-Ejector493.00
060-110166DanfossKP1 Pressure switch M/3669.00
060-110366DanfossKP1 Pressure switch M/3685.00
060-110566DanfossKP1 Pressure switch M/1669.00
060-111066DanfossKP1 Pressure switch M/3269.00
060-111166DanfossKP1 Pressure switch M/3269.00
060-111266DanfossKP1 Pressure switch M/3275.00
060-112066DanfossKP2 Pressure switch M/3675.00
060-112366DanfossKP2 Pressure switch M/3269.00
060-114166DanfossKP1 Pressure switch M/3669.00
060-116066DanfossKP1A Pressure switch M/14220.00
060-116166DanfossKP1A Pressure switch M/14232.00
060-116266DanfossKP1A Pressure switch M/36209.00
060-131866DanfossKP2 Pressure switch M/3669.00
060-509466DanfossKP1 Pressure switch I/4069.00
060-515366DanfossKP1 Pressure switch I/4869.00
060-537866DanfossKP1 Pressure Switch I/4069.00
060-001866DanfossKP5 Pressure switch M/1669.00
060-115366DanfossKP5A Pressure switch M/3680.00
060-117166DanfossKP5 Pressure switch M/3684.00
060-117366DanfossKP5 Pressure switch M/3685.00
060-117766DanfossKP5 Pressure switch M/3275.00
060-117966DanfossKP5 Pressure switch M/3275.00
060-118066DanfossKP5 Pressure switch M/3275.00
060-121266DanfossKP5 Pressure Switch M/1682.00
060-123066DanfossKP5A Pressure switch M/14192.00
060-123166DanfossKP5A Pressure switch M/14231.00
060-500766DanfossKP5A Pressure Switch M/36192.00
060-509666DanfossKP5 Pressure Switch I/4065.00
060-513366DanfossKP5 Pressure switch I/4885.00
060-514066DanfossKP5 Pressure switch I/4068.00
060-001066DanfossKP15 Pressure switch M/32133.00
060-115466DanfossKP15 Pressure switch M/24150.00
060-119966DanfossKP15 Pressure switch M/16140.00
060-122066DanfossKP15 Pressure switch M/24150.00
060-124166DanfossKP15 Pressure switch M/24116.00
060-124366DanfossKP15 Pressure switch M/24140.00
060-124566DanfossKP15 Pressure switch M/24140.00
060-125466DanfossKP15 Pressure switch M/32140.00
060-126166DanfossKP15 Pressure switch M/24140.00
060-126466DanfossKP15 Pressure switch M/24146.00
060-126566DanfossKP15 Pressure switch M/24140.00
060-128066DanfossKP15 Pressure switch I/36140.00
060-128366DanfossKP15A Pressure switch M/10329.00
060-128466DanfossKP15 Pressure switch M/32140.00
060-129366DanfossKP15A Pressure switch M/10326.00
060-129466DanfossKP15A Pressure switch M/10329.00
060-129566DanfossKP15A Pressure switch M/24329.00
060-129666DanfossKP15A Pressure switch M/24329.00
060-129966DanfossKP15 Pressure switch M/32128.00
060-200866DanfossKP15 Pressure switch M/24#N/A
060-202666DanfossKP15 Pressure Switch M/24140.00
060-514166DanfossKP15 Pressure switch I/32116.00
060-120066DanfossKP7BS Pressure switch M/24206.00
060-120566DanfossKP7ABS Pressure switch M/10281.00
060-126866DanfossKP17B Pressure switch M/24184.00
060-127466DanfossKP17B Pressure switch M/32127.00
060-127566DanfossKP17W Pressure switch M/24176.00
060-127666DanfossKP17W Pressure switch M/32117.00
060-501366DanfossKP7ABS Pressure switch M/24274.00
060-539766DanfossKP17WB Pressure switch M/24120.00
060-110766Danfoss 75.00
060-117466DanfossKPR5 Pressure switch M/3675.00
060-514266DanfossKPR5 Pressure switch I/4875.00
060-004166DanfossKP7W Pressure switch I/40128.00
060-119066DanfossKP7W Pressure switch M/36122.00
060-119166DanfossKP7B Pressure switch M/3694.00
060-119266DanfossKP7S Pressure switch M/3694.00
060-120366DanfossKP7W Pressure switch M/32128.00
060-205466DanfossKP7B Pressure switch M/3294.00
060-513966DanfossKP7B Pressure Switch I/4813.00
060-519066DanfossKP6W Pressure switch M/36144.00
060-519166DanfossKP6B Pressure switch M/36157.00
060-537366DanfossKP6AS Pressure switch M/36173.00
060-602466DanfossKP6W Pressure switch I/40140.00
060-522566DanfossKP6EB Pressure Switch M/32 ATEX151.00
060-530066DanfossKP1E Pressure switch M/32 ATEX110.00
060-530266DanfossKP1E Pressure switch M/32 ATEX106.00
060-530466DanfossKP7EW Pressure switch M/32 ATEX154.00
060-530666DanfossKP7EB Pressure switch M/32 ATEX216.00
060-5242DanfossKPU5 Pressure switch M/10112.00
060-5250DanfossKPU15B Pressure Switch M/10131.00
060-5253DanfossKPU16B Pressure Switch M/14191.00
060L5221DanfossKPU75 Thermostat M/16167.00
060L110066DanfossKP61 Thermostat M/3272.00
060L110166DanfossKP61 Thermostat M/14141.00
060L110266DanfossKP61 Thermostat M/3278.00
060L110466DanfossKP61 Thermostat M/14120.00
060L110566DanfossKP61 Thermostat M/3278.00
060L110666DanfossKP62 Thermostat M/3685.00
060L110766DanfossKP63 Thermostat M/3278.00
060L110866DanfossKP63 Thermostat M/3278.00
060L111066DanfossKP62 Thermostat M/32104.00
060L111166DanfossKP68 Thermostat M/3685.00
060L111266DanfossKP69 Thermostat M/3287.00
060L111366DanfossKP71 Thermostat M/3284.00
060L111566DanfossKP71 Thermostat M/32101.00
060L111766DanfossKP73 Thermostat M/3292.00
060L112066DanfossKP75 Thermostat M/14117.00
060L112166DanfossKP77 Thermostat M/1492.00
060L112266DanfossKP77 Thermostat M/1484.00
060L112866DanfossKP61 Thermostat M/3278.00
060L113166DanfossKP98 Thermostat M/20211.00
060L113766DanfossKP75 Thermostat M/3286.00
060L113866DanfossKP73 Thermostat M/32103.00
060L114066DanfossKP73 Thermostat M/16100.00
060L114366DanfossKP73 Thermostat M/3284.00
060L116866DanfossKP77 Thermostat M/1484.00
060L119566DanfossKP61 Thermostat I/1278.00
060L124866DanfossKP61 Thermostat M/1486.00
060L124966DanfossKP61 Thermostat M/14119.00
060L202466DanfossKP98 Thermostat M/20211.00
060L203066DanfossKP81 Thermostat M/32382.00
060-1067DanfossAccessories UT21.00
060H1303DanfossUT 72 Thermostat M/2440.00
060H1501DanfossUT 72 Thermostat M/2440.00
060H1503DanfossUT 72 Thermostat M/2440.00
060H1701DanfossUT 72 Thermostat M/2440.00
060H1702DanfossUT 73 Thermostat M/2440.00
060H1703DanfossUT 72 Thermostat M/2444.00
060-003166DanfossCap for KP single7.00
060-003266DanfossCap for KP dual8.00
060-004866DanfossCapillary tube 1/4 x 1 m19.00
060-005766DanfossWelding nipple38.00
060-007166DanfossCapillary  7/16-20UNF33.00
060-007866DanfossCapillary tube M10x0,75 x 1 m36.00
060-008266DanfossCapillary tube M10x0,75 – G3/8 x 1 m46.00
060-008666DanfossCover For KP Single12.00
060-010466DanfossTransition nipple22.00
060-011366DanfossCover for KP dual17.00
060-014166DanfossNipple for adoption20.00
060-016366DanfossCapillary tube 1/4 x 2 m57.00
060-017166DanfossCapillary tube 1/4 x 1 m24.00
060-018966DanfossLocking plate with screws12.00
060-019066DanfossCapillary tube 7/16-20UNF x 0,5 m19.00
060-019166DanfossCapillary tube 7/16-20UNF x 1 m19.00
060-019366DanfossCapillary tube 7/16-20UNF x 2 m57.00
060-033066DanfossIP55 enclosure18.00
060-035066DanfossIP55 enclosure25.00
060-105566DanfossWall bracket7.00
060-105666DanfossWall bracket angle7.00
060-105766DanfossSealing screw10.00
060-105966DanfossScrewed cable entry with nut13.00
060-109766DanfossTop Plate for KP single7.00
060-109866DanfossTop Plate for KP dual20.00
060B120866DanfossAluminium gasket5.00
060B121066DanfossNut and ring for cutt. ring  coupling9.00
017-500966DanfossRT1AE Pressure switch M/15 ATEX384.00
017-502166DanfossRT6AES Pressure switch M/15 ATEX564.00
017-513466DanfossRT6AEB Pressure switch M/15 ATEX564.00
017-500166DanfossRT1A Pressure switch M/15286.00
017-500766DanfossRT1A Pressure switch M/15286.00
017-501966DanfossRT1A Pressure switch M/15286.00
017-504666DanfossRT5A Pressure switch M/15286.00
017-504766DanfossRT5A Pressure switch M/15359.00
017-505266DanfossRT5A Pressure Switch M/15286.00
017-524566DanfossRT1 Pressure switch M/15196.00
017-524666DanfossRT1 Pressure switch M/15288.00
017L001666DanfossRT1AL Pressure Switch M/15458.00
017L001766DanfossRT5AL Pressure Switch M/15458.00
017L003366DanfossRT1AL Pressure switch M/15458.00
017L004066DanfossRT5AL Pressure switch M/15458.00
017-503166DanfossRT6W Pressure Switch M/15214.00
017-503466DanfossRT6B Pressure switch M/15273.00
017-503566DanfossRT6AB Pressure switch M/15418.00
017-507566DanfossRT6S Pressure Switch M/15259.00
017-513366DanfossRT6AB Pressure switch M/15418.00
017-514666DanfossRT6AS Pressure switch M/15418.00
017D004066DanfossRT280A Liquid level switch M/8930.00
017D004666DanfossRT281A Liquid level switch M/8930.00
017-403466DanfossContact system for RT, two-circuit, open93.00
017-404166DanfossContact system for RT103.00
017-404266DanfossContact system for RT80.00
017-420166DanfossSensor holder kit10.00
017-420366DanfossSensor clamp9.00
017-420466DanfossClamping band ass’y19.00
017-420566DanfossReducing nipple21.00
017-421666DanfossSensor pocket71.00
017-436766DanfossSensor pocket KP/RT MESSING 182MM G½”39.00
017-436866DanfossSolder nipple16.00
017-436966DanfossPOCKET KP/RT STAINLESS 112MM G ½157.00
060B030266DanfossAccessory – Nipple23.00
017-500866DanfossRT2 Thermostat M/15222.00
017-501466DanfossRT3 Thermostat M/15228.00
017-501666DanfossRT3 Thermostat M/15320.00
017-503666DanfossRT4 Thermostat M/15168.00
017-503766DanfossRT4 Thermostat M/15214.00
017-505366DanfossRT7 Thermostat M/15236.00
017-505566DanfossRT7 Thermostat M/15320.00
017-505666DanfossRT7 Thermostat M/12358.00
017-506366DanfossRT8 Thermostat M/15253.00
017-506666DanfossRT9 Thermostat M/15244.00
017-508366DanfossRT11 Thermostat M/15190.00
017-508966DanfossRT12 Thermostat M/15249.00
017-509766DanfossRT13 Thermostat M/15249.00
017-509966DanfossRT14 Thermostat M/15188.00
017-510066DanfossRT14 Thermostat M/15270.00
017-510166DanfossRT14 Thermostat M/15251.00
017-510266DanfossRT14 Thermostat M/15358.00
017-510366DanfossRT14 Thermostat M/9337.00
017-511566DanfossRT15 Thermostat M/15249.00
017-511766DanfossRT17 Thermostat M/15228.00
017-511866DanfossRT34 Thermostat M/15228.00
017-518066DanfossRT26 Thermostat M/15229.00
017-527866DanfossRT23 Thermostat M/15249.00
017-528566DanfossRT24 Thermostat M/15249.00
017L003066DanfossRT8L Thermostat M/15394.00
017L003466DanfossRT14L Thermostat M/15359.00
017L006266DanfossRT101L Thermostat M/15408.00
017-509866DanfossRT14E Thermostat M/15 ATEX417.00
060B016666DanfossMP54 Diff. pressure switch M/21345.00
060B016691DanfossMP54 Diff. Pressure Switch M/21345.00
060B016766DanfossMP54 Diff. pressure switch M/21345.00
060B016791DanfossMP54 Diff. Pressure Switch M/21345.00
060B016866DanfossMP54 Diff. pressure switch M/21345.00
060B016891DanfossMP54 Diff. Pressure Switch M/21345.00
060B016966DanfossMP54 Diff. pressure switch M/21345.00
060B016991DanfossMP54 Diff. Pressure Switch M/21345.00
060B100966DanfossMP54 Diff. pressure switch I/20345.00
060B100991DanfossMP54 Diff. Pressure Switch I/20345.00
060B200266DanfossMP54 Diff. pressure switch M/21358.00
060B200291DanfossMP54 Diff. Pressure Switch M/21345.00
060B013366DanfossMP55 Diff. pressure switch M/21455.00
060B013391DanfossMP55 Diff. Pressure Switch M/21455.00
060B017066DanfossMP55 Diff. pressure switch M/21455.00
060B017091DanfossMP55 Diff. Pressure Switch M/21455.00
060B017166DanfossMP55 Diff. pressure switch M/21455.00
060B017191DanfossMP55 Diff. Pressure Switch M/21455.00
060B017266DanfossMP55 Diff. pressure switch M/21455.00
060B017291DanfossMP55 Diff. Pressure Switch M/21455.00
060B017366DanfossMP55 Diff. pressure switch M/21455.00
060B017391DanfossMP55 Diff. Pressure Switch M/21455.00
060B017466DanfossMP55A Diff. pressure switch M/21455.00
060B017491DanfossMP55A Diff. Pressure Switch M/21455.00
060B017566DanfossMP55A Diff. pressure switch M/21455.00
060B017591DanfossMP55A Diff. Pressure Switch M/21455.00
060B017666DanfossMP55A Diff. pressure switch M/21455.00
060B017691DanfossMP55A Diff. Pressure Switch M/21455.00
060B017766DanfossMP55A Diff. pressure switch M/21455.00
060B017791DanfossMP55A Diff. Pressure Switch M/21455.00
060B017866DanfossMP55 Diff. pressure switch M/21455.00
060B017891DanfossMP55 Diff. Pressure Switch M/21455.00
060B017966DanfossMP55A Diff. pressure switch M/21455.00
060B017991DanfossMP55A Diff. Pressure Switch M/21455.00
060B018266DanfossMP55A Diff. pressure switch M/21455.00
060B018291DanfossMP55A Diff. Pressure Switch M/21455.00
060B018366DanfossMP55A Diff. pressure switch M/21455.00
060B018391DanfossMP55A Diff. Pressure Switch M/21455.00
060B018466DanfossMP55A Diff. pressure switch M/21455.00
060B018491DanfossMP55A Diff. Pressure Switch M/21455.00
060B018566DanfossMP55A Diff. pressure switch M/21455.00
060B018591DanfossMP55A Diff. Pressure Switch M/21455.00
060B029666DanfossMP55A Diff. Pressure Switch M/21352.00
060B029691DanfossMP55A Diff. Pressure Switch M/21352.00
060B029866DanfossMP55A Diff. pressure switch M/21352.00
060B029891DanfossMP55A Diff. Pressure Switch M/21352.00
060B029966DanfossMP55 Diff. pressure switch M/21352.00
060B029991DanfossMP55 Diff. Pressure Switch M/21352.00
060B200766DanfossMP55 Diff. pressure switch M/21455.00
060B200791DanfossMP55 Diff. Pressure Switch M/21352.00
060B201266DanfossMP55 Diff. pressure switch M/21455.00
060B201291DanfossMP55 Diff. Pressure Switch M/21352.00
017D001366DanfossRT262A Diff. pressure switch M/9635.00
017D001466DanfossRT260A Diff. pressure switch M/9635.00
017D001566DanfossRT260A Diff. pressure switch M/9635.00
017D002166DanfossRT260A Diff. pressure switch M/9554.00
017D002366DanfossRT260A Diff. pressure switch M/9608.00
017D002466DanfossRT260A Diff. pressure switch M/9609.00
017D002566DanfossRT262A Diff. pressure switch M/9554.00
017D003066DanfossRT262AE Diff. pressure switch M/9 ATEX724.00
017D003666DanfossRT260AE Diff. Pressure Switch M/9 ATEX762.00
017D004366DanfossRT262AL Diff. pressure switch M/9536.00
061B800266DanfossMBC 8100 Thermostat M/6227.00
061B800366DanfossMBC 8100 Thermostat M/6256.00
061B800466DanfossMBC 8100 Thermostat M/6256.00
061B800566DanfossMBC 8100 Thermostat M/6243.00
061B800866DanfossMBC 8100 Thermostat M/6256.00
061B808566DanfossMBC 8100 Thermostat M/6405.00
061B810166DanfossMBC 8100 Thermostat M/6281.00
061B810266DanfossMBC 8100 Thermostat M/6281.00
061B810366DanfossMBC 8100 Thermostat M/6281.00
061B810466DanfossMBC 8100 Thermostat M/6281.00
061B810566DanfossMBC 8100 Thermostat M/6281.00
061B811266DanfossMBC 8100 Thermostat M/6281.00
061B812066DanfossMBC 8100 Thermostat M/6281.00
061B813166DanfossMBC 8100 Thermostat M/6256.00
061B814866DanfossMBC 8100 Thermostat M/6281.00
061B815366DanfossMBC 8100 Thermostat M/6281.00
061B820166DanfossMBC 8100 Thermostat M/6281.00
061B820366DanfossMBC 8100 Thermostat M/6281.00
061B820766DanfossMBC 8100 Thermostat M/6281.00
061B023466DanfossMBC 5000 Pressure Switch M/32180.00
061B200066DanfossMBC 5000 Pressure switch M/32180.00
061B201266DanfossMBC 5000 Pressure switch M/32180.00
061B510666DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32180.00
061B000066DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32180.00
061B000166DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32180.00
061B000266DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32180.00
061B000366DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32180.00
061B000466DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32180.00
061B000566DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32180.00
061B000666DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32180.00
061B000766DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32180.00
061B000966DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32180.00
061B001066DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32180.00
061B002966DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32180.00
061B004466DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32244.00
061B005466DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32180.00
061B007566DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32333.00
061B008066DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32176.00
061B008166DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32176.00
061B008266DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32176.00
061B008466DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32176.00
061B008566DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32176.00
061B010066DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32180.00
061B010266DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32180.00
061B010366DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32180.00
061B010466DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32180.00
061B010566DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32180.00
061B010966DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32180.00
061B011066DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32180.00
061B012766DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32237.00
061B012866DanfossMBC 5100 Pressure Switch M/32180.00
061B013066DanfossMBC 5100 Pressure Switch M/32180.00
061B015966DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32176.00
061B021066DanfossMBC 5100 Pressure Switch M/32180.00
061B023366DanfossMBC 5100 Pressure Switch M/32176.00
061B100066DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32180.00
061B100166DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32180.00
061B100266DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32180.00
061B100366DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32180.00
061B100466DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32180.00
061B100566DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32180.00
061B100766DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32180.00
061B100866DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32180.00
061B100966DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32180.00
061B101766DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32180.00
061B102366DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32180.00
061B102466DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32180.00
061B102966DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32180.00
061B103066DanfossMBC 5100 Pressure Switch M/32180.00
061B105266DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32180.00
061B105466DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32180.00
061B106166DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32180.00
061B108066DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32180.00
061B110066DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32180.00
061B110166DanfossMBC 5100 Pressure Switch M/32180.00
061B110266DanfossMBC 5100 Pressure Switch M/32180.00
061B110366DanfossMBC 5100 Pressure Switch M/32180.00
061B110466DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32180.00
061B110566DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32180.00
061B110866DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32180.00
061B510066DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32180.00
061B510166DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32180.00
061B510266DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32180.00
061B510366DanfossMBC 5100 Pressure Switch M/32180.00
061B510466DanfossMBC 5100 Pressure switch M/32180.00
061B7000DanfossMBV 5000 Test valve M/15131.00
061B7001DanfossMBV 5000 Test valve M/18243.00
061B7002DanfossMBV 5000 Test valve M/12362.00
061B7003DanfossMBV 5000 Test valve M/9450.00
061B7004DanfossMBV 5000 Test valve M/6706.00
061B7005DanfossMBV 5000 Test valve M/18354.00
061B7006DanfossMBV 5000 Test valve M/12362.00
061B7007DanfossMBV 5000 Test valve M/9450.00
061B7008DanfossMBV 5000 Test valve M/6615.00
061B7009DanfossMBV 5000 Test valve M/18222.00
061B7010DanfossMBV 5000 Test valve M/12246.00
061B7011DanfossMBV 5000 Test valve M/9246.00
061B7012DanfossMBV 5000 Test valve M/6246.00
061B7013DanfossMBV 5000 Test valve M/15131.00
061B7016DanfossMBV 5000 Test valve M/9706.00
061B7018DanfossMBV 5000 Test valve M/18246.00
061B7030DanfossMBV 5000 Test valve M/15246.00
061B7045DanfossMBV 5000 Test Valve M/18433.00
061B7051DanfossMBV 5000 Test valve M/6433.00
061B7055DanfossMBV 5000 Test Valve246.00
061B128066DanfossMBC 5180 Diff. pressure switch M/10274.00
061B128166DanfossMBC 5180 Diff. pressure switch M/10274.00
061B128266DanfossMBC 5180 Diff. pressure switch M/10270.00
061B129066DanfossMBC 5180 Diff. pressure switch M/10274.00
061B129266DanfossMBC 5180 Diff. pressure switch M/10274.00
061B129766DanfossMBC 5180 Diff. pressure switch M/10274.00
061B6000DanfossMBV 2000 Isolation valve M/6051.00
061B6001DanfossMBV 2000 Isolation valve M/6051.00
061B6002DanfossMBV 2000 Isolation valve M/6051.00
061B6003DanfossMBV 2000 Isolation valve M/6051.00
061B6014DanfossMBV 2000 Isolation valve M/6051.00
061B6028DanfossMBV 2000 Isolation valve M/6085.00
017-140066DanfossRT200 Pressure switch I/12185.00
017-140166DanfossRT116 Pressure switch I/12185.00
017-140766DanfossRT121 Pressure switch I/12233.00
017-140866DanfossRT5 Pressure switch I/12185.00
017-140966DanfossRT110 Pressure switch I/12185.00
017-509466DanfossRT5 Pressure switch M/15259.00
017-511066DanfossRT110 Pressure switch M/15257.00
017-519166DanfossRT112 Pressure switch M/15185.00
017-519266DanfossRT112 Pressure switch M/15257.00
017-519366DanfossRT112 Pressure Switch M/15182.00
017-519666DanfossRT113 Pressure switch M/9249.00
017-519966DanfossRT116 Pressure switch M/15257.00
017-520066DanfossRT116 Pressure switch M/15193.00
017-520366DanfossRT116 Pressure switch M/15185.00
017-520466DanfossRT116 Pressure switch M/15257.00
017-521566DanfossRT121 Pressure switch M/15233.00
017-523766DanfossRT200 Pressure switch M/15185.00
017-523866DanfossRT200 Pressure switch M/15257.00
017-523966DanfossRT200 Pressure switch M/15257.00
017-524066DanfossRT200 Pressure switch M/15185.00
017-525066DanfossRT5 Pressure switch M/15186.00
017-525166DanfossRT5 Pressure switch M/15249.00
017-525366DanfossRT5 Pressure switch M/15185.00
017-525566DanfossRT5 Pressure switch M/15186.00
017-528266DanfossRT112W Pressure switch M/15436.00
017-529166DanfossRT110 Pressure switch M/15185.00
017-529266DanfossRT110 Pressure switch M/15185.00
017-529566DanfossRT117 Pressure switch M/15249.00
017-529666DanfossRT117 Pressure switch M/15249.00
017-616066DanfossRT5 Pressure Switch M/15186.00
017L003266DanfossRT200L Pressure switch M/15383.00
017L004266DanfossRT117L Pressure switch M/15419.00
061B6100DanfossMBV 3000 Test valve M/25126.00
061B6106DanfossMBV 3000 Test valve M/25342.00
061B6110DanfossMBV 3000 Test Valve Stainless Steel361.00
017B0002DanfossBCP1 Pressure switch M/9201.00
017B0006DanfossBCP2 Pressure switch M/9201.00
017B0010DanfossBCP3 Pressure switch M/9201.00
017B0014DanfossBCP4 Pressure switch M/9201.00
017B0018DanfossBCP5 Pressure switch M/9201.00
017B0020DanfossBCP5 Pressure Switch M/9201.00
017B0022DanfossBCP6 Pressure switch M/9277.00
017B0026DanfossBCP7 Pressure switch M/9277.00
017B0030DanfossBCP1H Pressure switch M/9259.00
017B0034DanfossBCP2H Pressure switch M/9259.00
017B0038DanfossBCP3H Pressure switch M/9259.00
017B0042DanfossBCP4H Pressure switch M/9259.00
017B0046DanfossBCP5H Pressure switch M/9259.00
017B0050DanfossBCP6H Pressure switch M/9334.00
017B0054DanfossBCP7H Pressure switch M/9334.00
017B0058DanfossBCP2L Pressure switch M/9259.00
017B0062DanfossBCP3L Pressure switch M/9259.00
017B0066DanfossBCP4L Pressure switch M/9259.00
017B0070DanfossBCP5L Pressure switch M/9334.00
017B0074DanfossBCP6L Pressure switch M/9334.00
017B0110DanfossBCP3 Pressure switch M/9201.00
017B0138DanfossBCP3H Pressure Switch M/9259.00
060-001366DanfossKP44 Pressure switch M/32153.00
060-110866DanfossKP36 Pressure switch M/3682.00
060-112866DanfossKP36 Pressure switch I/4882.00
060-113366DanfossKP35 Pressure switch M/3682.00
060-113466DanfossKP35 Pressure switch I/4882.00
060-113766DanfossKP36 Pressure switch M/3682.00
060-114466DanfossKP36 Pressure switch M/3682.00
060-122166DanfossKP36 Pressure switch M/3682.00
060-214466DanfossKP36 Pressure switch M/3699.00
060-214666DanfossKP37 Pressure switch M/3699.00
060-214966Danfoss KP34 Pressure Switch M/10100.00
060-215066DanfossKP35 Pressure switch M/3682.00
060-215966DanfossKP36 Pressure Switch M/3682.00
060-216066DanfossKP36 Pressure switch M/36114.00
060-216166DanfossKP37 Pressure switch M/36103.00
060-216266DanfossKP37 Pressure Switch M/36268.00
060-216366DanfossKP34 Pressure switch M/10135.00
060-216566DanfossKP35 Pressure switch M/36114.00
060-216666DanfossKP35 Pressure switch M/3681.00
060-217766DanfossKP36 Pressure switch M/3682.00
060-450166DanfossKP36 Pressure Switch M/30256.00
060-504766DanfossKP35 Pressure switch M/3682.00
060-538666DanfossKP35 Pressure switch M/30100.00
060-538766DanfossKP36 Pressure switch M/30101.00
060-604166DanfossKP33 Pressure Switch M/10103.00
060L112566DanfossKP81 Thermostat M/14127.00
060L112666DanfossKP79 Thermostat M/14127.00
060L115566DanfossKP81 Thermostat M/32176.00
060L117066DanfossKP81 Thermostat M/14133.00
060L117166DanfossKP75 Thermostat M/3284.00
060L118366DanfossKP81 Thermostat M/32141.00
060L118466Danfoss1378 Thermostat M/32127.00
060L120066DanfossKP76 Thermostat M/32109.00
060L121266DanfossKP75 Thermostat M/32104.00
060L123666DanfossKP61 Thermostat I/12192.00
060L128166DanfossKP79 Thermostat M/10250.00
060L224066DanfossKP81 Thermostat M/32287.00
060L224166DanfossKP81 Thermostat M/32287.00
060-113066DanfossKPI35 Pressure switch I/48109.00
060-113866DanfossKPI36 Pressure switch M/36109.00
060-118966DanfossKPI36 Pressure switch M/36109.00
060-121766DanfossKPI35 Pressure switch M/36109.00
060-121966DanfossKPI35 Pressure switch M/36 G¼”A 0.5-2bar109.00
060-130366DanfossKPI35 Pressure switch M/30109.00
060-132466DanfossKPI35 Pressure switch M/36109.00
060-132566DanfossKPI35 Pressure Switch I/24109.00
060-315766DanfossKPI35 Pressure switch M/30 G1/4″A107.00
060-316466DanfossKPI35 Pressure switch M/36109.00
060-316966DanfossKPI36 Pressure switch M/36109.00
060-319366DanfossKPI36 Pressure switch M/30109.00
060-319466DanfossKPI36 Pressure switch I/30109.00
060-508166DanfossKPI38 Pressure switch M/36161.00
060-310066DanfossKPS35 Pressure switch M/8199.00
060-310166DanfossKPS37 Pressure switch M/8199.00
060-310266DanfossKPS39 Pressure switch M/8199.00
060-310366DanfossKPS33 Pressure switch M/8199.00
060-310466DanfossKPS33 Pressure switch M/8199.00
060-310566DanfossKPS35 Pressure switch M/8199.00
060-310666DanfossKPS37 Pressure switch M/8199.00
060-310766DanfossKPS39 Pressure switch M/8199.00
060-310866DanfossKPS35 Pressure switch M/8199.00
060-310966DanfossKPS31 Pressure switch M/8199.00
060-311066DanfossKPS31 Pressure switch M/8199.00
060-311766DanfossKPS33 Pressure switch M/8245.00
060-312066DanfossKPS43 Pressure switch M/8274.00
060-312166DanfossKPS45 Pressure switch M/8274.00
060-312266DanfossKPS47 Pressure switch M/8274.00
060-314466DanfossKPS35 Pressure Switch M/8199.00
060-319266DanfossKPS39 Pressure switch M/8199.00
060-410066DanfossKPS31 Pressure switch I/12199.00
060-410566DanfossKPS43 Pressure switch I/12274.00
060L310066DanfossKPS77 Thermostat M/10250.00
060L310166DanfossKPS77 Thermostat M/10287.00
060L310266DanfossKPS77 Thermostat M/10224.00
060L310366DanfossKPS79 Thermostat M/10250.00
060L310466DanfossKPS79 Thermostat M/10287.00
060L310566DanfossKPS79 Thermostat M/10287.00
060L310666DanfossKPS81 Thermostat M/10287.00
060L310766DanfossKPS81 Thermostat M/10287.00
060L310866DanfossKPS83 Thermostat M/10287.00
060L310966DanfossKPS83 Thermostat M/10298.00
060L311066DanfossKPS81 Thermostat M/10287.00
060L311166DanfossKPS81 Thermostat M/10596.00
060L311266DanfossKPS76 Thermostat M/10287.00
060L311366DanfossKPS76 Thermostat M/10282.00
060L311866DanfossKPS77 Thermostat M/8250.00
060L311966DanfossKPS77 Thermostat M/10226.00
060L312166DanfossKPS79 Thermostat M/8250.00
060L312266DanfossKPS79 Thermostat M/10396.00
060L312466DanfossKPS79 Thermostat M/10377.00
060L312666DanfossKPS80 Thermostat M/8250.00
060L312766DanfossKPS80 Thermostat M/10287.00
060L312866DanfossKPS80 Thermostat M/10287.00
060L312966DanfossKPS80 Thermostat M/10287.00
060L313066DanfossKPS80 Thermostat M/10396.00
060L313466DanfossKPS81 Thermostat M/10388.00
060L313666DanfossKPS77 Thermostat M/10262.00
060L313766DanfossKPS79 Thermostat M/10287.00
060L313866DanfossKPS80 Thermostat M/10258.00
060L313966DanfossKPS83 Thermostat M/10287.00
060L314366DanfossKPS79 Thermostat M/10377.00
060L315066DanfossKPS79 Thermostat M/10250.00
060L315666DanfossKPS80 Thermostat M/10361.00
060L315766DanfossKPS80 Thermostat M/10262.00
060L416366DanfossKPS79 Thermostat M/10287.00
060-315066DanfossCAS133 Pressure switch M/8189.00
060-315166DanfossCAS136 Pressure switch M/8189.00
060-315266DanfossCAS137 Pressure switch M/8189.00
060-315366DanfossCAS139 Pressure switch M/8189.00
060-316066DanfossCAS143 Pressure switch M/8239.00
060-316166DanfossCAS145 Pressure switch M/8239.00
060-316266DanfossCAS147 Pressure switch M/8239.00
060L315166DanfossCAS178 Thermostat M/10345.00
060L315366DanfossCAS180 Thermostat M/10345.00
060L315566DanfossCAS181 Thermostat M/10361.00
060L319866DanfossCAS181 Thermostat M/10345.00
060L413766DanfossCAS180 Thermostat M/10337.00
060L502066DanfossCAS1080 Thermostat M/8360.00
060-313066DanfossCAS155 Diff. pressure switch M/8474.00
017-518566DanfossRT112E Pressure switch M/15 ATEX436.00
017-519566DanfossRT113E Pressure switch M/9 ATEX436.00
017-520166DanfossRT116E Pressure switch M/15 ATEX436.00
017-525266DanfossRT5E Pressure switch M/15 ATEX436.00
017-529866DanfossRT117E Pressure switch M/15 ATEX327.00
017D003166DanfossRT270 Thermostat M/9516.00
017D004466DanfossRT271 Thermostat M/8516.00
017-150066DanfossRT101 Thermostat I/12223.00
017-500366DanfossRT101 Thermostat M/15185.00
017-500466DanfossRT101 Thermostat M/15310.00
017-500566DanfossRT101 Thermostat M/15223.00
017-500666DanfossRT101 Thermostat M/15297.00
017-502266DanfossRT101 Thermostat M/15312.00
017-502366DanfossRT101 Thermostat M/15400.00
017-502466DanfossRT101 Thermostat M/12322.00
017-502566DanfossRT101 Thermostat M/9413.00
017-504866DanfossRT106 Thermostat M/15203.00
017-505066DanfossRT106 Thermostat M/12329.00
017-506066DanfossRT108 Thermostat M/12271.00
017-513566DanfossRT107 Thermostat M/15203.00
017-513666DanfossRT107 Thermostat M/15276.00
017-513766DanfossRT107 Thermostat M/15325.00
017-513966DanfossRT107 Thermostat M/15278.00
017-514066DanfossRT107 Thermostat M/15340.00
017-514166DanfossRT107 Thermostat M/15427.00
017-514466DanfossRT107 Thermostat M/12340.00
017-514566DanfossRT107 Thermostat M/9340.00
017-514766DanfossRT102 Thermostat M/15198.00
017-515566DanfossRT103 Thermostat M/15223.00
017-519866DanfossRT115 Thermostat M/15300.00
017-520566DanfossRT120 Thermostat M/15283.00
017-520866DanfossRT120 Thermostat M/15235.00
017-520966DanfossRT120 Thermostat M/15361.00
017-521166DanfossRT120 Thermostat M/15309.00
017-521466DanfossRT120 Thermostat M/15309.00
017-522066DanfossRT123 Thermostat M/15299.00
017-522266DanfossRT123 Thermostat M/15305.00
017-522466DanfossRT123 Thermostat M/15322.00
017-522766DanfossRT124 Thermostat M/15329.00
017-522966DanfossRT124 Thermostat M/15345.00
017-523166DanfossRT124 Thermostat M/15417.00
017-523666DanfossRT140 Thermostat M/9240.00
017-524166DanfossRT141 Thermostat M/9263.00
017L002466DanfossRT16L Thermostat M/15352.00
017L003166DanfossRT140L Thermostat M/9535.00
017-512666DanfossRT101E Thermostat M/15 ATEX415.00
017-515366DanfossRT107E Thermostat M/15 ATEX417.00
017D002766DanfossRT262A Diff. pressure switch M/9561.00
017D004566DanfossRT263AL Diff. pressure switch M/9443.00
017D004866DanfossRT260AL Diff. pressure switch M/9597.00
017D008166DanfossRT266AL Diff. pressure switch M/9597.00
017-518166DanfossRT19W Pressure switch M/15382.00
017-518266DanfossRT19B Pressure switch M/15456.00
017-518366DanfossRT19S Pressure switch M/15456.00
017-518766DanfossRT30AW Pressure switch M/15263.00
017-518866DanfossRT30AB Pressure switch M/15330.00
017-518966DanfossRT30AS Pressure switch M/15263.00
017-524766DanfossRT32W Pressure switch M/15263.00
017-524866DanfossRT32B Pressure switch M/15310.00
017-526266DanfossRT33B Pressure switch M/15263.00
017-526766DanfossRT31W Pressure switch M/15263.00
017-526866DanfossRT31B Pressure switch M/15362.00
017-526966DanfossRT31S Pressure switch M/15263.00
017-528066DanfossRT35W Pressure switch M/15263.00
061B615066DanfossMBV 1000 Needle valve M/12134.00
061B615166DanfossMBV 1000 Needle valve M/12134.00
031E020066DanfossCS Pressure switch M/3048.00
031E020266DanfossCS Pressure switch M/3035.00
031E020566DanfossCS Pressure switch M/3050.00
031E021066DanfossCS Pressure switch M/3050.00
031E021566DanfossCS Pressure switch M/3050.00
031E021666DanfossCS Pressure switch I/3050.00
031E022066DanfossCS Pressure switch M/3069.00
031E022566DanfossCS Pressure switch M/3069.00
031E023066DanfossCS Pressure switch M/3069.00
031E023566DanfossCS Pressure switch M/3069.00
031E024566DanfossCS Pressure switch M/3072.00
031E025066DanfossCS Pressure switch M/3072.00
031E025566DanfossCS Pressure switch M/3072.00
031E101066DanfossCS Pressure switch M/3056.00
017-401366DanfossAir Collector83.00
017-403066DanfossContact system for RT62.00
017-404766DanfossContact system for RT111.00
017-404866DanfossContact System For RT109.00
017-421566DanfossReset devise for RT12.00
017-421966DanfossReducing nipple20.00
017-422066DanfossTube gland for RT17.00
017-422966DanfossWelding nipple11.00
017-424066DanfossContact system for RT73.00
017-425166DanfossSeal screw for RT5.00
017-425666DanfossGasket set for sensor pocket16.00
017-436066DanfossProtective cap for RT5.00
017-436166DanfossCover with pane for RT33.00
017-436366DanfossAdjusting knop for RT5.00
017-437066DanfossSensor pocket KP/RT MESSING 112MM G½”32.00
017B1018DanfossAccessories – BCP bracket58.00
017B1019DanfossWall Bracket And Clamp For T-35 Rail58.00
031E029166DanfossCS Contact System18.00
031E029366DanfossScrewed Cable Entries12.00
031E029666DanfossNipple11.00
031E029766DanfossPressure Relief Valve13.00
031E029866DanfossPressure Relief Valve13.00
060-016966DanfossCapillary tube42.00
060-062866DanfossIP55 transparent enclosure56.00
060-104766DanfossCapillary tube G3/8 x 1,5 m42.00
060-324066DanfossTransition nipple20.00
060-324166DanfossTransition nipple17.00
060-333266DanfossTransition nipple18.00
060-333366DanfossCapillary tube armoured G3/8 x 1 m95.00
060-333466DanfossTransition Nipple23.00
060-333566DanfossTransition nipple23.00
060-333666DanfossTransition nipple18.00
060-333866DanfossTransition Nipple23.00
060L036666DanfossGasket for sensor pocket17.00
060L320666DanfossSensor Pocket50.00
060L325466DanfossSensor Pocket62.00
060L326266DanfossSensor Pocket KP/RT MESSING 75MM G½”33.00
060L326366DanfossSensor Pocket KP/RT MESSING 160MM G½”42.00
060L326466DanfossSensor Pocket33.00
060L326566DanfossSensor Pocket CAS/KPS MESSING 65MM G½”33.00
060L326666DanfossSensor Pocket50.00
060L326766DanfossSensor Pocket CAS/KPS RYFRÍR 75MM G½”103.00
060L326866DanfossSensor Pocket CAS/KPS STAINLES 110MM G½”105.00
060L326966DanfossSensor Pocket107.00
060L327066DanfossSensor Pocket107.00
060L327166DanfossSensor Pocket CAS/KPS MESSING 110MM G½”35.00
060L327366DanfossGasket set for sensor pocket13.00
060L328066DanfossSensor Pocket37.00
060L328166DanfossSensor Pocket33.00
060L329366DanfossSensor Pocket75.00
060L332666DanfossSensor Pocket79.00
060L333066DanfossSensor Pocket42.00
060L340366DanfossSensor Pocket92.00
060L353966DanfossSensor Pocket42.00
061B400166DanfossDamping device for MBV48.00
061B400266DanfossDamping device for MBV48.00
061B720066DanfossAdaptor25.00
061B720166DanfossAdaptor for MBV5000 G1/857.00
061B720266DanfossAdaptor for MBV500057.00
061B720666DanfossAdaptor for MBV500057.00
061B722166DanfossDamping device for MBV500048.00
061B7236DanfossAdaptor for MBV500046.00
061B723666DanfossAdaptor for MBV500046.00
061Z1001DanfossCKB Presure Switch CKB-2UCLA1001160.00
061Z1002DanfossCKB Presure Switch CKB-2UCLA1002160.00
061Z1003DanfossCKB Presure Switch CKB-2UCLA1003160.00
061Z1004DanfossCKB Presure Switch CKB-2UCLA1004160.00
061Z1005DanfossCKB Presure Switch CKB-2UCLA1005160.00
061Z1011DanfossCKB Presure Switch CKB-2UCLA1011160.00
061Z2001DanfossCKB Presure Switch CKB-2UCLM2001181.00
061Z2002DanfossCKB Presure Switch CKB-2UCLM2002181.00
061Z2003DanfossCKB Presure Switch CKB-2UCLM2003181.00
061Z3001DanfossCKB Presure Switch CKB-2UCLN3001181.00
061Z3002DanfossCKB Presure Switch CKB-2UCLN3002181.00
061F7107DanfossLCB Cartridge switch PA86 I/10043.00
061F1076DanfossACB Cartridge Switch 2UA155W I/10041.00
061F5016DanfossACB Cartridge switch 2UB121MW I/10042.00
061F5020DanfossACB Cartridge switch 2UB223MW I/10042.00
061F5047DanfossACB Cartridge switch 2UB188MW I/10042.00
061F5064DanfossACB Cartridge Switch 2UB159MW I/10044.00
061F5081DanfossACB Cartridge Switch 2UB193MW I/10063.00
061F6071DanfossACB Cartridge switch 2UA119W I/5066.00
061F6072DanfossACB Cartridge Switch 2UA151W I/10056.00
061F6074DanfossACB Cartridge switch 2UB190W I/10042.00
061F6138DanfossACB Cartridge Switch 2UB220W I/10042.00
061F6144DanfossACB Cartridge switch 2UA120W I/5042.00
061F6178DanfossACB Cartridge switch 2UB151W I/10042.00
061F6328DanfossACB Cartridge switch 2UB1164W I/5046.00
061F6384DanfossACB Cartridge switch 2UB1226W I/10042.00
061F6437DanfossACB Cartridge switch 2UB1268W I/10042.00
061F6455DanfossACB Cartridge switch 2UB1282W I/10026.00
061F6498DanfossACB Cartridge switch 2UB1324W I/10042.00
061F6549DanfossACB Cartridge switch 2UB1375W48.00
061F6726DanfossACB Cartridge Switch 2UB1519W I/5064.00
061F7111DanfossACB Cartridge switch 2UA237W I/10042.00
061F7134DanfossACB Cartridge switch 2UA257W I/10042.00
061F7184DanfossACB Cartridge switch 2UA308W I/5048.00
061F7219DanfossACB Cartridge switch 2UA335W I/10042.00
061F7259DanfossACB Cartridge Switch 4UA23W I/10048.00
061F7260DanfossACB Cartridge switch 2UA381W I/10055.00
061F7283DanfossACB Cartridge Switch 2UA418W I/10062.00
061F7306DanfossACB Cartridge switch 2UA456W I/10055.00
061F7329DanfossACB Cartridge switch 2UA480W I/10055.00
061F7367DanfossACB Cartridge switch 2UA645W I/10055.00
061F7397DanfossACB Cartridge Switch 2UA680W I/10026.00
061F7402DanfossACB Cartridge Switch 2UA152 I/5047.00
061F7403DanfossACB Cartridge switch 2UA153 I/5048.00
061F7417DanfossACB Cartridge switch 2UA703W I/5042.00
061F7418DanfossACB Cartridge switch 2UA711W I/2048.00
061F7504DanfossACB Cartridge switch 2UB504W I/2046.00
061F7505DanfossACB Cartridge switch 2UB505W I/2046.00
061F7506DanfossACB Cartridge switch 2UB506W I/2046.00
061F7507DanfossACB Cartridge switch 2UB507W I/2046.00
061F7508DanfossACB Cartridge switch 2UB508W I/2046.00
061F7509DanfossACB Cartridge switch 2UB509W I/2046.00
061F7510DanfossACB Cartridge switch 2UB510W I/2046.00
061F7513DanfossACB Cartridge switch 2UB513W I/2046.00
061F7514DanfossACB Cartridge switch 2UB514W I/2046.00
061F7515DanfossACB Cartridge switch 2UB515W I/2046.00
061F7516DanfossACB Cartridge switch 2UB516W I/2046.00
061F7517DanfossACB Cartridge switch 2UB517W I/2046.00
061F7518DanfossACB Cartridge switch 2UA518W I/2046.00
061F7519DanfossACB Cartridge switch 2UA519W I/2046.00
061F7520DanfossACB Cartridge switch 2UA520W I/2046.00
061F7521DanfossACB Cartridge switch 2UA521W I/2046.00
061F7522DanfossACB Cartridge switch 2UA522W I/2046.00
061F7523DanfossACB Cartridge switch 2UA523W I/2046.00
061F7524DanfossACB Cartridge switch 2UA524W I/2046.00
061F7525DanfossACB Cartridge switch 2UA525W I/2046.00
061F7526DanfossACB Cartridge switch 2UA526W I/2046.00
061F7529DanfossACB Cartridge switch 2UB528W I/10046.00
061F7530DanfossACB Cartridge Switch 2UA529W I/10031.00
061F7532DanfossACB Cartridge switch 2UB531W I/10046.00
061F7537DanfossACB Cartridge Switch 2UA536 I/30046.00
061F7556DanfossACB Cartridge switch 2UA556W I/10046.00
061F7569DanfossACB Cartridge switch 2UB569W I/10046.00
061F7612DanfossACB Cartridge switch 4UA612W I/10042.00
061F7715DanfossACB Cartridge switch 2UA821W I/10046.00
061F7764DanfossACB Cartridge switch 2UA910W I/5055.00
061F7801DanfossACB Cartridge switch 4UA28 I/30044.00
061F7805DanfossACB Cartridge switch 2UA954W I/5046.00
061F7838DanfossACB Cartridge switch 2UA996W I/10028.00
061F7879DanfossACB Cartridge switch 2UA1049W48.00
061F7938DanfossACB Cartridge Switch 2UA1143W I/10046.00
061F7962DanfossACB Cartridge Switch 2UA1173W I/5064.00
061F8036DanfossACB Cartridge switch 2UA174W I/10042.00
061F8185DanfossACB Cartridge switch 2UA32W I/10042.00
061F8202DanfossACB Cartridge Switch 2UA221W I/10042.00
061F8333DanfossACB Cartridge switch 2UA305W I/2046.00
061F8435DanfossACB Cartridge switch 2UB422W I/10044.00
061F8442DanfossACB Cartridge switch 2UB431W I/10035.00
061F8448DanfossACB Cartridge switch 2UA358W I/10042.00
061F8490DanfossACB Cartridge switch 2UA392W I/2050.00
061F8491DanfossACB Cartridge switch 2UA393W I/2048.00
061F8492DanfossACB Cartridge switch 2UB463W I/2048.00
061F8493DanfossACB Cartridge switch 2UB464W I/2046.00
061F8494DanfossACB Cartridge switch 2UB465W I/2050.00
061F8531DanfossACB Cartridge switch 2UA423W I/10048.00
061F8593DanfossACB Cartridge switch 2UB658W I/10046.00
061F8641DanfossACB Cartridge Switch 2UA622W I/10042.00
061F8693DanfossACB Cartridge switch 4UB31 I/30018.00
061F8705DanfossACB Cartridge Switch 2UB205 I/5045.00
061F8707DanfossACB Cartridge Switch 2UB207 I/5048.00
061F8708DanfossACB Cartridge switch 2UB208 I/5048.00
061F8710DanfossACB Cartridge Switch 2UB210 I/5048.00
061F8813DanfossACB Cartridge switch 2UB915W I/5055.00
061F8867DanfossACB Cartridge Switch 2UA782W I/5046.00
061F8894DanfossACB Cartridge switch 2UB1013W I/5058.00
061F8983DanfossACB Cartridge switch 2UB1114W I/5055.00
061F8996DanfossACB Cartridge switch 2UB1127W I/5061.00
061F9032DanfossACB Cartridge switch 2UC32W I/10050.00
061F9042DanfossACB Cartridge switch 2UC42W I/5050.00
061F9052DanfossACB Cartridge Switch 2UC54W I/2050.00
061F9053DanfossACB Cartridge Switch 2UC55W I/2049.00
061F9054DanfossACB Cartridge switch 2UC56W I/2050.00
061F9055DanfossACB Cartridge switch 2UC57W I/2050.00
061F9056DanfossACB Cartridge switch 2UC58W I/2050.00
061F9058DanfossACB Cartridge switch 2UC60W I/2050.00
061F9102DanfossACB Cartridge Switch 2UC102 I/5050.00
061F9214DanfossACB Cartridge Switch PC13M I/10067.00
061F9243DanfossACB Cartridge switch 2UC63MW I/2050.00
061F9244DanfossACB Cartridge Switch 2UC67MW I/10046.00
061F9522DanfossACB Cartridge switch 2UB327MW I/2055.00
061F9547DanfossACB Cartridge switch 2UB385MW I/10048.00
061F9575DanfossACB Cartridge switch 2UB461MW I/2046.00
061F9582DanfossACB Cartridge Switch 2UB490MW I/5041.00
061F9602DanfossACB Cartridge Switch 2UB695MW I/10059.00
061F9641DanfossACB Cartridge switch 2UB851MW I/5046.00
061F9653DanfossACB Cartridge switch 2UB889MW I/5046.00
061F9669DanfossACB Cartridge Switch 2UB934MW I/5044.00
061F9683DanfossACB Cartridge Switch 2UB1026MW I/10084.00
061F9703DanfossACB Cartridge switch 2UB803MW I/2046.00
061F9713DanfossACB Cartridge switch 2UB813MW I/2046.00
061F9714DanfossACB Cartridge switch 2UB814MW I/2046.00
061F9765DanfossACB Cartridge Switch 2UB1241MW I/5050.00
061F1302DanfossACB_PARTS32.00
080G1601DanfossConnector Kit for 5x EIM 336105.00
009G7023DanfossGBC 16s Ball Valve M/25#N/A
009G7034DanfossGBC 42s Ball Valve M/4#N/A
009G7052DanfossGBC 12s Ball Valve M/2557.00
009G7055DanfossGBC 22s Ball Valve M/2581.00
009G7061DanfossGBC 10s Ball Valve M/2555.00
009G7212DanfossSeal cap kit – GBC38-79s17.00
014-0006DanfossSGRN Sight Glass M/19×463.00
014-0008DanfossSGI 10 Sight Glass M/25×438.00
014-0035DanfossSGI 10s Sight Glass M/25×436.00
014-0036DanfossSGI 12s Sight Glass M/2841.00
014-0039DanfossSGI 22s Sight Glass M/2888.00
014-0041DanfossSGI 10s Sight Glass M/25×438.00
014-0044DanfossSGI 16s Sight Glass M/2864.00
014-0117DanfossSGN 12s Sight Glass I/2041.00
014-0193DanfossSGN 12s Sight Glass M/2841.00
014-0204DanfossSGN 16s Sight Glass M/2864.00
014-0246DanfossSGN 10s Sight Glass I/8245.00
014-1056DanfossSG  1 1/8in saddle I/8027.00
014-1057DanfossSG 1 3/8in saddle  I/8027.00
014-1058DanfossSG 1 5/8in saddle  I/8027.00
014-1059DanfossSG 7/8in saddle I/8027.00
014-1067DanfossSG 2 1/8in saddle  I/8027.00
014-1154DanfossSGRI Sight Glass M/10×652.00
014-1155DanfossSGRN Sight Glass M/10×652.00
014-1603DanfossSGRH Sight Glass M/19×456.00
014L0002DanfossSGP 1/2 RX Sight Glass M/19×449.00
014L0004DanfossSGP 3/4 RX Sight Glass M/19×445.00
014L0005DanfossSGP 3/4 RX Sight Glass M/19×445.00
014L0006DanfossSGP 1/2 RN Sight Glass M/19×449.00
014L0034DanfossSGP 6s I Sight Glass M/25×441.00
014L0035DanfossSGP 10s I Sight Glass M/25×445.00
014L0040DanfossSGP 6s I Sight Glass M/25×441.00
014L0041DanfossSGP 10s I Sight Glass M/25×437.00
014L0080DanfossSGP 10 X Sight Glass M/25×438.00
014L0086DanfossSGP 12s X Sight Glass M/2841.00
014L0087DanfossSGP 16s X Sight Glass M/2864.00
014L0117DanfossSGP 12s N Sight Glass I/2041.00
014L0161DanfossSGP 6 N Sight Glass M/25X435.00
014L0162DanfossSGP 10 N Sight Glass M/25×439.00
014L0163DanfossSGP 12 N Sight Glass M/25×441.00
014L0165DanfossSGP 16 N Sight Glass M/3656.00
014L0166DanfossSGP 19 N Sight Glass M/3681.00
014L0171DanfossSGP 6 N Sight Glass M/24×335.00
014L0172DanfossSGP 10 N Sight Glass M/24×341.00
014L0173DanfossSGP 12 N Sight Glass M/24×345.00
014L0174DanfossSGP 16 N Sight Glass M/3663.00
014L0175DanfossSGP 19 N Sight Glass M/3681.00
014L0181DanfossSGP 6s N Sight Glass M/25×441.00
014L0182DanfossSGP 10s N Sight Glass M/25×445.00
014L0183DanfossSGP 12s N Sight Glass M/2848.00
014L0184DanfossSGP 16s N Sight Glass M/2864.00
014L0185DanfossSGP 19s N Sight Glass M/2894.00
014L0186DanfossSGP 22s N Sight Glass M/2898.00
014L0187DanfossSGP 22s N oversize Sight Glass M/2898.00
014L0191DanfossSGP 6s N Sight Glass M/25×441.00
014L0192DanfossSGP 10s N Sight Glass M/25×445.00
014L0193DanfossSGP 12s N Sight Glass M/2841.00
014L0195DanfossSGP 18s N Sight Glass M/2881.00
014L0199DanfossSGP 16s N Sight Glass I/5464.00
014L0204DanfossSGP 16s N Sight Glass M/2864.00
014L0206DanfossSGP 22s N Sight Glass M/2898.00
014L0246DanfossSGP 10s N Sight Glass I/8245.00
014L1154DanfossSGP 24 RI Sight Glass M/10×652.00
014L1155DanfossSGP 24 RN Sight Glass M/10×652.00
014L1601DanfossSGP 20 RN Sight Glass M/19×447.00
009L7406DanfossGBCH 28s CO2 90bar  Ball Valve M/5134.00
009L7585DanfossGBCH 12s CO2 90bar Ball Valve M/25 w AP60.00
032F1201DanfossEVR 2 Valve ODF-ODF 1/4in Multi 2465.00
032F1202DanfossEVR 2 Valve ODF-ODF 6mm Multi 2465.00
032F1204DanfossEVR 3 Valve ODF-ODF 3/8in Multi 2469.00
032F1206DanfossEVR 3 Valve ODF-ODF 1/4in Multi 2467.00
032F1207DanfossEVR 3 Valve ODF-ODF 6mm Multi 2469.00
032F1208DanfossEVR 3 Valve ODF-ODF 10mm Multi 2469.00
032F1270DanfossEVR 3 Valve ODF-ODF 1/4in I-pack 5067.00
032F2302DanfossEVR 2 Valve ODF-ODF 1/4in I-pack 3065.00
032F5084DanfossEVR 3 Valve ODF-ODF 3/8in I-pack 3067.00
032F8056DanfossEVR 2 Valve Flare 1/4in Multi 24,65.00
032F8107DanfossEVR 3 Valve Flare 1/4in Multi 2467.00
032F8108DanfossEVR 3 Valve Flare 1/4in I-pack 50.67.00
032F8116DanfossEVR 3 Valve Flare 3/8in Multi 2467.00
032G1004DanfossEVR 3 Valve ODF-ODF 1/4in Multi 2485.00
032G1054DanfossEVRH 10 Valve ODF-ODF 1/2in Multi 12146.00
032G1055DanfossEVRH 10 Valve ODF-ODF 12mm Multi 12146.00
032G1056DanfossEVRH 15 Valve ODF-ODF 5/8in Multi 9245.00
032G1057DanfossEVRH 20 Valve ODF-ODF 7/8in Multi 6326.00
032G1058DanfossEVRH 20 Valve ODF-ODF 7/8in Multi 6326.00
032G1062DanfossEVRH 40 Valve ODF-ODF 1 5/8in Singlep.1038.00
032G1066DanfossEVRH 10 Valve ODF-ODF 1/2in I-pack 16134.00
032G1078DanfossVRH 15 Valve ODF-ODF 5/8in Multi 9245.00
032G1079DanfossEVRH 20 Valve ODF-ODF 7/8in Multi 6326.00
032G1081DanfossEVRH 32 Valve ODF 35mm845.00
032F1161DanfossEVR 6 Valve ODF-ODF 3/8in Multi 1295.00
032F1162DanfossEVR 6 Valve ODF-ODF 1/2in Multi 1295.00
032F1209DanfossEVR 6 Valve ODF-ODF 1/2in Multi 12#N/A
032F1212DanfossEVR 6 Valve ODF-ODF 3/8in Multi 12.#N/A
032F1213DanfossEVR 6 Valve ODF-ODF 10mm Multi 1295.00
032F1236DanfossEVR 6 Valve ODF-ODF 12mm Multi 12#N/A
032F5219DanfossEVR 6 Valve ODF-ODF 3/8in I-pack 2595.00
032F7110DanfossEVR 4 Valve ODF-ODF 3/8in Multi 1293.00
032F7117DanfossEVR 6 Valve ODF-ODF 5/8in Multi 1295.00
032F8072DanfossEVR 6 Valve Flare 3/8in Multi 1294.00
032F8079DanfossEVR 6 Valve Flare 1/2in Multi 1295.00
032F1166DanfossEVR 10 Valve ODF-ODF 1/2in Multi 12130.00
032F1168DanfossEVR 10 Valve ODF-ODF 5/8in Multi 12130.00
032F1188DanfossEVR 10 Valve ODF-ODF 1/2in Multi 12130.00
032F1214DanfossEVR 10 Valve ODF-ODF 16mm Multi 12#N/A
032F1216DanfossEVRC 10 Valve ODF-ODF 1/2in Multi 12260.00
032F1217DanfossEVR 10 Valve ODF-ODF 1/2in Multi 12130.00
032F1218DanfossEVR 10 Valve ODF-ODF 12mm Multi 12130.00
032F2298DanfossEVR 10 Valve ODF-ODF 1/2in I-pack 16130.00
032F5098DanfossEVR 10 Valve ODF-ODF 16mm I-pack 16130.00
032F8095DanfossEVR 10 Valve Flare 1/2in Multi 12130.00
032F8098DanfossEVR 10 Valve Flare 5/8in Multi 12130.00
032F1171DanfossEVR 15 Valve ODF-ODF 5/8in Multi 9223.00
032F1172DanfossEVR 15 Valve ODF-ODF 5/8in Multi 6223.00
032F1224DanfossEVR 15 Flange Valve Multi 12223.00
032F1225DanfossEVR 15 Valve ODF-ODF 7/8in Multi 9223.00
032F1227DanfossEVR 15 Valve ODF-ODF 16mm Multi 6263.00
032F1228DanfossEVR 15 Valve ODF-ODF 16mm Multi 9223.00
032F1234DanfossEVR 15 Flange Valve Multi 6263.00
032F1255DanfossEVRC 15 Valve ODF-ODF 16mm Multi 9296.00
032F5088DanfossEVR 15 Valve ODF-ODF 7/8in I-pack 8223.00
032F5089DanfossEVR 15 Valve ODF-ODF 16mm I-pack 8223.00
032F8101DanfossEVR 15 Valve Flare 5/8in Multi 12223.00
032F1176DanfossEVR 20 Valve ODF-ODF 7/8in Multi 6346.00
032F1240DanfossEVR 20 Valve ODF-ODF 7/8in Multi 6308.00
032F1243DanfossEVR 20 Flange Valve Multi 9296.00
032F1244DanfossEVR 20 Valve ODF-ODF 1 1/8in Multi 6319.00
032F1245DanfossEVR 20 Valve ODF-ODF 28mm Multi 6308.00
032F1253DanfossEVR 20 Flange Valve + man.stem Multi 6337.00
032F1254DanfossEVR 20 Valve ODF-ODF 7/8in Multi 6337.00
032F1258DanfossEVRC 20 Valve ODF-ODF 7/8in Multi 6422.00
032F1264DanfossEVR 20 Valve ODF-ODF 7/8in Multi 6308.00
032F3267DanfossEVR 22 Valve ODF-ODF 1 3/8in Multi 4329.00
032F5092DanfossEVR 20 Valve ODF-ODF 7/8in I-pack 8308.00
032F1164DanfossEVR 6 Valve ODF 3/8in no Multi 12163.00
032F1169DanfossEVR 10 Valve ODF 1/2in NO, Multi 12180.00
032F1174DanfossEVR 15 Valve ODF 5/8in NO, Multi 9271.00
032F1260DanfossEVR 20 Valve ODF 7/8in NO, Multi 6343.00
032F1269DanfossEVR 20 Valve ODF 1 1/8in NO, Multi 6343.00
032F1290DanfossEVR 6 Valve ODF 3/8in NO, Multi 12154.00
032F1291DanfossEVR 10 Valve ODF 1/2in NO, Multi 12180.00
032F1295DanfossEVR 6 Valve ODF 10mm NO, Multi 12154.00
032F1296DanfossEVR 10 Valve ODF 12mm NO, Multi 12180.00
032F1299DanfossEVR 15 Valve ODF 16mm NO, Multi 9271.00
032F3268DanfossEVR 22 Valve ODF 1 3/8in NO,  Multi 4369.00
032F8085DanfossEVR 6 Valve Flare 3/8in NO, Multi 12156.00
032F8090DanfossEVR 10 Valve Flare 1/2in NO, Multi 12180.00
032F5484DanfossEVRF 2W solenoid valve Multi 1666.00
032F3298DanfossEVRP 10 Valve ODF-ODF 1/2in Multi 12231.00
018F4951DanfossCoil BN012DS 12V DC 0.25m Cable49.00
018F4961DanfossCoil BF230AS 230V 50Hz 8m Cable68.00
018F6251DanfossCoil BF230AS 220-230V 50Hz 1m Cable51.00
018F6252DanfossCoil BF240AS 240V 50Hz 1m Cable52.00
018F6257DanfossCoil BF024AS 24V 50Hz 1m Cable53.00
018F6260DanfossCoil BF115CS 110/115V 50/60Hz 1m Cable52.00
018F6264DanfossCoil BF220BS 220V 60Hz 1m Cable31.00
018F6266DanfossCoil BF240AS 240V 50Hz 6m Cable73.00
018F6275DanfossCoil BF012DS 12V DC 0.5m Cable52.00
018F6276DanfossCoil BF024DS 24V DC 0.5m Cable51.00
018F6280DanfossCoil BF110CS 110V 50/60Hz 1m Cable227.00
018F6282DanfossCoil BF230CS 220-230V 50/60Hz 1m Cable51.00
018F6288DanfossCoil BF230DS 230V DC 2.5m Cable72.00
018F6290DanfossCoil BF024DS 24V DC 1m Cable52.00
018F8201DanfossCoil BF230AS 220-230V 50Hz 1m Cable I/2454.00
018F8202DanfossCoil BF240AS 240V 50Hz 1m Cable I/2452.00
018F8204DanfossCoil BF230AS 230V 50Hz 3.7m Cable I/1260.00
018F8205DanfossCoil BF240AS 240V 50Hz 3m Cable I/1239.00
018F8232DanfossCoil BF230CS 220-230V 50/60Hz 1m I/2452.00
018F8291DanfossCoil BF230AS 230V 50Hz 8m Cable I/668.00
018Z6122DanfossCoil BV230A 230V 50Hz 1m cable ATEX70.00
018F4100DanfossCoil BJ024CS 24V 50/60Hz J-Box52.00
018F4102DanfossCoil BX024CS 24V 50/60Hz Hub 0.5m83.00
018F4110DanfossCoil BJ120CS 110/110-120V 50/60Hz J-Box53.00
018F4120DanfossCoil BJ240CS 230/208-240V 50/60Hz J-Box54.00
018F4123DanfossCoil BX240CS 230/208-240V 50/60Hz 2.5m83.00
032F0176DanfossSeal kit44.00
032F0181DanfossSPARE PART KIT EVR(H) 2-368.00
032F0182DanfossSPARE PART KIT288.00
032F0185DanfossSPARE PART KIT EVR 10124.00
032F0186DanfossSPARE PART KIT204.00
032F0187DanfossSPARE PART KIT MU 10/100141.00
032F0189DanfossSPARE PART KIT (a.c.) EVR20 NC188.00
032F0190DanfossSPARE PART KIT299.00
032F0191DanfossSpare  Part Kit, Multi pack 10236.00
032F0197DanfossAccessories bag I-pack 206.00
032F5466DanfossSparepart kit EVR 6, I-pack 20 / Mu 24032.00
032F6115DanfossEVU o-ring seal for coil, accessory29.00
032F8165DanfossSeal kit EVR 6 and 8  (NC)+(NO)14.00
032F8166DanfossSPARE PART KIT(a.c.) EVR 6 NC55.00
032F8167DanfossSPARE PART KIT.168.00
032F8196DanfossSeal kit, EVR 2-3, 10-22. Multi 10/120.21.00
032L0552DanfossEVR 10 NC V2 Service Kit MU10111.00
042H0165DanfossSPARE PART KIT PILOT EVR 25/3264.00
042H0172DanfossSPARE PART KIT217.00
042H0173DanfossSPARE PART KIT198.00
032F2200DanfossEVR 25 Valve ODF-ODF 1 1/8in Singlep.627.00
032F2205DanfossEVR 25 Valve ODF-ODF 28mm Singlep.627.00
032F2206DanfossEVR 25 Valve ODF-ODF 28mm Singlep.530.00
032F2207DanfossEVR 25 Valve ODF-ODF 1 3/8in Singlep.627.00
032F2208DanfossEVR 25 Valve ODF-ODF 1 3/8in Singlep.530.00
032G1059DanfossEVRH 25 Valve ODF 1 1/8in Ps45.2599.00
032F9506DanfossEVUL 1 Solenoid valve Multi 1669.00
042H1103DanfossEVR 32 Valve ODF-ODF 1 5/8in Singlep.864.00
042H1104DanfossEVR 32 Valve ODF-ODF 1 5/8in Singlep.767.00
042H1105DanfossEVR 32 Valve ODF-ODF 1 3/8 Singlep.864.00
042H1106DanfossEVR 32 Valve ODF-ODF 1 3/8  Singlep.767.00
042H1107DanfossEVR 32 Valve ODF-ODF 42mm Singlep.864.00
042H1108DanfossEVR 32 Valve ODF-ODF 42mm Singlep.767.00
042H1109DanfossEVR 40 Valve ODF-ODF 1 5/8in Singlep..987.00
042H1110DanfossEVR 40 Valve ODF-ODF 1 5/8in Singlep.900.00
042H1111DanfossEVR 40 Valve ODF-ODF 2 1/8in Singlep.987.00
042H1112DanfossEVR 40 Valve ODF-ODF 2 1/8in Singlep.900.00
042H1113DanfossEVR 40 Valve ODF-ODF 42mm Singlep.987.00
042H1114DanfossEVR 40 Valve ODF-ODF 42mm Singlep.900.00
042H1188DanfossEVR 40 Valve ODF-ODF 2 1/8in Singlep.996.00
032F5024DanfossEVU3 Valve ODF-ODF 1/4in I-pack 4069.00
032F5026DanfossEVU3 Valve ODF-ODF 3/8in I-pack 4069.00
032F5046DanfossEVU6 Valve ODF-ODF 3/8in I-pack 4081.00
032F5048DanfossEVU6 Valve ODF-ODF 12mm I-pack 4081.00
032F7000DanfossEVU5 Valve ODF-ODF 3/8in I-pack 4069.00
032F7005DanfossEVU1 Solder ODF-ODF 1/4in67.00
032F8009DanfossEVU8 Valve ODF-ODF 12-12mm I-pack 4094.00
032F9527DanfossEVU6 Valve ODF-ODF 3/8in Multi 1681.00
032F9533DanfossEVU6 Valve ODF-ODF 12mm Multi 1681.00
042N4201DanfossCoil AZ240CS 230/208-240V 50/60Hz86.00
042N7601DanfossCoil AS230CS 230/208-240V 50/60Hz33.00
042N7602DanfossCoil AS240CS 240V 50/60Hz33.00
042N7608DanfossCoil AS024CS 24V 50/60Hz34.00
042N7651DanfossCoil AU230CS 230V 50/60Hz 1m Cable48.00
042N7696DanfossCoil AU012DS 12V DC 1m Cable48.00
042N8201DanfossCoil AZ240CS 230/208-240V 50/60Hz I/4042.00
042N8601DanfossCoil AS230CS 230/208-240V 50/60Hz I/4048.00
042N8651DanfossCoil AU230CS 230V 50/60Hz 1m Cable I/2048.00
042N8652DanfossCoil AU240CS 240V 50/60Hz 1m Cable I/2048.00
042N8696DanfossCoil AU012DS 12V DC 1m Cable I/2048.00
018Z0081DanfossTerminal box Ass`y Spare part21.00
018Z0090DanfossNC SEALING KIT17.00
018Z0091DanfossNO SEALING KIT22.00
018F6780DanfossCoil BE100DS 100V DC Box62.00
018F6781DanfossCoil BE230DS 230V DC Box51.00
018F6783DanfossCoil BE240CS 208-240V 50/60Hz65.00
018F6991DanfossCoil BE230DS 230V DC45.00
018F8781DanfossCoil BE230DS 230V DC Box I/2547.00
018Z6121DanfossCoil BV110A 110V 50Hz 1m cable ATEX230.00
018Z6123DanfossCoil BV240A 240V 50Hz 1m cable ATEX230.00
018F6801DanfossCoil BG230AS 220-230V 50Hz Box64.00
018F6802DanfossCoil BG240AS 240V 50Hz Box64.00
018F6807DanfossCoil BG024AS 24V 50Hz Box64.00
018F6809DanfossCoil BG048AS 48V 50Hz Box64.00
018F6811DanfossCoil BG110AS 110V 50Hz Box64.00
018F6813DanfossCoil BG110BS 110V 60Hz Box64.00
018F6814DanfossCoil BG220BS 220V 60Hz Box64.00
018F6815DanfossCoil BG024BS 24V 60Hz Box64.00
018F6820DanfossCoil BN230AS 220-230V 50Hz Center Thread65.00
018F6827DanfossCoil BG230CS 24V 50/60Hz Box Loose64.00
018F6832DanfossCoil BN240CS 208-240V 50/60Hz Box80.00
018F6851DanfossCoil BG220DS 220V DC Box64.00
018F6856DanfossCoil BG012DS 12V DC Box64.00
018F6857DanfossCoil BG024DS 24V DC Box64.00
018F6859DanfossCoil BG048DS 48V DC Box64.00
018F6860DanfossCoil BG110DS 110V DC Box64.00
018F6881DanfossCoil BG220DS 220V DC Box64.00
018F6887DanfossCoil BG024DS 24V DC Box64.00
018F6889DanfossCoil BG048DS 48V DC Box64.00
018F6903DanfossCoil BN024AS 24V50Hz CenterThread68.00
018F6904DanfossCoil BN024AS 24V50Hz w. box68.00
018F6905DanfossCoil BN230AS 230V 50Hz Box68.00
018F6957DanfossCoil BN027DS 27V DC Box77.00
018F6968DanfossCoil BN024DS 24V DC Center Thread94.00
018F7301DanfossCoil BH230CS 230V 50/60Hz w. box RETIFIE67.00
018F8856DanfossCoil BG012DS 12V DC Box I/2464.00
018F8901DanfossCoil 24V50Hz CenterThread I/2496.00
018Z0089DanfossTerminal box incl. LED 48-220 VDC / 24-266.00
018Z6826DanfossCoil BN024C 24V 50/60Hz Box Loose65.00
018Z6964DanfossCoil BN024D 24V DC Box78.00
018F0091DanfossPermanent Magnetic coil67.00
018F6077DanfossCoil BE024CS 24V 50/60Hz41.00
018F6176DanfossCoil BE230AS 220-230V 50Hz Cap41.00
018F6177DanfossCoil BE240AS 240V 50Hz Cap41.00
018F6182DanfossCoil BE024AS 24V 50Hz Cap41.00
018F6185DanfossCoil BE115CS 100/115V 50/60Hz Cap44.00
018F6189DanfossCoil BE220BS 220V 60Hz Cap54.00
018F6192DanfossCoil BE110CS 110V 50/60Hz Cap44.00
018F6193DanfossCoil BE230CS 220-230V 50/60Hz Cap41.00
018F6701DanfossCoil BE230AS 220-230V 50Hz Box54.00
018F6702DanfossCoil BE240AS 240V 50Hz Box54.00
018F6703DanfossCoil BE440CS 380-400/440V 50/60Hz Box54.00
018F6706DanfossCoil BE012AS 12V 50Hz Box54.00
018F6707DanfossCoil BE024AS 24V 50Hz Box54.00
018F6708DanfossCoil BE042AS 42V 50Hz Box54.00
018F6709DanfossCoil BE048AS 48V 50Hz Box54.00
018F6710DanfossCoil BE115CS 100/115V 50/60Hz Box54.00
018F6711DanfossCoil BE115AS 115V 50Hz Box54.00
018F6713DanfossCoil BE240CS 200/240V 50/60Hz Box54.00
018F6714DanfossCoil BE220BS 220V 60Hz Box54.00
018F6715DanfossCoil BE024BS 24V 60Hz Box54.00
018F6730DanfossCoil BE110CS 110V 50/60Hz Box54.00
018F6732DanfossCoil BE230CS 220-230V 50/60Hz Box54.00
018F6756DanfossCoil BE024DS 24V DC 13W Box53.00
018F6757DanfossCoil BE024DS 24V DC Box53.00
018F6765DanfossCoil BN024DS 24V DC Box64.00
018F6796DanfossCoil BE012DS 12V DC Box54.00
018F6797DanfossCoil BE024DS 24V DC Box54.00
018F7658DanfossCoil BY240CS 230/208-240V 50/60Hz82.00
018F8701DanfossCoil BE230AS 220-230V 50Hz Box I/5054.00
018F8702DanfossCoil BE240AS 240V 50Hz Box I/5054.00
018F8707DanfossCoil BE024AS 24V 50Hz Box I/5054.00
018F8732DanfossCoil BE230CS 220-230V 50/60Hz Box I/5054.00
018F8801DanfossCoil BG230AS 220-230V 50Hz Box I/2454.00
032L1209DanfossEVR 6 Valve ODF-ODF 1/2in Multi 1295.00
032L1212DanfossEVR 6 Valve ODF-ODF 3/8in Multi 1293.00
032L1213DanfossEVR 6 VALVE ODF-ODF 10MM MULTI 1295.00
032L1236DanfossEVR 6 Valve ODF-ODF 12mm Multi 1295.00
032L5219DanfossEVR 6 Valve ODF-ODF 3/8in I-pack 2592.00
032L7110DanfossEVR 4 VALVE ODF-ODF 3/8IN MULTI 1293.00
032L7117DanfossEVR 6 Valve ODF-ODF 5/8in Multi 1295.00
032L8072DanfossEVR 6 Valve Flare 3/8in Multi 1294.00
032L8079DanfossEVR 6 Valve Flare 1/2in Multi 1290.00
032L1188DanfossEVR 10 Solenoid Valve ODF-ODF 1/2IN M/12196.00
032L1214DanfossEVR 10 Valve ODF-ODF 16mm Multi 12130.00
032L1217DanfossEVR 10 Valve ODF-ODF 1/2in Multi 12130.00
032L1218DanfossEVR 10 Valve ODF-ODF 12mm Multi 12131.00
032L1291DanfossEVR 10 Valve ODF 1/2in no Multi 12180.00
032L2298DanfossEVR 10 Valve ODF-ODF 1/2in I-pack 16130.00
032L8095DanfossEVR 10 Valve Flare 1/2in Multi 12130.00
032L8098DanfossEVR 10 Valve Flare 5/8in Multi 12130.00
032L2031DanfossEVO 101 Valve ODF-ODF 10mm Multi 2497.00
032L2060DanfossEVO 102 VALVE ODF-ODF 10MM MULTI 12122.00
032L2070DanfossEVO 103 Valve ODF-ODF 12mm Multi 9151.00
032L1103DanfossEVR 32 Valve ODF-ODF 1 5/8in Singlep.864.00
032L1104DanfossEVR 32 Valve ODF-ODF 1 5/8in Singlep.767.00
032L1105DanfossEVR 32 VALVE ODF-ODF 1 3/8 SINGLEP.864.00
032L1106DanfossEVR 32 VALVE ODF-ODF 1 3/8  SINGLEP.767.00
032L1107DanfossEVR 32 VALVE ODF-ODF 42MM SINGLEP.864.00
032L1108DanfossEVR 32 VALVE ODF-ODF 42MM SINGLEP.767.00
032L1045DanfossEVR 40 Valve ODF 2 1/8in NO Singlep.896.00
032L1109DanfossEVR 40 Valve ODF-ODF 1 5/8in Singlep.987.00
032L1110DanfossEVR 40 Valve ODF-ODF 1 5/8in Singlep.900.00
032L1111DanfossEVR 40 Valve ODF-ODF 2 1/8in Singlep.987.00
032L1112DanfossEVR 40 Valve ODF-ODF 2 1/8in Singlep.900.00
032L1113DanfossEVR 40 VALVE ODF-ODF 42MM SINGLEP.987.00
032L1114DanfossEVR 40 VALVE ODF-ODF 42MM SINGLEP.900.00
032L1224DanfossEVR 15 Flange Valve Multi 12223.00
032L1225DanfossEVR 15 Valve ODF-ODF 7/8in Multi 9223.00
032L1227DanfossEVR 15 VALVE ODF-ODF 16MM MULTI 6263.00
032L1228DanfossEVR 15 Valve ODF-ODF 16mm Multi 9223.00
032L1234DanfossEVR 15 Flange Valve Multi 6263.00
032L1255DanfossEVRC 15 Valve ODF-ODF 16mm Multi 9296.00
032L5089DanfossEVR 15 Valve ODF-ODF 16mm I-pack 8186.00
032L8100DanfossEVR 15 Valve Flare 5/8in Multi 6263.00
032L8101DanfossEVR 15 Valve Flare 5/8in Multi 12223.00
032L1004DanfossEVR 18 VALVE ODF-ODF 7/8IN MULTI 6308.00
032L1240DanfossEVR 20 Valve ODF-ODF 7/8in Multi 6346.00
032L1243DanfossEVR 20 Flange Valve Multi 9296.00
032L1244DanfossEVR 20 Valve ODF-ODF 1 1/8in Multi 6319.00
032L1245DanfossEVR 20 Valve ODF-ODF 28mm Multi 6308.00
032L1253DanfossEVR 20 Flange valve man.stem Multi 6337.00
032L1254DanfossEVR 20 Valve ODF-ODF 7/8in Multi 6346.00
032L1258DanfossEVRC 20 Valve ODF-ODF 7/8in Multi 6422.00
032L3267DanfossEVR 22 Valve ODF-ODF 1 3/8in Multi 4329.00
032L7137DanfossEVR 22 Valve ODF-ODF 1 1/8in Single432.00
032L1260DanfossEVR 20 Valve ODF 7/8in no Multi 6343.00
032L1269DanfossEVR 20 Valve ODF 1 1/8in no Multi 6343.00
032L1279DanfossEVR 20 Valve ODF 28mm no Multi 6343.00
032L1290DanfossEVR 6 Valve ODF 3/8in no Multi 12154.00
032L1295DanfossEVR 6 Valve ODF 10mm no Multi 12154.00
032L1299DanfossEVR 15 Valve ODF 16mm no Multi 9246.00
032L3268DanfossEVR 22 Valve ODF 1 3/8in no  Multi 4369.00
032L3270DanfossEVR 15 Valve ODF 7/8in no Multi 6246.00
032L8085DanfossEVR 6 Valve flare 3/8in no Multi 12156.00
032L8090DanfossEVR 10 Valve flare 1/2in no Multi 12180.00
032L2200DanfossEVR 25 Valve ODF-ODF 1 1/8in Singlep.627.00
032L2201DanfossEVR 25 Valve ODF-ODF 1 1/8in Singlep.599.00
032L2205DanfossEVR 25 Valve ODF-ODF 28mm Singlep.627.00
032L2206DanfossEVR 25 Valve ODF-ODF 28mm Singlep.530.00
032L2207DanfossEVR 25 Valve ODF-ODF 1 3/8in Singlep.627.00
032L2208DanfossEVR 25 Valve ODF-ODF 1 3/8in Singlep.530.00
061N2058DanfossTEV-S2020DQ50_Solenoid Valve39.00
061N4137DanfossTEV-SMOAJ2299A1 (cable)39.00
061L1144DanfossSTF 4-way rev. valve 0201G3 I/3268.00
061L1149DanfossSTF 4-way rev. valve 0214G I/3257.00
061L1151DanfossSTF 4-way rev. valve 0306G I/32102.00
061L1152DanfossSTF 4-way rev. valve 0401G I/24173.00
061L1155DanfossSTF 4-way rev. valve 0413G I/24173.00
061L1158DanfossSTF 4-way rev. valve 0715G3 I/6208.00
061L1188DanfossSTF 4-way rev. valve 0101G I/4560.00
061L1206DanfossSTF 4-way rev. valve 0101G3 I/460.00
061L1207DanfossSTF 4-way rev. valve 0201G I/373.00
061L1208DanfossSTF 4-way rev. valve 0301G I/4103.00
061L1209DanfossSTF 4-way rev. valve 0401G I/2148.00
061L1217DanfossSTF 4-Way Rev. Valve 1513G298.00
061L1219DanfossSTF 4-way rev. valve 2011G408.00
061L1223DanfossSTF 4-way rev. valve 0712G3208.00
061L1224DanfossSTF 4-way rev. valve 1511G346.00
061L1225DanfossSTF 4-way rev. valve 2017G3408.00
061L1278DanfossSTF 4-way rev. valve 2501G3677.00
061L1279DanfossSTF 4-way rev. valve 2505G3677.00
061L1280DanfossSTF 4-way rev. valve 2506G3677.00
061L1281DanfossSTF 4-way rev. valve 3001G31384.00
061L1282DanfossSTF 4-way rev. valve 3003G31384.00
061L1284DanfossSTF 4-way rev. valve 4001G32115.00
061L1285DanfossSTF 4-way rev. valve 4002G32115.00
061L1286DanfossSTF 4-way rev. valve 5001G32291.00
061L1287DanfossSTF 4-way rev. valve 5002G32291.00
061L1354DanfossSTF 4-Way Rev. Valve H0731 I/6203.00
061L1362DanfossSTF 4-Way Rev. Valve 3017G1217.00
061L2016DanfossSTF Coil 4-Way Valve 01AJ504F1 I/10017.00
061L2074DanfossSTF Coil For 4-Way Valve 01AJ512D1 I/6017.00
061L2092DanfossSTF Coil for 4-way valve 01AB500A1 I/1017.00
061L2093DanfossSTF Coil for 4-way valve 01AJ506B1 I/1017.00
061L2094DanfossSTF Coil for 4-way valve 01AJ504F1 I/1017.00
061L2095DanfossSTF Coil for 4-way valve 01AJ512D1 I/1024.00
061L2125DanfossSTF Coil for 4-way valve 01AJ504F125.00
061G9000DanfossCFE Digital pressure switch SC10B-101329.00
061G9001DanfossCFE Digital pressure switch SC35B-102301.00
061G9055DanfossLNE Stepper valve driver ZN20-020637.00
061B820866DanfossMBC 8100 Thermostat M/6273.00
003N5207DanfossWVO 10 Water reg. valve 16-20 bar M/10334.00
003N1100DanfossWVFX 10 Water reg. valve 3.5-16 bar M/10230.00
003N1105DanfossWVFX 10 Water reg. valve 4-23 bar M/10230.00
003N1410DanfossWVFX 10 Water reg. valve 15-29 bar M/10438.00
003N2100DanfossWVFX 15 Water reg. valve 3.5-16 bar M/10236.00
003N2101DanfossWVFX 15 Water reg. valve 3.5-16 bar M/10698.00
003N2104DanfossWVFX 15 Water reg. valve 4-23 bar M/10698.00
003N2105DanfossWVFX 15 Water reg. valve 4-23 bar M/10236.00
003N2116DanfossWVFX 20 Water Reg. Valve 3.5-16 bar M/10301.00
003N2117DanfossWVFX 25 Water Reg. Valve 3.5-16 bar M/10313.00
003N2205DanfossWVFX 15 Water Reg. Valve 4-23 bar M/10236.00
003N2410DanfossWVFX 15 Water reg. valve 15-29 bar M/10236.00
003N3100DanfossWVFX 20 Water reg. valve 3.5-16 bar M/10306.00
003N3104DanfossWVFX 20 Water reg. valve 4-23 bar M/10883.00
003N3105DanfossWVFX 20 Water reg. valve 4-23 bar M/10306.00
003N3205DanfossWVFX 20 Water Reg. Valve 4-23 bar M/10912.00
003N3410DanfossWVFX 20 Water reg. valve 15-29 bar M/10438.00
003N4100DanfossWVFX 25 Water reg. valve 3.5-16 bar M/10321.00
003N4101DanfossWVFX 25 Water reg. valve 3.5-16 bar M/10942.00
003N4104DanfossWVFX 25 Water reg. valve 4-23 bar M/10942.00
003N4105DanfossWVFX 25 Water reg. valve 4-23 bar M/10321.00
003N4410DanfossWVFX 25 Water reg. valve 15-29 bar M/10331.00
003N4411DanfossWVFX25 Water reg. valve 55-380psig M/10321.00
003N5006DanfossWVFX10 Water Reg. Valve 55-335psig M/10232.00
003N6025DanfossWVFX15 Water Reg. Valve 55-335psig M/10236.00
003F0071DanfossSpare Part Piston Kit WVFX 32-40147.00
003F1232DanfossWVFX 32 Water valve G 1 1/4″ 4-17 bar479.00
003F1240DanfossWVFX 40 Water valve G 1 1/2″ 4-17 bar507.00
016D1017DanfossPilot unit for WVS 2,2-19 bar366.00
016D1018DanfossPilot unit for WVS 15-29 bar480.00
016D1002DanfossPilot unit for WVTS 0-30 °C568.00
016D1003DanfossPilot unit for WVTS 25-65 °C568.00
016D1004DanfossPilot unit for WVTS 50-90 °C568.00
016D1005DanfossPilot unit for WVTS 0-30 °C604.00
016D1006DanfossPilot unit for WVTS 25-65 °C604.00
016D1007DanfossPilot unit for WVTS 50-90 °C604.00
016D5032DanfossWVS/WVTS 32 Water reg. valve G 1 1/4 M/41426.00
016D5040DanfossWVS/WVTS 40 Water reg. valve G 1 1/2 M/11748.00
016D5050DanfossWVS/WVTS 50 Water reg. valve 2″ M/11811.00
016D5065DanfossWVS/WVTS 65 Water reg. valve 2 1/2″ M/12251.00
016D5080DanfossWVS/WVTS 80 Water reg. valve 3″ M/13009.00
016D5100DanfossWVS/WVTS 100 Water reg. valve 4″ M/13531.00
003F0070DanfossSpare Part Bellows Unit WVFX 32-40166.00
016D0060DanfossSpare Part Piston Kit WVS/WVTS 40337.00
016D0061DanfossSpare Part Piston Kit WVS/WVTS 50356.00
016D0062DanfossSpare Part Piston Kit WVS/WVTS 65399.00
016D0063DanfossSpare Part Piston Kit WVS/WVTS 80831.00
016D0065DanfossSpare Part Piston Kit WVS/WVTS 32167.00
016D0081DanfossSpare Part Filter/Seal Kit WVS/WVTS 3295.00
016D0082DanfossSpare Part Filter/Seal Kit WVS/WVTS 4097.00
016D0083DanfossSpare Part Filter/Seal Kit WVS/WVTS 50104.00
016D0084DanfossSpare Part Seal Kit WVS/WVTS/EV220B 65106.00
016D0085DanfossSpare Part Seal Kit WVS/WVTS/EV220B 80107.00
016D0086DanfossSpare Part Seal Kit WVS/WVTS/EV220B 100130.00
016D0100DanfossSpare Part Pilot Kit WVS/WVTS144.00
016D0575DanfossSpring for WVS/WVTS 1-10 bar26.00
016D0576DanfossSpring for WVS/WVTS 1-10 bar21.00
016D0577DanfossSpring for WVS/WVTS 1-10 bar40.00
016D0578DanfossSpring for WVS/WVTS 1-10 bar40.00
016D0579DanfossSpring for WVS/WVTS 1-10 bar40.00
016D1327DanfossSpring for WVS/WVTS 1-10 bar44.00
061L5000DanfossAWR Water reg. valve 1504GLW333.00
061L5009DanfossAWR Water reg. valve 3212GLW337.00
003N0031DanfossAVTA 20 Water reg. valve 25-65°C M/10333.00
003N0032DanfossAVTA 25 Water reg. valve 25-65°C M/10392.00
003N0034DanfossAVTA 15 Water reg. valve 25-65°C M/10301.00
003N0041DanfossAVTA 15 Water reg. valve 25-65°C M/10301.00
003N0042DanfossAVTA 15 Water reg. valve 0-30°C M/10301.00
003N0043DanfossAVTA 20 Water reg. valve 0-30°C M/10334.00
003N0045DanfossAVTA 15 Water reg. valve 25-65°C M/10316.00
003N0046DanfossAVTA 20 Water reg. valve 25-65°C M/10334.00
003N0047DanfossAVTA 25 Water reg. valve 25-65°C M/10366.00
003N0107DanfossAVTA 15 Water reg. valve 10-80°C M/10301.00
003N0108DanfossAVTA 20 Water reg. valve 10-80°C M/10334.00
003N0109DanfossAVTA 25 Water reg. valve 10-80°C M/10366.00
003N0299DanfossAVTA 15 Water reg. valve 25-65°C M/10301.00
003N1132DanfossAVTA 10 Water reg. valve 0-30°C M/10286.00
003N1144DanfossAVTA 10 Water reg. valve 10-80°C M/10286.00
003N1162DanfossAVTA 10 Water reg. valve 25-65°C M/10286.00
003N1182DanfossAVTA 10 Water reg. valve 50-90°C M/8286.00
003N2114DanfossAVTA 15 Water reg. valve 10-80°C M/10329.00
003N2128DanfossAVTA 15 Water reg. valve 10-80°C I/25301.00
003N2131DanfossAVTA 15 Water Reg. Valve 0-30°C M/10301.00
003N2132DanfossAVTA 15 Water reg. valve 0-30°C M/10301.00
003N2162DanfossAVTA 15 Water reg. valve 25-65°C M/10301.00
003N2165DanfossAVTA 15 Water Reg. Valve 25-65°C M/10294.00
003N2182DanfossAVTA 15 Water reg. valve 50-90°C M/10301.00
003N3132DanfossAVTA 20 Water reg. valve 0-30°C M/10334.00
003N3162DanfossAVTA 20 Water reg. valve 25-65°C M/10334.00
003N3165DanfossAVTA 20 Water Reg. Valve 25-65°C M/10328.00
003N3182DanfossAVTA 20 Water reg. valve 50-90°C M/10334.00
003N3184DanfossAVTA 20 Water reg. valve 50-90°C M/10334.00
003N3190DanfossAVTA 20 Water reg. valve 50-90°C M/10334.00
003N3212DanfossAVTA 20 Water Reg. Valve 25-65°C M/10344.00
003N4132DanfossAVTA 25 Water reg. valve 0-30°C M/10366.00
003N4154DanfossAVTA 25 Water reg. valve 25-65°C M/10356.00
003N4162DanfossAVTA 25 Water reg. valve 25-65°C M/10366.00
003N4165DanfossAVTA 25 Water reg. valve 25-65°C M/10404.00
003N4175DanfossAVTA 25 Water Reg. Valve 10-80°C M/10366.00
003N4182DanfossAVTA 25 Water reg. valve 50-90°C M/10366.00
003N4183DanfossAVTA 25 Water reg. valve 50-90°C M/10372.00
003N5052DanfossAVTA 15 Water reg. valve 25-65°C I/12301.00
003N5055DanfossAVTA 20 Water Reg. Valve 50-90°C I/12334.00
003N5056DanfossAVTA 10 Water reg. valve 10-80°C I/25286.00
003N6115DanfossAVTA 15 Water reg. valve 10-80°C M/10323.00
003N6182DanfossAVTA 15 Water Reg. Valve 50-90°C M/10296.00
003N7182DanfossAVTA 20 Water Reg. Valve 50-90°C M/10314.00
003N8125DanfossAVTA 25 Water Reg. Valve 10-80°C M/10336.00
003N8210DanfossFJVA 15 Water reg. valve 0-30°C M/10291.00
003N8211DanfossFJVA 15 Water reg. valve 25-65°C M/10291.00
003N8215DanfossFJVA 20 Water reg. valve 25-65°C M/10265.00
003N8216DanfossFJVA 25 Water reg. valve 25-65°C M/10296.00
003N8245DanfossFJVA 25 Water Reg. Valve 0-30°C M/10345.00
003N8247DanfossFJVA 15 Water reg. valve 25-65°C M/10291.00
003N1710DanfossAVTA 15 Water Reg. Valve 25-65°C M/10921.00
003N2150DanfossAVTA 15 Water reg. valve 10-80°C M/10743.00
003N2151DanfossAVTA 15 Water reg. valve 0-30°C M/10743.00
003N3150DanfossAVTA 20 Water reg. valve 10-80°C M/10837.00
003N4150DanfossAVTA 25 Water reg. valve 10-80°C M/10999.00
003N0050DanfossAccessory Sensor Pocket G 3/4″49.00
003N0051DanfossAccessory Sensor Pocket 3/4″ NPT46.00
003N0053DanfossAccessory Sensor Pocket 3/4″ NPT s.steel150.00
003N0062DanfossSpare Part Thermo. Element AVTA/B146.00
003N0070DanfossSpare Part Bellows Unit WVFX 10-2569.00
003N0075DanfossSpare Part Thermo. Element AVTA/B146.00
003N0077DanfossSpare Part Thermo. Element AVTA/B189.00
003N0078DanfossSpare Part Thermo. Element AVTA/B136.00
003N0080DanfossSpare Part Thermo. Element AVTA/B183.00
003N0091DanfossSpare Part Thermo. Element AVTA146.00
003N0155DanfossAccessory Cap. Tube Gland G 3/4″36.00
003N0157DanfossAccessory  Cap. Tube Gland 1/2″ NPT35.00
003N0192DanfossAccessory Sensor Pocket R 3/4″ s.steel156.00
003N0196DanfossAccessory Sensor Pocket G 1/2″ S.Steel120.00
003N0278DanfossSpare Part Thermo. Element AVTA/B146.00
003N0388DanfossAccessory Mounting Bracket AVTA/WVFX3.00
003N0448DanfossAccessory NBR Diaphragms AVTA31.00
003N0520DanfossSpare Part Hand Knob AVTA/WVFX17.00
032U1200DanfossValve EV210B 1.5B G 18N NC00026.00
032U1203DanfossValve EV210B 1.5B G 18N NO00062.00
032U1205DanfossValve EV210B 1.5B G 14N NC00026.00
032U1210DanfossValve EV210B 2B G 18N NC00034.00
032U1219DanfossValve EV210B 3B G 14T NC00037.00
032U1220DanfossValve EV210B 3B G 14N NC00037.00
032U1225DanfossValve EV210B 3B G 38N NC00037.00
032U1228DanfossValve EV210B 3B G 14N NO00073.00
032U1229DanfossValve EV210B 3.2B G 14T NO00074.00
032U145802DanfossValve EV210B 1.5B G 18F NC000 BB024DS40.00
032U145831DanfossValve EV210B 1.5B G 18F NC000 BB230AS40.00
032U147002DanfossValve EV210B 3B G 14F NC000 BB024DS62.00
032U147016DanfossValve EV210B 3B G 14F NC000 BB024AS62.00
032U147031DanfossValve EV210B 3B G 14F NC000 BB230AS62.00
032U148002DanfossValve EV210B 4.5B G 38F NC000 BB024DS69.00
032U148016DanfossValve EV210B 4.5B G 38F NC000 BB024AS69.00
032U148031DanfossValve EV210B 4.5B G 38F NC000 BB230AS69.00
032U2200DanfossValve EV210B 1.5B G 18N NC00037.00
032U2220DanfossValve EV210B 3B G 14N NC00037.00
032U3600DanfossValve EV210B 4.5B G 14E NC00037.00
032U3601DanfossValve EV210B 4.5B G 14F NC00037.00
032U3602DanfossValve EV210B 6B G 14E NC00045.00
032U3603DanfossValve EV210B 6B G 14F NC00045.00
032U3605DanfossValve EV210B 4.5B G 38E NC00037.00
032U3606DanfossValve EV210B 4.5B G 38F NC00037.00
032U3607DanfossValve EV210B 6B G 38E NC00045.00
032U3608DanfossValve EV210B 6B G 38F NC00045.00
032U3610DanfossValve EV210B 8B G 38F NC00053.00
032U3611DanfossValve EV210B 10B G 38E NC00059.00
032U3612DanfossValve EV210B 10B G 38F NC00063.00
032U3614DanfossValve EV210B 15BD G 38F NC00093.00
032U3615DanfossValve EV210B 8B G 12E NC00053.00
032U3616DanfossValve EV210B 8B G 12F NC00053.00
032U3617DanfossValve EV210B 10B G 12E NC00064.00
032U3618DanfossValve EV210B 10B G 12F NC00064.00
032U3619DanfossValve EV210B 15BD G 12E NC00093.00
032U3620DanfossValve EV210B 15BD G 12F NC00093.00
032U3621DanfossValve EV210B 20BD G 34E NC000123.00
032U3622DanfossValve EV210B 20BD G 34F NC000123.00
032U3623DanfossValve EV210B 25BD G 1E NC000151.00
032U3624DanfossValve EV210B 25BD G 1F NC000151.00
032U3629DanfossValve EV210B 1.5B G 14F NC00037.00
032U3630DanfossValve EV210B 1.5B G 18E NO00062.00
032U3631DanfossValve EV210B 1.5B G 18F NO00062.00
032U3632DanfossValve EV210B 2B G 18E NO00048.00
032U3633DanfossValve EV210B 2B G 18F NO00048.00
032U3634DanfossValve EV210B 3B G 18E NO00052.00
032U3635DanfossValve EV210B 3B G 18F NO00052.00
032U3636DanfossValve EV210B 2B G 14E NO00048.00
032U3637DanfossValve EV210B 2B G 14F NO00048.00
032U3638DanfossValve EV210B 3B G 14E NO00048.00
032U3639DanfossValve EV210B 3B G 14F NO00048.00
032U3640DanfossValve EV210B 4.5B G 14E NO00059.00
032U3641DanfossValve EV210B 4.5B G 14F NO00059.00
032U3642DanfossValve EV210B 3B G 38E NC00039.00
032U3643DanfossValve EV210B 3B G 38F NC00039.00
032U3651DanfossValve EV210B 2SS G 14E NC000109.00
032U3653DanfossValve EV210B 3SS G 14E NC000109.00
032U3654DanfossValve EV210B 3SS G 14F NC000125.00
032U3655DanfossValve EV210B 4.5SS G 14E NC000125.00
032U3656DanfossValve EV210B 4.5SS G 14F NC000125.00
032U3684DanfossValve EV210B 3.2B G 14T NO00070.00
032U3764DanfossValve EV210B 6B G 12E NC00051.00
032U5701DanfossValve EV210B 1.5B G 18E NC00043.00
032U5702DanfossValve EV210B 1.5B G 18F NC00043.00
032U5704DanfossValve EV210B 2B G 18F NC00052.00
032U5705DanfossValve EV210B 3B G 18E NC00043.00
032U5706DanfossValve EV210B 3B G 18F NC00043.00
032U5707DanfossValve EV210B 2B G 14E NC00043.00
032U5708DanfossValve EV210B 2B G 14F NC00043.00
032U5709DanfossValve EV210B 3B G 14E NC00043.00
032U5710DanfossValve EV210B 3B G 14F NC00043.00
032U5805DanfossValve EV210B 3SS G 38N NC000122.00
032U7503DanfossValve EV210B 2B N 18F NC000271.00
032U7505DanfossValve EV210B 3B N 14F NC00043.00
032U1236DanfossValve EV220B 6B G 14E NC00043.00
032U1237DanfossValve EV220B 6B G 14F NC00048.00
032U1238DanfossValve EV220B 6B G 38E NO00068.00
032U1239DanfossValve EV220B 6B G 38F NO00077.00
032U1241DanfossValve EV220B 6B G 38E NC00037.00
032U1242DanfossValve EV220B 6B G 38F NC00040.00
032U1246DanfossValve EV220B 10B G 38E NC00042.00
032U1247DanfossValve EV220B 10B G 38F NC00048.00
032U1249DanfossValve EV220B 10B G 12F NO00082.00
032U1251DanfossValve EV220B 10B G 12E NC00043.00
032U1252DanfossValve EV220B 10B G 12F NC00049.00
032U1255DanfossValve EV220B 12B G 12F NC00068.00
032U1256DanfossValve EV220B 12B G 12E NC00068.00
032U1260DanfossValve EV220B 18B G 34F NC000103.00
032U1261DanfossValve EV220B 18B G 34E NC000103.00
032U1263DanfossValve EV220B 22B G 1E NC000111.00
032U1266DanfossValve EV220B 22B G 1F NC000113.00
032U151802DanfossValve EV220B 10B G 38N NC000 BB024DS69.00
032U151816DanfossValve EV220B 10B G 38N NC000 BB024AS69.00
032U151831DanfossValve EV220B 10B G 38N NC000 BB230AS69.00
032U152131DanfossValve EV220B 6B G 38E NC000 BB230AS64.00
032U153802DanfossValve EV220B 12B G 12N NC000 BB024DS93.00
032U153816DanfossValve EV220B 12B G 12N NC000 BB024AS93.00
032U153831DanfossValve EV220B 12B G 12N NC000 BB230AS93.00
032U2242DanfossValve EV220B 6B G 38F NC00040.00
032U2251DanfossValve EV220B 10B G 12E NC00041.00
032U528602DanfossValve EV220B 18B G 34N NC000 BB024DS143.00
032U528616DanfossValve EV220B 18B G 34N NC000 BB024AS143.00
032U528631DanfossValve EV220B 18B G 34N NC000 BB230AS143.00
032U528702DanfossValve EV220B 22B G 1N NC000 BB024DS163.00
032U528716DanfossValve EV220B 22B G 1N NC000 BB024AS163.00
032U528731DanfossValve EV220B 22B G 1N NC000 BB230AS163.00
032U5807DanfossValve EV220B 6BD G 38E NC000122.00
032U5810DanfossValve EV220B 10BD G 12E NC000127.00
032U6530DanfossValve EV220B 10B N 12F NO00082.00
032U157102DanfossValve EV250B 10BD G 38E NC000 BB024DS97.00
032U157116DanfossValve EV250B 10BD G 38E NC000 BB024AS97.00
032U157131DanfossValve EV250B 10BD G 38E NC000 BB230AS97.00
032U158002DanfossValve EV250B 12BD G 12E NC000 BB024DS103.00
032U158016DanfossValve EV250B 12BD G 12E NC000 BB024AS103.00
032U158031DanfossValve EV250B 12BD G 12E NC000 BB230AS103.00
032U161402DanfossValve EV250B 18BD G 34E NC000 BB024DS134.00
032U161416DanfossValve EV250B 18BD G 34E NC000 BB024AS134.00
032U161431DanfossValve EV250B 18BD G 34E NC000 BB230AS134.00
032U162402DanfossValve EV250B 22BD G 1E NC000 BB024DS160.00
032U162416DanfossValve EV250B 22BD G 1E NC000 BB024AS160.00
032U162431DanfossValve EV250B 22BD G 1E NC000 BB230AS160.00
032U5250DanfossValve EV250B 10BD G 38E NC00070.00
032U5251DanfossValve EV250B 10BD G 38F NC00075.00
032U5252DanfossValve EV250B 12BD G 12E NC00072.00
032U5253DanfossValve EV250B 12BD G 12F NC00079.00
032U5254DanfossValve EV250B 18BD G 34E NC000100.00
032U5255DanfossValve EV250B 18BD G 34F NC000115.00
032U5256DanfossValve EV250B 22BD G 1E NC000123.00
032U5257DanfossValve EV250B 22BD G 1F NC000127.00
032U5350DanfossValve EV250B 10BD G 38E NO00071.00
032U5351DanfossValve EV250B 10BD G 38F NO00087.00
032U5352DanfossValve EV250B 12BD G 12E NO000101.00
032U5353DanfossValve EV250B 12BD G 12F NO000134.00
032U5354DanfossValve EV250B 18BD G 34E NO000113.00
032U5355DanfossValve EV250B 18BD G 34F NO000144.00
032U5356DanfossValve EV250B 22BD G 1E NO000134.00
032U5357DanfossValve EV250B 22BD G 1F NO000140.00
032U537031DanfossValve EV250B 10BD G 38E NO000 BB230AS121.00
032U537202DanfossValve EV250B 12BD G 12E NO000 BB024DS136.00
032U537216DanfossValve EV250B 12BD G 12E NO000 BB024AS136.00
032U537231DanfossValve EV250B 12BD G 12E NO000 BB230AS136.00
032U537402DanfossValve EV250B 18BD G 34E NO000 BB024DS144.00
032U537416DanfossValve EV250B 18BD G 34E NO000 BB024AS134.00
032U537431DanfossValve EV250B 18BD G 34E NO000 BB230AS177.00
032U537616DanfossValve EV250B 22BD G 1E NO000 BB024AS160.00
032U537631DanfossValve EV250B 22BD G 1E NO000 BB230AS197.00
032U4900DanfossValve EV310B 1.5B G 18F NC00048.00
032U4901DanfossValve EV310B 2B G 18F NC00048.00
032U4904DanfossValve EV310B 2B G 14F NC00062.00
032U4905DanfossValve EV310B 3B G 14F NC00084.00
032U4906DanfossValve EV310B 3.5B G 14F NC00059.00
032U4907DanfossValve EV310B 2B G 38F NC00059.00
032U4909DanfossValve EV310B 3.5B G 38F NC00059.00
032U4919DanfossValve EV310B 2B G 14F NC04062.00
032U4923DanfossValve EV310B 2B FL32 F NC04062.00
032U4927DanfossValve EV310B 2B G 18F NO00066.00
032U4929DanfossValve EV310B 1.5B G 14F NO00066.00
032U4930DanfossValve EV310B 2B G 14F NO00066.00
032U4933DanfossValve EV310B 2B G 38F NO00066.00
032U4934DanfossValve EV310B 3B G 38F NO00091.00
032U4960DanfossValve EV310B 3SS G 14F NC000120.00
032U456052DanfossValve EV224B 25B G 1N NC000 BN024DS333.00
032U8360DanfossValve EV224B 15B G 12N NC000161.00
032U8361DanfossValve EV224B 15B G 12N NO000195.00
032U8362DanfossValve EV224B 20B G 34N NC000339.00
032U8363DanfossValve EV224B 20B G 34N NO000314.00
032U8364DanfossValve EV224B 25B G 1N NC000360.00
032U8365DanfossValve EV224B 25B G 1N NO000459.00
018Z0290DanfossCoil BM024D ESIC 24V DC 0-10V 2m Cable240.00
018Z0291DanfossCoil BL024D ESIC 24V DC 4-20 mA 2m Cable251.00
032U8025DanfossValve EV260B 10B G 12T NC000 BK024D186.00
032U8052DanfossValve EV260B 6B G 14T NC000150.00
032U8053DanfossValve EV260B 6B G 38T NC000150.00
032U8054DanfossValve EV260B 10B G 38T NC000193.00
032U8055DanfossValve EV260B 10B G 12T NC000189.00
032U8056DanfossValve EV260B 15B G 12T NC000244.00
032U8057DanfossValve EV260B 20B G 34T NC000262.00
032U8067DanfossValve EV260B 20B N 34T NC000296.00
032U1781DanfossValve EV212B 3B G 14F NC000179.00
032U3590DanfossValve EV212B 4.5SS G 14F NC000310.00
032U8526DanfossValve EV222B 15SS G 12F NC000473.00
032U8527DanfossValve EV222B 20SS G 34F NC000555.00
032U8528DanfossValve EV222B 25SS G 1F NC000646.00
032U8529DanfossValve EV222B 32SS G 114F NC000812.00
032U8530DanfossValve EV222B 40SS G 112F NC000960.00
032U8531DanfossValve EV222B 50SS G 2F NC0001167.00
032U451131DanfossValve EV220B 15B G 12E NC000 BB230A92.00
032U451402DanfossValve EV220B 15B G 12N NC000 BB024DS92.00
032U451416DanfossValve EV220B 15B G 12N NC000 BB024AS92.00
032U451431DanfossValve EV220B 15B G 12N NC000 BB230AS92.00
032U452131DanfossValve EV220B 20B G 34E NC000 BB230AS160.00
032U453002DanfossValve EV220B 20B G 34N NC000 BB024DS155.00
032U453016DanfossValve EV220B 20B G 34N NC000 BB024AS155.00
032U453031DanfossValve EV220B 20B G 34N NC000 BB230AS155.00
032U453131DanfossValve EV220B 25B G 1E NC000 BB230A240.00
032U453402DanfossValve EV220B 25B G 1N NC000 BB024DS222.00
032U453416DanfossValve EV220B 25B G 1N NC000 BB024AS222.00
032U453431DanfossValve EV220B 25B G 1N NC000 BB230AS222.00
032U456802DanfossValve EV220B 32B G 114N NC000 BB024DS277.00
032U456816DanfossValve EV220B 32B G 114N NC000 BB024AS277.00
032U456831DanfossValve EV220B 32B G 114N NC000 BB230AS277.00
032U458502DanfossValve EV220B 40B G 112N NC000 BB024DS340.00
032U458516DanfossValve EV220B 40B G 112N NC000 BB024AS340.00
032U458531DanfossValve EV220B 40B G 112N NC000 BB230AS340.00
032U460402DanfossValve EV220B 50B G 2N NC000 BB024DS403.00
032U460416DanfossValve EV220B 50B G 2N NC000 BB024AS403.00
032U460431DanfossValve EV220B 50B G 2N NC000 BB230AS403.00
032U5815DanfossValve EV220B 15BD G 12E NC000192.00
032U5820DanfossValve EV220B 20BD G 34E NC000305.00
032U5825DanfossValve EV220B 25BD G 1E NC000419.00
032U5826DanfossValve EV220B 25BD G 1E NO000483.00
032U5832DanfossValve EV220B 32BD G 114E NC000607.00
032U5833DanfossValve EV220B 32BD G 114E NO 000657.00
032U5840DanfossValve EV220B 40BD G 112E NC000751.00
032U5850DanfossValve EV220B 50BD G 2E NC000882.00
032U5851DanfossValve EV220B 50BD G 2E NO 000658.00
032U6537DanfossValve EV220B 50BD N 2E NC000404.00
032U6542DanfossValve EV220B 40B N 112F NC000333.00
032U6544DanfossValve EV220B 15B N 12E NO000100.00
032U6548DanfossValve EV220B 40B N 112E NO000399.00
032U709419DanfossValve EV220B 15B G 12N NO000 BB024C111.00
032U7115DanfossValve EV220B 15B G 12E NC00069.00
032U7116DanfossValve EV220B 15B G 12F NC00079.00
032U7117DanfossValve EV220B 15B G 12E NO000108.00
032U7118DanfossValve EV220B 15B G 12F NO000120.00
032U7120DanfossValve EV220B 20B G 34E NC000120.00
032U7121DanfossValve EV220B 20B G 34F NC000140.00
032U7122DanfossValve EV220B 20B G 34E NO000183.00
032U7123DanfossEV220B20B solenoid valve 3/4″ BSP (NO) with FKM diaphragm183.00
032U7125DanfossValve EV220B 25B G 1E NC000176.00
032U7126DanfossValve EV220B 25B G 1F NC000200.00
032U7127DanfossValve EV220B 25B G 1E NO000237.00
032U7128DanfossValve EV220B 25B G 1F NO000254.00
032U7132DanfossValve EV220B 32B G 114E NC000252.00
032U7133DanfossValve EV220B 32B G 114F NC000280.00
032U7134DanfossValve EV220B 32B G 114E NO000322.00
032U7140DanfossValve EV220B 40B G 112E NC000322.00
032U7141DanfossValve EV220B 40B G 112F NC000345.00
032U7142DanfossValve EV220B 40B G 112E NO000399.00
032U7150DanfossValve EV220B 50B G 2E NC000385.00
032U7151DanfossValve EV220B 50B G 2F NC000413.00
032U7152DanfossValve EV220B 50B G 2E NO000469.00
032U7153DanfossValve EV220B 50B G 2F NO000473.00
032U7162DanfossValve EV220B 20BD G 34E NO000254.00
032U7170DanfossValve EV220B 15B G 12N NC00062.00
032U7171DanfossValve EV220B 20B G 34N NC000106.00
032U7172DanfossValve EV220B 25B G 1N NC000200.00
032U7173DanfossValve EV220B 32B G 114N NC000240.00
032U7174DanfossValve EV220B 40B G 112N NC000281.00
032U7175DanfossValve EV220B 50B G 2N NC000322.00
032U7180DanfossValve EV220B 15B G 12N NO000141.00
032U7181DanfossValve EV220B 20B G 34N NO000197.00
032U7182DanfossValve EV220B 25B G 1N NO000254.00
032U7183DanfossValve EV220B 32B G 114N NO000310.00
032U7184DanfossValve EV220B 40B G 112N NO000384.00
032U7185DanfossValve EV220B 50B G 2N NO000414.00
032U8120DanfossValve EV220B 20B G 34E NC000125.00
032U8500DanfossValve EV220B 15SS G 12E NC000303.00
032U8501DanfossValve EV220B 20SS G 34E NC000399.00
032U8502DanfossValve EV220B 25SS G 1E NC000406.00
032U8503DanfossValve EV220B 32SS G 114E NC000756.00
032U8504DanfossValve EV220B 40SS G 112E NC000769.00
032U8505DanfossValve EV220B 50SS G 2E NC0001028.00
032U8506DanfossValve EV220B 15SS G 12F NC000338.00
032U8507DanfossValve EV220B 20SS G 34F NC000436.00
032U8508DanfossValve EV220B 25SS G 1F NC000510.00
032U8509DanfossValve EV220B 32SS G 114F NC000716.00
032U8510DanfossValve EV220B 40SS G 112F NC000836.00
032U8511DanfossValve EV220B 50SS G 2F NC0001133.00
032U8550DanfossValve EV220B 15SS N 12E NC000247.00
032U8556DanfossValve EV220B 15SS N 12F NC000338.00
016D3330DanfossValve EV220B 65CI FL10 N NC0002067.00
016D3331DanfossValve EV220B 80CI FL10 N NC0003154.00
016D3332DanfossValve EV220B 100CI FL10 N NC0003184.00
016D6065DanfossValve EV220B 65CI FL10 E NC0002272.00
016D6080DanfossValve EV220B 80CI FL10 E NC0002949.00
016D6100DanfossValve EV220B 100CI FL10 E NC0003432.00
032U3690DanfossValve EV225B 10BD N 38T NC000160.00
032U3691DanfossValve EV225B 10BD N 12T NC000160.00
032U3692DanfossValve EV225B 15BD N 12T NC000202.00
032U3693DanfossValve EV225B 20BD N 34T NC000223.00
032U3694DanfossValve EV225B 25BD N 1T NC000252.00
032U3801DanfossValve EV215B 3SS G 14T NC000201.00
032U3802DanfossValve EV225B 6BD G14T NC000137.00
032U3803DanfossValve EV225B 10BD G 38T NC000160.00
032U3804DanfossValve EV225B 10BD G 12T NC000155.00
032U3805DanfossValve EV225B 15BD G 12T NC000202.00
032U3806DanfossValve EV225B 20BD G 34T NC000223.00
032U3807DanfossValve EV225B 25BD G 1T NC000349.00
032U3833DanfossValve EV245B 15B G 12T NC000209.00
032U3853DanfossValve EV245B 20B G 34T NC000245.00
068F4050DanfossValve EV227B 10B G 38E NC000  (EVSR10)51.00
068F4052DanfossValve EV227B 12B G 12E NC000 (EVSR 12)60.00
068F4053DanfossValve EV227B 14B G 12E NC000  (EVSR14)87.00
068F4054DanfossValve EV227B 18B G 34E NC000   (EVSR18)113.00
068F4055DanfossValve EV227B 22B G 1E NC000   (EVSR22)124.00
032U538031DanfossValve EV251B 10B G 38N NC688 BB230AS133.00
032U538102DanfossValve EV251B 12B G 12N NC688 BB024DS136.00
032U538116DanfossValve EV251B 12B G 12N NC688 BB024AS136.00
032U538131DanfossValve EV251B 12B G 12N NC688 BB230AS136.00
032U538202DanfossValve EV251B 18B G 34N NC688 BB024DS154.00
032U538216DanfossValve EV251B 18B G 34N NC688 BB024AS136.00
032U538231DanfossValve EV251B 18B G 34N NC688 BB230AS151.00
032U538302DanfossValve EV251B 22B G 1N NC688 BB024DS154.00
032U538331DanfossValve EV251B 22B G 1N NC688 BB230AS154.00
032U380416DanfossValve EV225B 10BD G 12T NC000 BQ024AS225.00
032U380431DanfossValve EV225B 10BD G 12T NC000 BQ240CS225.00
032U380502DanfossValve EV225B 15BD G 12T NC000 BN024DS271.00
032U380516DanfossValve EV225B 15BD G 12T NC000 BQ024AS277.00
032U380531DanfossValve EV225B 15BD G 12T NC000 BQ240CS282.00
032U380602DanfossValve EV225B 20BD G 34T NC000 BN024DS310.00
032U380616DanfossValve EV225B 20BD G 34T NC000 BQ024AS310.00
032U380631DanfossValve EV225B 20BD G 34T NC000 BQ240CS310.00
032U380702DanfossValve EV225B 25BD G 1T NC000 BN024DS341.00
032U380716DanfossValve EV225B 25BD G 1T NC000 BQ024AS341.00
032U380731DanfossValve EV225B 25BD G 1T NC000 BQ240CS341.00
018F4704DanfossCoil BZ240C 230/240V 50/60Hz 9m ATEX179.00
018F7351DanfossCoil BB230AS 230V 50Hz31.00
018F7352DanfossCoil BB240AS 240V 50Hz31.00
018F7353DanfossCoil BB440AS 400/440V 50/60Hz31.00
018F7358DanfossCoil BB024AS 24V 50Hz31.00
018F7360DanfossCoil BB110CS 110V 50/60Hz31.00
018F7361DanfossCoil BB115AS 115V 50Hz31.00
018F7363DanfossCoil BB230CS 230V 50/60Hz31.00
018F7365DanfossCoil BB024BS 24V 60Hz31.00
018F7394DanfossCoil BB024DS 24V DC31.00
018F7396DanfossCoil BB012DS 12V DC31.00
018F7397DanfossCoil BB024DS 24V DC30.00
018F7655DanfossCoil BY024CS 24V 50/60HZ31.00
018F7663DanfossCoil BY120CS 110/110-120V 50/60Hz44.00
018F8352DanfossCoil BB240AS 240V 50Hz I-5031.00
018Z6591DanfossCoil BO240C 240V 50/60Hz 5m Cable ATEX193.00
018Z6592DanfossCoil BO230C 230V 50/60Hz 5m Cable ATEX171.00
018Z6595DanfossCoil BO024C 24V 50/60Hz 5m Cable ATEX171.00
018Z6596DanfossCoil BO024D 24V DC 5m Cable ATEX186.00
018Z6987DanfossCoil BK024D 24V DC T-Box69.00
042N7401DanfossCoil BB230A 220-230V 50Hz29.00
042N7408DanfossCoil BB024A 24V 50Hz29.00
042N7427DanfossCoil BB024C 24V 50/60Hz28.00
042N7430DanfossCoil BB110C 110V 50/60Hz29.00
042N7457DanfossCoil BB024D 24V DC29.00
042N7501DanfossCoil BA230A 220-230V 50Hz24.00
042N7502DanfossCoil BA240A 240V 50Hz24.00
042N7504DanfossCoil BA400C 380-400/440V 50/60Hz24.00
042N7508DanfossCoil BA024A 24V 50Hz24.00
042N7510DanfossCoil BA048A 48V 50Hz24.00
042N7512DanfossCoil BA115A 115V 50Hz24.00
042N7520DanfossCoil BA024B 24V 60Hz24.00
042N7522DanfossCoil BA115B 115V 60Hz24.00
042N7523DanfossCoil BA220B 220V 60Hz24.00
042N7550DanfossCoil BA012D 12V DC24.00
042N7551DanfossCoil BA024D 24V DC24.00
042N7591DanfossCoil BD230A 230V 50Hz29.00
042N8501DanfossCoil BA230A 220-230V 50Hz I-5024.00
042N8508DanfossCoil BA024A 24V 50Hz I-5024.00
018F4511DanfossCoil BQ240CS 230/208-240V 50/60Hz74.00
018F4517DanfossCoil BQ024CS 24V 50/60Hz74.00
018F4519DanfossCoil BQ120BS 110-120V 60Hz74.00
018F4520DanfossCoil BQ220BS 220V 60Hz74.00
016D0075DanfossSpare part Seal kit EVSI/EV220B 6550.00
016D0076DanfossSpare part Seal kit EVSI/EV220B 8063.00
016D0077DanfossSpare part Seal kit EVSI/EV220B 100886.00
016D0078DanfossSpare part Service kit EVSI/EV220B 65571.00
016D0079DanfossSpare part Service kit EVSI/EV220B 80764.00
016D0080DanfossSpare part Service kit EVSI/EV220B 100859.00
016D0095DanfossSpare part Service kit EVSI/EV220B 65571.00
016D0096DanfossSpare part Service kit EVSI/EV220B 80764.00
032U0079DanfossSpare part Service kit BA/BB Coil4.00
032U0082DanfossSpare part Equalizing Orifice ø0.5 EPDM15.00
032U0084DanfossSpare part Equalizing Orifice ø0.8 EPDM15.00
032U0085DanfossSpare part Equalizing Orifice ø1.2 FKM15.00
032U0086DanfossSpare part Equalizing Orifice ø1.2 EPDM15.00
032U0087DanfossSpare part Equalizing Orifice ø1.4 FKM15.00
032U0149DanfossSpare part Manual Opening Unit EV220 SS70.00
032U0150DanfossSpare part Manual Opening Unit EV22036.00
032U0165DanfossSpare part NO Unit EV220 6 EDPM66.00
032U0166DanfossSpare part NO Unit EV220 6 FKM66.00
032U0167DanfossSpare part NO Unit EV220 10 FKM66.00
032U0260DanfossSpare part Manual Opening Unit EV220B101.00
032U0295DanfossSpare part NO Unit EV220 15-50 FKM66.00
032U0296DanfossSpare part NO Unit EV220 15-50 EPDM66.00
032U0299DanfossSpare part NO Unit EV220 15-50 NBR66.00
032U0681DanfossSpare part Adjustable Orifice Kit NBR23.00
032U0682DanfossSpare part Adjustable Orifice Kit EPDM23.00
032U0683DanfossSpare part Adjustable Orifice Kit FKM23.00
032U1040DanfossSpare part Sub-part Mounting Bracket36.00
032U1060DanfossSpare part Service kit EV210 1.5-3 NBR15.00
032U1062DanfossSpare part Service kit EV220B 6B EPDM20.00
032U1063DanfossSpare part Service kit EV220 6 FKM23.00
032U1065DanfossSpare part Service kit EV220 10 EPDM23.00
032U1066DanfossSpare part Service kit EV220 10 FKM26.00
032U1067DanfossSpare part Service kit EV220 12 FKM46.00
032U1068DanfossSpare part Service kit EV220 12 EPDM31.00
032U1069DanfossSpare part Service kit EV220 18 FKM68.00
032U1070DanfossSpare part Service kit EV220 18 EPDM68.00
032U1071DanfossSpare part Service kit EV220 15 EPDM36.00
032U1072DanfossSpare part Service kit EV220 15 FKM42.00
032U1073DanfossSpare part Service kit EV220 20 EPDM51.00
032U1074DanfossSpare part Service kit EV220 20 FKM55.00
032U1075DanfossSpare part Service kit EV220 25 EPDM62.00
032U1076DanfossSpare part Service kit EV220 25 FKM68.00
032U1077DanfossSpare part Service kit EV220 32 EPDM72.00
032U1078DanfossSpare part Service kit EV220 32 FKM79.00
032U1079DanfossSpare part Service kit EV220 40 EPDM92.00
032U1080DanfossSpare part Service kit EV220 40 FKM95.00
032U1081DanfossSpare part Service kit EV220 50 EPDM110.00
032U1082DanfossSpare part Service kit EV220 50 FKM114.00
032U2003DanfossSpare part EV210B 1.5/2/3/4.5 FKM NC17.00
032U2011DanfossSpare part EV210B 6/8/10 FKM NC35.00
032U2012DanfossSpare part EV210B 15 FKM NC35.00
032U2014DanfossSpare part EV210B 20 FKM NC45.00
032U3121DanfossSpare part Servo Unit Ass EV245B15-20 II75.00
032U3129DanfossSpare part Servo Unit Ass’y EV245B15-20#N/A
032U3171DanfossSpare part Service kit EV225 6/10 PTFE71.00
032U3172DanfossSpare part Service kit EV225 15 PTFE94.00
032U3173DanfossSpare part Service kit EV225B 20/25 PTFE103.00
032U5270DanfossSpare part EV250B 10/12BD EPDM62.00
032U5271DanfossSpare part EV250B NC 10/12BD FKM63.00
032U5272DanfossSpare part EV250B 18/22B NC80.00
032U5273DanfossSpare part EV250B NC 18/22BD FKM86.00
032U5315DanfossSpare part EV250BNC 10/12 BD EPDM62.00
032U5317DanfossSpare part EV250B NC 18/22BD EPDM80.00
032U5319DanfossSpare part EV250BNO 10/12BD EPDM62.00
032U5320DanfossSpare part EV250B NO 10/12 BD FKM62.00
032U5321DanfossSpare part EV250B NO 18/22BD EPDM80.00
032U5322DanfossSpare part EV250B NO 18/22BD FKM80.00
032U6013DanfossSpare part Service kit EV220B 15B NBR21.00
032U6014DanfossSpare part Service kit EV220B 20B NBR39.00
032U6015DanfossSpare part Service kit EV220B 25B NBR57.00
032U6016DanfossSpare part Service kit EV220B 32B NBR74.00
032U6017DanfossSpare part Service kit EV220B 40B NBR93.00
032U6018DanfossSpare part Service kit EV220B 50B NBR95.00
032U6156DanfossSpare part Service kit EV224B 15 NBR NC70.00
032U6157DanfossSpare part Service kit EV224B 15 NBR NO70.00
032U6158DanfossSpare part Service kit EV224B 20 NBR NC73.00
032U6159DanfossSpare part Service kit EV224B 20 NBR NO73.00
032U6160DanfossSpare part Service kit EV224B 25 NBR NC75.00
032U6161DanfossSpare part Service kit EV224B 25 NBR NO75.00
032U6311DanfossSpare part EV220B 25-40 SS EPDM42.00
032U6320DanfossSpare part EV220B 15BD/SS EPDM58.00
032U6322DanfossSpare part EV220B 25BD/SS EPDM197.00
032U6326DanfossSpare part EV220B 15BD/SS FKM42.00
032U6328DanfossSpare part EV220B 25BD/SS FKM118.00
032U6331DanfossSpare part EV220B 50BD/SS FKM180.00
032U7390DanfossSpare part MOV Unit EV220B 65-100167.00
032U8039DanfossSpare part Service kit EV260 6121.00
032U8040DanfossSpare part Service kit EV260 10141.00
032U8041DanfossSpare part Service kit EV260 15154.00
032U8042DanfossSpare part Service kit EV260 20170.00
032U8118DanfossSpare part EV224B 15B42.00
032U8119DanfossSpare part EV224B 20B42.00
042U1009DanfossSpare part Isolating Diaphragm EPDM145.00
042U1010DanfossSpare part Isolating Diaphragm FKM145.00
068F4000DanfossSpare part Service Kit EV227B 10B, Brine50.00
068F4001DanfossSpare part Service Kit EV227B 12B, Brine77.00
068F4003DanfossSpare part EV227B 18-22B, Brine89.00
018Z0282DanfossAccessory Protective Cap IP204.00
042N0185DanfossAccessory ET20M Electronic Timer92.00
042N0263DanfossAccessory LED Plug EN175301-803A 24V20.00
042N0265DanfossAccessory LED Plug EN175301-803A 230V13.00
042N0139DanfossAccessory Cable Plug Pg9, 6.3×0.8 Spade5.00
042N1256Danfossnew plug Accessory Cable Plug Pg11, EN175301-803A7.00
042N1278Danfossnew plug OEM Accessory Cable Plug Pg11, EN175301-803A7.00
132U4404DanfossValve EV210BW 4.5B G 38E NC00043.00
132U1000DanfossValve EV221BW 10BE G 38E NC00047.00
132U1001DanfossValve EV221BW 10BE G 38E NO00088.00
132U1002DanfossValve EV221BW 10BE G 12E NC00056.00
132U1003DanfossValve EV221BW 10BE G 12E NO000103.00
132U1300DanfossValve EV221BW 14BE G 12E NC00075.00
132U1301DanfossValve EV221BW 14BE G 12E NO000123.00
132U2002DanfossValve EV221BW 20BE G34E NC000106.00
132U2003DanfossValve EV221BW 20BE G34E NO000146.00
132U2200DanfossValve EV221BW 22BE G 1E NC000120.00
132U2201DanfossValve EV221BW 22BE G 1E NO000177.00
132U2450DanfossValve EV250BW 10BE G 38E NC00075.00
132U2451DanfossValve EV250BW 10BE G 38E NO00089.00
132U2452DanfossValve EV250BW 12BE G 12E NC00080.00
132U2453DanfossValve EV250BW 12BE G 12E NO00096.00
132U2454DanfossValve EV250BW 18BE G 34E NC000115.00
132U2455DanfossValve EV250BW 18BE G 34E NO000134.00
132U2456DanfossValve EV250BW 22BE G 1E NC000137.00
132U2457DanfossValve EV250BW 22BE G 1E NO000212.00
132U1500DanfossValve EV220BW 15BE G 12E NC00076.00
132U1501DanfossValve EV220BW 15BE G 12E NO000120.00
132U1580DanfossValve EV220BW 15SS G 12E NC000333.00
132U1581DanfossValve EV220BW 15SS G 12E NO000375.00
132U2000DanfossValve EV220BW 20BE G 34E NC000131.00
132U2001DanfossValve EV220BW 20BE G 34E NO000201.00
132U2080DanfossValve EV220BW 20SS G 34E NC000438.00
132U2081DanfossValve EV220BW 20SS G 34E NO000480.00
132U2400DanfossValve EV228BW 15BE G 12E UN000120.00
132U2401DanfossValve EV228BW 15SS G 12E UN000375.00
132U2403DanfossValve EV228BW 20SS G 34E UN000480.00
132U2404DanfossValve EV228BW 25BE G 1E UN000261.00
132U2405DanfossValve EV228BW 25SS G 1E UN000489.00
132U2407DanfossValve EV228BW 32SS G 114E UN000872.00
132U2409DanfossValve EV228BW 40SS G 112E UN000888.00
132U2411DanfossValve EV228BW 50SS G 2E UN0001173.00
132U2500DanfossValve EV220BW 25BE G 1E NC000200.00
132U2501DanfossValve EV220BW 25BE G 1E NO000261.00
132U2580DanfossValve EV220BW 25SS G 1E NC000448.00
132U2581DanfossValve EV220BW 25SS G 1E NO000489.00
132U3280DanfossValve EV220BW 32SS G 114E NC000832.00
132U3281DanfossValve EV220BW 32SS G 114E NO000872.00
132U4003DanfossValve EV220BW 40B G 112E NC000319.00
132U4080DanfossValve EV220BW 40SS G 112E NC000846.00
132U4081DanfossValve EV220BW 40SS G 112E NO000888.00
132U5080DanfossValve EV220BW 50SS G 2E NC0001130.00
132U5081DanfossValve EV220BW 50SS G 2E NO0001173.00
132U2402DanfossValve EV228BW 20BE G 34E UN000201.00
042U8105DanfossValve EV220T 14P GEH E NC00082.00
042U8115DanfossValve EV220T 14P NESH E NC00082.00
042U8125DanfossValve EV220T 14P GE 34E NC00082.00
042U8135DanfossValve EV220T 14P NES34 E NC00082.00
042U8145DanfossValve EV220T 14P GHH E NC00082.00
042U8155DanfossValve EV220T 18P GEH E NC00093.00
042U8165DanfossValve EV220T 18P NESH E NC00093.00
042U8175DanfossValve EV220T 18P GE 34E NC00093.00
042U8185DanfossValve EV220T 18P NES34 E NC00093.00
042U8195DanfossValve EV220T 18P GHH E NC00093.00
042U4001DanfossValve EV220A 6B G 14E NC00037.00
042U4002DanfossValve EV220A 6B G 38E NC00061.00
042U4003DanfossValve EV220A 6B G 14N NC00061.00
042U4004DanfossValve EV220A 6B G 38N NC00061.00
042U4005DanfossValve EV220A 6B G 14F NC00064.00
042U4011DanfossValve EV220A 10B G 38E NC00043.00
042U4012DanfossValve EV220A 10B G 12E NC00065.00
042U4013DanfossValve EV220A 10B G 38N NC00064.00
042U4014DanfossValve EV220A 10B G 12N NC00064.00
042U4021DanfossValve EV220A 12B G 12E NC00080.00
042U4022DanfossValve EV220A 14B G 12E NC00079.00
042U4023DanfossValve EV220A 12B G 12N NC00080.00
042U4024DanfossValve EV220A 14B G 12N NC00080.00
042U4025DanfossValve EV220A 12B G 12F NC00080.00
042U4031DanfossValve EV220A 18B G 34E NC000151.00
042U4032DanfossValve EV220A 18B G 34N NC000141.00
042U4033DanfossValve EV220A 18B G 34F NC000122.00
042U4041DanfossValve EV220A 22B G 1E NC000154.00
042U4042DanfossValve EV220A 22B G 1N NC000181.00
042U4043DanfossValve EV220A 22B G 1F NC000170.00
042U4053DanfossValve EV220A 6B G 14N NO00074.00
042U406032DanfossValve EV220A 12B G 12F NO000 AM230C80.00
042U4063DanfossValve EV220A 10B G 38N NO00082.00
042U4064DanfossValve EV220A 10B G 12N NO00082.00
042U4073DanfossValve EV220A 12B G 12N NO00082.00
042U4074DanfossValve EV220A 14B G 12N NO00083.00
042U4082DanfossValve EV220A 18B G 34N NO000181.00
042U4084DanfossValve EV220A 32B G 114N NC000252.00
042U4085DanfossValve EV220A 32B G 114E NC000252.00
042U4086DanfossValve EV220A 40B G 112N NC000322.00
042U4087DanfossValve EV220A 40B G 112E NC000322.00
042U4088DanfossValve EV220A 50B G 2N NC000385.00
042U4089DanfossValve EV220A 50B G 2E NC000385.00
042U4092DanfossValve EV220A 22B G 1N NO000237.00
042U802502DanfossValve EV220A 12B G 12F NC000 AM024D94.00
042N0267DanfossAccessory LED Plug 6.8×0.8 Spade 24V52.00
042U1000DanfossSpare part EV220A 6.0 – 10 EPDM NC25.00
042U1001DanfossSpare part EV220A 6.0 – 10 NBR NC23.00
042U1002DanfossSpare part EV220A 6.0 – 10 FKM NC24.00
042U1003DanfossSpare part EV220A 12 – 14  EPDM NC36.00
042U1004DanfossSpare part EV220A 12 – 14 NBR NC36.00
042U1006DanfossSpare part EV220A 18 – 22 EPDM NC60.00
042U1007DanfossSpare part EV220A 18 – 22 NBR NC60.00
042U1037DanfossSpare part Service kit EV220A 32 EPDM NC78.00
042U1038DanfossSpare part Service kit EV220A 32 NBR NC72.00
042U1039DanfossSpare part Service kit EV220A 40 EPDM NC92.00
042U1040DanfossSpare part Service kit EV220A 40 NBR NC92.00
042U1041DanfossSpare part Service kit EV220A 50 EPDM NC110.00
042U1042DanfossSpare part Service kit EV220A 50 NBR NC110.00
042U1065DanfossSpare part Service kit EV220A & EV220T112.00
042N0800DanfossCoil AB230C 230V 50/60Hz Spade16.00
042N0801DanfossCoil AB240C 240V 50/60Hz Spade16.00
042N0802DanfossCoil AB024C 24V 50/60Hz Spade16.00
042N0803DanfossCoil AB024D 24V DC Spade16.00
042N0804DanfossCoil AB110C 110V 50/60Hz Spade16.00
042N0806DanfossCoil AB012D 12V DC Spade16.00
042N0821DanfossCoil AC230C 230V 50/60Hz Spade18.00
042N0823DanfossCoil AC024C 24V 50/60Hz Spade18.00
042N0824DanfossCoil AC024D 24V DC Spade18.00
042N0825DanfossCoil AC110C 110V 50/60Hz Spade18.00
042N0826DanfossCoil AC012D 12V DC Spade18.00
042N0840DanfossCoil AM230C 230V 50/60Hz26.00
042N0841DanfossCoil AM240C 240V 50/60Hz26.00
042N0842DanfossCoil AM024C 24V 50/60Hz26.00
042N0843DanfossCoil AM024D 24V DC26.00
042N0844DanfossCoil AK024D 24V DC26.00
042N0845DanfossCoil AM110C 110V 50/60Hz26.00
042N0846DanfossCoil AK012C 12V 50Hz22.00
042N0848DanfossCoil AM012D 12V DC26.00
042N0864DanfossCoil AL230C 230V 50/60Hz26.00
042N7617DanfossCoil AZ024DS 24V DC26.00
032H8000DanfossValve EV210A 1.2B G 18E NC00021.00
032H8001DanfossValve EV210A 1.2B G 18F NC00021.00
032H8003DanfossValve EV210A 1.5B G 18F NC00024.00
032H8004DanfossValve EV210A 2B G 18E NC00026.00
032H8005DanfossValve EV210A 2B G 18F NC00026.00
032H8006DanfossValve EV210A 2.5B G 18E NC00029.00
032H8007DanfossValve EV210A 2.5B G 18F NC00029.00
032H8008DanfossValve EV210A 3B G 18E NC00031.00
032H8009DanfossValve EV210A 3B G 18F NC00032.00
032H8014DanfossValve EV210A 2.5B G 14E NC00029.00
032H8015DanfossValve EV210A 2.5B G 14F NC00029.00
032H8016DanfossValve EV210A 3B G 14E NC00032.00
032H8017DanfossValve EV210A 3B G 14F NC00032.00
032H8018DanfossValve EV210A 3.5B G 14E NC00036.00
032H8019DanfossValve EV210A 3.5B G 14F NC00032.00
032H8025DanfossValve EV210A 1.2SS G 18F NC00084.00
032H8027DanfossValve EV210A 1.5SS G 18F NC00084.00
032H8029DanfossValve EV210A 2.0SS G 18F NC00087.00
032H8033DanfossValve EV210A 3.0SS G 18F NC00094.00
032H8039DanfossValve EV210A 2.5SS G 14F NC00091.00
032H8041DanfossValve EV210A 3SS G 14F NC00094.00
032H8043DanfossValve EV210A 3.5SS G 14F NC000122.00
032H8049DanfossValve EV210A 1.5B G 18F NO00064.00
032H8051DanfossValve EV210A 2B G 18F NO00071.00
032H8053DanfossValve EV210A 2.5B G 18F NO00064.00
032H8085DanfossValve EV310A 1.2B G 18F NC00044.00
032H8087DanfossValve EV310A 1.5B G 18F NC00044.00
032H8089DanfossValve EV310A 1.8B G 18F NC00044.00
032H8095DanfossValve EV310A 1.2B G 14F NC00044.00
032H8097DanfossValve EV310A 1.5B G 14F NC00048.00
032H8099DanfossValve EV310A 1.8B G 14F NC00044.00
032H8120DanfossValve EV310A 1.2B G 18F NC00044.00
032H8125DanfossValve EV310A 1.2B G 18F NO00044.00
032H8127DanfossValve EV310A 1.5B G 18F NO00044.00
032H8143DanfossValve EV310A 1.5B G 18F NC04054.00
032H8153DanfossValve EV310A 1.5B G 14F NC04062.00
032H8183DanfossValve EV310A 1.5B FL32 F NC000#N/A
042G0215DanfossKIT Pressure Gauge -1 to 5 bar395.00
042G0216DanfossKIT Pressure Gauge 0 to 6 bar395.00
042G0217DanfossKIT Pressure Gauge 0 to 10 bar395.00
042G0218DanfossKIT Pressure Gauge 0 to 16 bar395.00
042G0220DanfossKIT Pressure Gauge Ø63 mm279.00
042G0234DanfossKIT Pressure Transmitter 0 – 10 bar463.00
042G0235DanfossKIT Pressure Transmitter 0 – 16 bar463.00
042G0236DanfossKIT Pressure Transmitter 0 – 40 bar463.00
042G0250DanfossKIT Pressure Gauge 100 -1 to 5 bar#N/A
042G0251DanfossKIT Pressure Gauge 100 0 to 6 bar#N/A
042G0252DanfossKIT Pressure Gauge 100 0 to 10 bar#N/A
042G0253DanfossKIT Pressure Gauge 100 0 to 16 bar#N/A
042G0254DanfossKIT Pressure Gauge 100 0 to 60 bar#N/A
042N4400DanfossValve AV210A 15G G 38T NC000120.00
042N4401DanfossValve AV210B 15G G 38T NC000137.00
042N4402DanfossValve AV210A 15G G 12T NC000120.00
042N4403DanfossValve AV210B 15G G 12T NC000144.00
042N4404DanfossValve AV210B 20G G 34T NC000171.00
042N4405DanfossValve AV210C 20G G 34T NC000183.00
042N4406DanfossValve AV210C 25G G 1T NC000224.00
042N4407DanfossValve AV210D 25G G 1T NC000252.00
042N4408DanfossValve AV210D 32G G 114T NC000302.00
042N4409DanfossValve AV210D 40G G 112T NC000336.00
042N4410DanfossValve AV210E 40G G 112T NC000373.00
042N4411DanfossValve AV210E 50G G 2T NC000444.00
042N4431DanfossValve AV210B 15G G 12T NO000191.00
042N4432DanfossValve AV210B 20G G 34T NO000202.00
042N4433DanfossValve AV210C 25G G 1T NO000219.00
042N4435DanfossValve AV210D 40G G 112T NO000431.00
042N4436DanfossValve AV210E 50G G 2T NO000537.00
042N4450DanfossValve AV210B 15SS G 38T NC000261.00
042N4451DanfossValve AV210B 15SS G 12T NC000261.00
042N4452DanfossValve AV210B 20SS G 34T NC000306.00
042N4453DanfossValve AV210C 20SS G 34T NC000306.00
042N4454DanfossValve AV210C 25SS G 1T NC000402.00
042N4455DanfossValve AV210D 25SS G 1T NC000439.00
042N4456DanfossValve AV210D 32SS G 114T  NC000522.00
042N4457DanfossValve AV210D 40SS G 112T NC000627.00
042N4459DanfossValve AV210E 50SS G 2T NC000866.00
042N4480DanfossValve AV210B 15SS G 38T NO000220.00
042N4481DanfossValve AV210B 15SS G 12T NO000261.00
042N4482DanfossValve AV210B 20SS G 34T NO000306.00
042N4483DanfossValve AV210C 25SS G 1T NO000412.00
042N4484DanfossValve AV210C 32SS G 114T NO000522.00
042N4485DanfossValve AV210D 40SS G 112T NO000627.00
042N4486DanfossValve AV210E 50SS G 2T NO000834.00
042N4557DanfossValve AV210D 40SS N 112T NC000627.00
042N4559DanfossValve AV210E 50SS N 2T NC000866.00
042N4801DanfossSpare part AV210B G3847.00
042N4803DanfossSpare part AV210B G12119.00
042N4804DanfossSpare part AV210B-C G3447.00
042N4805DanfossSpare part AV210C G136.00
042N4807DanfossSpare part AV210D G11447.00
042N4808DanfossSpare part AV210D-E G112193.00
042N4809DanfossSpare part AV210E G278.00
042N4820DanfossPosition Indicator AV210B165.00
042N4821DanfossPosition Indicator AV210C165.00
042N4822DanfossPosition Indicator AV210D184.00
042N4823DanfossPosition Indicator AV210E188.00
042N4905DanfossValve AV210A 15G GE 34T NC000205.00
020-0125DanfossNRV 6s Check Valve SW I/8839.00
020-0129DanfossNRVH 22s Check Valve AW I/12126.00
020-0131DanfossNRVH 28s Check Valve AW I/12266.00
020-0133DanfossNRVH 12s Check Valve SW I/4056.00
020-0138DanfossNRV 6 Check Valve SW I/14039.00
020-1008DanfossNRVH 19s Check Valve SW M/2879.00
020-1010DanfossNRV 6s Check Valve SW M/25X439.00
020-1011DanfossNRV 10s Check Valve SW M/25X446.00
020-1012DanfossNRV 12s Check Valve SW M/24X450.00
020-1014DanfossNRV 6s Check Valve SW M/25X439.00
020-1015DanfossNRV 10s Check Valve SW M/25X446.00
020-1016DanfossNRV 12s Check Valve SW M/24X450.00
020-1017DanfossNRV 19s Check Valve SW M/2875.00
020-1018DanfossNRV 16s Check Valve SW M/24X461.00
020-1019DanfossNRV 19s Check Valve SW M/2875.00
020-1020DanfossNRV 22s Check Valve AW M/18117.00
020-1021DanfossNRV 28s Check Valve AW M/6240.00
020-1023DanfossNRVH 19s Check Valve SW M/2879.00
020-1025DanfossNRV 28s Check Valve AW M/6240.00
020-1026DanfossNRV 35s Check Valve AW M/6283.00
020-1027DanfossNRV 35s Check Valve AW M/6300.00
020-1029DanfossNRVH 28s Check Valve AW M/6266.00
020-1032DanfossNRVH 22s Check Valve AW M/18125.00
020-1033DanfossNRVH 28s Check Valve AW M/6266.00
020-1034DanfossNRVH 35s Check Valve AW M/6309.00
020-1035DanfossNRVH 35s Check Valve AW M/6324.00
020-1036DanfossNRVH 10s Check Valve SW M/25X454.00
020-1037DanfossNRVH 12s Check Valve SW M/24X456.00
020-1038DanfossNRVH 16s Check Valve SW M/24X466.00
020-1039DanfossNRVH 12s Check Valve SW M/24X456.00
020-1040DanfossNRV 6 Check Valve SW M/25X439.00
020-1041DanfossNRV 10 Check Valve SW M/25X446.00
020-1042DanfossNRV 12 Check Valve SW M/25X450.00
020-1043DanfossNRV 16 Check Valve SW M/25X461.00
020-1044DanfossNRV 19 Check Valve SW M/2475.00
020-1046DanfossNRVH 10s Check Valve SW M/25X454.00
020-1050DanfossNRV 6s Check Valve SW M/25X439.00
020-1052DanfossNRV 12s Check Valve SW M/24X450.00
020-1054DanfossNRV 19s Check Valve SW M/2875.00
020-1055DanfossNRV 22s Check Valve AW M/18117.00
020-1056DanfossNRV 28s Check Valve AW M/6240.00
020-1057DanfossNRV 6s Check Valve SW M/25×439.00
020-1059DanfossNRV 16s Check Valve SW M/24X461.00
020-1060DanfossNRV 22s Check Valve AW M/18117.00
020-1061Danfoss NRV 35s Check Valve AW M/6305.00
020-1062DanfossNRVH 6s Check Valve SW M/25X447.00
020-1063DanfossNRVH 10s Check Valve SW M/25X454.00
020-1064DanfossNRVH 12s Check Valve SW M/24X456.00
020-1065DanfossNRVH 16s Check Valve SW M/24X466.00
020-1066DanfossNRVH 19s Check Valve SW M/2879.00
020-1067DanfossNRVH 22s Check Valve AW M/18125.00
020-1068DanfossNRVH 28s Check Valve AW M/6266.00
020-1069DanfossNRVH 6s Check Valve SW M/25X447.00
020-1070DanfossNRVH 10s Check Valve SW M/25X454.00
020-1072DanfossNRVH 22s Check Valve AW M/18125.00
020-1073DanfossNRVH 35s Check Valve AW M/6324.00
020-1091DanfossNRV 19s Check Valve SW I/5475.00
020-1150DanfossNRV 16s Check Valve SW I/5461.00
020-1152DanfossNRV 22s Check Valve AW I/12117.00
020-1155DanfossNRV 12s Check Valve SW I/4050.00
020-3025DanfossNRV 28s E Check Valve AW M/6256.00
020-3026DanfossNRV 35s E Check Valve AW M/6287.00
020-3027DanfossNRV 35s E Check Valve AW M/6287.00
020-1132DanfossNRD 12s Diff. pressure reg. SW M/24X4117.00
020-1136DanfossNRD 12s Diff. pressure reg. SW M/24X4117.00
020-4000DanfossNRV 10s H Check Valve, M/25X463.00
020-4300DanfossNRV 10s H Check Valve, M/25X463.00
020B1008DanfossNRVH 19s Check Valve SW M/2879.00
020B1010DanfossNRV 6s Check Valve SW M/25X439.00
020B1011DanfossNRV 10s Check Valve SW M/25X445.00
020B1012DanfossNRV 12s Check Valve SW M/24X448.00
020B1015DanfossNRV 10s Check Valve SW M/25X446.00
020B1016DanfossNRV 12s Check Valve SW M/24X449.00
020B1017DanfossNRV 19s Check Valve SW M/2874.00
020B1018DanfossNRV 16s Check Valve SW M/24X461.00
020B1038DanfossNRVH 16s Check Valve SW M/24X466.00
020B1039DanfossNRVH 12s Check Valve SW M/24X455.00
020B1052DanfossNRV 12s Check valve SW M/24X452.00
020B1054DanfossNRV 19s Check Valve SW M/2874.00
020B1066DanfossNRVH 19s Check valve SW M/2875.00
020B1091DanfossNRV 19s Check Valve SW I/5474.00
020B1132DanfossNRD 12s Diff. Pressure Reg. SW M/24X4117.00
020B4000DanfossNRV 10s H Check Valve M/25X463.00
009G0101DanfossBML 6 Shut off valve M/2042.00
009G0102DanfossBML 6s Shut off valve M/2042.00
009G0105DanfossBMT 6 Shut off valve M/2052.00
009G0108DanfossBML 6s Shut off valve M/2042.00
009G0122DanfossBML 10s Shut off valve M/2056.00
009G0127DanfossBML 10 Shut off valve M/2059.00
009G0128DanfossBML 10s Shut off valve M/2059.00
009G0141DanfossBML 12 Shut off valve M/1270.00
009G0142DanfossBML 12s Shut off valve M/1270.00
009G0148DanfossBML 12s Shut off valve M/1270.00
009G0162DanfossBML 15s Shut off valve M/12102.00
009G0168DanfossBML 15 Shut off valve M/12102.00
009G0170DanfossBML 15s Shut off valve M/12102.00
009G0181DanfossBML 18s Shut off valve M/12140.00
009G0184DanfossBML 18s Shut off valve M/12140.00
009G0191DanfossBML 22s Shut off valve M/12151.00
009G0202DanfossBML 6s Shut off valve M/2048.00
009G0208DanfossBML 6s Shut off valve M/2048.00
009G0222DanfossBML 10s Shut off valve M/2070.00
009G0228DanfossBML 10s Shut off valve M/2070.00
009G0242DanfossBML 12s Shut off valve M/1281.00
009G0248DanfossBML 12s Shut off valve M/1281.00
009G0262DanfossBML 15s Shut off valve M/12121.00
009G0291DanfossBML 22s Shut off valve M/12167.00
009G7000DanfossGBC 22s Ball Valve ODF7/8″xODM7/8″ M/5#N/A
009G7011DanfossGBC Repair Kit 6-22s Allen Key  116pc pk22.00
009G7012DanfossGBC Repair Kit 6-22s Wrench  M/11623.00
009G7013DanfossGBC Repair Kit 25-35s Allen Key 120pc-Pk44.00
009G7014DanfossGBC Repair Kit 25-35s Wrench M/12056.00
009G7015DanfossGBC Repair Kit 38-79s Allen Key M/4093.00
009G7016DanfossGBC Repair Kit 38-79s Wrench 50pcs=Pk57.00
009G7020DanfossGBC 6s Ball Valve M/25#N/A
009G7022DanfossGBC 12s Ball Valve M/2550.00
009G7024DanfossGBC 18s Ball Valve M/2571.00
009G7025DanfossGBC 22s Ball Valve M/25#N/A
009G7026DanfossGBC 28s Ball Valve M/5115.00
009G7028DanfossGBC 42s Ball Valve M/4212.00
009G7030DanfossGBC 6s Ball Valve M/25#N/A
009G7031DanfossGBC 10s Ball Valve M/25#N/A
009G7032DanfossGBC 12s Ball Valve M/25#N/A
009G7033DanfossGBC 28s Ball Valve M/5#N/A
009G7035DanfossGBC 18s Ball Valve M/25#N/A
009G7036DanfossGBC 67s Ball Valve M/2#N/A
009G7037DanfossGBC 79s Ball Valve M/2#N/A
009G7050DanfossGBC 6s Ball Valve M/2553.00
009G7053DanfossGBC 16s Ball Valve M/2557.00
009G7054DanfossGBC 18s Ball Valve M/25#N/A
009G7056DanfossGBC 28s Ball Valve M/5#N/A
009G7058DanfossGBC 42s Ball Valve M/4#N/A
009G7059DanfossGBC 54s Ball Valve M/2347.00
009G7060DanfossGBC 6s Ball Valve M/2553.00
009G7062DanfossGBC 12s Ball Valve M/2557.00
009G7063DanfossGBC 28s Ball Valve M/5#N/A
009G7064DanfossGBC 42s Ball Valve M/4220.00
009G7065DanfossGBC 18s Ball Valve M/2578.00
009G7066DanfossGBC 67s Ball Valve M/2#N/A
009G7067DanfossGBC 79s Ball Valve M/2#N/A
009G7211DanfossSeal cap kit – GBC25-35s IP414.00
009G7960DanfossGBC 67s Full port Ball Valve S/1#N/A
009G8012DanfossGBC Repair Kit 6-22s Wrench CO2 M/11637.00
009G8014DanfossGBC Repair Kit 25-35s Wrench CO2 M/12053.00
009G8016DanfossGBC Repair Kit 38-79s Wrench CO2 50pcs50.00
009L7209DanfossSeal Cap Kit GBC 6-12s I/614.00
009G0025DanfossSpare part kit M/12×1037.00
009G0026DanfossSpare part kit M/12×1037.00
009G0027DanfossSpare part kit M/12×1051.00
009G0028DanfossSpare part kit M/12×1053.00
009G0029DanfossSpare part kit M/12×1053.00
009L7020DanfossGBC 6s Ball Valve M/3046.00
009L7021DanfossGBC 10s Ball Valve M/3049.00
009L7022DanfossGBC 12s Ball Valve M/3050.00
009L7023DanfossGBC 16s Ball Valve M/2550.00
009L7024DanfossGBC 18s Ball Valve M/2571.00
009L7025DanfossGBC 22s Ball Valve M/2573.00
009L7026DanfossGBC 28s Ball Valve M/5115.00
009L7027DanfossGBC 35s Ball Valve M/5190.00
009L7028DanfossGBC 42s Ball Valve M/4212.00
009L7029DanfossGBC 54s Ball Valve M/2345.00
009L7030DanfossGBC 6s Ball Valve M/3046.00
009L7031DanfossGBC 10s Ball valve M/3049.00
009L7032DanfossGBC 12s Ball Valve M/3050.00
009L7033DanfossGBC 28s Ball Valve M/5115.00
009L7034DanfossGBC 42s Ball Valve M/4212.00
009L7035DanfossGBC 18s Ball Valve M/2571.00
009L7036DanfossGBC 67s Ball Valve M/2557.00
009L7037DanfossGBC 79s Ball Valve M/2579.00
009L7050DanfossGBC 6s Ball Valve M/3053.00
009L7051DanfossGBC 10s Ball Valve M/3055.00
009L7052DanfossGBC 12s Ball Valve M/3057.00
009L7053DanfossGBC 16s Ball Valve M/2557.00
009L7054DanfossGBC 18s Ball Valve M/2578.00
009L7055DanfossGBC 22s Ball Valve M/2590.00
009L7056DanfossGBC 28s Ball Valve M/5121.00
009L7057DanfossGBC 35s Ball Valve M/5196.00
009L7058DanfossGBC 42s Ball Valve M/4220.00
009L7059DanfossGBC 54s Ball Valve M/2347.00
009L7060DanfossGBC 6s Ball Valve M/3053.00
009L7061DanfossGBC 10s Ball Valve M/3055.00
009L7062DanfossGBC 12s Ball Valve M/3057.00
009L7063DanfossGBC 28s Ball Valve M/5121.00
009L7064DanfossGBC 42s Ball Valve M/4220.00
009L7065DanfossGBC 18s Ball Valve M/2578.00
009L7066DanfossGBC 67s Ball Valve M/2564.00
009L7067DanfossGBC 79s Ball Valve M/2584.00
009L7960DanfossGBC 67s Full Port Ball Valve S/1554.00
009L7980DanfossGBC 79s FP Ball Valve S/11130.00
009L9050DanfossGBC 6s E Ball Valve M/2555.00
009L9051DanfossGBC 10s E Ball Valve M/2577.00
009L9052DanfossGBC 12s E Ball Valve M/2560.00
009L9053DanfossGBC 16s E Ball Valve M/2560.00
009L9054DanfossGBC 18s E Ball Valve M/2582.00
009L9055DanfossGBC 22s E Ball Valve M/2595.00
009L9056DanfossGBC 28s E Ball Valve M/5128.00
009L9057DanfossGBC 35s E Ball Valve M/5230.00
009L9058DanfossGBC 42s E Ball Valve M/4260.00
009L9059DanfossGBC 54s E Ball Valve M/2415.00
009L9060DanfossGBC 6s E Ball Valve M/2555.00
009L9061DanfossGBC 10s E Ball Valve M/2595.00
009L9062DanfossGBC 12s E Ball Valve M/2560.00
009L9063DanfossGBC 28s E Ball Valve M/5128.00
009L9064DanfossGBC 42s E Ball Valve M/4260.00
009L9065DanfossGBC 18s E Ball Valve M/2582.00
009L9960DanfossGBC 67s E Ball Valve S/11089.00
009L9981DanfossGBC 79s E Ball Valve S/11089.00
009L7523DanfossGBC 16s CO2 45bar Ball Valve M/2554.00
009L7525DanfossGBC 22s CO2 45bar Ball Valve M/2580.00
009L7528DanfossGBC 35s CO2 45Bar Ball Valve M/5206.00
009L7571DanfossGBC 10s CO2 45bar Ball Valve M/2553.00
009L7572DanfossGBC 12s CO2 45bar Ball Valve M/2555.00
009L7574DanfossGBC 18s CO2 45bar Ball Valve M/2578.00
009L7576DanfossGBC 28s CO2 45bar  Ball Valve M/5132.00
009L7395DanfossGBCH 6s CO2 90bar Ball Valve M/2551.00
009L7396DanfossGBCH 10s CO2 90bar Ball Valve M/2553.00
009L7397DanfossGBCH 12s CO2 90bar Ball Valve M/2555.00
009L7399DanfossGBCH 18s CO2 90bar Ball Valve M/2578.00
009L7410DanfossGBCH 35s CO2 75bar Ball Valve M/5219.00
009L7411DanfossGBCH 42s CO2 75bar Ball Valve M/4278.00
009L7415DanfossGBCH 6s CO2 90bar Ball Valve M/2551.00
009L7416DanfossGBCH 10s CO2 90bar Ball Valve M/2553.00
009L7417DanfossGBCH 12s CO2 90bar Ball Valve M/2555.00
009L7418DanfossGBCH 16s CO2 90bar Ball Valve M/2559.00
009L7419DanfossGBCH 18s CO2 90bar Ball Valve M/2578.00
009L7420DanfossGBCH 22s CO2 90bar Ball Valve M/2590.00
009L7580DanfossGBCH 6s CO2 90bar BallValve M/25 with AP56.00
009L7581DanfossGBCH 6s CO2 90bar BallValve M/25 with AP56.00
009L7582DanfossGBCH 10s CO2 90bar Ball Valve M/25 w AP59.00
009L7583DanfossGBCH 10s CO2 90bar Ball Valve M/25 w AP59.00
009L7584DanfossGBCH 12s CO2 90bar Ball Valve M/25 w AP60.00
009L7586DanfossGBCH 16s CO2 90bar Ball Valve M/25 w AP65.00
009L7587DanfossGBCH 18s CO2 90bar Ball Valve M/25 w AP84.00
009L7588DanfossGBCH 18s CO2 90bar Ball Valve M/25 w AP84.00
009L7589DanfossGBCH 22s CO2 90bar Ball Valve M/25 w AP95.00
009L6406DanfossGBCT 28s CO2 140bar Ball Valve M/4168.00
009L6410DanfossGBCT 35s CO2 140bar Ball Valve M/4244.00
009L6411DanfossGBCT 42s CO2 140bar Ball Valve M/4358.00
009L6412DanfossGBCT 54s CO2 140bar ball valve M/2473.00
009L6415DanfossGBCT 6s CO2 140bar Ball Valve M/3056.00
009L6416DanfossGBCT 10s CO2 140bar Ball Valve M/3066.00
009L6417DanfossGBCT 12s CO2 140bar Ball Valve M/3070.00
009L6418DanfossGBCT 16s CO2 140bar Ball Valve M/30109.00
009L6419DanfossGBCT 18s CO2 140bar Ball Valve M/16121.00
009L6420DanfossGBCT 22s CO2 140bar Ball Valve M/16134.00
009L6451DanfossGBCT 28s CO2 140bar ball valve M/4 w AP179.00
009L6453DanfossGBCT 35s CO2 140bar ball valve M/4 w AP255.00
009L6454DanfossGBCT 42s CO2 140bar ball valve M/4 w AP370.00
009L6456DanfossGBCT 54s CO2 140bar ball valve M/2 w AP485.00
009L6581DanfossGBCT 6s CO2 140bar Ball Valve M/30 w AP61.00
009L6582DanfossGBCT 10s CO2 140bar Ball Valve M/30 w AP68.00
009L6585DanfossGBCT 12s CO2 140bar Ball Valve M/30 w AP75.00
009L6586DanfossGBCT 16s CO2 140bar Ball Valve M/30 w AP116.00
009L6588DanfossGBCT 18s CO2 140bar Ball Valve M/16 w AP131.00
009L6589DanfossGBCT 22s CO2 140bar Ball Valve M/16 w AP146.00
078G1000DanfossSensor DST P92S-0040-bar-R-11-01-01447.00
078G1001DanfossSensor DST P92S-0060-bar-R-11-01-01433.00
078G1002DanfossSensor DST P92S-0100-bar-R-11-01-01433.00
078G1003DanfossSensor DST P92S-0160-bar-R-11-01-01433.00
078G1004DanfossSensor DST P92S-0250-bar-R-11-01-01447.00
078G1005DanfossSensor DST P92S-0400-bar-R-11-01-01433.00
078G1006DanfossSensor DST P92S-0600-bar-R-11-01-01433.00
078G1007DanfossSensor DST P92S-0250-bar-R-11-99-01447.00
080G0202DanfossACCPBT Probe NTC IP68 6×20 3m- I/P 1013.00
080G0205DanfossACCPBT Probe NTC IP68 6×40 1.5m – I/P 1010.00
080G0206DanfossACCPBT Probe NTC IP68 6×40 3m – I/P 1014.00
080G0207DanfossACCPBT Probe NTC IP68 6×40 6m – I/P 1021.00
084B4403DanfossSensor EKS 211, 1.5m w. crimp I/15016.00
084B4404DanfossSensor EKS 211, 3.5m w. crimp I/7524.00
084N1161DanfossSensor EKS 111 1.5m cable w pins I/15010.00
084N1163DanfossSensor EKS 111 3.5m cable w pins I/15012.00
084N1170DanfossSensor EKS 111 3.5m AMP Plug I/15015.00
084N1173DanfossSensor EKS 111 6m I/8014.00
084N1177DanfossSensor EKS 111 6m PTC1000 AMP Plug35.00
084N1178DanfossSensor EKS 111 1.5m PTC100017.00
084N1179DanfossSensor EKS 111 3.5m PTC100020.00
084N1180DanfossSensor EKS 111 6m PTC100017.00
084N1220DanfossSensor EKS 211 1.5m w. crimp TC 50010.00
084N1221DanfossSensor EKS 211 NTC 500017.00
084N3200DanfossSensor EKS 221 NTC 10K 1.5m cable I/15013.00
084N3206DanfossSensor EKS 221 NTC 10K 3.5m cable I/15017.00
084N3209DanfossSensor EKS 221 NTC 10K 8.5m cable24.00
084N3210DanfossSensor EKS 221 NT 10K 3.5m cable16.00
060G0213DanfossAccessory Wall Bracket AKS 32+3331.00
060G2000DanfossDELETED SENSOR AKS 32 1/4 NPT, -1-6BAR#N/A
060G2001DanfossSensor AKS 32 1/4 NPT, -1-12bar316.00
060G2002DanfossSensor AKS 32 1/4 NPT, -1-20bar316.00
060G2003DanfossSensor AKS 32 1/4 NPT, -1-34bar316.00
060G2004DanfossSensor AKS 32 G3/8, -1-6bar316.00
060G2005DanfossSensor AKS 32 G3/8, -1-12bar316.00
060G2006DanfossSensor AKS 32 G3/8, -1-20bar316.00
060G2007DanfossSensor AKS 32 G3/8, -1-34bar316.00
060G2013DanfossSensor AKS 32 1/4 NPT, -1-9bar316.00
060G2014DanfossSensor AKS 32 1/4 NPT, -1-24bar316.00
060G2031DanfossSensor AKS 32 1/8 NPT, 0-500psi, 1-5V DC316.00
060G2036DanfossSensor AKS 32 G3/8, -1-9bar316.00
060G2037DanfossSensor AKS 32 G3/8, -1-24bar316.00
060G2038DanfossSensor AKS 32 G3/8, -1-5bar316.00
060G2069DanfossSensor AKS 32 1/4 Flare, -1-12bar316.00
060G2070DanfossSensor AKS 32 1/4 Flare, -1-20bar316.00
060G2071DanfossSensor AKS 32 1/4 Flare, -1-34bar316.00
060G2079DanfossSensor AKS 32 G3/8, -1-39bar316.00
060G2082DanfossSensor AKS 32 1/4 Flare, -1-9bar316.00
060G2083DanfossSensor AKS 32 1/4 Flare, -1-24bar316.00
060G2084DanfossSensor AKS 32 1/4 Flare, -1-39bar316.00
060G2155DanfossSensor AKS 32 1/4 Flare, -1-50bar316.00
060G3804DanfossSensor AKS 32 1/4 NPT, 0-200psi, 1-5V DC308.00
060G3805DanfossSensor AKS 32 1/4 NPT, 0-500psi, 1-5V DC308.00
060G0074DanfossSensor AKS 32R 1/4 NPTF, 0-400psi192.00
060G0077DanfossSensor AKS 32R (customer specific)192.00
060G0090DanfossSensor AKS 32R 1/4 Flare, -1-34bar192.00
060G0092DanfossSensor AKS 32R M16, -1-9bar192.00
060G0139DanfossSensor AKS 32R 1/4 Flare, -1-9bar192.00
060G1036DanfossSensor AKS 32R 1/4 Flare, -1-12bar192.00
060G1037DanfossSensor AKS 32R 1/4 NPT, -1-12bar192.00
060G1038DanfossSensor AKS 32R G3/8, -1-12bar192.00
060G1055DanfossSensor AKS 2050 M16, -1-25bar206.00
060G1490DanfossSensor AKS 32R 1/2 UNF, 0-300psi192.00
060G4254DanfossSensor AKS 32R 1/4 Flare, -1-34bar I/14150.00
060G4484DanfossSensor AKS 32R 1/4 Flare, -1-12bar I/28192.00
060G6516DanfossSensor AKS 32R 1/4 Flare, 0-15 bar180.00
060G6556DanfossSensor AKS 32R 7/16 UNF, 0-350psi187.00
060G1711DanfossSensor AKS 33 1/4 NPT, 0-200psi273.00
060G1712DanfossSensor AKS 33 1/4 NPT, 0-500psi329.00
060G2024DanfossSensor AKS 33 1/4 NPT, -1-24bar316.00
060G2044DanfossSensor AKS 33 1/4 Flare, -1-9bar316.00
060G2045DanfossSensor AKS 33 1/4 Flare, 0-25bar316.00
060G2047DanfossSensor AKS 33 1/4 Flare, -1-5bar316.00
060G2048DanfossSensor AKS 33 1/4 Flare, -1-6bar316.00
060G2049DanfossSensor AKS 33 1/4 Flare, -1-12bar316.00
060G2050DanfossSensor AKS 33 1/4 Flare, -1-20bar316.00
060G2051DanfossSensor AKS 33 1/4 Flare, -1-34bar316.00
060G2058DanfossSensor AKS 33 1/4 NPT, 0-15bar316.00
060G2059DanfossSensor AKS 33 1/4 NPT, 0-30bar316.00
060G2065DanfossSensor AKS 33 1/4 Flare, -1-34bar325.00
060G2100DanfossSensor AKS 33 1/4 NPT, -1-6bar316.00
060G2101DanfossSensor AKS 33 1/4 NPT, -1-12bar316.00
060G2102DanfossSensor AKS 33 1/4 NPT, -1-20bar316.00
060G2103DanfossSensor AKS 33 1/4 NPT, -1-34bar316.00
060G2104DanfossSensor AKS 33 G3/8, -1-6bar316.00
060G2105DanfossSensor AKS 33 G3/8, -1-12bar316.00
060G2106DanfossSensor AKS 33 G3/8, -1-20bar316.00
060G2107DanfossSensor AKS 33 G3/8, -1-34bar316.00
060G2108DanfossSensor AKS 33 G3/8, -1-5bar316.00
060G2109DanfossSensor AKS 33 G3/8, 0-16bar316.00
060G2110DanfossSensor AKS 33 G3/8, 0-25bar316.00
060G2111DanfossSensor AKS 33 G3/8, -1-9bar316.00
060G2113DanfossSensor AKS 33 1/4 NPT, -1-9bar316.00
060G2114DanfossSensor AKS 33 1/4 NPT, 0-16bar316.00
060G2115DanfossSensor AKS 33 1/4 NPT, 0-25bar316.00
060G2117DanfossSensor AKS 33 1/4 NPT, -1-12bar316.00
060G2118DanfossSensor AKS 33 1/4 NPT, -1-20bar316.00
060G2119DanfossSensor AKS 33 1/4 NPT, -1-34bar316.00
060G2127DanfossSensor AKS 33 G3/8, 0-25bar316.00
060G1007DanfossSensor AKS 3000 1/4 Flare, 0-10bar206.00
060G1010DanfossSensor AKS 3000 1/4 Flare, -1-20bar206.00
060G1019DanfossSensor AKS 3000 1/4 Flare, 0-25bar206.00
060G1040DanfossSensor AKS 3000 G3/8, -1-6bar242.00
060G1041DanfossSensor AKS 3000 G3/8, 0-25bar242.00
060G1044DanfossSensor AKS 3000 M16, -1-9bar228.00
060G1045DanfossSensor AKS 3050 M16, -1-25bar242.00
060G1049DanfossSensor AKS 3000 G3/8, -1-20bar243.00
060G1051DanfossSensor AKS 3000 1/4 NPT, -1-9bar206.00
060G1052DanfossSensor AKS 3000 1/4 NPT, -1-12bar, ATEX206.00
060G1053DanfossSensor AKS 3000 1/4 NPT, -1-20bar206.00
060G1058DanfossSensor AKS 3000 G3/8, -1-12bar243.00
060G1066DanfossSensor AKS 3000 G3/8, 0-40bar206.00
060G1080DanfossSensor AKS 3000 1/4 NPT, 0-25bar243.00
060G1081DanfossSensor AKS 3000 1/4 NPT, 0-30bar206.00
060G1083DanfossSensor AKS 3000 1/4 NPT, 0-60bar243.00
060G1323DanfossSensor AKS 3000 1/4 Flare, -1-12bar206.00
060G1325DanfossSensor AKS 3000 1/4 Flare, 0-18bar206.00
060G1327DanfossSensor AKS 3000 1/4 Flare, 0-30bar206.00
060G1328DanfossSensor AKS 3000 1/4 Flare, 0-40bar206.00
060G1608DanfossSensor AKS 3000 G1/2, 0-25bar206.00
060G1895DanfossSensor AKS 3000 G1/2, -1-9bar220.00
060G1896DanfossSensor AKS 3000 G1/2, -1-12bar220.00
060G3619DanfossSensor AKS 3000 1/4 Flare, 0-30bar206.00
060G3631DanfossSensor AKS 3000 G1/2, 0-60bar206.00
060G3642DanfossSensor AKS 3000 1/8 NPT, 0-414.5psi206.00
060G3899DanfossSensor AKS 3000 1/4 Flare, -1-6bar210.00
060G3958DanfossSensor AKS 3000 1/4 Flare, 0-30bar210.00
060G6430DanfossSensor AKS 305065.00
060G6431DanfossSensor AKS 3000 (-1 to 59 bar)65.00
060G6513DanfossSensor AKS 3000 1/4 Flare, -1-30bar210.00
060G6711DanfossSensor AKS 3000 7/16-20UNF, 0-10bar206.00
060G5642DanfossSensor MBS 4000-0811-A1AB08-0359.00
060G1225DanfossSensor MBS 33-1615-A1AB08-0320.00
060G1226DanfossSensor MBS 33-1815-A1AB08-0320.00
060G1228DanfossSensor MBS 33-2215-A1AB08-0320.00
060G1229DanfossSensor MBS 32-2415-A1AB08-0320.00
060G1239DanfossSensor MBS 33-2635-A1AB08-0320.00
060G1249DanfossSensor MBS 33-2835-A1AB08-0320.00
060G1259DanfossSensor MBS 33-3035-A1AB08-0320.00
060G1260DanfossSensor MBS 33-3235-A1AB08-0320.00
060G1261DanfossSensor MBS 33-3435-A1AB08-0320.00
060G1263DanfossSensor MBS 33-3835-A1AB08-0312.00
060G1264DanfossSensor MBS 33-1025-A1AB08-0320.00
060G1267DanfossSensor MBS 33-1625-A1AB08-0320.00
060G1269DanfossSensor MBS 33-2025-A1AB08-0320.00
060G1271DanfossSensor MBS 33-2425-A1AB08-0320.00
060G2085DanfossSensor MBS 33-2015-A1AB08-0316.00
060G3029DanfossSensor MBS 33-3633-A1AB08-0320.00
060G3608DanfossSensor MBS 33-3434-A1AB04-0320.00
060G2199DanfossSensor MBS 33-3431-A1GB08-2289.00
060G3005DanfossSensor MBS 33-0811-A1AB08-0297.00
060G3006DanfossSensor MBS 33-1011-A1AB08-0297.00
060G3007DanfossSensor MBS 33-1211-A1AB08-0297.00
060G3008DanfossSensor MBS 33-1411-A1AB08-0297.00
060G3009DanfossSensor MBS 33-1611-A1AB08-0297.00
060G3010DanfossSensor MBS 33-1811-A1AB08-0297.00
060G3011DanfossSensor MBS 33-2011-A1AB08-0297.00
060G3012DanfossSensor MBS 33-2211-A1AB08-0297.00
060G3013DanfossSensor MBS 33-2411-A1AB08-0297.00
060G3014DanfossSensor MBS 33-2631-A1AB08-0297.00
060G3015DanfossSensor MBS 33-2831-A1AB08-0297.00
060G3016DanfossSensor MBS 33-3031-A1AB08-0297.00
060G3017DanfossSensor MBS 33-3231-A1AB08-0297.00
060G3018DanfossSensor MBS 33-3431-A1AB08-0297.00
060G3019DanfossSensor MBS 33-3631-A1AB08-0297.00
060G3020DanfossSensor MBS 33-3831-A1AB08-0297.00
060G3077DanfossSensor MBS 33-8914-A1AB04-0297.00
060G1694DanfossSensor MBS 33-0711-DNAB08-0507.00
060G3036DanfossSensor MBS 33-1021-A1AB08-0297.00
060G3038DanfossSensor MBS 33-1421-A1AB08-0297.00
060G3039DanfossSensor MBS 33-1621-A1AB08-0297.00
060G3040DanfossSensor MBS 33-1821-A1AB08-0297.00
060G3041DanfossSensor MBS 33-2021-A1AB08-0297.00
060G3042DanfossSensor MBS 33-2221-A1AB08-0297.00
060G3043DanfossSensor MBS 33-2421-A1AB08-0297.00
060G3061DanfossSensor MBS 33-2011-A3AB08-0297.00
060G3062DanfossSensor MBS 33-2211-A3AB08-0#N/A
060G3067DanfossSensor MBS 33-3231-A3AB08-0297.00
060G1233DanfossSensor MBS 33M-1621-A9AB08-0333.00
060G1234DanfossSensor MBS 33M-1821-A9AB08-0333.00
060G1654DanfossSensor MBS 33M-2631-A9AB08-0333.00
060G1655DanfossSensor MBS 33M-2011-A9AB08-0333.00
060G1656DanfossSensor MBS 33M-1811-A9AB08-0333.00
060G1705DanfossSensor MBS 33M-8531-A9AB08-0333.00
060G2159DanfossSensor MBS 33M-2311-A9AB08-0333.00
060G2160DanfossSensor MBS 33M-1711-A9AB08-0333.00
060G3116DanfossSensor MBS 33M-1811-J5FA12-0333.00
060G3117DanfossSensor MBS 33M-2011-J5FA12-0333.00
060G3118DanfossSensor MBS 33M-2211-J5FA12-0333.00
060G3119DanfossSensor MBS 33M-2631-J5FA12-0333.00
060G3121DanfossSensor MBS 33M-1011-A9AB08-0333.00
060G3123DanfossSensor MBS 33M-1411-A9AB08-0333.00
060G3124DanfossSensor MBS 33M-1611-A9AB08-0333.00
060G3125DanfossSensor MBS 33M-1811-A9AB08-0333.00
060G3126DanfossSensor MBS 33M-2011-A9AB08-0333.00
060G3127DanfossSensor MBS 33M-2211-A9AB08-0333.00
060G3128DanfossSensor MBS 33M-2411-A9AB08-0333.00
060G3129DanfossSensor MBS 33M-2631-A9AB08-0333.00
060G3130DanfossSensor MBS 33M-2831-A9AB08-0333.00
060G3131DanfossSensor MBS 33M-3031-A9AB08-0333.00
060G3132DanfossSensor MBS 33M-3231-A9AB08-0333.00
060G3133DanfossSensor MBS 33M-3431-A9AB08-0333.00
060G3134DanfossSensor MBS 33M-3631-A9AB08-0333.00
060G3159DanfossSensor MBS 33M-3811-J5FA12-0#N/A
060G3199DanfossSensor MBS 33M-1821-J5FA12-0333.00
060G3282DanfossSensor MBS 33M-1421-A9AB08-0333.00
060G5806DanfossSensor MBS 33M-D531-A9AB08-0204.00
060G5856DanfossSensor MBS 33M-DC11-A9AB08-0204.00
060G3203DanfossSensor MBS 4010-1621-A1CB12-2341.00
060G3204DanfossSensor MBS 4010-1821-A1CB12-2341.00
060G3205DanfossSensor MBS 4010-2021-A1CB12-2341.00
060G3206DanfossSensor MBS 4010-2221-A1CB12-2341.00
060G3211DanfossSensor MBS 4010-1611-A1CB12-2341.00
060G3212DanfossSensor MBS 4010-1811-A1CB12-2341.00
060G3213DanfossSensor MBS 4010-2011-A1CB12-2341.00
060G3214DanfossSensor MBS 4010-2211-A1CB12-2341.00
060G3215DanfossSensor MBS 4010-2411-A1CB12-2341.00
060G3216DanfossSensor MBS 4010-2631-A1CB12-2341.00
060G3217DanfossSensor MBS 4010-2831-A1CB12-2341.00
060G1100DanfossSensor MBS 3000-1631-A1AB04-0204.00
060G1101DanfossSensor MBS 3000-1831-A1AB04-0204.00
060G1102DanfossSensor MBS 3000-2031-A1AB04-0204.00
060G1103DanfossSensor MBS 3000-2231-A1AB04-0204.00
060G1104DanfossSensor MBS 3000-2431-A1AB04-0204.00
060G1105DanfossSensor MBS 3000-2631-A1AB04-0204.00
060G1106DanfossSensor MBS 3000-2831-A1AB04-0204.00
060G1107DanfossSensor MBS 3000-3031-A1AB04-0204.00
060G1109DanfossSensor MBS 3000-3631-A1AB04-0204.00
060G1110DanfossSensor MBS 3000-3831-A1AB04-0204.00
060G1111DanfossSensor MBS 3000-3431-A1AB04-0204.00
060G1112DanfossSensor MBS 3000-3231-A1AB04-0204.00
060G1113DanfossSensor MBS 3000-1011-A1AB04-0204.00
060G1121DanfossSensor MBS 3000-8911-A1AB04-0204.00
060G1122DanfossSensor MBS 3000-1411-A1AB04-0204.00
060G1123DanfossSensor MBS 3000-1611-A1AB04-0204.00
060G1124DanfossSensor MBS 3000-1811-A1AB04-0204.00
060G1125DanfossSensor MBS 3000-2011-A1AB04-0204.00
060G1128DanfossSensor MBS 3000-1811-A3AB04-0222.00
060G1129DanfossSensor MBS 3000-2011-A3AB04-0204.00
060G1130DanfossSensor MBS 3000-2231-A3AB04-0204.00
060G1133DanfossSensor MBS 3000-2211-A1AB04-0204.00
060G1136DanfossSensor MBS 3000-2011-A1AC04-0204.00
060G1163DanfossSensor MBS 3000-2231-A3AC04-0204.00
060G1349DanfossSensor MBS 3000-3431-A1GB08-2204.00
060G1412DanfossSensor MBS 3000-2011-A1AB08-0121.00
060G1413DanfossSensor MBS 3000-2231-A1AB08-0126.00
060G1414DanfossSensor MBS 3000-1831-A1AB08-0204.00
060G1429DanfossSensor MBS 3000-1211-A1AB04-0204.00
060G1430DanfossSensor MBS 3000-2411-A1AB04-0204.00
060G1446DanfossSensor MBS 3000-2021-A1AB08-0204.00
060G1447DanfossSensor MBS 3000-1811-A3AB08-0204.00
060G1452DanfossSensor MBS 3000-2231-A1AB04-0204.00
060G1455DanfossSensor MBS 3000-2011-A3AB08-0204.00
060G1456DanfossSensor MBS 3000-2231-A3AB08-0204.00
060G1457DanfossSensor MBS 3000-2431-A3AB08-0204.00
060G1539DanfossSensor MBS 3000-1611-A1AB08-0107.00
060G1540DanfossSensor MBS 3000-1811-A1AB08-0118.00
060G1541DanfossSensor MBS 3000-2011-A1AB08-0204.00
060G1542DanfossSensor MBS 3000-2431-A1AB08-0204.00
060G1543DanfossSensor MBS 3000-1831-A0AB04-0204.00
060G1546DanfossSensor MBS 3000-2031-E3FB04-4204.00
060G1563DanfossSensor MBS 3000-1011-A1AC04-0204.00
060G1572DanfossSensor MBS 3000-1221-A1AB04-0204.00
060G1626DanfossSensor MBS 3000-DE11-A0AB04-0204.00
060G1634DanfossSensor MBS 3000-1831-A3AB08-0204.00
060G1650DanfossSensor MBS 3000-2015-A1AB04-0204.00
060G1769DanfossSensor MBS 3000-D631-A1AB04-0206.00
060G1848DanfossSensor MBS 3000-3631-A1GB08-2204.00
060G1911DanfossSensor MBS 3000-2011-A0AB06-0241.00
060G1980DanfossSensor MBS 3000-3433-A0AB04-0241.00
060G3520DanfossSensor MBS 3000-2831-A3AB08-0204.00
060G3525DanfossSensor MBS 3000-1711-A1AB04-0204.00
060G3526DanfossSensor MBS 3000-2311-A1AB04-0204.00
060G3559DanfossSensor MBS 3000-2411-A6AB04-0204.00
060G3605DanfossSensor MBS 3000-1025-A1AB04-0204.00
060G3610DanfossSensor MBS 3000-3435-A1GB04-2204.00
060G3703DanfossSensor MBS 3000-1421-A1AB04-0231.00
060G3705DanfossSensor MBS 3000-2011-A1CD13-0204.00
060G3723DanfossSensor MBS 3000-3631-A1GB04-2230.00
060G3727DanfossSensor MBS 3000-2031-A8GB04-2200.00
060G3790DanfossSensor MBS 3000-1021-A1AB08-0204.00
060G3801DanfossSensor MBS 3000-3431-A3CD09-2204.00
060G3812DanfossSensor MBS 3000-1615-A1AB04-0204.00
060G3813DanfossSensor MBS 3000-2215-A1AB04-0204.00
060G3814DanfossSensor MBS 3000-2415-A1AB04-0204.00
060G3815DanfossSensor MBS 3000-2635-A1AB04-0204.00
060G3820DanfossSensor MBS 3000-1811-A1CD07-0204.00
060G3821DanfossSensor MBS 3000-2011-A1CD07-0204.00
060G3822DanfossSensor MBS 3000-2211-A1CD07-0204.00
060G3830DanfossSensor MBS 3000-2015-A1CD07-0204.00
060G3831DanfossSensor MBS 3000-2215-A1CD07-0204.00
060G3842DanfossSensor MBS 3000-8711-A1AB04-0204.00
060G3857DanfossSensor MBS 3000-1815-A1AB08-0204.00
060G3872DanfossSensor MBS 3000-3635-A1AB04-0204.00
060G3902DanfossSensor MBS 3000-1815-A1AB04-0204.00
060G3984DanfossSensor MBS 3000-2015-A1AB08-0204.00
060G3995DanfossSensor MBS 3000-2012-A3GB04-2204.00
060G4061DanfossSensor MBS 3000-2031-A1AB04-0204.00
060G4062DanfossSensor MBS 3000-1631-A1AB04-0204.00
060G4063DanfossSensor MBS 3000-1831-A1AB04-0204.00
060G4064DanfossSensor MBS 3000-2231-A1AB04-0204.00
060G4078DanfossSensor MBS 3000-1811-A1AB04-0 I/14#N/A
060G4083DanfossSensor MBS 3000-2011-A3AB04-0 I/12204.00
060G4118DanfossSensor MBS 3000-3431-A1GB08-2204.00
060G4147DanfossSensor MBS 3000-2431-A3AB08-0204.00
060G4149DanfossSensor MBS 3000-1611-A1AB08-0 I/14208.00
060G4150DanfossSensor MBS 3000-1811-A1AB08-0 I/14204.00
060G4152DanfossSensor MBS 3000-2231-A1AB08-0204.00
060G4153DanfossSensor MBS 3000-2431-A1AB08-0204.00
060G4161DanfossSensor MBS 3000-2031-A1AB08-0121.00
060G5576DanfossSensor MBS 3000-3031-A1GB08-2230.00
060G5582DanfossSensor MBS 3000-8711-A1AB08-0204.00
060G5591DanfossSensor MBS 3000-2411-A1CD09-2204.00
060G5695DanfossSensor MBS 3000-1831-E3GB04-1204.00
060G5696DanfossSensor MBS 3000-2231-E3GB04-1204.00
060G5705DanfossSensor MBS 3000-1811-A1GB04-2204.00
060G5729DanfossSensor MBS 3000-2012-A1AB04-0204.00
060G5765DanfossSensor MBS 3000-1015-A1AB08-0200.00
060G5778DanfossSensor MBS 3000-1221-A1AB08-0204.00
060G5828DanfossSensor MBS 3000-8331-A3AC04-0204.00
060G5902DanfossSensor MBS 3000-8331-A1AB04-0204.00
060G5940DanfossSensor MBS 3000-8431-A1AB08-0204.00
060G6153DanfossSensor MBS 3000-D231-A1AB04-0204.00
060G6240DanfossSensor MBS 3000-2631-E3AB08-0204.00
060G6303DanfossSensor MBS 3000-2111-A1GB04-2204.00
060G6380DanfossSensor MBS 3050-8431-E3GB04-2231.00
060G6395DanfossSensor MBS 3050-3431-E3GB08-2200.00
060G6448DanfossSensor MBS 3000-2011-A0AB04-0#N/A
060G6459DanfossSensor MBS 3000-1621-E3GB04-2200.00
060G6467DanfossSensor MBS 3000-DE11-A0AB04-0204.00
060G6471DanfossSensor MBS 3000-DE11-A3GB04-2204.00
060G6713DanfossSensor MBS 3000-2631-A1AB08-0204.00
060G6765DanfossSensor MBS 3000-D231-A1GB04-2204.00
060G1151DanfossSensor MBS 3050-3031-A1FB04-4231.00
060G1152DanfossSensor MBS 3050-3231-A1FB04-4231.00
060G1153DanfossSensor MBS 3050-3431-A1FB04-4231.00
060G1154DanfossSensor MBS 3050-3631-A1FB04-4231.00
060G1401DanfossSensor MBS 3050-2011-A1FB04-4231.00
060G1408DanfossSensor MBS 3050-3831-A1FB04-4231.00
060G1409DanfossSensor MBS 3050-2431-A1FB04-4231.00
060G1411DanfossSensor MBS 3050-2831-A1FB04-4231.00
060G1415DanfossSensor MBS 3050-2231-A1FB04-4231.00
060G1436DanfossSensor MBS 3050-D631-E4FB04-4231.00
060G1438DanfossSensor MBS 3050-3631-E4FB04-4231.00
060G1441DanfossSensor MBS 3050-3631-E3GB04-2231.00
060G1774DanfossSensor MBS 3050-2231-E3AB08-0204.00
060G1850DanfossSensor MBS 3050-2631-E3GB04-2231.00
060G1903DanfossSensor MBS 3050-3631-DVGB04-2231.00
060G1966DanfossSensor MBS 3050-3535-E3GB04-2231.00
060G3557DanfossSensor MBS 3050-3435-A1GB04-2231.00
060G3582DanfossSensor MBS 3050-3431-A1GB04-2231.00
060G3583DanfossSensor MBS 3050-3631-A1GB04-2231.00
060G3584DanfossSensor MBS 3050-3433-A1GB04-2231.00
060G3586DanfossSensor MBS 3050-3635-A1GB04-2231.00
060G3600DanfossSensor MBS 3050-273C-E3GB04-2231.00
060G3601DanfossSensor MBS 3050-CA3C-E3GB04-2231.00
060G3609DanfossSensor MBS 3050-3432-E3GB04-2231.00
060G3628DanfossSensor MBS 3050-3431-E3GB04-2231.00
060G3658DanfossSensor MBS 3050-3431-A6GB04-2231.00
060G3708DanfossSensor MBS 3050-3434-D6GB04-2231.00
060G3714DanfossSensor MBS 3050-2637-G8GB04-2231.00
060G3719DanfossSensor MBS 3050-1811-A6GB04-2231.00
060G3731DanfossSensor MBS 3050-3431-G1GB04-2231.00
060G3875DanfossSensor MBS 3050-2011-E3GB04-2231.00
060G3955DanfossSensor MBS 3050-CH3D-A3AC04-0231.00
060G3956DanfossSensor MBS 3050-763D-A3AC04-0231.00
060G3957DanfossSensor MBS 3050-601D-A3AC04-0231.00
060G3994DanfossSensor MBS 3050-3331-A1GB04-2231.00
060G4096DanfossSensor MBS 3050-3431-A1FB04-4231.00
060G5554DanfossSensor MBS 3050-3432-E3GB04-2231.00
060G5627DanfossSensor MBS 3050-3232-E3GB04-2231.00
060G5887DanfossSensor MBS 3050-3431-A1CD07-0231.00
060G5969DanfossSensor MBS 3050-2035-E3GB04-2231.00
060G6248DanfossSensor MBS 3050-3835-E3GB04-2231.00
060G6514DanfossSensor MBS 3050-3615-A1GB04-2#N/A
060G6762DanfossSensor MBS 3050-343C-DTGB04-2231.00
060G1404DanfossSensor MBS 3050-3236-A1FB04-4231.00
060G1405DanfossSensor MBS 3050-3436-A1FB04-4257.00
060G1406DanfossSensor MBS 3050-3636-A1FB04-4257.00
060G1407DanfossSensor MBS 3050-3836-A1FB04-4257.00
060G1609DanfossSensor MBS 3050-2536-A1FB04-4257.00
060G1684DanfossSensor MBS 3050-2036-G1FB04-4257.00
060G1798DanfossSensor MBS 3050-2636-DRGB04-2257.00
060G1800DanfossSensor MBS 3050-2636-G1GB04-2257.00
060G1801DanfossSensor MBS 3050-3436-G1GB04-2257.00
060G1812DanfossSensor MBS 3050-3636-DRGB04-2257.00
060G3539DanfossSensor MBS 3050-3636-A8GB04-2259.00
060G3593DanfossSensor MBS 3050-3736-G1GB04-2257.00
060G3896DanfossSensor MBS 3050-2836-A1GB04-2257.00
060G5824DanfossSensor MBS 3050-3736-G7BD10-3257.00
060G6837DanfossSensor MBS 3050-3616-E3GB04-2224.00
060G1348DanfossSensor MBS 3050-2411-A1BC08-0328.00
060G1462DanfossSensor MBS 3050-3635-A1FB04-4328.00
060G3266DanfossSensor MBS 3050-1611-A1AB08-0328.00
060G3268DanfossSensor MBS 3050-2011-A1AB08-0328.00
060G3269DanfossSensor MBS 3050-2211-A1AB08-0328.00
060G3271DanfossSensor MBS 3050-2631-A1AB08-0328.00
060G3272DanfossSensor MBS 3050-2831-A1AB08-0328.00
060G3274DanfossSensor MBS 3050-3231-A1AB08-0328.00
060G3275DanfossSensor MBS 3050-3431-A1AB08-0328.00
060G3276DanfossSensor MBS 3050-3631-A1AB08-0328.00
060G3277DanfossSensor MBS 3050-3831-A1AB08-0328.00
060G3381DanfossSensor MBS 3050-3431-A1FB04-4328.00
060G3382DanfossSensor MBS 3050-3631-A1FB04-4328.00
060G1367DanfossSensor MBS 3300-1611-A6AB04-0230.00
060G1368DanfossSensor MBS 3300-1811-A6AB04-0230.00
060G1369DanfossSensor MBS 3300-2011-A6AB04-0230.00
060G1370DanfossSensor MBS 3300-2211-A6AB04-0230.00
060G1371DanfossSensor MBS 3300-2411-A6AB04-0230.00
060G1372DanfossSensor MBS 3300-2631-A6AB04-0230.00
060G1463DanfossSensor MBS 3300-1611-A6FB04-4230.00
060G1464DanfossSensor MBS 3300-1811-A6FB04-4230.00
060G1465DanfossSensor MBS 3300-2011-A6FB04-4230.00
060G1466DanfossSensor MBS 3300-2211-A6FB04-4230.00
060G1467DanfossSensor MBS 3300-2411-A6FB04-4230.00
060G1468DanfossSensor MBS 3300-2631-A6FB04-4230.00
060G1469DanfossSensor MBS 3300-1611-A6AB08-0230.00
060G1470DanfossSensor MBS 3300-1811-A6AB08-0230.00
060G1471DanfossSensor MBS 3300-2011-A6AB08-0230.00
060G1472DanfossSensor MBS 3300-2211-A6AB08-0230.00
060G1473DanfossSensor MBS 3300-2411-A6AB08-0230.00
060G1474DanfossSensor MBS 3350-1811-A6FB04-4283.00
060G1475DanfossSensor MBS 3350-2011-A6FB04-4283.00
060G1476DanfossSensor MBS 3350-1811-A6AB08-0283.00
060G1477DanfossSensor MBS 3350-2011-A6AB08-0283.00
060G1613DanfossSensor MBS 3300-1811-A6GB08-2230.00
060G1614DanfossSensor MBS 3300-2011-A6GB08-2230.00
060G1615DanfossSensor MBS 3300-2211-A6GB08-2230.00
060G1617DanfossSensor MBS 3300-2631-A6GB08-2230.00
060G1714DanfossSensor MBS 3300-C831-A6FA08-3230.00
060G1743DanfossSensor MBS 3300-1411-A6AB04-0230.00
060G1810DanfossSensor MBS 3300-3231-A6AB08-0230.00
060G1853DanfossSensor MBS 3350-2211-A6FB04-4231.00
060G1923DanfossSensor MBS 3350-1611-A6GB04-2283.00
060G1945DanfossSensor MBS 3300-2831-A6FB04-4230.00
060G1999DanfossSensor MBS 3300-2411-A9AB04-8230.00
060G3388DanfossSensor MBS 3300-2631-A6AB08-0230.00
060G3532DanfossSensor MBS 3300-1011-A6AB08-0230.00
060G3567DanfossSensor MBS 3300-C831-C8BA12-1230.00
060G3649DanfossSensor MBS 3300-3631-A6GB08-2230.00
060G3722DanfossSensor MBS 3300-1831-A0AB04-0258.00
060G3746DanfossSensor MBS 3300-1611-A9GB04-2230.00
060G3873DanfossSensor MBS 3300-1011-A6AB04-0230.00
060G3878DanfossSensor MBS 3300-3631-A9FB04-4230.00
060G3881DanfossSensor MBS 3300-2211-C8BA12-1256.00
060G3917DanfossSensor MBS 3300-1911-C8BA12-1230.00
060G3963DanfossSensor MBS 3300-8531-A9AB08-0230.00
060G3977DanfossSensor MBS 3350-1011-A9GB04-2283.00
060G3978DanfossSensor MBS 3350-1611-A9GB04-2283.00
060G3981DanfossSensor MBS 3350-2211-A9GB04-2283.00
060G5522DanfossSensor MBS 3350-3431-A6GB04-2283.00
060G5526DanfossSensor MBS 3300-2011-A9GB04-2256.00
060G5529DanfossSensor MBS 3300-3631-A9GB04-2230.00
060G5530DanfossSensor MBS 3300-1221-A9GB04-2230.00
060G5531DanfossSensor MBS 3300-2021-A9GB04-2231.00
060G5532DanfossSensor MBS 3300-2421-A9AC04-0256.00
060G5565DanfossSensor MBS 3350-3631-A6GB08-2283.00
060G5598DanfossSensor MBS 3350-2631-A9FB04-4283.00
060G5600DanfossSensor MBS 3300-8431-A6AB08-0256.00
060G5601DanfossSensor MBS 3300-8731-A6AB08-0230.00
060G5612DanfossSensor MBS 3300-1411-A6AB08-0230.00
060G5622DanfossSensor MBS 3350-3031-A6GB04-2283.00
060G5624DanfossSensor MBS 3300-1411-A9AB04-0258.00
060G5635DanfossSensor MBS 3300-8711-A1AB04-0283.00
060G5636DanfossSensor MBS 3300-8711-A0AB04-0258.00
060G5667DanfossSensor MBS 3350-2011-A6GB04-2283.00
060G5668DanfossSensor MBS 3350-2631-A6GB04-2283.00
060G5929DanfossSensor MBS 3300-2631-A9GB04-2230.00
060G6227DanfossSensor MBS 3350-3631-A6GB04-2283.00
060G6328DanfossSensor MBS 3300-1811-F4GB04-2373.00
060G6463DanfossSensor MBS 3350-3831-A6GB04-2283.00
060G0424DanfossSensor MBS 2150-2236-F7GA12-0151.00
060G0430DanfossSensor MBS 2150-2016-F7GA12-0482.00
060G0431DanfossSensor MBS 2150-2636-F7GA12-0151.00
060G5849DanfossSensor MBS 3300-1816-A6GB04-1279.00
060G5850DanfossSensor MBS 3350-2016-A6GB04-1252.00
060G5985DanfossSensor MBS 3350-2011-A9CCD27-0401.00
060G5986DanfossSensor MBS 3350-2211-A9CCD27-0252.00
060G6287DanfossSensor MBS 3350-2011-A1AC04-0376.00
060G6435DanfossSensor MBS 3350-1811-DDCD28-0378.00
060G6510DanfossSensor MBS 3350-2026-F4GB04-1481.00
060G6615DanfossSensor MBS 3350-2611-H3CD28390.00
060G0421DanfossSensor MBS 2100-CS26-F7GA12-0#N/A
060G0422DanfossSensor MBS 2100-1826-F7GA12-0151.00
060G0426DanfossSensor MBS 2100-1726-F7GA12-0151.00
060G5919DanfossSensor MBS 3300-C411-A9FA20-1355.00
060G5980DanfossSensor MBS 3300-C221-E8FA20-1242.00
060G6121DanfossSensor MBS 3300-1811-A1CD28-0355.00
060G6122DanfossSensor MBS 3300-2011-A1CD28-0242.00
060G6123DanfossSensor MBS 3300-2211-A1CD28-0242.00
060G6125DanfossSensor MBS 3300-2631-A1CD28-0242.00
060G6270DanfossSensor MBS 3300-2011-J7CD28-0349.00
060G6398DanfossSensor MBS 3300-2011-A6GB08-1305.00
060G6497DanfossSensor MBS 3300-1826-A1CD28-0335.00
060G6498DanfossSensor MBS 3300-2026-A1CD28-0335.00
060G6511DanfossSensor MBS 3300-1826-F4GB04-1437.00
060G6523DanfossSensor MBS 3350-2011-A1CD28-0401.00
060G6674DanfossSensor MBS 3350-1811-A1CD28-0390.00
060G6675DanfossSensor MBS 3350-2211-A1CD28-0390.00
060G6676DanfossSensor MBS 3350-2631-A1CD28-0390.00
060G7535Danfosssensor MBS 3300-0811-A1GB08-2230.00
060N1003DanfossSensor MBS 5150-2411-A9CB04-4#N/A
060N1004DanfossSensor MBS 5100-2631-A6CB04-4486.00
060N1005DanfossSensor MBS 5100-2011-A9DB04-4486.00
060N1008DanfossSensor MBS 5100-2631-A9DB04-4486.00
060N1011DanfossSensor MBS 5100-3231-A9DB04-4486.00
060N1012DanfossSensor MBS 5100-1211-A6DB04-4486.00
060N1018DanfossSensor MBS 5100-1411-A6CB04-4486.00
060N1019DanfossSensor MBS 5100-1611-A6CB04-4486.00
060N1021DanfossSensor MBS 5100-1811-A6CB04-4486.00
060N1023DanfossSensor MBS 5100-2631-A9CB04-4486.00
060N1024DanfossSensor MBS 5100-2011-A6CB04-4486.00
060N1025DanfossSensor MBS 5100-2211-A6CB04-4486.00
060N1027DanfossSensor MBS 5100-2411-A6CB04-4486.00
060N1032DanfossSensor MBS 5100-1011-A6DB04-4486.00
060N1033DanfossSensor MBS 5100-1411-A6DB04-4486.00
060N1034DanfossSensor MBS 5100-1611-A6DB04-4486.00
060N1035DanfossSensor MBS 5100-1811-A6DB04-4486.00
060N1036DanfossSensor MBS 5100-2011-A6DB04-4486.00
060N1037DanfossSensor MBS 5100-2211-A6DB04-4486.00
060N1038DanfossSensor MBS 5100-2411-A6DB04-4486.00
060N1039DanfossSensor MBS 5100-2631-A6DB04-4486.00
060N1040DanfossSensor MBS 5100-2831-A6DB04-4486.00
060N1041DanfossSensor MBS 5100-3011-A6DB04486.00
060N1050DanfossSensor MBS 5100-1221-A6DB04-4486.00
060N1051DanfossSensor MBS 5100-1421-A6DB04-4373.00
060N1052DanfossSensor MBS 5100-1621-A6DB04-4486.00
060N1053DanfossSensor MBS 5100-1821-A6DB04-4373.00
060N1054DanfossSensor MBS 5100-2021-A6DB04-4373.00
060N1061DanfossSensor MBS 5100-1811-A9DB04-4486.00
060N1062DanfossSensor MBS 5100-2211-A9DB04-4486.00
060N1063DanfossSensor MBS 5150-1811-A6DB04-4486.00
060N1064DanfossSensor MBS 5150-2011-A6DB04-4486.00
060N1065DanfossSensor MBS 5150-2211-A6DB04-4486.00
060N1066DanfossSensor MBS 5150-2631-A6DB04-4486.00
060N1067DanfossSensor MBS 5100-1411-A9DB04-4456.00
060N1068DanfossSensor MBS 5100-1611-A9DB04-4486.00
060N1071DanfossSensor MBS 5150-1611-A9DB04-4486.00
060N1072DanfossSensor MBS 5150-2011-A9DB04-4486.00
060N1073DanfossSensor MBS 5150-2211-A9DB04-4486.00
060N1075DanfossSensor MBS 5100-1611-A9CB04-4486.00
060N1079DanfossSensor MBS 5100-3031-A9CB04-4486.00
060N1081DanfossSensor MBS 5150-1011-A6DB04-4486.00
060N1083DanfossSensor MBS 5150-1411-A6DB04-4486.00
060N1084DanfossSensor MBS 5150-1611-A6DB04-4486.00
060N1085DanfossSensor MBS 5150-2411-A6DB04-4486.00
060N1086DanfossSensor MBS 5150-2831-A6DB04-4486.00
060N1087DanfossSensor MBS 5150-3031-A6DB04-4486.00
060N1091DanfossSensor MBS 5150-1811-A9DB04-4486.00
060N1092DanfossSensor MBS 5150-2411-A9DB04-4486.00
060N1093DanfossSensor MBS 5150-2631-A9DB04-4486.00
060N1104DanfossSensor MBS 5100-2111-A9DB04-4486.00
060N1105DanfossSensor MBS 5100-2311-A9DB04-4486.00
060N1106DanfossSensor MBS 5100-2531-A9DB04-4486.00
060N1107DanfossSensor MBS 5100-2731-A9DB04-4486.00
060N1109DanfossSensor MBS 5150-2631-A6CB04-4486.00
060N1110DanfossSensor MBS 5150-1811-A6CB04-4486.00
060N1113DanfossSensor MBS 5150-2211-A6CB04-4486.00
060N1115DanfossSensor MBS 5150-1811-J5DA05-3#N/A
060N1121DanfossSensor MBS 5150-3431-A6DB04-4486.00
060N1123DanfossSensor MBS 5150-1611-J5DA05-3486.00
060N1125DanfossSensor MBS 5150-2011-A9CB04-4486.00
060N1130DanfossSensor MBS 5150-1611-A9CB04-4486.00
060N1131DanfossSensor MBS 5150-2211-A9CB04-4486.00
060N1139DanfossSensor MBS 5150-2111-A9DB04-4486.00
060N1148DanfossSensor MBS 5150-2731-A9DB04-4486.00
060N1157DanfossSensor MBS 5100-3431-A9DB04-4486.00
060N1163DanfossSensor MBS 5100-8631-A6CC04-4486.00
060N1170DanfossSensor MBS 5150-1611-A6CB04-4486.00
060N1182DanfossSensor MBS 5150-3231-A6DB04-4486.00
060N1216DanfossSensor MBS 5100-1611-A0DB04-4486.00
060N1217DanfossSensor MBS 5100-1811-A0DB04-4486.00
060N1218DanfossSensor MBS 5100-2011-A0DB04-4486.00
060N1219DanfossSensor MBS 5100-2211-A0DB04-4475.00
060N1223DanfossSensor MBS 5150-2211-A0DB04-4517.00
060N1257DanfossSensor MBS 5150-C711-A6DB04-4486.00
060N1259DanfossSensor MBS 5100-1611-J7DB04-4486.00
060N1260DanfossSensor MBS 5100-1811-J7DB04-4486.00
060N1261DanfossSensor MBS 5100-2011-J7DB04-4486.00
060N1262DanfossSensor MBS 5100-2211-J7DB04-4486.00
060N1265DanfossSensor MBS 5150-1811-J7DB04-4486.00
060N1271DanfossSensor MBS 5150-2211-J7DB04-4501.00
060G1732DanfossSensor MBS 3200-2211-A1AB04-0226.00
060G1767DanfossSensor MBS 3200-2215-A1AB04-0225.00
060G1833DanfossSensor MBS 3200-1621-A1AB08-0231.00
060G1870DanfossSensor MBS 3200-1011-A1AB08-0231.00
060G1871DanfossSensor MBS 3200-1211-A1AB08-0231.00
060G1872DanfossSensor MBS 3200-1411-A1AB08-0231.00
060G1873DanfossSensor MBS 3200-1611-A1AB08-0231.00
060G1874DanfossSensor MBS 3200-1811-A1AB08-0231.00
060G1875DanfossSensor MBS 3200-2011-A1AB08-0231.00
060G1876DanfossSensor MBS 3200-2211-A1AB08-0231.00
060G1877DanfossSensor MBS 3200-2411-A1AB08-0231.00
060G1878DanfossSensor MBS 3200-2631-A1AB08-0231.00
060G1879DanfossSensor MBS 3200-2831-A1AB08-0231.00
060G1941DanfossSensor MBS 3200-2015-A1AB08-0231.00
060G3250DanfossSensor MBS 3200-1621-A1AB08-0231.00
060G3574DanfossSensor MBS 3200-1821-A1FA12-6242.00
060G3844DanfossSensor MBS 3200-2021-A1AB08-0231.00
060G5617DanfossSensor MBS 3200-1815-A1AB08-0231.00
060G5886DanfossSensor MBS 3200-2421-A1AB04-0231.00
060G6449DanfossSensor MBS 3300-8531-A9GB04-1277.00
060G1600DanfossSensor MBS 3250-3831-A8GB04-1243.00
060G1665DanfossSensor MBS 3250-3634-A1FB04-4243.00
060G1733DanfossSensor MBS 3250-3635-A1GB04-1243.00
060G1777DanfossSensor MBS 3250-3435-E3GB04-1243.00
060G1778DanfossSensor MBS 3250-3831-A1GB04-1243.00
060G1779DanfossSensor MBS 3250-3431-A1GB04-1243.00
060G1790DanfossSensor MBS 3250-2631-A1GB04-1243.00
060G1791DanfossSensor MBS 3250-2011-A1GB04-1243.00
060G1861DanfossSensor MBS 3250-1411-A1GB04-1243.00
060G1862DanfossSensor MBS 3250-1611-A1GB04-1243.00
060G1863DanfossSensor MBS 3250-1811-A1GB04-1243.00
060G1864DanfossSensor MBS 3250-2211-A1GB04-1243.00
060G1865DanfossSensor MBS 3250-2411-A1GB04-1243.00
060G1866DanfossSensor MBS 3250-2831-A1GB04-1243.00
060G1867DanfossSensor MBS 3250-3031-A1GB04-1243.00
060G1868DanfossSensor MBS 3250-3231-A1GB04-1243.00
060G1869DanfossSensor MBS 3250-3631-A1GB04-1243.00
060G6663DanfossSensor MBS 3200-2011-A1GB04-2273.00
064G1102DanfossSensor MBS 8200-1811-C1GB04-1211.00
064G1065DanfossSensor MBS 8250-3416-A2GB04-1211.00
064G1114DanfossSensor MBS 8250-3611-C1GB04-1211.00
064G1118DanfossSensor MBS 8250-3411-C1GB04-1211.00
064G1120DanfossSensor MBS 8250-3211-C1GB04-1211.00
064G1131DanfossSensor MBS 8250-9716-C2AC04-0211.00
064G1132DanfossSensor MBS 8250-9711-C2AC04-0211.00
064G1136DanfossSensor MBS 8250-9716-C2BC08-1211.00
064G4001DanfossSensor MBS 8250-3416-A2GB04-1211.00
060G2401DanfossSensor MBS 4500-1011-A1AB08-0359.00
060G2405DanfossSensor MBS 4500-1811-A1AB08-0359.00
060G2406DanfossSensor MBS 4500-2011-A1AB08-0359.00
060G2407DanfossSensor MBS 4500-2211-A1AB08-0359.00
060G2408DanfossSensor MBS 4500-2411-A1AB08-0359.00
060G2452DanfossSensor MBS 4500-1021-A1AB08-0348.00
060G4173DanfossSensor MBS 4500-1021-A1AB08-0 I/14348.00
060G5557DanfossSensor MBS 4500-7511-A1EC04-0359.00
060G5766DanfossSensor MBS 4500-DE11-A1AB08-0359.00
060G1605DanfossSensor MBS 4510-1221-A1CB11-2432.00
060G1844DanfossSensor MBS 4510-DB11-A1CB11-2432.00
060G2418DanfossSensor MBS 4510-0411-A1CB11-2432.00
060G2419DanfossSensor MBS 4510-0611-A1CB11-2432.00
060G2420DanfossSensor MBS 4510-0811-A1CB11-2432.00
060G2421DanfossSensor MBS 4510-1011-A1CB11-2432.00
060G2422DanfossSensor MBS 4510-0611-A1CB11-2432.00
060G2423DanfossSensor MBS 4510-1411-A1CB11-2432.00
060G2424DanfossSensor MBS 4510-1611-A1CB11-2432.00
060G2425DanfossSensor MBS 4510-1811-A1CB11-2432.00
060G2426DanfossSensor MBS 4510-2011-A1CB11-2432.00
060G2427DanfossSensor MBS 4510-2211-A1CB11-2432.00
060G2428DanfossSensor MBS 4510-2411-A1CB11-2432.00
060G2430DanfossSensor MBS 4510-1621-A1CB11-2432.00
064G5214DanfossSensor MBS 9200-B311-A1GB04-1248.00
064G5215DanfossSensor MBS 9200-B511-A1GB04-1248.00
064G5216DanfossSensor MBS 9200-B411-A1GB04-1248.00
064G5218DanfossSensor MBS 9200-B511-A1GB04-2248.00
064G5222DanfossSensor MBS 9200-B311-A1GB08-2217.00
064G5225DanfossSensor MBS 9200-A111-A1GB08-1217.00
064G5228DanfossSensor MBS 9300-B511-A1GB04-1351.00
064G5201DanfossMBS 9300-A211-A1GB04-1394.00
064G5202DanfossSensor MBS 9300-A311-A1GB04-1403.00
064G5207DanfossSensor MBS 9300-A111-A1GB04-2403.00
064G5219DanfossSensor MBS 9300-B211-A1GB04-1403.00
064G5221DanfossSensor MBS 9300-B111-A1GB04-1403.00
064G5223DanfossSensor MBS 9300-A511-A1GB04-1403.00
064G5224DanfossSensor MBS 9300-B311-A1GB04-2403.00
064G5226DanfossSensor MBS 9300-B311-A1GB08-2394.00
064G5233DanfossSensor MBS 9300-B311-A9GB08-1394.00
064G5234DanfossSensor MBS 9300-B411-A9GB08-1403.00
064G5249DanfossSensor MBS 9200-B311-A0GB08-1217.00
060G3504DanfossSensor MBS 4701-1421-A1AB08-0382.00
060G3960DanfossSensor MBS 4251-2011-A1GB04-1460.00
060G4281DanfossSensor MBS 4201-2211-A1AB08-0460.00
060G4301DanfossSensor MBS 4701-2211-A1AB08-0460.00
060G4302DanfossSensor MBS 4701-2831-A1AB08-0460.00
060G4303DanfossSensor MBS 4701-1011-A1AB08-0460.00
060G4304DanfossSensor MBS 4701-1411-A1AB08-0460.00
060G4305DanfossSensor MBS 4701-1611-A1AB08-0460.00
060G4306DanfossSensor MBS 4701-1811-A1AB08-0460.00
060G4307DanfossSensor MBS 4701-2011-A1AB08-0460.00
060G4308DanfossSensor MBS 4701-2411-A1AB08-0460.00
060G4309DanfossSensor MBS 4701-2631-A1AB08-0460.00
060G4311DanfossSensor MBS 4751-3231-A1AB08-0460.00
060G4312DanfossSensor MBS 4751-3431-A1AB08-0460.00
060G4313DanfossSensor MBS 4751-3631-A1AB08-0460.00
060G4370DanfossSensor MBS 4251-2211-A1AB08-0460.00
060G5811DanfossSensor MBS 4701-D531-A1AB08-0460.00
060G0005DanfossAccessories Plug PG13.5 DIN 4365019.00
060G0007DanfossAccessory DIN Plug PG11 (knife contacts)9.00
060G0008DanfossAccessory DIN Plug PG9 (knife contacts)7.00
060G0250DanfossAccessory Adapter 1/4 NPT, Pulse Snubber66.00
060G0252DanfossAccessory Adapter G1/2, Pulse Snubber61.00
060G0289DanfossAccessory Weld connector R1/2″66.00
060G1021DanfossAccessory Adapter G1/2 female-G1/4 male61.00
060G1022DanfossAccessory Adapter DIN G1/2 fe – G1/4 ma61.00
060G1023DanfossAccessory Adapter G1/2 female-G3/8 male61.00
060G1024DanfossAccessory Adapter G1/2 fe-1/4 Flare ma61.00
060G1034DanfossAccessory Plug Connector 5m Cable36.00
060G2501DanfossAccessory Welding Nipple G158.00
060G2502DanfossAccessory Clamp 1½”65.00
060G2503DanfossAccessory Adapter 1½” SMS114568.00
060G2505DanfossAccessory Adapter DN 40, MBS 451068.00
060G2506DanfossAccessory Adapter DN 50, MBS 451068.00
060G2510DanfossAccessory Clamp 2″85.00
060G2850DanfossAccessory MBD 1000 Display MBT/MBS/AKS378.00
060G2993DanfossAccessory Cable Plug, 5m Cable I/2029.00
060G8086DanfossAccessory-Cable 1,3m w round packard34.00
060G8196DanfossAccessory Cable 2,5m w Round Packard36.00
064G0910DanfossAccessory Cable 10m w RoundPackart I/1458.00
064G0950DanfossAccessory Cable 10m w RoundPackard58.00
064G6501DanfossSensor MBS 1900-1811-A0AB04-0150.00
064G6502DanfossSensor MBS 1900-2011-A0AB04-0150.00
064G6521DanfossSensor MBS 1900-1811-A1AB04-0150.00
064G6522DanfossSensor MBS 1900-2011-A1AB04-0150.00
064G6523DanfossSensor MBS 1900-2211-A1AB04-0150.00
064G6524DanfossSensor MBS 1900-2411-A1AB04-0150.00
064G6531DanfossSensor MBS 1900-2211-A1GB04-2150.00
064G6542DanfossSensor MBS 1900-2211-A1PT04-0150.00
064G6543DanfossSensor MBS 1900-2011-A1PT04-0150.00
064G6545DanfossSensor MBS 1900-2011-A1AC04-0150.00
064G6546DanfossSensor MBS 1900-2011-A3AB04-0150.00
064G6561DanfossSensor MBS 1900-6316-C2GB04-2147.00
064G6575DanfossSensor MBS 1900-2211-A1AB08-0150.00
064G6576DanfossSensor MBS 1900-1811-C2GB04-2150.00
064G6578DanfossSensor MBS 1900-1811-A1AB08-0150.00
064G6585DanfossSensor MBS 1900-1611-A1GB04-2150.00
064G6586DanfossSensor MBS 1900-2011-A1GB04-2150.00
064G6599DanfossSensor MBS 1900-2011-A1AB08-0150.00
064G6611DanfossSensor MBS 1900-2211-A3GB04-2147.00
064G6614DanfossSensor MBS 1900-1611-A3GB04-2150.00
064G6624DanfossSensor MBS 1900-1816-C2AB04-0150.00
064G6665DanfossSensor MBS 1900-1811-A3AB04-0190.00
064G6672DanfossSensor MBS 1900-8911-A1GB04-2153.00
060G6100DanfossSensor MBS 1700-1811-A1AB04-0177.00
060G6101DanfossSensor MBS 1700-2011-A1AB04-0177.00
060G6102DanfossSensor MBS 1700-2211-A1AB04-0177.00
060G6103DanfossSensor MBS 1700-2411-A1AB04-0177.00
060G6104DanfossSensor MBS 1700-1811-A1AB08-0177.00
060G6105DanfossSensor MBS 1700-2011-A1AB08-0177.00
060G6106DanfossSensor MBS 1700-2211-A1AB08-0177.00
060G6107DanfossSensor MBS 1700-2411-A1AB08-0177.00
060G6108DanfossSensor MBS 1750-2831-A1GB04-2203.00
060G6109DanfossSensor MBS 1750-3231-A1GB04-2203.00
060G6110DanfossSensor MBS 1750-3431-A1GB04-2203.00
060G6111DanfossSensor MBS 1750-3631-A1GB04-2203.00
060G6112DanfossSensor MBS 1750-3031-A1GB04-2203.00
084G2100DanfossSensor EMP 2-8411-F6CD24-2977.00
084G2101DanfossSensor EMP 2-8731-F6CD24-2977.00
084G2102DanfossSensor EMP 2-9911-F6CD24-2977.00
084G2103DanfossSensor EMP 2-1011-F6CD24-2812.00
084G2104DanfossSensor EMP 2-1211-F6CD24-2812.00
084G2105DanfossSensor EMP 2-1411-F6CD24-2812.00
084G2106DanfossSensor EMP 2-1611-F6CD24-2812.00
084G2107DanfossSensor EMP 2-1811-F6CD24-2812.00
084G2108DanfossSensor EMP 2-1811-F6CD24-2812.00
084G2109DanfossSensor EMP 2-2011-F6CD24-2812.00
084G2110DanfossSensor EMP 2-2011-F6CD24-2969.00
084G2111DanfossSensor EMP 2-2211-F6CD24-2812.00
084G2112DanfossSensor EMP 2-2411-F6CD24-2812.00
084G2113DanfossSensor EMP 2-2631-F6CD24-2812.00
084G2114DanfossSensor EMP 2-2831-F6CD24-2812.00
084G2115DanfossSensor EMP 2-3031-F6CD24-2812.00
084G2116DanfossSensor EMP 2-3231-F6CD24-2812.00
084G2117DanfossSensor EMP 2-3431-F6CD24-2969.00
084G2120DanfossSensor EMP 2-D631-F6CD24-2812.00
084G2131DanfossSensor EMP 2-F131-F6CD24-2960.00
084G2136DanfossSensor EMP 2-E411-F6CD24-2744.00
084G2137DanfossSensor EMP 2-E711-F6CD24-2763.00
084G2154DanfossSensor EMP 2-E231-F6CD24-2763.00
084G2157DanfossSensor EMP 2-E411-F6CD25-2736.00
084G2159DanfossSensor EMP 2-E111-F6CD25-2763.00
084G2169DanfossSensor EMP 2-E531-F6CD25-2763.00
084G2206DanfossSensor EMP 2-1611-F6CD25-2812.00
084G2207DanfossSensor EMP 2-1811-F6CD25-2812.00
084G2209DanfossSensor EMP 2-2011-F6CD25-2812.00
084G2211DanfossSensor EMP 2-2211-F6CD25-2812.00
084G2213DanfossSensor EMP 2-2631-F6CD25-2812.00
078G5000DanfossSensor DST P40I-1611-A1GB04-1383.00
078G5001DanfossSensor DST P40I-1811-A1GB04-1383.00
078G5002DanfossSENSOR DST P40I-2011-A1GB04-1383.00
078G5003DanfossSensor DST P40I-2211-A1GB04-1383.00
078G5004DanfossSensor DST P40I-2411-A1GB04-1383.00
078G5005DanfossSensor DST P40I-3011-A1GB04-1383.00
078G5006DanfossSensor DST P40I-1611-A1GB08-1383.00
078G5007DanfossSensor DST P40I-1811-A1GB08-1383.00
078G5008DanfossSensor DST P40I-2011-A1GB08-1383.00
078G5009DanfossSensor DST P40I-2211-A1GB08-1383.00
078G5010DanfossSensor DST P40I-2411-A1GB08-1383.00
078G5011DanfossSensor DST P40I-3011-A1GB08-1383.00
075G1012DanfossSensor DST P110-2036-C2BC08-097.00
075G1015DanfossSensor DST P110-2336-C2BC08-099.00
075G1018DanfossSensor DST P110 (-1 to 34 bar SG)99.00
075G1020DanfossSensor DST P110-2736-C2BC08-099.00
075G4004DanfossSensor DST P110-2336-C2BC08-099.00
075G4009DanfossSensor DST P110-2736-C2BC08-099.00
075G4047DanfossSensor DST P110(0-15bar SG)Ratiometric99.00
060G4577DanfossSensor AKS 2050-9536-A0EB08-0272.00
080G0209DanfossACCPBT ProbePT1000 IP68 6×40 1.5m-I/P 1017.00
080G0210DanfossACCPBT ProbePT1000 IP68 6×40 6m – I/P 1026.00
080G0211DanfossACCPBT ProbePT1000 IP44 5×40 1.5m-I/P1039.00
084N0003DanfossSensor AKS 11 3.5m37.00
084N0005DanfossSensor AKS 11 5.5m41.00
084N0008DanfossSensor AKS 11 8.5m45.00
084N0026DanfossSensor AKS 11 1.5m I/15019.00
084N0027DanfossSensor AKS 11 3.5m I/11025.00
084N0028DanfossSensor AKS 11 5.5m I/7026.00
084N0029DanfossSensor AKS 11 8.5m I/5029.00
084N0042DanfossSensor AKS 11 3.5m AMP Plug46.00
084N0043DanfossSensor AKS 11 5,5m PT1000 AMP49.00
084N0050DanfossSensor AKS 11 3.5m AMP Plug I/11030.00
084N0051DanfossSensor AKS 11 5.5m AMP Plug I/7031.00
084N0052DanfossSensor AKS 11 8.5m AMP Plug I/5035.00
061H5098DanfossSensor NSK-BC050I-U068136.00
061H5121DanfossSensor NSK-BE046I-U005136.00
061H5141DanfossSensor NSK-BE007I-U009136.00
061H5142DanfossSensor NSK-BE010I-U009136.00
061H5143DanfossSensor NSK-BE015I-U009136.00
061H5144DanfossSensor NSK-BE020I-U009136.00
061H5145DanfossSensor NSK-BE030I-U009136.00
061H5146DanfossSensor NSK-BE035I-U009136.00
061H5147DanfossSensor NSK-BE050I-U009136.00
061H5150DanfossSensor NSK BE015I-U009 I/100136.00
061H5154DanfossSensor NSK-BE050I-U009136.00
061H5067DanfossSensor XSK-AC30B-U186180.00
061H5079DanfossSensor XSK-AC07I-U188112.00
061H5082DanfossSensor XSK-AC30I-U188180.00
061H5099DanfossSensor XSK-AC07I-U188112.00
061H5100DanfossSensor XSK-AC10I-U188180.00
061H5101DanfossSensor XSK-AC20I-U188180.00
061H5102DanfossSensor XSK-AC30I-U188180.00
061H5103DanfossSensor XSK-AC35I-U188180.00
061H5104DanfossSensor XSK-AC50I-U188180.00
061H5091DanfossCable XSK PP07 I/5013.00
061H5162DanfossCable NSK PP08 I/5019.00
061H5177DanfossCable NSK PP13 I/5012.00
061H5178DanfossCable NSK PP14 I/5012.00
061H5080DanfossSensor XSK AC10I-U188 I/100180.00
063G1171DanfossSensor MBS 1200-8811-C1GB04207.00
063G1123DanfossSensor MBS 1250-3611-C1GB04213.00
063G1156DanfossSensor MBS 1250-3516-C3GB04213.00
063G1166DanfossSensor MBS 1250-3515-C1GB04213.00
063G1168DanfossSensor MBS 1250-3716-C3GB04213.00
063G1174DanfossSensor MBS 1250-3612-C4GB04#N/A
063G1229DanfossSensor MBS 1250-3411-C1GB04213.00
063G1232DanfossSensor MBS 1250-3416-C1GB04213.00
063G1265DanfossSensor MBS 1250-2016-C3GB04206.00
063G1269DanfossSensor MBS 1250-2611-C3GB04213.00
063G1273DanfossSensor MBS 1250-2616-C3GB04213.00
063G1285DanfossSensor MBS 1250-3411-C3GB04213.00
063G1297DanfossSensor MBS 1250-3616-C3GB04213.00
063G1304DanfossSensor MBS 1250-3816-C2GB04#N/A
063G2123DanfossSensor MBS 1250-301C-C7GB04213.00
063G4256DanfossSensor MBS 1250-341C-C3GB04213.00
084N0035DanfossSensor AKS 12 1.5m I/3023.00
084N0036DanfossSensor AKS 12 1.5m PT100035.00
084N0037DanfossSensor AKS 12 5.5m AMP Plug I/3031.00
084N0038DanfossSensor AKS 12 5.5m PT1000 I/3026.00
084N0039DanfossSensor AKS 12 3.5m I/3025.00
084N0041DanfossSensor AKS 12 8.5m AMP Plug I/3035.00
084N0045DanfossSensor AKS 12 5.5m AMP Plug49.00
084N0046DanfossSensor AKS 12 5.5m PT100041.00
084N2003DanfossSensor AKS 21 M 2.5m76.00
084N2007DanfossSensor AKS 21 A 2.5m82.00
084N2008DanfossSensor AKS 21 A 5m Surface Sensor94.00
084N2016DanfossSensor AKS 21 W225.00
084N2017DanfossSensor AKS 21 W 2.5m162.00
084N2024DanfossSensor AKS 21 A 2m88.00
084N2026DanfossSensor AKS 21 W 0.23m231.00
084N2027DanfossSensor AKS 21 W 0.3m243.00
084N2031DanfossSensor AKS 21 W 0.23m231.00
084N2032Danfossensor AKS 21 W 0.3m243.00
084N2035DanfossSensor AKS 21 D 0.23m243.00
084N2040DanfossSensor AKS 120, Thermowell, protection49.00
084N2043DanfossSensor AKS 21 W 2.5m106.00
084N2045DanfossSensor AKS 120, Thermowell,  protection59.00
084N2063DanfossSensor AKS 21 M 1.3m31.00
084N1007DanfossSensor AK-HS 100070.00
084Z2021DanfossSensor MBT 3270-20002-040-30001-20054.00
084Z3047DanfossSensor MBT 3270-0A459-070-21901-04072.00
084Z3078DanfossSensor MBT 3270-10000-024-00001-113#N/A
084Z3194DanfossSensor MBT 3270-00001-035-00017-30068.00
084Z7052DanfossSensor MBT 3270-04101-024-30201-01058.00
084Z7119DanfossSensor MBT 3270-12001-035-50001-200150.00
084Z7284DanfossSensor MBT 3270-00001-020-00017-300166.00
084Z7292DanfossSensor MBT 3270-04100-032-01D01-100143.00
084Z8015DanfossSensor MBT 150-000-100-056.00
084Z8016DanfossSensor MBT 150-000-150-056.00
084Z8049DanfossSensor MBT 150-000-050-056.00
084Z8072DanfossSensor MBT 150-000-080-056.00
084Z8073DanfossSensor MBT 150-000-200-056.00
084Z2228DanfossSensor MBT 153-0BA0-030034.00
084Z2312DanfossSensor MBT 153-B101-1000205.00
084Z2376DanfossSensor MBT 153-A100-0600138.00
084Z5239DanfossSensor MBT 153-4001-030057.00
084Z5295DanfossSensor MBT 153-4100-030065.00
084Z5297DanfossSensor MBT 153-4100-1000156.00
084Z6030DanfossSensor MBT 153-0000-035032.00
084Z6031DanfossSensor MBT 153-0000-055036.00
084Z6032DanfossSensor MBT 153-0000-085039.00
084Z6033DanfossSensor MBT 153-0200-035071.00
084Z6034DanfossSensor MBT 153-0200-055074.00
084Z6035DanfossSensor MBT 153-0200-085079.00
084Z6036DanfossSensor MBT 153-2000-035038.00
084Z6037DanfossSensor MBT 153-2000-055044.00
084Z6038DanfossSensor MBT 153-2000-085053.00
084Z6039DanfossSensor MBT 153-2200-035044.00
084Z6040DanfossSensor MBT 153-2200-055053.00
084Z6042DanfossSensor MBT 153-2002-055074.00
084Z6200DanfossSensor MBT 153-4001-103091.00
084Z6215DanfossSensor MBT 153-2002-035041.00
084Z6216DanfossSensor MBT 153-2002-0850  Pt100 4wire x56.00
084Z7022DanfossSensor MBT 153-2002-100057.00
084Z2047DanfossSensor MBT 5250-0000-650-220154.00
084Z2060DanfossSensor MBT 5250-0000-050-C20  PT100,  50187.00
084Z2203DanfossSensor MBT 5250-0000-080-D40183.00
084Z2218DanfossSensor MBT 5250-0000-400-220107.00
084Z2261DanfossSensor MBT 5250-0000-100-E20  PT100 100m104.00
084Z2262DanfossSensor MBT 5250-0000-050-E20  PT100 50mm104.00
084Z2327DanfossSensor MBT 5250-0000-0085-110#N/A
084Z2349DanfossSensor MBT 5250-0000-050-150104.00
084Z2406DanfossSensor MBT 5250-0200-100-120104.00
084Z2407DanfossSensor MBT 5250-0200-150-120104.00
084Z3031DanfossSensor MBT 5250-0100-050-230(50mm)104.00
084Z3039DanfossSensor MBT 5250-0300-050-450  (CARGO)152.00
084Z3069DanfossSensor MBT 5250-0000-050-3E0203.00
084Z7007DanfossSensor MBT 5250-0100-120-C20  PT100094.00
084Z7074DanfossSensor MBT 5250-0000-310-22094.00
084Z8006DanfossSensor MBT 5250-0000-100-24094.00
084Z8007DanfossSensor MBT 5250-0000-080-22094.00
084Z8008DanfossSensor MBT 5250-0000-150-22094.00
084Z8010DanfossSensor MBT 5250-0000-150-12094.00
084Z8011DanfossSensor MBT 5250-0000-050-12094.00
084Z8012DanfossSensor MBT 5250-0000-100-12094.00
084Z8013DanfossSensor MBT 5250-0000-100-34094.00
084Z8014DanfossSensor MBT 5250-0000-150-34094.00
084Z8017DanfossSensor MBT 5250-0000-060-22094.00
084Z8019DanfossSensor MBT 5250-0000-080-23094.00
084Z8022DanfossSensor MBT 5250-0000-200-12094.00
084Z8024DanfossSensor MBT 5250-0000-080-32094.00
084Z8036DanfossSensor MBT 5250-0000-050-220  PT100 50mm94.00
084Z8037DanfossSensor MBT 5250-0000-050-24094.00
084Z8038DanfossSensor MBT 5250-0000-100-14094.00
084Z8039DanfossSensor MBT 5250-0000-100-220  PT100 100m94.00
084Z8040DanfossSensor MBT 5250-0000-150-14094.00
084Z8041DanfossSensor MBT 5250-0000-150-24094.00
084Z8043DanfossSensor MBT 5250-0000-200-22093.00
084Z8044DanfossSensor MBT 5250-0000-200-24094.00
084Z8058DanfossSensor MBT 5250-0000-050-34094.00
084Z8065DanfossSensor MBT 5250-0000-150-23094.00
084Z8066DanfossSensor MBT 5250-0000-050-23094.00
084Z8083DanfossSensor MBT 5250-0100-050-220 (PT1000)62.00
084Z8134DanfossSensor MBT 5250-0000-100-32094.00
084Z8139DanfossSensor MBT 5250-0100-100-220 (PT1000)94.00
084Z8146DanfossSensor MBT 5250-0000-060-34094.00
084Z8177DanfossSensor MBT 5250-0100-050-12094.00
084Z8218DanfossSensor MBT 5250-0000-200-34094.00
084Z8226DanfossSensor MBT 5250-0000-060-32092.00
084Z8240DanfossSensor MBT 5250-0000-250-22094.00
084Z8244DanfossSensor MBT 5250-0000-080-25094.00
084Z8245DanfossSensor MBT 5250-0000-100-25094.00
084Z8292DanfossSensor MBT 5250-0000-120-22094.00
084Z8293DanfossSensor MBT 5250-0010-100-340174.00
084Z2051DanfossSensor MBT 5252-0110-0075-0202-0000187.00
084Z2052DanfossSensor MBT 5252-0110-0100-0202-0000187.00
084Z2316DanfossSensor MBT 5252-0041-0500-0200-G110#N/A
084Z2354DanfossSensor MBT 5252-0011-0075-0600-0000279.00
084Z2420DanfossSensor MBT 5252-0000-0050-0200-L415279.00
084Z3040DanfossSensor MBT 5252-0011-0050-0700-G405277.00
084Z3072DanfossSensor MBT 5252-0000-0100-0201-G420208.00
084Z3137DanfossSensor MBT 5252-0011-0080-0600-0000187.00
084Z3138DanfossSensor MBT 5252-0011-0150-0600-0000187.00
084Z3139DanfossSensor MBT 5252-0011-0200-0600-0000187.00
084Z3215DanfossSensor MBT 5252-0111-0080-0600-0000#N/A
084Z5060DanfossSensor MBT 5252-0011-0100-0740-G202(100m334.00
084Z5062DanfossSensor MBT 5252-0111-0200-0200-0000187.00
084Z5108DanfossSensor MBT 5252-0011-0050-0200-G405419.00
084Z5153DanfossSensor MBT 5252-0111-0100-0200-0000228.00
084Z5169DanfossSensor MBT 5252-0011-0050-0700-G120367.00
084Z5178DanfossSensor MBT 5252-0011-0060-0300-0000186.00
084Z5261DanfossSensor MBT 5252-0011-0150-0200-G115333.00
084Z6022DanfossSensor MBT 5252-0011-0050-0200-G112  (0-333.00
084Z6067DanfossSensor MBT 5252-0011-0100-0200-G115 (0-1333.00
084Z6139DanfossSensor MBT 5252-0011-0250-0200-0000167.00
084Z6140DanfossSensor MBT 5252-0011-0080-0200-0000167.00
084Z6141DanfossSensor MBT 5252-0011-0250-0300-0000167.00
084Z6142DanfossSensor MBT 5252-0011-0080-0200-G110279.00
084Z6143DanfossSensor MBT 5252-0011-0250-0200-G110279.00
084Z6144DanfossSensor MBT 5252-0011-0080-0300-G110279.00
084Z6164DanfossSensor MBT 5252-0011-0080-0300-0000167.00
084Z6168DanfossSensor MBT 5252-0011-0150-0700-0000228.00
084Z6169DanfossSensor MBT 5252-0011-0200-0700-0000228.00
084Z6170DanfossSensor MBT 5252-0011-0250-0700-0000228.00
084Z6171DanfossSensor MBT 5252-0011-0050-0700-G110(50mm351.00
084Z6261DanfossSensor MBT 5252-0011-0120-0300-0000186.00
084Z6263DanfossSensor MBT 5252-0111-0050-0200-0000226.00
084Z6265DanfossSensor MBT 5252-0011-0050-0200-G115307.00
084Z6285DanfossSensor MBT 5252-0011-0050-0200-G120351.00
084Z6296DanfossSensor MBT 5252-0111-0150-0200-0000226.00
084Z7055DanfossSensor MBT 5252-0011-0150-0200-G405301.00
084Z7084DanfossSensor MBT 5252-0100-0100-1F02-0000 B-MI156.00
084Z7097DanfossSensor MBT 5252-0010-0050-1200-0000 B-MI160.00
084Z8210DanfossSensor MBT 5252-0011-0050-0200-0000167.00
084Z8211DanfossSensor MBT 5252-0011-0100-0200-0000167.00
084Z8212DanfossSensor MBT 5252-0011-0150-0200-0000167.00
084Z8213DanfossSensor MBT 5252-0011-0200-0200-0000167.00
084Z8214DanfossSensor MBT 5252-0011-0050-0200-G110 4-20279.00
084Z8215DanfossSensor MBT 5252-0011-0100-0200-G110 4-20279.00
084Z8216DanfossSensor MBT 5252-0011-0150-0200-G110279.00
084Z8217DanfossSensor MBT 5252-0011-0200-0200-G110279.00
084Z8230DanfossSensor MBT 5252-0011-0050-0300-0000186.00
084Z8231DanfossSensor MBT 5252-0011-0100-0300-0000186.00
084Z8232DanfossSensor MBT 5252-0011-0150-0300-0000186.00
084Z8233DanfossSensor MBT 5252-0011-0200-0300-0000186.00
084Z8235DanfossSensor MBT 5252-0011-0100-0300-G110279.00
084Z8236DanfossSensor MBT 5252-0011-0150-0300-G110279.00
084Z8237DanfossSensor MBT 5252-0011-0200-0300-G110279.00
087U4041DanfossSensor MBT 5111-0101-0175-1-0250-002279.00
087U4042DanfossSensor MBT 5111-0101-0175-000-1-0400-002279.00
087U4043DanfossSensor MBT 5111-0101-0175-000-1-0600-002279.00
087U4051DanfossSensor MBT 5111-0101-0225-111-1-0350-001299.00
087U4058DanfossSensor MBT 5111-0101-0275-111-1-0250-001299.00
087U4061DanfossSensor MBT 5111-0101-0275-111-1-0350-001299.00
087U4082DanfossSensor MBT 5111-0101-0275-111-1-0650-001299.00
087U4187DanfossSensor MBT 5111-0000-0200-133-1-150-001299.00
087U4188DanfossSensor MBT 5111-0000-0200-133-1-050-001299.00
087U4196DanfossSensor MBT 5111-1000-0470-133-1-0057-002#N/A
087U4198DanfossSensor MBT 5111-1100-0130-111-1-1000-000292.00
087U8013DanfossAccessory Compression adaptors G1/2A42.00
084Z5052DanfossSensor MBT 5113-B001-100-10-0000 NiCr-Ni380.00
084Z5248DanfossSensor MBT 5113-B001-200-10-0000277.00
084Z5257DanfossSensor MBT 5113-B002-150-10-H160  (4-20m513.00
084Z5276DanfossSensor MBT 5113-B002-100-10-H160 (4-20mA513.00
084Z5277DanfossSensor MBT 5113-B002-200-10-H160513.00
084Z5278DanfossSensor MBT 5113-B002-250-10-H160513.00
084Z7008DanfossSensor MBT 5113-B001-080-00-0000278.00
084Z2042DanfossSensor MBT 5260 -1000-050-420 M12 plug 4104.00
084Z2061DanfossSensor MBT 5260-0140-030-058098.00
084Z6105DanfossSensor MBT 5260-0000-100-11098.00
084Z8021DanfossSensor MBT 5260-0000-100-12098.00
084Z8033DanfossSensor MBT 5260-0000-050-12094.00
084Z8034DanfossSensor MBT 5260-0000-150-12098.00
084Z8132DanfossSensor MBT 5260-0000-100-22098.00
097U0012DanfossSensor MBT 5260-0000-080-820120.00
097U0013DanfossSensor MBT 5260-0000-080-820168.00
097U0120DanfossSensor MBT 5260-0000-215-820149.00
097U0134DanfossSensor MBT 5260-0000-215-820210.00
084Z2351DanfossSensor MBT 5116-B001-075-10-0000322.00
084Z2366DanfossSensor MBT 5116-S301-200-11-0000296.00
084Z3140DanfossSensor MBT 5116-B001-100-30-0000340.00
084Z3141DanfossSensor MBT 5116-B001-150-30-0000340.00
084Z3257DanfossSensor MBT 5116-F001-100-10-0000340.00
084Z4214DanfossSensor MBT 5116-C221-200-100-300334.00
084Z5024DanfossSensor MBT 5116-B001-150-10-0000242.00
084Z5025DanfossSensor MBT 5116-B001-200-10-0000400.00
084Z5026DanfossSensor MBT 5116-B001-300-10-0000385.00
084Z5033DanfossSensor MBT 5116-B001-110-10-0000242.00
084Z5048DanfossSensor MBT 5116-B001-120-10-0000242.00
084Z5157DanfossSensor MBT 5116-B001-100-00-0000259.00
084Z5159DanfossSensor MBT 5116-B001-150-00-0000259.00
084Z5160DanfossSensor MBT 5116-B001-100-10-0000259.00
084Z8150DanfossSensor MBT 5116-S001-100-10-0000265.00
084Z8152DanfossSensor MBT 5116-S001-150-10-0000265.00
084Z8154DanfossSensor MBT 5116-S001-200-10-0000265.00
084Z8156DanfossSensor MBT 5116-S001-300-10-0000368.00
084Z8157DanfossSensor MBT 5116-S001-080-00-0000259.00
084Z8250DanfossSensor MBT 5116-B002-100-10-0000275.00
084Z8252DanfossSensor MBT 5116-B002-150-10-0000275.00
084Z8254DanfossSensor MBT 5116-B002-200-10-0000302.00
084Z8255DanfossSensor MBT 5116-B002-250-10-0000346.00
084Z8256DanfossSensor MBT 5116-B002-300-10-0000409.00
084Z2037DanfossSensor MBT 5310-00-115-130191.00
084Z2053DanfossSensor MBT 5310-00-072-B00  M12, 4-pin140.00
084Z2058DanfossSensor MBT 5310-00-128-800 Bearing tempr227.00
084Z2066DanfossSensor MBT 5310-00-100-B00   with M12, 4140.00
084Z2069DanfossSensor MBT 5310-00-060-B00  M12, 4-pin140.00
084Z2129DanfossSensor MBT 5310-10-060-800 BEARING TEMP.140.00
084Z2130DanfossSensor MBT 5310-10-100-800140.00
084Z2131DanfossSensor MBT 5310-10-128-800140.00
084Z2133DanfossSensor MBT 5310-10-130-830140.00
084Z2174DanfossSensor MBT 5310-10-084-800 BEARING TEMP.140.00
084Z3059DanfossSensor MBT 5310-10-100-620279.00
084Z3060DanfossSensor MBT 5310-10-180-620279.00
084Z3061DanfossSensor MBT 5310-10-570-620279.00
084Z3127DanfossSensor MBT 5310-00-084-000140.00
084Z3128DanfossSensor MBT 5310-00-096-000191.00
084Z3147DanfossSensor MBT 5310-00-072-000191.00
084Z5211DanfossSensor MBT 5310-00-060-000 BEARING TEMP.191.00
084Z5281DanfossSensor MBT 5310-00-180-000 BEARING TEMP.141.00
084Z7078DanfossSensor MBT 5310-00-100-000133.00
084Z7231DanfossSensor MBT 5310-00-130-130191.00
084Z7276DanfossSensor MBT 5310-00-128-000191.00
084Z7280DanfossSensor MBT 5310-00-048-000182.00
097U0045DanfossSensor MBT 5310-00-085-A00191.00
097U0046DanfossSensor MBT 5310-00-062-A00191.00
097U0105DanfossSensor MBT 5310-00-240-000244.00
084Z2080DanfossSensor MBT 3260-1010-050-810 M12 plug98.00
084Z4030DanfossSensor MBT 3560-0000-0050-10-110189.00
084Z4031DanfossSensor MBT 3560-0000-0100-10-110189.00
084Z4032DanfossSensor MBT 3560-0000-0150-10-110189.00
084Z4033DanfossSensor MBT 3560-0000-0200-10-110189.00
084Z4034DanfossSensor MBT 3560-0000-0250-10-110189.00
084Z4035DanfossSensor MBT 3560-0001-0050-10-120189.00
084Z4036DanfossSensor MBT 3560-0001-0100-10-120189.00
084Z4037DanfossSensor MBT 3560-0001-0150-10-120189.00
084Z4038DanfossSensor MBT 3560-0001-0200-10-120′189.00
084Z4039DanfossSensor MBT 3560-0001-0250-10-120189.00
084Z4042DanfossSensor MBT 3560-0100-0050-40-110189.00
084Z4044DanfossSensor MBT 3560-0001-0100-12-420189.00
084Z4045DanfossSensor MBT 3560-0000-0050-10-115189.00
084Z4046DanfossSensor MBT 3560-0000-0100-10-115189.00
084Z4050DanfossSensor MBT 3560-0200-0070-B2-815189.00
084Z4055DanfossSensor MBT 3560-0000-0070-62-420189.00
084Z4059DanfossSensor MBT 3560-0000-0050-10-420189.00
084Z4063DanfossSensor MBT 3560-0001-0050-62-420189.00
084Z4066DanfossSensor MBT 3560-0001-0300-62-420189.00
084Z4068DanfossSensor MBT 3560-0001-0150-12-405189.00
084Z4069DanfossSensor MBT 3560-0000-0070-62-815189.00
084Z4070DanfossSensor MBT 3560-0001-0050-12-420189.00
084Z4088DanfossSensor MBT 3560-0000-0100-12-110189.00
084Z4098DanfossSensor MBT 3560-0001-0050-10-415189.00
084Z4100DanfossSensor MBT 3560-0001-0050-60-415189.00
084Z4101DanfossSensor MBT 3560-0001-0100-10-415189.00
084Z4104DanfossSensor MBT 3560-0000-0068-6A-815365.00
084Z4106DanfossSensor MBT 3560-0000-0250-10-415189.00
084Z4115DanfossSensor MBT 5560-0001-0070-30-120 w. pock208.00
084Z4121DanfossSensor MBT 3560-0100-0040-60-415 ratiome189.00
084Z4127DanfossSensor MBT 3560-0000-0050-12-415189.00
084Z4140DanfossSensor MBT 3560-0001-0150-12-415189.00
084Z4154DanfossSensor MBT 3560-0001-0395-12-115189.00
084Z4168DanfossSensor MBT 3560-0000-0050-60-415188.00
084Z4174DanfossSensor MBT 3560-0000-0050-12-115189.00
084Z5181DanfossSensor MBT 5252-1021-0100-0200-G125279.00
084Z5235DanfossSensor MBT 5252-1021-0300-0200-G130471.00
084Z6150DanfossSensor MBT 5252-1021-0100-0300-0000279.00
084Z6275DanfossSensor MBT 5252-1021-0200-0200-0000208.00
084Z6276DanfossSensor MBT 5252-1021-0050-0200-G140410.00
084Z6279DanfossSensor MBT 5252-1021-0200-0200-G140279.00
084Z4020DanfossSensor MBT 5560-0000-0050-10-110189.00
084Z4021DanfossSensor MBT 5560-0000-0100-10-110189.00
084Z4022DanfossSensor MBT 5560-0000-0150-10-110189.00
084Z4025DanfossSensor MBT 5560-0001-0050-10-120 (PT1000208.00
084Z4026DanfossSensor MBT 5560-0001-0100-10-120208.00
084Z4027DanfossSensor MBT 5560-0001-0150-10-120189.00
084Z4029DanfossSensor MBT 5560-0001-0250-10-120205.00
084Z4053DanfossSensor MBT 5560-0000-0050-00-120 Spec.189.00
084Z4056DanfossSensor MBT 5560-0000-0050-10-115189.00
084Z4061DanfossSensor MBT 5560-0000-0200-10-420208.00
084Z4081DanfossSensor MBT 5560-0001-0100-10-110195.00
084Z4084DanfossSensor MBT 5560-0001-0150-10-110200.00
084Z4086DanfossSensor MBT 5560-0001-0250-10-110205.00
084Z4087DanfossSensor MBT 5560-0001-0250-10-115205.00
084Z4112DanfossSensor MBT 5560-0000-0060-30-115189.00
084Z4187DanfossSensor MBT 5560-0001-0040-16-120391.00
084Z4202DanfossSensor MBT 5560-0001-060-10-120189.00
084Z4203DanfossSensor MBT 5560-0001-090-10-120189.00
084Z4210DanfossSensor MBT 5560-0001-0250-10-106205.00
097U0020DanfossSensor MBT 5560-0001-0250-10-405205.00
084Z4321DanfossSensor MBT 156-S01-100-0-0000176.00
084Z4325DanfossSensor MBT 156-S01-170-0-0000176.00
084Z4326DanfossSensor MBT 156-S01-200-0-0000176.00
084Z4327DanfossSensor MBT 156-S01-250-0-0000176.00
084Z4330DanfossSensor MBT 156-B01-100-0-0000176.00
084Z4335DanfossSensor MBT 156-B01-250-0-0000203.00
084Z4336DanfossSensor MBT 156-B01-300-0-0000176.00
084Z3033DanfossAccessory MBT 120-630-050-864.00
084Z3076DanfossAccessory MBT 120-630-100-C64.00
084Z6050DanfossAccessory MBT 120-210-050-364.00
084Z6051DanfossAccessory MBT 120-210-100-364.00
084Z6052DanfossAccessory MBT 120-210-150-364.00
084Z6053DanfossAccessory MBT 120-210-200-364.00
084Z6054DanfossAccessory MBT 120-210-250-364.00
084Z7258DanfossAccessory MBT 120-630-050-3 G1/264.00
084Z7259DanfossAccessory MBT 120-630-100-364.00
084Z7260DanfossAccessory MBT 120-630-150-377.00
084Z7261DanfossAccessory MBT 120-630-200-377.00
084Z7262DanfossAccessory MBT 120-630-250-377.00
084Z2012DanfossSensor MBT 3270-02000-028-00300-00056.00
084Z2014DanfossSensor MBT 3270-00001-024-30300-00056.00
084Z2018DanfossSensor MBT 3270-20002-040-30300-00056.00
084Z2019DanfossSensor MBT 3270-20002-040-30C00-00056.00
084Z2187DanfossSensor MBT 3270-02000-028-B0300-00056.00
084Z2214DanfossSensor MBT 3270-00002-050-20F20250.00
084Z2319DanfossSensor MBT 3270-00601-030-00H2056.00
084Z3075DanfossSensor MBT 3270-0A542-024-80300-00053.00
084Z3092DanfossSensor MBT 3270-04100-032-10300-00056.00
084Z3098DanfossSensor MBT 3270-02000-028-C0300-00056.00
084Z3190DanfossSensor MBT 3270-10002-040-D0300-00068.00
084Z3242DanfossSensor MBT 3270-00600-028-C0300-00068.00
084Z7095DanfossSensor MBT 3270-04101-024-30300-00056.00
084Z7269DanfossSensor MBT 3270-0A150-037-30300-00056.00
097U0019DanfossSensor MBT 3270-04102-045-10300-00057.00
087U4206DanfossSensor MBT 5114 0001-0175-111-2-0200-002299.00
087U4223DanfossSensor MBT 5114 1001-0365-399-2-0186-902299.00
084Z2267DanfossSensor MBT 3252-0011-0100-0200-0000171.00
084Z2269DanfossSensor MBT 3252-0011-0200-0200-0000171.00
084Z2302DanfossSensor MBT 3252 (Identical with MBT5116)#N/A
084Z2429DanfossSensor MBT 3252-1021-0050-0200-G130#N/A
084Z2446DanfossSensor MBT 3250-0000-050-12076.00
084Z2447DanfossSensor MBT 3250-0000-050-220 PT100 50mm76.00
084Z2450DanfossSensor MBT 3250-0000-100-12076.00
084Z2451DanfossSensor MBT 3250-0000-100-220  PT100 100m76.00
084Z2461DanfossSensor MBT 3250-0000-100-34076.00
084Z3032DanfossSensor MBT 5410-000-060-000-G415294.00
084Z5063DanfossSensor MBT 5410-000-060-000-G405294.00
084Z5064DanfossSensor MBT 5410-000-060-000-G205, 4-20mA294.00
084Z5065DanfossSensor MBT 5410-000-060-020-0000163.00
084Z5066DanfossSensor MBT 5410-000-060-000-G110294.00
084Z5095DanfossSensor MBT 5410-020-060-000-0000181.00
084Z2111DanfossSensor MBT 5722-001-040-0102-000-0000427.00
084Z5109DanfossSensor MBT 5722-003-050-0102-000-0000#N/A
084Z6115DanfossSensor MBT 5722-001-080-0102-000#N/A
084Z3108DanfossSensor MBT 9110-000B-G410331.00
084Z3155DanfossSensor MBT 9110-000B-J116331.00
084Z6000DanfossSensor MBT 9110-000B-A420151.00
084Z6135DanfossSensor MBT 9110-000B-D160151.00
084Z6207DanfossSensor MBT 9110-000B-A160331.00
084Z8115DanfossSensor MBT 9110-000B-D405331.00
084Z8117DanfossSensor MBT 9110-000B-D110331.00
084Z8118DanfossSensor MBT 9110-000B-D215331.00
084Z8121DanfossSensor MBT 9110-000B-D115331.00
084Z8129DanfossSensor MBT 9110-005A-E160344.00
084Z8130DanfossSensor MBT 9110-005A-E180344.00
084Z8140DanfossSensor MBT 9110-000B-G120151.00
084Z4473DanfossAccessories Plug MAN+Gasket+O-ring I/1024.00
084Z4476DanfossAccessory Pg11 2×2+Gasket+Screw I/1014.00
097U0060DanfossAccessory AMP Fem.Plug w.3.5m Cable I/3050.00
090G2035DanfossSensor DST P500-2011-A1GB04-0203.00
078G7000DanfossSensor DST T92C-T2-Z-EA-GB04528.00
078G7001DanfossSensor DST T92C-T2-Z-EB-GB04508.00
078G7002DanfossSENSOR DST T92C-T2-S-EB-XXXX-1447.00
123B2502DanfossML40TG/ 200-240/220-230V 50/60Hz ~1/ SIN333.00
123X2502DanfossML40TG/ 200-240/220-230V 50/60Hz ~1/ Sam333.00
123F2508DanfossML60TG/ 200-220/230V 50/60Hz ~1/ I-PACK327.00
123X2508DanfossML60TG/ 200-220/230V 50/60Hz ~1/ Sample327.00
123B2112DanfossML80FG/ 200-220/220-230V 50/60HZ ~1/ SIN332.00
123F2120DanfossMLY12LAb/ 220-240V 50Hz ~1/ I-PACK415.00
123X2120DanfossMLY12LAb/ 220-240V 50Hz ~1/ Sample415.00
123X3505DanfossNLY45RAb/ 220-240V 50Hz ~1/ Sample345.00
123B3507DanfossNLY60RAb/ 220-240V 50Hz ~1/ SINGLE PACK323.00
123B3991DanfossNLT60FSN; 220-240V 50/60Hz ~1; Singl Pac1240.00
123F3507DanfossNLY60RAb/ 220-240V 50Hz ~1/ I-PACK323.00
123X3507DanfossNLY60RAb/ 220-240V 50Hz ~1/ Sample323.00
123X3991DanfossNLT60FSN; 220-240V 50/60Hz ~1; Sample1240.00
123F3511DanfossNLY80RAB/ 220-240V 50HZ ~1327.00
123B3117DanfossNLY90LAb/ 220-240V 50Hz ~1/ SINGLE PACK345.00
123F3117DanfossNLY90LAb/ 220-240V 50Hz ~1/ I-PACK345.00
123X3117DanfossNLY90LAb/ 220-240V 50Hz ~1/ Sample345.00
123X3532DanfossNLY12RGb; 220-230V 60Hz; sample494.00
123B4502DanfossHLY55MAa/ 220-240V 50Hz ~1/ SINGLE PACK290.00
123F4502DanfossHLY55MAa/ 220-240V 50Hz ~1/ I-PACK290.00
123X4502DanfossHLY55MAa/ 220-240V 50Hz ~1/ Sample290.00
123B4507DanfossHLY70MAa/ 220-240V 50Hz ~1/ SINGLE PACK294.00
123F4507DanfossHLY70MAa/ 220-240V 50Hz ~1/ I-PACK294.00
123X4507DanfossHLY70MAa/ 220-240V 50Hz ~1/ Sample294.00
123B2518Danfosscomp MPT12RA for MSYM012G and MPYM012G477.00
123B2124DanfossMP14FB/ 220-240V 50Hz ~1/ SINGLE PACK464.00
123B2125DanfossMP14FG/ 200-220/230V 50/60Hz ~1/ SINGLE467.00
123B2704DanfossComp MPT14RA pour MSYM014G et MPYM014G458.00
123F2704DanfossMPT14RA/ 220-240V 50Hz ~1/ I-PACK415.00
123X2124DanfossMP14FB/ 220-240V 50Hz ~1/ Sample464.00
123X2125DanfossMP14FG/ 200-220/230V 50/60Hz ~1/ Sample467.00
123X2704DanfossMPT14RA/ 220-240V 50Hz ~1/ Sample458.00
123B3702DanfossNPY12RAb/ 220-240V 50Hz ~1/ SINGLE PACK456.00
123F3702DanfossNPY12RAb/ 220-240V 50Hz ~1291.00
123B3123DanfossNPY14LAb/ 220-240V 50Hz ~1/ SINGLE PACK435.00
123B3703DanfossNPT14RA/ 220-240V 50Hz ~1/ SINGLE PACK462.00
123F3703DanfossNPT14RA/ 220-240V 50Hz ~1/ I-PACK462.00
123X3123DanfossNPY14LAb/ 220-240V 50Hz ~1/ Sample435.00
123X3703DanfossNPT14RA/ 220-240V 50Hz ~1/ Sample462.00
123B3110DanfossNUT60CAa/ 220-240V 50Hz ~1/ SINGLE PACK28.00
123F3110DanfossNUT60CAa/ 220-240V 50Hz ~1/ I-PACK28.00
123X3110DanfossNUT60CAa/ 220-240V 50Hz ~1/ Sample28.00
123F3705DanfossNUY45RAb; 220-240V/50Hz; I Pack30.00
123X3705DanfossNUY45RAb; 220-240V/50Hz; SAMPLE30.00
125X4901DanfossHVM58MSa+ HY17111BC01 drop in; 165-275V;30.00
125X4902DanfossHVM58MSa+ HY17111B01 frequency; 165-275V30.00
125X4903DanfossHVM70MSa+ HY17111BC02 drop in; 165-275V;15.00
125X4904DanfossHVM70MSa+ HY17111B02 frequency; 165-275V15.00
125X3708DanfossNUY60RAb; HCB; 220-240V/50Hz27.00
123B8309DanfossNBC22RA; 220-240V 50Hz ~1; Single Pack253.00
123F8309DanfossNBC22RA; 220-240V 50Hz ~1; I-PACK252.00
123G0035DanfossNBC22RA spec; 220-240V 50Hz ~1; I-Pack252.00
123X8309DanfossNBC22RA; 220-240V 50Hz ~1; Sample253.00
123B8310DanfossNBC30RA; 220-240V 50Hz ~1; Single Pack303.00
123F8310DanfossNBC30RA; 220-240V 50Hz ~1; I-PACK303.00
123X8310DanfossNBC30RA; 220-240V 50Hz ~1; Sample303.00
123B8303DanfossNBC35NA; 220-240V 50Hz ~1; Single Pack231.00
123F8303DanfossNBC35NA; 220-240V 50Hz ~1; I-PACK231.00
123G0027DanfossNBC35NA spec; 220-240V 50Hz; I-Pack228.00
123G0028DanfossNBC41NA spec; 220-240V 50Hz; I-Pack231.00
123X0028DanfossNBC41NA spec; 220-240V 50Hz; Sample235.00
123X8303DanfossNBC35NA; 220-240V 50Hz ~1; Sample231.00
123X8305DanfossNBC41NA; 220-240V 50Hz ~1; Sample235.00
123B8427DanfossHL35NA; 220-240V/50Hz; Single Pack244.00
123F8427DanfossHL35NA; 220-240V/50Hz; I Pack244.00
123G0031DanfossHL35NA; spec; 220-240V/50Hz; I-PACK244.00
123X8427DanfossHL35NA; 220-240V/50Hz; Sample248.00
123G0032DanfossHK48NA; 220-240V/50Hz; Single Pack255.00
123X8428DanfossHK48NA; 220-240V/50Hz; Sample260.00
077B0028DanfossThermostat 077B0, 6-36 amp20.00
077B0069DanfossThermostat 077B0, 6-36 amp21.00
077B0077DanfossThermostat 077B0, 6-36 amp24.00
077B0102DanfossThermostat 077B0, 6-36 amp29.00
077B0155DanfossThermostat 077B0, 6-36 amp29.00
077B0831DanfossThermostat 077B0, 6-36 amp30.00
077B1334DanfossThermostat 077B0, 6-36 amp24.00
077B1693DanfossThermostat 077B0, 6-36 amp29.00
077B1745DanfossThermostat 077B0, 6-36 amp30.00
077B2008DanfossThermostat 077B20, 6-36 amp23.00
077B3573DanfossThermostat 077B20, 6-36 amp17.00
077B6009DanfossThermostat 077B6, 6-36 amp23.00
077B7001Danfoss077B SERVICE THERMOSTAT NO. 130.00
077B7002Danfoss077B SERVICE THERMOSTAT NO. 238.00
077B7003Danfoss077B SERVICE THERMOSTAT NO. 341.00
077B7004Danfoss077B SERVICE THERMOSTAT NO. 433.00
077B7005Danfoss077B SERVICE THERMOSTAT NO. 532.00
077B7006Danfoss077B SERVICE THERMOSTAT NO. 639.00
077B7007Danfoss077B SERVICE THERMOSTAT NO. 739.00
077B7008Danfoss077B SERVICE THERMOSTAT NO. 832.00
077B6476DanfossThermostat 077B62, 6-36 amp31.00
077A0343DanfossDial plate ø30,8 / 68 mm.3.00
077B0541DanfossMounting Plate (Low)3.00
077B7660DanfossHandknob, white Accessory I/4801.00
077B7661DanfossHandknob countersinked, white Accessory1.00
077B7662DanfossHandknob, black Accessory I/4801.00
077B7674DanfossWasher, white, Black print 0-9 ETC1.00
077B7676DanfossWasher, black, White print 0-71.00
077B8941DanfossMounting Plate (Low) I/5003.00
077B8960DanfossHandknob, white Accessory I/4801.00
077B8961DanfossHandknob countersinked, white Acc. I/4801.00
077B8963DanfossHandknob, black Countersinked Acc. I/4802.00
077B8970DanfossWHITE WASHER I/4803.00
077B8974DanfossWasher, white, Black print 0-9 ETC I/4801.00
077B8976DanfossWasher, black, White print 0-7 I/4801.00
130B5667DanfossSparepart, Control Card FC-302 for CDS455.00
131B3543DanfossCD-302P4K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX2649.00
131B3560DanfossCD-302P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX5506.00
131B3561DanfossCD-302P7K5T4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX5506.00
131B3568DanfossCD-302P11KT4P21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX4410.00
131B3569DanfossCD-302P11KT4P21H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX5643.00
131X2198DanfossCD-302P11KT4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX2431.00
134L9470DanfossCDS803P10KT2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX1504.00
134L9473DanfossCDS803P10KT4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX1881.00
131F5247DanfossCDS302P18KT4E20H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX3788.00
120Z0581DanfossLCP (Alphanumeric) (132B0331)413.00
134F9361DanfossCDS303P15KT2E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX3584.00
134F9366DanfossCDS303P15KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX2983.00
134F9368DanfossCDS303P18KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX4019.00
134F9371DanfossCDS303P22KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX5153.00
134G3474DanfossCDS303P15KT2E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX3926.00
134G3576DanfossCDS303P15KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX3139.00
134G3577DanfossCDS303P15KT4E20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX3303.00
134G3578DanfossCDS303P15KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDXC2997.00
134G3579DanfossCDS303P18KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX4325.00
134G3580DanfossCDS303P18KT4E20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX4514.00
134G3581DanfossCDS303P18KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX4209.00
134G3582DanfossCDS303P22KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX5457.00
134G3583DanfossCDS303P22KT4E20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX5664.00
134G3584DanfossCDS303P22KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX5358.00
134G4008DanfossCDS303P15KT4P55H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX3818.00
134G4010DanfossCDS303P15KT4P55H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX3981.00
134G4012DanfossCDS303P15KT4P55H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX3510.00
134G4013DanfossCDS303P15KT4P55H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX3674.00
134G4015DanfossCDS303P18KT4P55H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX5171.00
134G4016DanfossCDS303P18KT4P55H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX5362.00
134G4018DanfossCDS303P18KT4P55H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX4866.00
134G4019DanfossCDS303P18KT4P55H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX5055.00
134G4020DanfossCDS303P22KT4P55H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX6304.00
134G4021DanfossCDS303P22KT4P55H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX6510.00
134G4022DanfossCDS303P22KT4P55H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX5998.00
134G4023DanfossCDS303P22KT4P55H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX6204.00
135X1998DanfossCDS303P15KT4E20H2TXCXXXS075XAXBXCXXXXDX636.00
135X3298DanfossCDS303P11KT4E20H2TXCXXXS075XAXBXCXXXXDX1596.00
135X3360DanfossCDS303P11KT2E20H2TXCXXXS075XAXBXCXXXXDX2681.00
135X3373DanfossCDS303P11KT4E20H3TXCXXXS075XAXBXCXXXXDX1310.00
135X3379DanfossCDS303P15KT4E20H3TXCXXXS075XAXBXCXXXXDX1310.00
134N4262DanfossCDS803P6K0T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX1323.00
134N4263DanfossCDS803P7K5T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX1382.00
7701022DanfossKIT AVV.CSR MTZ/LTZ 18/22/28-5 COMP.SCIO244.00
7701023DanfossSTARTING KIT – CSR 10+25+135µF244.00
7701028DanfossSTARTING KIT-CSR 10+20+100µF CPX FR572.00
7703004DanfossSET OF VALVES V01-V06141.00
7703005DanfossSET OF VALVES V06-V09145.00
7703006DanfossSET OF VALVES V04-V07250.00
7703008DanfossSET OF VALVES V05-V02288.00
7703009DanfossSET OF VALVES V04-V02284.00
7703371DanfossTANDEM KIT SUCTION/DISCH.T’S SM/Z350-370374.00
7703383DanfossVALVES V03-V02523.00
7703392DanfossVALVE SET V10-V05271.00
7705006DanfossSOFT STARTER-MCI 15C1246.00
7705007DanfossSOFT STARTER – MCI 25C1232.00
7750009DanfossDISCHARGE THERMOSTAT KIT220.00
7754001DanfossLUBRICANT 160P-2L CAN66.00
7754002DanfossLUBRICANT 160P-5L CAN127.00
7754023DanfossLUBRICANT 160SZ-1L CAN108.00
7755007DanfossACOUSTIC HOOD COMP S175-185585.00
7755008DanfossACOUSTIC HOOD COMP S160523.00
7755009DanfossACOUSTIC HOOD COMP S115-125470.00
7755010DanfossACOUSTIC HOOD COMP S110-120459.00
7755011DanfossACOUSTIC HOOD COMP S084/90/100549.00
7755016DanfossACOUSTIC HOOD COMP 20/25 ton747.00
7755022DanfossACOUSTIC HOOD COMP 30ton1006.00
7765005DanfossSET OF BRAZED ROTOLOCKadaptS9086.00
7765006DanfossSET OF BRAZED ROTOLOCKADAP S9086.00
7765012DanfossSUCTION RESTRICTOR TAN S170.18176.00
7765017DanfossSUCT RESTRICTOR TAN 2xS18545.00
7765025DanfossSUCTION REST. TAN S220/242 &112.00
7765027DanfossSUCTION RESTRICTOR TAN S425-4885.00
7765028DanfossSET OF BRAZED ROTOLOCKADAP SM160/175/185374.00
7773106DanfossC-HEATER BELT 1C 55W 230V83.00
7773107DanfossC-HEATER BELT 2C 65W 230V80.00
7773108DanfossC-HEATER BELT 4C 75W 230V125.00
7773110DanfossC-HEATER BELT 75W 110V125.00
7773117DanfossC-HEATER BELT FCH50 65W 400V80.00
7773118DanfossC-HEATER BELT 75W 400V127.00
7773121DanfossC-HEATER BELT 130W 110V 20/25T135.00
7773122DanfossC-HEATER BELT 130W 230V 20/25T135.00
7773123DanfossC-HEATER BELT 130W 400V 20/25T135.00
7777023DanfossSUCTION RESTRICTOR TAN 20-25TO35.00
7777037DanfossKIT TANDEM SH540/420/680 L & R603.00
7777038DanfossKIT TANDEM SH480 RIGHT & LEFT1744.00
7777040DanfossKIT TRIO SH900/720/550 LEFT452.00
7777042DanfossKIT TANDEM SH281/SH260573.00
7777044DanfossKIT TANDEM SH182 SH242 SH322549.00
7777045DanfossMOUNTING ACCESSORIES68.00
7777049DanfossKIT TRIO SH1140 RIGHT354.00
7777053DanfossKIT TANDEM SH368551.00
7956001DanfossCOMP GASKET ROTOLOCK 1″  I/P=502.00
7956002DanfossCOMP GASKET ROTOLOCK 1 1/4 I/P=501.00
7956003DanfossCOMP GASKET ROTOLOCK 1 3/4″1.00
7973002DanfossC-HEATER BELT 2C 65W 230V96.00
7973005DanfossHEATER BELT 4C 75W 230V121.00
7973007DanfossC-HEATER BELT 130W 230V 20/25T168.00
8153003DanfossSOLDER SLEEVE P1051.00
8153004DanfossTUBE SLEEVE 1 1/8 X 1 3/414.00
8153005DanfossSOLDER SLEEVE P0833.00
8153006DanfossSOLDER SLEEVE P0325.00
8153007DanfossSOLDER SLEEVE P0613.00
8153008DanfossSOLDER SLEEVE P0413.00
8153011DanfossSOLDER SLEEVE P0913.00
8153013DanfossSOLDER SLEEVE P0714.00
8153124DanfossROTOLOCK NUT 1 3/4″9.00
8153126DanfossROTOLOCK NUT 2″1/433.00
8154001DanfossBLUE PAINTING SPRAY76.00
8156001DanfossCOMP MOUNTING KIT 1 & 2 CYL28.00
8156003DanfossCOMP MOUNTING KIT TANDEM339.00
8156009DanfossSET OF GASKETS-RECIP 1-2 & 4C37.00
8156013DanfossSET OF GASKETS SCROLL21.00
8156019DanfossCOMP SIGHT GLASS RECIP1,2,4C+S30.00
8156129DanfossCOMP SIGHT GLASS GASKET 1-2-4C6.00
8156130DanfossCOMP GASKET ROTOLOCK 1″1.00
8156131DanfossCOMP GASKET ROTOLOCK 1 1/4″1.00
8156132DanfossCOMP GASKET ROTOLOCK 1 3/4″2.00
8156133DanfossCOMP GASKET ROTOLOCK 2 1/4″4.00
8156134DanfossTERMINAL BOX COVER & SPRING1/27.00
8156135DanfossTERMINAL BOX COVER & SPRING 4C7.00
8156138DanfossRUBBER GROMMETS S084-18528.00
8156139DanfossTERMINAL BOX  AND COVER129.00
8156144DanfossRUBBER GROMMETS x4 S240-30028.00
8156145DanfossCOMP SIGHT GLASS CHLOROPR9.00
8168022DanfossVALVE SETS V10 1 3/4″-1 3/8″162.00
8168025DanfossVALVE SETS V08 2 1/4″-1 3/8″306.00
8168026DanfossVALVE SETS V03 2 1/4″-1 5/8″408.00
8168027DanfossVALVE SETS V01 1″- 3/8″56.00
8168028DanfossVALVE SETS V02 1 3/4″-1 1/8″138.00
8168029DanfossVALVE SETS V04 1 1/4″-3/4″91.00
8168030DanfossVALVE SETS V05 1 1/4″-7/8″93.00
8168031DanfossVALVE SETS V06 1″-1/2″56.00
8168032DanfossVALVE SETS V07 1 3/4″-7/8″107.00
8168033DanfossVALVE SETS V09 1 1/4″-5/8″66.00
8169015DanfossELECTRICAL MODULE 24V313.00
8169020DanfossKRIWAN MODULE 24V INT69-15T361.00
8169021DanfossKRIWAN MODULE 230V INT69-15T361.00
8173001DanfossCAPACITOR 100µF 330V+R70.00
8173021DanfossT BLOCK CONNECTOR S160-175-18537.00
8173022DanfossSTARTING RELAY TYPE RVA6AMKL141.00
8173230DanfossT BLOCK CONNECTOR 4C37.00
120Z0022DanfossSOUND BLANKET SH180 TO SH485860.00
120Z0034DanfossACOUSTIC HOOD COMP SH090573.00
120Z0035DanfossHOUSSE ACOUSTIQUE SH105->161608.00
120Z0038DanfossC-HEATER BELT 2C 65W 230V88.00
120Z0050DanfossRun capacitor 60 uF59.00
120Z0055DanfossCRANKCASE HEATER 40W/230V ST98.00
120Z0056DanfossRESIST CEINTURE 40W/400V ST90.00
120Z0057DanfossCCH 230V 50W102.00
120Z0058DanfossRESIST CEINTURE 50W/400V ST93.00
120Z0059DanfossBELT 65W 230V ST115.00
120Z0060DanfossC-HEATER BELT 65W 400V ST105.00
120Z0066DanfossMounting kit 088-11745.00
120Z0125DanfossSET OF BRAZED SH09082.00
120Z0126DanfossRotolock adaptor set (1-1/4″~ 3/4″)48.00
120Z0127DanfossRotolock adaptor set (1-1/4″~ 7/8″), (1″56.00
120Z0128DanfossRotolock adaptor set (1-1/4″~ 7/8″)73.00
120Z0129DanfossRotolock adaptor set (1-3/4″~ 1-1/8″), (78.00
120Z0164DanfossSet for OSG 22&line 7/8 fitting 5311482p124.00
120Z0364DanfossROTALOCK 1″3/4-1″1/8 BY10 rot.5311256P01102.00
120Z0365DanfossROTALOCK 1″-1/2″ BY10 Rot.5311717P0124.00
120Z0366DanfossROTALOCK 1″1/4-3/4″ BY10 rot.5311254P0126.00
120Z0367DanfossADAPTATOR  ROTALOCK 1″1/4-7/8″28.00
120Z0372DanfossHEATER230V+INSULATIO SZ240-380298.00
120Z0373DanfossHEATER400V+INSULATIO SZ240-380298.00
120Z0376DanfossHEATER 56W-230V (I-Pack 6)267.00
120Z0377DanfossHEATER 56W-400V+INSULATIO SZSH298.00
120Z0380DanfossHEATER 48W-230V+INSUL S084@161245.00
120Z0381DanfossHEATER 48W-400V+INSUL S084@161245.00
120Z0389DanfossSSH 80W 230V Nelico (Ipack 8)146.00
120Z0390DanfossSSH 80W 400V Nelico  (Ipack 8)77.00
120Z0405DanfossSET OF GASKETS-RECIP 1-2 & 4C551.00
120Z0431DanfossROTALOCK 1″3/4-1″3/8 BY10 Rotalock adapt33.00
120Z0432DanfossROTALOCK 2″1/4-1″5/8 BY 10115.00
120Z0459DanfossPTC Crankcase heater54.00
120Z0460Danfoss PTC 35W EICHENAUER  industrialpack5054.00
120Z0462DanfossTERMINAL BOX & COVER 210X190132.00
120Z0465DanfossC-HEATER BELT 75W 575V136.00
120Z0478DanfossCan Bus cable with cable glands142.00
120Z0482DanfossACC DISCHARGE GAZ SENSOR142.00
120Z0487DanfossACC LIQUID INJECTION VALVE202.00
120Z0504DanfossSolder sleeve adapter set593.00
120Z0534DanfossDischarge temperature sensor PT100010.00
120Z0547DanfossKit suction discharge rotalock valves493.00
120Z0565DanfossELEC.BOX ASM 230V PSH077332.00
120Z0571DanfossLUBRICANT 160SZ-2.5L CAN193.00
120Z0572DanfossLUBRICANT 320SZ-2.5L CAN229.00
120Z0574DanfossLUBRICANT 160Z-2.5L CAN193.00
120Z0575DanfossACOUSTIC HOOD COMP 1CYL651.00
120Z0576DanfossACOUSTIC HOOD COMP 2CYL723.00
120Z0584DanfossELECTRICAL MODULE 24V313.00
120Z0585DanfossELECTRICAL MODULE 115/230V now:120Z0585313.00
120Z0617DanfossLCP Mounting Kit 132B020185.00
120Z0638DanfossLUBRICANT 175PZ-1L CAN94.00
120Z0639DanfossLUBRICANT 175PZ-2.5L CAN195.00
120Z0640DanfossACC KIT FOR SH184 TRIO354.00
120Z0648DanfossLUBRICANT  215PZ-1L CAN124.00
120Z0661DanfossMounting kit for LGWP MLZ533.00
120Z0667DanfossCrankcase Heater 48W 24V DSH132.00
120Z0668DanfossCrankcase Heater 48W 230V136.00
120Z0686DanfossKit manifold for DSH1140 left354.00
120Z0704DanfossCrankase Heater 56W 230V260.00
120Z0705DanfossCrankase Heater 56W 400V273.00
120Z0714DanfossKIT TRIO DSH420T/483T/552T186.00
120Z0770DanfossSurface sump heater 56 W 230V  230x150mm260.00
120Z0771DanfossSurface sump heater 56 W 400V  230x150mm273.00
120Z0782DanfossKit Trio,solid,washer 31mm, OEL 1”5/8354.00
120Z0783DanfossKit Trio,solid,washer 29/31mm,OEL 1”5/8354.00
120Z0784DanfossKit Trio,solid,washer 30mm, OEL 1”5/8354.00
120Z0785DanfossKit Tandem, Solid,OEL 1”5/8299.00
120Z0792DanfossKit Tandem, Solid, OEL 1” 3/8294.00
120Z5064DanfossSERVICE COMPRESSOR KIT60.00
7777041DanfossKIT TAND SH482/600/360/760 L R497.00
7777054DanfossKIT TANDEM SM294/SH368271.00
120Z0550DanfossKIT TANDEM SH865311.00
120Z0578DanfossKIT TANDEM SH970332.00
120Z0634DanfossKIT TANDEM DSH182/212/242/282/322/368409.00
120Z0636DanfossDCJ tandem kit345.00
8173234DanfossCAPACITOR 55 µF56.00
120Z0051DanfossACC CONDO 70µF 450V CE UL52.00
120Z0157DanfossDischarge temperature sensor1066.00
120Z5012DanfossCRANKCASE HEATER 400/460V 70W -70 FRAME48.00
120Z5015DanfossST TERMINAL COVER (7SC5410D)9.00
120Z5018DanfossST TERMINAL COVER – RING TERMINAL9.00
120Z5033DanfossLUBRICANT, POLYOL ESTER115.00
120Z5034Danfoss320HV POLYVINYL ETHER COMP.115.00
120Z5040DanfossCRANKCASE HEATER, 240V 70W107.00
120Z5041DanfossCRANKCASE HEATER, 400/460V 70W107.00
120Z5055DanfossAcoustic hood348.00
120Z5083DanfossACCOUSTIC HOOD273.00
120Z5084DanfossACCOUSTIC HOOD292.00
120Z5085DanfossACCOUSTIC HOOD348.00
120Z0149DanfossVSH electrical box  cover  VSH088-117G35.00
120Z0152DanfossHOUSSE ACOUSTIQUE 088-G656.00
120Z0326DanfossVLT® LCP 102 Graphical Local Control Pad390.00
120Z0509DanfossVZH088 acoustic hood G 7710023P01A306.00
120Z0513DanfossVZH117 acoustic hood G  7710024P01A347.00
120Z0517DanfossVZH170 acoustic hood G  7710025P01A432.00
120Z0518DanfossVZH170 acoustic hood G 7710025P02A435.00
120Z0521Danfoss208-240 Volts Coil+adaptor115.00
120Z0522Danfoss24V, 50Hz/60Hz Coil+adaptor88.00
120Z0560DanfossOil level sensor screw 6916613P03A67.00
120Z0561DanfossOil level sensor 24V 6913007P01A638.00
120Z0582DanfossDecoupling Plage H3(132B0330)88.00
120Z0583DanfossDecoupling Plate H4/H5(132B0329)90.00
120Z0591DanfossVZH170+SH180 Manifolding Kit994.00
120Z0649DanfossManifolding Kit VZH350/410/465 24V144.00
120Z0650DanfossManifolding Kit VZH350/410/465 230V434.00
120Z0651DanfossManifolding Kit VZH208/301 24V138.00
120Z0653DanfossManifolding Kit VZH178/257/278 24V469.00
120Z0656DanfossSuction Separator VZH301(50/60Hz)260.00
120Z0657DanfossSuct.Sep.VZH350/VZH410(50/60Hz)273.00
120Z0664DanfossSuction Separator VZH208(50Hz)267.00
120Z0666DanfossSuction Separator VZH257(50Hz)150.00
120Z0681DanfossVZH170+SH184 Manifodling Kit 230V260.00
120Z0682DanfossVZH170+SH184 Manifodling Kit 24V398.00
120Z0687DanfossSuction Separator VZH354R(50/60Hz)128.00
120H1378DanfossDSH600-4AB-SINGLE24346.00
120H1121DanfossDSH240-4AB-SINGLE11451.00
120H1122DanfossDSH240-4AB-INDUST10802.00
120H1373DanfossDSH240-4AP-INDUST10802.00
120H1374DanfossDSH240-4AP-SINGLE11451.00
120H1375DanfossDSH240-4AX-INDUST10802.00
120H1376DanfossDSH240-4AX-SINGLE10802.00
120H1424DanfossDSF270-4-AB-SINGLE12248.00
120H1125DanfossDSH295-4AB-SINGLE12942.00
120H1126DanfossDSH295-4AB-INDUST#N/A
120H1369DanfossDSH295-4AP-INDUST12209.00
120H1370DanfossDSH295-4AP-SINGLE12209.00
120H1371DanfossDSH295-4AX-INDUST12209.00
120H1129DanfossDSH381-4AB-SINGLE17555.00
120H1130DanfossDSH381-4AB-INDUST16562.00
120H1365DanfossDSH381-4AP-INDUST\16562.00
120H1366DanfossDSH381-4AP-SINGLE17555.00
120H1367DanfossDSH381-4AX-INDUST16562.00
120H1133DanfossDSH485-4AB-SINGLE#N/A
120H1134DanfossDSH485-4AB-INDUST23432.00
120H1361DanfossDSH485-4AP-INDUST23432.00
120H1362DanfossDSH485-4AP-SINGLE18119.00
120H1363DanfossDSH485-4AX-INDUST23432.00
120H1364DanfossDSH485-4AX-SINGLE18119.00
SY240A4CAIDanfossNB+2010EboxComp SY240 BRAZED 24 AC MODU7717.00
SY240A4CAMDanfossNB+2010EboxCOMP perf trio S240 brase 24V7717.00
SY240A4CBIDanfossNB+2010Ebox comp. trio S240 brase 230V7492.00
SY240A4PBIDanfossNB+2010Ebox Comp.SY240 trio rotolock230V7567.00
SY240A4PBMDanfossNB+2010Ebox COMP perf trio S240 Rotalock7567.00
SY300A4CAIDanfossNB+2010Ebox COMP SY300 TRIO brase13382.00
SY300A4CBIDanfossNB+2010Ebox COMP.  PERFORMER S300 BRASED13382.00
SY300A4CBMDanfossNB+2010Ebox  Comp.S300 trio brase  230V13911.00
SY300A4PBIDanfossNB+2010Ebox COMP perf trio S300 Rotalock13911.00
SY300A4PBMDanfossNB+2010Ebox  COMP SY300 TRIO rot  230v13911.00
SY380A4CAIDanfossSY380A4CBIox COMP SY380 TRIO brase 24v15777.00
SY380A4CAMDanfossNB+2010E box  SCROLL 440V SY38016724.00
SY380A4CBIDanfossNB+2010eboxCOMP SY380 TRIO brase 230v16724.00
SY380A4CBMDanfossSY380-4CB-INDUST15852.00
120H0825DanfossSH295-4AA-SINGLE COMP R410A BZD/EM 24V12011.00
120H0826DanfossComp. SH295A4AAE/T/P1112011.00
120H0827DanfossSH295-4AB-SINGLE12011.00
120H0828DanfossSH295-4AB-INDUST12011.00
120H0291DanfossNB+2010Ebox  SH240A4AAE/D/P11 comp.R410A10627.00
120H0292DanfossNB+2010Ebox SH240A4AAE/T/P11  COMP.R410A10627.00
120H0299DanfossNB+2010Ebox SH240A4ABE/D/P11 Comp  R410A10627.00
120H0300DanfossNB+2010Ebox SH240A4ABE/T/P1110627.00
120H0267DanfossSH180-4AA-SINGLE7660.00
120H0268DanfossSH180-4AA-INDUST7660.00
120H0275DanfossNB+2010Ebox SH180B4ABF/D/P11 comp.R410A7660.00
120H0276DanfossNB+2010Ebox SH180B4ABF/T/P11 comp.R410A7660.00
120H0237DanfossNB+2010Ebox SH300A4AAE/D/P11 comp R410A13429.00
120H0239DanfossNB+2010box SH300B4ABE/D/P11 comp R410A13429.00
120H0240DanfossNB+2010Ebox SH300B4ABE/T/P11  COMP R410A13429.00
120H0252DanfossNB SH380A3ABE/T/P11 compressor R410A16949.00
120H0253DanfossNB Comp. SH380A4AAE/D/P11  R410A16141.00
120H0254DanfossNB+2010Ebox SH380A4AAE/T/P11  COMP R410A16141.00
120H0255DanfossNB+2010Ebox SH380A4ABE/D/P11 comp R410A16141.00
120H0256DanfossNB+2010Ebox SH380A4ABE/T/P11 R410a comp16141.00
120H0863DanfossPSH051-4AK INDUST7372.00
120H0864DanfossPSH051-4AK SINGLE8016.00
120H0865DanfossPSH064-4AK INDUST8235.00
120H0866DanfossPSH064-4AK SINGLE8950.00
120H0867DanfossPSH077-4AK INDUST10851.00
120H0868DanfossPSH077-4AK SINGLE11795.00
120H1062DanfossSH485-4AA SINGLE22836.00
120H1064DanfossSH485-4AB SINGLE22836.00
120H1065DanfossSH485-4AB INDUST22836.00
120H9950DanfossSH485 SINGLE SCROLL PROTOTYPE COMP15197.00
120G0018DanfossComp.VZH170AGANB/I/P036870.00
120G0019DanfossComp.VZH170BGANB/I/P037411.00
120G0030DanfossComp.VZH170AGBNB/I/P036988.00
120G0031DanfossComp.VZH170BGBNB/I/P037664.00
120G0086DanfossVZH170AGANB/M/P036870.00
120G0087DanfossVZH170BGANB/M/P037411.00
120G0098DanfossVZH170AGBNB/M/P036988.00
120G0099DanfossVZH170BGBNB/M/P037664.00
120G0201DanfossVZH170CGANA/I/P037006.00
120G0203DanfossVZH170CJANA/I/P036931.00
120G0205DanfossVZH170CGDNA/I/P037819.00
120G0232DanfossVZH170CGDN-INDUST7195.00
120H1423DanfossDSF270-4-AA-INDUST11774.00
120H1422DanfossDSF270-4-AA-SINGLE12363.00
120H1425DanfossDSF270-4-AB-INDUST11774.00
120H1426DanfossDSF325-4-AA-SINGLE13742.00
120H1427DanfossDSF325-4-AA-INDUST13089.00
120H1428DanfossDSF325-4-AB-SINGLE13742.00
120H1429DanfossDSF325-4-AB-INDUST13089.00
120H1446DanfossDSF485-4-AA-SINGLE17994.00
120H1447DanfossDSF485-4-AA-INDUST17138.00
120H1448DanfossDSF485-4-AB-SINGLE17994.00
120H1449DanfossDSF485-4-AB-INDUST17138.00
120H1430DanfossDSF530-4-AA-SINGLE19062.00
120H1431DanfossDSF530-4-AA-INDUST18152.00
120H1432DanfossDSF530-4-AB-SINGLE19062.00
120H1433DanfossDSF530-4-AB-INDUST18152.00
120H1182DanfossDSH090A4ALB/I/P065054.00
120H1183DanfossDSH090A4ALC/M/P064769.00
120H1511DanfossDSH090-4AL-SINGLE5077.00
120H1512DanfossDSH090-4AL-INDUST4792.00
120H1190DanfossDSH105A4ALC/I/P064041.00
120H1191DanfossDSH105A4ALC/M/P063814.00
120H1521DanfossDSH105-4AL-SINGLE4065.00
120H1522DanfossDSH105-4AL-INDUST4065.00
120H1198DanfossDSH120A4ALC/I/P066378.00
120H1199DanfossDSH120A4ALC/M/P066018.00
120H1531DanfossDSH120-4AL-SINGLE6400.00
120H1532DanfossDSH120-4AL-INDUST6041.00
120H1206DanfossDSH140A4ALC/I/P067122.00
120H1207DanfossDSH140A4ALC/M/P066719.00
120H1541DanfossDSH140-4AL-SINGLE7144.00
120H1542DanfossDSH140-4AL-INDUST6740.00
120H1214DanfossDSH161A4ALC/I/P067336.00
120H1215DanfossDSH161A4ALC/M/P066921.00
120H1551DanfossDSH161-4AL-SINGLE7358.00
120H1552DanfossDSH161-4AL-INDUST6943.00
120H1222DanfossDSH184A4ALC/I/P069022.00
120H1223DanfossDSH184A4ALC/M/P068510.00
120H1561DanfossDSH184-4AL-SINGLE9044.00
120H1562DanfossDSH184-4AL-INDUST8533.00
120H0003DanfossSH090A4ALC/I/P06L COMP R410A NB4648.00
120H0013DanfossSH120A4ALC SCROLL COMP R410A SINGLE5866.00
120H0014DanfossSH120A4ALC INDUST COMPRESSOR R410A5866.00
120H0023DanfossNB SH161A4ALC/I/P06 Comp.6745.00
120H0024DanfossNB SH161A4ALC/M/P06 Comp.6745.00
120H0211DanfossNB SH105A4ALC/I/P06 Comp.5069.00
120H0212Danfoss1B SH105A4ALC/M/P06 comp.3716.00
120H0201DanfossNB SH140A4ALC/I/P06 Comp.6549.00
120H0202Danfoss1B SH140A4ALC/M/P06 Comp.6358.00
120H0203DanfossNB SH140A6ALC Scroll comp R410a single6358.00
120H0361DanfossNB SH184A4ALC-SINGLE COMPRESSOR R410A8296.00
120H0362DanfossNB SH184A4ALC-INDUST COMPRESSOR R410A8296.00
120G0002DanfossNB COMP VSH117AGANB multi-pack5623.00
120H0931DanfossPSH Nelico Comp. R410A PSH019A4CLC/I/P013201.00
120H0932DanfossPSH019A4CLC/M/P01 COMPRESSOR R410A2946.00
120H0933DanfossPSH Nelico Comp. R410A PSH023A4CLC/I/P013476.00
120H0934DanfossPSH023A4CLC/M/P01 COMPRESSOR R410A3196.00
120H0935DanfossPSH Nelico Comp. R410A PSH026A4CLC/I/P013745.00
120H0936DanfossPSH026A4CLC/M/P01 COMPRESSOR R410A3447.00
120H0937DanfossPSH Nelico Comp. R410A PSH030A4CLC/I/P014019.00
120H0938DanfossPSH030A4CLC/M/P01 COMPRESSOR R410A3698.00
120H0939DanfossPSH Nelico Comp. R410A PSH034A4CLC/I/P014293.00
120H0940DanfossPSH034A4CLC/M/P01 COMPRESSOR R410A3949.00
120H0941Danfoss SH Nelico Comp. R410A PSH039A4CLC/I/P014569.00
120H0942DanfossPSH039A4CLC/M/P01 COMPRESSOR R410A4204.00
120G0010DanfossComp.VZH088AGANA/I/P063052.00
120G0011DanfossComp.VZH088BGANA/I/P063359.00
120G0012DanfossComp.VZH088AJANA/I/P063021.00
120G0013DanfossComp.VZH088BJANA/I/P063200.00
120G0022DanfossComp.VZH088AGBNA/I/P063287.00
120G0023DanfossComp.VZH088BGBNA/I/P063664.00
120G0078DanfossVZH088AGANA/M/P063052.00
120G0079DanfossVZH088BGANA/M/P063359.00
120G0090DanfossVZH088AGBNA/M/P063287.00
120G0091DanfossVZH088BGBNA/M/P063664.00
120G0189DanfossVZH088CGANA/I/P063114.00
120G0190DanfossVZH088CJANA/I/P063080.00
120G0014DanfossComp.VZH117AGANA/I/P064113.00
120G0015DanfossComp.VZH117BGANA/I/P064435.00
120G0016DanfossComp.VZH117AJANA/I/P063389.00
120G0026DanfossVZH117AGBNA/I/P064285.00
120G0027DanfossComp.VZH117BGBNA/I4688.00
120G0082DanfossVZH117AGANA/M/P064113.00
120G0083DanfossVZH117BGANA/M/P064435.00
120G0094DanfossVZH117AGBNA/M/P064285.00
120G0095DanfossVZH117BGBNA/M/P064688.00
120G0195DanfossVZH117CGANA/I/P064196.00
120G0196DanfossVZH117CJANA/I/P063458.00
120G0198DanfossVZH117CGDNA/I/P064688.00
120H1096DanfossSZ147A4ALB scroll comp single6511.00
120H1637DanfossDSF100-4AL-SINGLE5210.00
120H1416DanfossDSF155-LAL-SINGLE7477.00
120H1417DanfossDSF155-LAL-INDUST#N/A
120H1475DanfossDSF155-4AL-SINGLE7100.00
120H1479DanfossDSF200-4AL-SINGLE8149.00
120Z0622DanfossMounting Kit VZH59F42.00
120Z0676DanfossSuction Separator VZH178(50Hz)250.00
CNCC SMP-MEDIUMDanfossCNCC sample –Medium platform compressor12142.00
121L1929DanfossHRP040T5LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG1516.00
120U1166DanfossHRH031U5LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG1566.00
120U1188DanfossHRH031U4LP6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG1668.00
120U1191DanfossHRH031U4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG1680.00
120U1171DanfossHRH032U5LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG1566.00
120U1196DanfossHRH032U4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG1719.00
120U1256DanfossHRH032U2LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG1802.00
120U2446DanfossHRH034U4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG1827.00
120U1176DanfossHRH036U5LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG1634.00
120U1201DanfossHRH036U4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG1790.00
120U1206DanfossHRH038U4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG1866.00
120U1003DanfossHRP038T4LP6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG1597.00
120U1006DanfossHRP038T4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG1636.00
120U1013DanfossHRP040T4LP6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG1630.00
120U1016DanfossHRP040T4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG1669.00
120U1929DanfossHRP040T5LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG1516.00
120U1023DanfossHRP042T4LP6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG1663.00
120U1026DanfossHRP042T4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG1707.00
120U0976DanfossHRP045T5LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG1583.00
120U1033DanfossHRP045T4LP6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG1762.00
120U1036DanfossHRP045T4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG1809.00
120U0983DanfossHRP047T5LP6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG1661.00
120U0986DanfossHRP047T5LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG1661.00
120U1043DanfossHRP047T4LP6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG1755.00
120U1046DanfossHRP047T4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG1792.00
120U1161DanfossHRH040U1LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG1874.00
120U1186DanfossHRH040U5LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG1656.00
120U1211DanfossHRH040U4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG1768.00
120U2019DanfossHRP034T5LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG1542.00
120U2021DanfossHRP034T4LP6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG1589.00
120U2024DanfossHRP034T4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG1589.00
121L2024DanfossHRP034T4LP6 COMPRESSOR, M-PAK1589.00
120U2282DanfossHRH029U2LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG1752.00
120U2284DanfossHRH029U4LP6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG1668.00
120U2287DanfossHRH029U4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG1668.00
121U8003DanfossMLZ019T4LP9 COMPRESSOR, EURO I-PAK, MTG1856.00
121U8004DanfossMLZ019T4LP9 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG1856.00
121U8026DanfossMLZ019T5LP9 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG1687.00
121U8038DanfossMLZ019T2LP9 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG1687.00
121U8005DanfossMLZ021T4LP9 COMPRESSOR, EURO I-PAK, MTG1889.00
121U8006DanfossMLZ021T4LP9 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG1889.00
121U8028DanfossMLZ021T5LP9 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG1719.00
121U8007DanfossMLZ026T4LP9 COMPRESSOR, EURO I-PAK, MTG2025.00
121U8008DanfossMLZ026T4LP9 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG2187.00
121U8029DanfossMLZ026T5LP9 COMPRESSOR, EURO I-PAK, MTG2181.00
121U8030DanfossMLZ026T5LP9 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG2123.00
121U8535DanfossMLZ026T4LT9 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG2242.00
121U8001DanfossMLZ015T4LP9 COMPRESSOR, EURO I-PAK, MTG1796.00
121U8002DanfossMLZ015T4LP9 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG1796.00
121U8024DanfossMLZ015T5LP9 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG1635.00
121U9002DanfossHHP015T4LP6 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG1582.00
121U9004DanfossHHP015T5LP6 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG1438.00
121U9005DanfossHHP019T4LP6 COMPRESSOR, EURO I-PAK, MTG1690.00
121U9006DanfossHHP019T4LP6 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG1690.00
121U9008DanfossHHP019T5LP6 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG1535.00
121U9010DanfossHHP021T4LP6 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG1759.00
121U9012DanfossHHP021T5LP6 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG1601.00
121U9013DanfossHHP026T4LP6 COMPRESSOR, EURO I-PAK, MTG1870.00
121U9014DanfossHHP026T4LP6 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG1870.00
121U9016DanfossHHP026T5LP6 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG1699.00
121U9029DanfossHHP026T4LP6 COMPRESSOR, EU I-PAK1833.00
121U7003DanfossVRJ028UKNP6 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG2676.00
121L8629DanfossCOMPRESSOR MLZ015T4LP9A, EURO M-PACK1796.00
121L8631DanfossCOMPRESSOR MLZ015T5LP9A, EURO M-PACK1885.00
121L8633DanfossMLZ021T4LP9A COMPRESSOR  M-PACK1889.00
121L8637DanfossMLZ026T4LP9A, COMPRESSOR EURO M-PACK1966.00
121L8672DanfossMLZ026T2LP9A, COMPRESSOR EURO I-PACK4356.00
121L8673DanfossMLZ026T2LP9A, COMPRESSOR EURO M-PACK4356.00
120G0061DanfossVZH028CGANA/M2239.00
120G0064DanfossVZH028CJANA/M COMP R410A1764.00
120G0138DanfossVZH028CGANA/I COMP R410A  I/122239.00
120G0179DanfossVZH028CGANB/Industrial-pack2173.00
120G0188DanfossVZH028CGANB/Multi-pack2239.00
120G0060DanfossVZH035CGANA/M COMP R410A2381.00
120G0139DanfossVZH035CGANA/I COMP R410A2381.00
120G0185DanfossVZH035CGANB/Multi-pack1432.00
120G0059DanfossVZH044CGANA/M COMP R410A2408.00
120G0062DanfossVZH044CJANA/M2693.00
120G0140DanfossVZH044CGANA/I COMP R410A#N/A
120G0180DanfossVZH044CJANB/Multi-pack2693.00
120G0181DanfossVZH044CHANB/Multi-pack2408.00
120G0182DanfossVZH044CGANB/Multi-pack2408.00
120G0156DanfossCOMPRESSOR  VLZ044TGNE9A/M3395.00
121L2014DanfossHLP068T4LC6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG2108.00
120U1341DanfossHLH068T5LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG2153.00
120U1388DanfossHLH068T4LC6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG2153.00
120U1391DanfossHLH068T4LC6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG2319.00
120U1346DanfossHLJ072T5LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG2351.00
120U1393DanfossHLJ072T4LC6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG2535.00
120U1396DanfossHLJ072T4LC6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG2610.00
120U1351DanfossHLJ083T5LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG2640.00
120U1398DanfossHLJ083T4LC6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG2848.00
120U1401DanfossHLJ083T4LC6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG2935.00
120U2169DanfossHLJ083T4LC8 COMPRESSOR, I-PAK, MTG2873.00
120U2172DanfossHLJ083T4LC8 COMPRESSOR, M-PAK, MTG2873.00
120U1761DanfossHLM075T4LC6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG3360.00
120U1628DanfossHLP072T5LP6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG2122.00
120U1753DanfossHLP072T4LC6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG2361.00
120U1756DanfossHLP072T4LC6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG2285.00
120U1763DanfossHLP075T4LC6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG2492.00
120U1766DanfossHLP075T4LC6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG2416.00
120U1651DanfossHLP081T5LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG2410.00
120U1778DanfossHLP081T4LC6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG2652.00
120U1781DanfossHLP081T4LC6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG2571.00
120U1783DanfossHLP081T4LC8 COMPRESSOR, I-PAK, MTG2678.00
120U1786DanfossHLP081T4LC8 COMPRESSOR, M-PAK, MTG2593.00
121L1786DanfossHLP081T4LC8 COMPRESSOR, M-PAK2593.00
120U1356DanfossHRH041U4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG2001.00
120U1361DanfossHRH044U4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG2031.00
120U1291DanfossHRH049U1LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG2184.00
120U1366DanfossHRH049U4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG2063.00
120U1326DanfossHRH051U5LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG1840.00
120U1371DanfossHRH051U4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG2119.00
120U1331DanfossHRH054U5LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG1868.00
120U1373DanfossHRH054U4LP6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG1994.00
120U1376DanfossHRH054U4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG2053.00
120U1336DanfossHRH056U5LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG1987.00
120U1381DanfossHRH056U4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG2209.00
120U1386DanfossHRH056U4LC6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG2224.00
120U1473DanfossHRH056U2LP6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG2334.00
120U1476DanfossHRH056U2LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG2334.00
120U1721DanfossHRM060T4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG2226.00
120U1736DanfossHRM060U4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG2504.00
120U1653DanfossHRP048T4LP6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG1862.00
120U1656DanfossHRP048T4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG1862.00
120U1658DanfossHRP048T4LC8 COMPRESSOR, I-PAK, MTG1862.00
120U1678DanfossHRP051T4LP6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG1931.00
120U1681DanfossHRP051T4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG1931.00
120U1688DanfossHRP054T4LP6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG1959.00
120U1691DanfossHRP054T4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG1959.00
120U1596DanfossHRP058T5LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG1740.00
120U1698DanfossHRP058T4LP6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG1998.00
120U1701DanfossHRP058T4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG1932.00
120U1603DanfossHRP060T5LP6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG1998.00
120U1606DanfossHRP060T5LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG1998.00
120U1723DanfossHRP060T4LP6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG2072.00
120U1726DanfossHRP060T4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG2006.00
120U1728DanfossHRP060T4LC8 COMPRESSOR, I-PAK, MTG2098.00
120U1731DanfossHRP060T4LC8 COMPRESSOR, M-PAK2032.00
120U2049DanfossHLH061T4LC6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG2109.00
120U2052DanfossHLH061T4LC6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG2170.00
121U8010DanfossMLZ030T4LC9 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG2410.00
121U8032DanfossMLZ030T5LC9 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG2189.00
121U8044DanfossMLZ030T2LC9 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG2189.00
121U8011DanfossMLZ038T4LC9 COMPRESSOR, EURO I-PAK, MTG2462.00
121U8012DanfossMLZ038T4LC9 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG2662.00
121U8034DanfossMLZ038T5LC9 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG2416.00
121U8014DanfossMLZ045T4LC9 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG2957.00
121U8015DanfossMLZ048T4LC9 COMPRESSOR, EURO I-PAK, MTG3214.00
121U8016DanfossMLZ048T4LC9 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG3214.00
121U9017DanfossHHP030T4LC6 COMPRESSOR, EURO I-PAK, MTG2019.00
121U9018DanfossHHP030T4LC6 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG2019.00
121U9020DanfossHHP030T5LC6 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG1834.00
121U9021DanfossHHP038T4LC6 COMPRESSOR, EURO I-PAK, MTG2314.00
121U9022DanfossHHP038T4LC6 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG2314.00
121U9024DanfossHHP038T5LC6 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG2103.00
121U9025DanfossHHP045T4LC6 COMPRESSOR, EURO I-PAK, MTG2801.00
121U9026DanfossHHP045T4LC6 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG2801.00
121L1401DanfossHLJ083T4LC6 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG2935.00
121L2172DanfossHLJ083T4LC8, COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG2832.00
121L2052DanfossHLH061T4LC6,COMPRESSOR, EURO M-PAK,MTG2170.00
121L1391DanfossHLH068T4LC6,COMPRESSOR, EURO M-PAK,MTG2256.00
121L2167DanfossHLJ072T4LC8 COMPRESSOR, M-PAK, MTG2610.00
121L1751DanfossHLM072T4LC6 COMPRESSOR, M-PAK2620.00
121L1778DanfossHLP081T4LC6 COMPRESSOR, EURO I-PAK, MTG2575.00
121L1376DanfossHRH054U4LP6,COMPRESSOR, EURO M-PAK,MTG2053.00
121L1723DanfossHRP060T4LP6 COMPRESSOR, EURO I-PAK, MTG2072.00
121L1726DanfossHRP060T4LP6 COMPRESSOR, EURO S-PAK, MTG2006.00
121L8641DanfossMLZ030T4LC9A COMPRESSOR, EURO M-PACK2157.00
121L8643DanfossMLZ030T5LC9A, COMPRESSOR EURO M-PACK2410.00
121L8767DanfossMLZ030T4LQ9A COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG2445.00
121L8645DanfossCOMPRESSOR MLZ038T4LC9A, EURO M-PACK2462.00
121L8647DanfossMLZ038T5LC9A, COMPRESSOR EURO M-PACK2513.00
121L8648DanfossCOMPRESSOR MLZ045T4LC9A, EURO I-PACK2957.00
121L8649DanfossCOMPRESSOR MLZ045T4LC9A, EURO M-PACK2957.00
121L8651DanfossCOMPRESSOR MLZ048T4LC9A, EURO M-PACK3221.00
121L2267DanfossHLJ075T4LC6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG2729.00
120G0149DanfossVZH052CGANB COMPRESSOR,EURO M-PAK MTG1868.00
120G0155DanfossVZH052CJANB COMPRESSOR,EURO M-PAK MTG1980.00
120G0152DanfossVZH065CGANB COMPRESSOR,EURO M-PAK MTG1801.00
120G0153DanfossVZH065CJANB COMPRESSOR,EURO M-PAK MTG2117.00
121L0601DanfossHCP094T4LC6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG3823.00
121L0373DanfossHCP109T4LC6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG4235.00
121L0398DanfossHCP120T4LC6 COMPRESSOR, EURO I-PAK, MTG4468.00
121L0401DanfossHCP120T4LC6 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG4468.00
120U0578DanfossHCM094T4LC6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG4459.00
120U0581DanfossHCM094T4LC6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG4459.00
120U0598DanfossHCP094T4LC6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG3823.00
120U0601DanfossHCP094T4LC6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG3823.00
120U0608DanfossHCP094T4LC8 COMPRESSOR, I-PAK, MTG3823.00
120U0611DanfossHCP094T4LC8 COMPRESSOR, M-PAK, MTG3823.00
120U0373DanfossHCP109T4LC6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG4235.00
120U0376DanfossHCP109T4LC6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG4235.00
120U0381DanfossHCP109T4LC7 COMPRESSOR, M-PAK, MTG4235.00
120U0383DanfossHCP109T4LC8 COMPRESSOR, I-PAK, MTG4235.00
120U0386DanfossHCP109T4LC8 COMPRESSOR, M-PAK, MTG4235.00
120U0398DanfossHCP120T4LC6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG4468.00
120U0401DanfossHCP120T4LC6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG4339.00
120U0406DanfossHCP120T4LC7 COMPRESSOR, M-PAK, MTG4468.00
120U0408DanfossHCP120T4LC8 COMPRESSOR, I-PAK, MTG4468.00
120U0411DanfossHCP120T4LC8 COMPRESSOR, M-PAK, MTG4468.00
120U2299DanfossHCJ090T4LC6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG4088.00
120U2302DanfossHCJ090T4LC6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG4212.00
120U2322DanfossHCJ105T4LC6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG4715.00
120U2347DanfossHCJ120T2LC6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG4954.00
120U2562DanfossHCJ120T4LC8 COMPRESSOR, M-PAK, MTG4586.00
121U8017DanfossMLZ058T4LC9 COMPRESSOR, EURO I-PAK, MTG3886.00
121U8018DanfossMLZ058T4LC9 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG4195.00
121U8019DanfossMLZ066T4LC9 COMPRESSOR, EURO I-PAK, MTG4653.00
121U8021DanfossMLZ076T4LC9 COMPRESSOR, EURO I-PAK, MTG5110.00
121U8022DanfossMLZ076T4LC9 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG5110.00
121L3123DanfossHCJ121T4LC8 COMPRESSOR, M-PAK, MTG2241.00
121L8653DanfossCOMPRESSOR MLZ058T4LC9A, EURO M-PACK3833.00
121L9517DanfossLLZ013T4LQ9 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG2879.00
121L9535DanfossCOMPRESSOR LLZ013T4LQ9A, EURO M-PACK2057.00
121L9513DanfossLLZ015T4LQ9 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG3203.00
121L9509DanfossLLZ018T4LQ9 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG3463.00
121L9505DanfossLLZ024T4LQ9 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG4854.00
121L9541DanfossCOMPRESSOR LLZ024T4LQ9A, EURO M-PACK4854.00
121L9521DanfossLLZ034T4LQ9 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG5685.00
121L9543DanfossLLZ034T4LQ9A, EURO M-PACK5685.00
121L3115DanfossHCJ106T4LC6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG2162.00
121L3120DanfossHCJ106T4LC8 COMPRESSOR, I-PAK, MTG2162.00
121L3121DanfossHCJ106T4LC8 COMPRESSOR, M-PAK, MTG2162.00
121L8687DanfossMLZ076T2LC9A, COMPRESSOR EURO M-PACK5338.00
121L8837DanfossMLZ076T4LQ9A COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG5338.00
SM125-4RIDanfossCOMP PERFORMER ROTOLOCK-EQU6740.00
SM160-4RAIDanfossSM160-4RAI COMP PERF ROTOLOCK-EQU7281.00
SM175-4RIDanfossCOMP PERFORMER ROTOLOCK-EQU8174.00
SM185-4CAIDanfossCOMP PERFORMER BRAZED-EQUAL IND8983.00
SM185-4RIDanfossCOMP PERFORMER ROTOLOCK-EQU9067.00
SY185-4CAIDanfossCOMP PERFORMER BRAZED-EQUAL IDV7489.00
SZ115-4CAIDanfossCOMP PERFORMER BRAZED-EQUAL5405.00
SZ115-4CAMDanfossCompressor Performer SZ115S4CC5299.00
SZ115-4RIDanfossSZ115-4RI scroll compressor5405.00
SZ125-4CAIDanfossCOMP PERFORMER BRAZED-EQUAL5550.00
SZ125-4CAMDanfossCOMP PERFORMER BRAZED-EQUAL5829.00
SZ125-4RIDanfossCOMP PERFORMER ROTOLOCK-EQU INDIV5829.00
SZ125-4RMDanfossCOMP PERFORMER ROTOLOCK-EQU5717.00
SZ160-4CBIDanfossCOMP PERF BRAZED-EQUAL OPT6592.00
SZ160-4CBMDanfossCOMPRESSOR SCROLL BRAZED-EQUAL OPT6592.00
SZ160-4RAIDanfossCOMP PERF ROTOLOCK-EQU optimis6592.00
SZ160-4RAMDanfossCOMP PERF ROTOLOCK-EQU OPTIMIS6592.00
SZ175-4CAIDanfossPERFORMER SCROLL COMP (PoE)6988.00
SZ175-4RIDanfossCOMP PERFORMER ROTOLOCK-EQU6988.00
SZ185-3RIDanfossCOMP PERFORMER ROTOLOCK-EQU7489.00
SZ185-4CAIDanfossCOMP PERFORMER BRAZED-EQUAL div7489.00
SZ185-4CAMDanfossCompressor Scroll Performer Brazed-Equal7489.00
SZ185-4PCIDanfossCompressor Performer SZ185W4PD/I/P037489.00
SZ185-4RIDanfossCOMP PERFORMER ROTOLOCK-EQU7489.00
SZ185-4RMDanfossCOMPRESSOR  PERFORMER ROTOLOCK-EQU7489.00
SM161-3VAIDanfossCOMP PERFORMER BRASED-EQU9138.00
SM161-3VAMDanfossCOMP PERFORMER BRASED-EQU9016.00
SM161-4VAIDanfossCOMP PERFORMER BRASED-EQU8952.00
SM161-4VAMDanfossSM161T4VC Scroll compressor8691.00
SZ084-4VIDanfossSZ084-4VI scroll compressor4300.00
SZ090-4VIDanfossCOMP VERSION VE4543.00
SZ090-4VMDanfossCOMP VERSION VE4543.00
SZ090-6VIDanfossCOMP VERSION VE4906.00
SZ100-4VIDanfossCOMP VERSION VE5405.00
SZ100-4VMDanfossCOMP VERSION BRASING S1005405.00
SZ110-3VIDanfossCOMP VERSION VE SZ110-3 single pack5560.00
SZ110-4VIDanfossCOMP VERSION VE5405.00
SZ110-4VMDanfossCOMPRESSOR, ESTER/OIL5405.00
SZ110-6VIDanfossCOMP VERSION VE5560.00
SZ120-4VIDanfossCOMP PERFORMER S120 BRAZED5405.00
SZ120-4VMDanfossCOMP VERSION VE5405.00
SM084-4VIDanfossCOMP VERSION VE5891.00
SM090-4VIDanfossCOMP VERSION VE4840.00
SM100-4VIDanfossCOMP VERSION VE indv5248.00
SM110-4VIDanfoss COMP VERSION S110 V5982.00
SM120-4VIDanfossCOMP VERSION S120 V6108.00
SM148-4VAIDanfossSM148-4VC-SINGLE6740.00
SM148-4VAMDanfossSM148-4VC-INDUST6740.00
SZ148-4VAIDanfossSZ148-4VAI scroll compressor6685.00
SZ148-4VAMDanfossSZ148-4VAMCOMP PERFORMER BRASED-EQU6367.00
SZ161-4VAIDanfossSZ161-4VAI scroll compressor6592.00
SZ161-4VAMDanfossSZ161-4VAM6592.00
MT18-1VIDanfossCOMP MINER OSG-EQUAL1447.00
MT18-4VIDanfossCOMP MINER OSG-EQUAL1447.00
MT18-5VIDanfossCOMP MINER OSG-EQUAL1447.00
MT22-4VIDanfossCOMP MINER OSG-EQUAL1506.00
MT22-5VIDanfossCOMP MINER OSG-EQUAL1506.00
MT28-4VIDanfossCOMP MINER OSG-EQUAL1599.00
MT28-5VIDanfossCOMP MINER OSG-EQUAL1599.00
MT32-4VIDanfossCOMP MINER OSG-EQUAL1699.00
MT32-5VIDanfossCOMP MINER OSG-EQUAL1699.00
MT36-4VIDanfossCOMPRESSOR MINER OSG-EQUAL1959.00
MT36-5VIDanfossCOMP MINER OSG-EQUAL1959.00
MT40-4VIDanfossCOMP MINER OSG-EQUAL2205.00
MT40-6VIDanfossCOMP MINER OSG-EQUAL2536.00
MTZ18-1VIDanfossCOMPRESSOR VERSION EGALISATION1230.00
MTZ18-4VIDanfossCOMP OSG-EQUAL MULTIREF1230.00
MTZ18-5VIDanfossCOMPRESSOR VERSION EGALISATION1230.00
MTZ22-4VIDanfossCOMP OSG-EQUAL MULTIREF1266.00
MTZ22-4VMDanfossCOMP OSG-EQUAL MULTIREF1266.00
MTZ22-5VIDanfossMTZ22-5VI COMP OSG-EQUAL MULTIREF1266.00
MTZ22-5VMDanfossA05P OSG-EQUAL MULTIREF1266.00
MTZ22-6VIDanfossCOMP OSG-EQUAL MULTIREF1266.00
MTZ28-4VIDanfossCOMP OSG-EQUAL MULTIREF1307.00
MTZ28-4VMDanfossCOMPRESSOR OSG-EQUAL MULTIREF1345.00
MTZ28-5VIDanfossCOMP OSG-EQUAL MULTIREF1307.00
MTZ28-5VMDanfossCOMP OSG-EQUAL MULTIREF1345.00
MTZ32-4VIDanfossCOMP OSG-EQUAL MULTIREF1441.00
MTZ32-5VIDanfossCOMPRESSOR VERSION EGALISATION1441.00
MTZ36-3VIDanfossCOMPRESSOR  OSG-EQUAL MULTIREF1665.00
MTZ36-4VIDanfossCOMP OSG-EQUAL MULTIREF1665.00
MTZ36-4VMDanfossCOMP OSG-EQUAL MULTIREF1665.00
MTZ36-5VIDanfossCompressor MTZ36-5VI1665.00
MTZ36-9VIDanfossCOMP OSG-EQUAL MULTIREF1665.00
MTZ40-4VIDanfossCOMP OSG-EQUAL MULTIREF1870.00
MTZ40-4VMDanfossCOMP OSG-EQUAL MULTIREF1870.00
120F0226DanfossNTZ048-4LR1-SINGLE1436.00
120F0228DanfossNTZ048-5LR1-SINGLE1436.00
120F0073DanfossNTZ068-1LR1-SINGLE1647.00
120F0230DanfossNTZ068-4LR1-SINGLE1583.00
120F0231DanfossNTZ068-4LR1-INDUST1583.00
120F0232DanfossNTZ068-5LR1-SINGLE1583.00
120B0001DanfossVTZ038-GNR1-SINGLE RECIP COMP2251.00
120B0002DanfossVTZ054-GNR1-SINGLE RECIP COMP2528.00
MT44-4VIDanfossCOMP MINER OSG-EQUAL2441.00
MT50-4VIDanfossCOMP MINER OSG-EQUAL2773.00
MT56-4VIDanfossCOMP MINER OSG-EQUAL3002.00
MT64-4VIDanfossCOMP MINER OSG-EQUAL3008.00
MT72-4VIDanfossCOMP MINER OSG-EQUAL3366.00
MT80-4VIDanfossCOMP MINER OSG-EQUAL3770.00
MTZ44-4VIDanfossCOMP OSG-EQUAL MULTIREF2256.00
MTZ44-9VIDanfossMTZ44-9VI2435.00
MTZ50-4VIDanfossCOMP OSG-EQUAL MULTIREF2374.00
MTZ50-4VMDanfossCOMP OSG-EQUAL MULTIREF2374.00
MTZ50-7VIDanfossCOMP OSG-EQUAL MULTIREF2374.00
MTZ56-4VIDanfossCOMP OSG-EQUAL MULTIREF2473.00
MTZ56-4VMDanfossCOMPRESSOR MTZ56-4VM2473.00
MTZ56-7VIDanfossCOMPRESSOR VERSION EGALISATION2473.00
MTZ64-3VIDanfossCOMPRESSOR  OSG-EQUAL MULTIREF2553.00
MTZ64-3VMDanfossCOMPRESSOR  OSG-EQUAL MULTIREF2687.00
MTZ64-4VIDanfossCOMP OSG-EQUAL MULTIREF2553.00
MTZ64-4VMDanfossCOMPRESSOR OSG-EQUAL MULTIREF2553.00
MTZ72-4VIDanfossCOMP OSG-EQUAL MULTIREF2866.00
MTZ72-4VMDanfossCOMP OSG-EQUAL MULTIREF2961.00
MTZ80-4VIDanfossCOMP OSG-EQUAL MULTIREF3199.00
MTZ80-4VMDanfossCOMPRESSORS OSG-EQUAL MULTIREF3199.00
120F0234DanfossNTZ096-4LR1-SINGLE2046.00
120F0238DanfossNTZ108-4LR1-SINGLE2152.00
120F0239DanfossNTZ108-4LR1-INDUST2152.00
120F0236DanfossNTZ136-4LR1- RECIP2598.00
120F0237DanfossNTZ136-4LR1-INDUST2598.00
120B0003DanfossVTZ086-GNR1-SINGLE RECIP COMP3236.00
120B0004DanfossVTZ121-GNR1-SINGLE RECIP COMP3836.00
MT100-4VIDanfossCOMP MINER OSG-EQUAL5130.00
MT100-7VIDanfossCOMP MINER OSG-EQUAL5130.00
MT125-4VIDanfossCOMP MINER OSG-EQUAL6110.00
MT144-4VIDanfossCOMP MINER OSG-EQUAL6612.00
MT160-4VIDanfossCOMP MINER OSG-EQUAL6970.00
MT160-6VIDanfossCOMP MINER OSG-EQUAL7472.00
MTZ100-4VIDanfossCOMP OSG-EQUAL MULTIREF4357.00
MTZ100-4VMDanfossCOMP OSG-EQUAL MULTIREF4357.00
MTZ100-7VIDanfossCOMP OSG+EQUAL MULTIREF4357.00
MTZ125-4VIDanfossCOMP OSG-EQUAL MULTIREF5199.00
MTZ125-4VMDanfossCOMPRESSOR OSG-EQUAL MULTIREF5199.00
MTZ144-4VIDanfossCOMP OSG-EQUAL MULTIREF5625.00
MTZ144-4VMDanfossCOMP OSG-EQUAL MULTIREF5631.00
MTZ144-9VIDanfossCOMP OSG+EQUAL MULTIREF5906.00
MTZ160-4VIDanfossCOMP OSG-EQUAL MULTIREF5928.00
MTZ160-4VMDanfossCOMP OSG-EQUAL MULTIREF5929.00
MTZ160-9VIDanfossCOMPRESSOR VERSION EGALISATION6176.00
120F0240DanfossNTZ215-4LR1-SINGLE RECIP COMP4966.00
120F0242DanfossNTZ271-4LR1-SINGLE RECIP COMP5576.00
120B0005DanfossVTZ171-GNR1-SINGLE RECIP COMP5044.00
120B0006DanfossVTZ215-GLR1-SINGLE RECIP COMP5105.00
120B0007DanfossCOMPRESSOR VTZ242-GNR1-SINGLE RECIP6038.00
021U0265DanfossMCHE Cond 25.4X2X20 DF0321 PEDII I/121426.00
021U1024DanfossMCHE Cond 25.4X2X20 SF0011 I/1445.00
021U0086DanfossMCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0101 PEDI M/81061.00
021U0094DanfossMCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0071 PEDI M/8856.00
021U0080DanfossMCHE Condenser 16X1.3X16 DF0111 M/24143.00
021U0082DanfossMCHE Condenser 16X1.3X16 DF0131 M/16212.00
021U0341DanfossMCHE Condenser 16X1.3X16 DM0010 I/48158.00
021U0509DanfossMCHE Condenser 16X1.3X16 DM0020 M/16158.00
021U0510DanfossMCHE Condenser 16X1.3X16 DM0010 M/24158.00
021U0609DanfossMCHE Condenser  16X1.3X16 DM0030 I/32258.00
021U0689DanfossMCHE Condenser  16X1.3X16 DM0030 M/16266.00
084B7124DanfossEKA 174, LON-modul, RS485 Insul. EKC3xx247.00
084B8565DanfossEKA 179A, LON-module, RS485139.00
084B8592DanfossEKA 177,IP-module for (AK-CC450/550)220.00
084B8162DanfossTerminals, AK-CC 550 standard232.00
084B8165DanfossTerminals, AK-CC 550B232.00
084B8586DanfossAccessorie Bag, 6 Pol Terminal, 30 pcs83.00
084B8587DanfossAccessorie Bag, 2 Pol Terminal, 30 pcs39.00
084B8588DanfossAccessorie Bag, 3 Pol Terminal, 30 pcs75.00
084B8589DanfossAccessorie Bag, 6 Pol Terminal, 30 pcs#N/A
084B8590DanfossAccessorie Bag, 7 Pol Terminal, 30 pcs172.00
084B7069DanfossEKA 172, RTC-module, EKC300/400/50074.00
084B8577DanfossEKA 181C,  Battery Module,  EKC 20072.00
084B7104DanfossEKC 331, Controller, Capacity675.00
084B7105DanfossEKC 331T, Controller, Capacity w. temp675.00
084B8007DanfossAK-PC 530,  Pack Controller1363.00
084B8012DanfossAK-PC 520, Pack Controller1091.00
084B8013DanfossAK-PC560, Digital Scroll,Pack Controller1397.00
084B7251DanfossEKC 319A, Controller, Liquid Injection897.00
084B8521DanfossEKC 202A,  Refrigeration Controller107.00
084B8522DanfossEKC 202B, Ref.  Controller139.00
084B8523DanfossEKC 202C, Ref.  Controller149.00
084B8536DanfossEKC 202D,  Ref. Controller164.00
084B8543DanfossEKC 202C-MS,  Ref.Controller,  NTC161.00
084B8554DanfossEKC 202D1, Ref. Controller172.00
084B8621DanfossEKC 202A, Refrigerat.Controller, I-pack114.00
084B8622DanfossEKC 202B, Ref. Controller,  I-pack136.00
084B8623DanfossEKC 202C, Ref.  Controller,  I-pack147.00
084B8654DanfossEKC 202D1, Ref.Controller, I-pack172.00
084B8691DanfossEKC 202B, Controller, Rusc,  I-pack148.00
084B8693DanfossEKC 202D2, Controller, 115V, I-P141.00
084B8520DanfossAK-CC 210, Ref. Controller,  M-Pack194.00
084B8528DanfossAK-CC 250A Ref.Controller,Pt/PTC,M-Pack213.00
084B8620DanfossAK-CC 210, Ref.Controller,  I-pack194.00
084B8008DanfossAK-PC 420, Controller,  Dry Cooler1170.00
084B8016DanfossAK-CC 460, Semi Plug-in Contr. 230V728.00
084B8022DanfossAK-CC 450,Controller,LLSV, Std,ver. 230V486.00
084X8016DanfossAK-CC 460 X-version, Pump Control772.00
084B8020DanfossAK-CC 550, Case-Controller,Std.ver.230V799.00
084B8024DanfossAK-CC 550,Controller,AKV,std, ver.115V799.00
084B8030DanfossAK-CC 550A,Controller, FR inject, 230V799.00
084B8032DanfossAK-CC 550B, Controller, 230V1134.00
084B8070DanfossAK-CC 550A, Case Controller, 230V799.00
084B8073DanfossAK-CC 550F, Controller, Flood evaporator#N/A
084B8120DanfossAK-CC 550, Controller, AKV,  Std. I-pack692.00
084B8130DanfossAK-CC550A, Controller,FR inject,230V,I-P799.00
084B8132DanfossAK-CC 550B,Controller,vers.230V, I-pack#N/A
084B4070DanfossAK-OB55 LON Com. module S/M-Pack125.00
084B4192DanfossAK-OB55 LON Com. module I-Pack125.00
084B4075DanfossAK-UI55 Bluetooth Display S/M-Pack121.00
084B4076DanfossAK-UI55 Set Display S/M-Pack99.00
084B4077DanfossAK-UI55 Info S/M-Pack81.00
084B4193DanfossAK-UI55 Bluetooth Display I-Pack121.00
084B4194DanfossAK-UI55 Set Display I-Pack99.00
084B4195DanfossAK-UI55 Info Display I-Pack81.00
080G0320DanfossAK-PC 572, Control 24V LCD 2SSR RS485 S956.00
084B4164DanfossEKC 302D,Controller, Refrigeration186.00
084B4165DanfossAK-CC 350,Controller, Refrigeration229.00
084B7252DanfossEKC 326A, Controller, CO2 Gascooler1420.00
084B7253DanfossEKC 313, Controller, Cascade CO2954.00
080Z0261DanfossCable, Accessory,  AK2 – 9pole60.00
080Z0262DanfossCable,Accessory,  for AK2 to PC68.00
080Z0264DanfossConverter,  AK to USB321.00
084B2238DanfossAKA 211,  Accessories, Cable filter94.00
084B7097DanfossCable 6m,  EKA displays,  I-Pack21.00
084B7099DanfossCable 3m, EKA Displays , I-pack11.00
084B7179DanfossCable 2m, EKA Displays,I-pack10.00
084B7298DanfossCable 2m,  EKA displays, S/M-Pack16.00
084B7299DanfossCable 6m, EKA displays,  S/M-Pack34.00
084B7630DanfossCable 9m, EKA displays,  I-Pack#N/A
080G0281DanfossAK-PC 551, Control 230V LCD 2SSR RS485 S704.00
080G0282DanfossAK-PC 551,Control KIT 230V 2SSR RS485 S720.00
080G0283DanfossAK-PC 551, Control 24V LCD 2SSR RS485 S.704.00
080G0288DanfossAK-PC 551,Control KIT 24V 2SSR RS485 S720.00
080G0289DanfossAK-PC 351, Control 24V  LCD SSR RS485 S421.00
080G0312DanfossAK-PC 651, Control 230V LCD 2SSR RS485 S1617.00
084B4081DanfossAK-CC55 Compact Case Contr. S/M-Pack484.00
084B4082DanfossAK-CC55 Single Coil Case Contr. S/M-Pack623.00
084B4083DanfossAK-CC55 SINGLE COIL UI C CONTR. S/M-PACK705.00
084B4084DanfossAK-CC55 Multi Coil Case Contr. S/M-Pack966.00
084B4181DanfossAK-CC55 Compact Case Contr. I-pack484.00
084B4182DanfossAK-CC55 Single Coil Case Contr. I-Pack623.00
084B4183DanfossAK-CC55 Single Coil UI C Contr. I-Pack705.00
084B4184DanfossAK-CC55 Multi Coil Case Contr. I-Pack966.00
084B4078DanfossAK-UI55 3m Cable M-Pack18.00
084B4079DanfossAK-UI55 6m Cable M-Pack33.00
084B4099DanfossAK-UI55 Mounting Base S/M-pac39.00
084B4189DanfossConn.bag for Compact I-pack20.00
084B4190DanfossConn.bag Single Coil I-pack26.00
084B4191DanfossConn.bag Multi Coil I-pack27.00
084B4196DanfossAK-UI55 3m Cable I-Pack18.00
084B4198DanfossAK-UI55 6m Cable I-Pack33.00
077F1521DanfossETC 1H2 El.Thermostat, 230V DD Com.R/F64.00
077F1525DanfossETC 1H2 El.Thermostat, 230V DD 2z-wine#N/A
077F1475DanfossETC 1H3 El.Thermostat, 230V DualBand75.00
077F1522DanfossETC 1H1 El.Thermostat, 230V DD S-refrig.#N/A
077F1524DanfossETC 1H1 El.Thermostat, 230V DD 1z-wine#N/A
077F8523DanfossETP R1 Display, Std., Red, Red, Logo110.00
077F8531DanfossDisplay 3×7 Red, Grey#N/A
077F8751DanfossNTC Temperature sensor10.00
077F8757DanfossNTC Temperature sensor10.00
077F8760DanfossNTC Temperature sensor10.00
077F8761DanfossNTC Temperature sensor10.00
077F8765DanfossNTC Temperature sensor10.00
077F8766DanfossNTC Temperature sensor10.00
077F8767DanfossNTC Temperature sensor10.00
077F8769DanfossNTC Temperature sensor10.00
077F8790DanfossETN NTC-Sensor, 1500mm, 2%, 2-pole8.00
077F8794DanfossETN NTC-Sensor, 2000mm, 2%, 2-pole10.00
077F8798DanfossNTC Temperature sensor12.00
080G2042DanfossHigh Temperature NTC Sensor Cable , 1.5M36.00
077F8562DanfossHandknob, Black2.00
077F8577DanfossWasher, Black,  White print 0-9 I-pack1.00
080G3308DanfossERC Mounting Clamp, straight,2.00
080G3356DanfossPower plug 3-pin, with screw,28A, 108pcs8.00
080G3357DanfossPower plug 6-pin, with screw,28A,54pcs10.00
080G9701DanfossDocking station,ERC ver13280.00
080G9711DanfossGateway, R&D, ERC591.00
080G9740DanfossEKA 183A – Programming Key f. ERC320.00
080G9741DanfossEKA183B Programming Key, ERC 21X320.00
080G3130DanfossERC101,Red LED, w/o Buzzer,Global#N/A
080G3230DanfossERC 111A RED LED73.00
080G3231DanfossERC 111A BLUE LED74.00
080G3237DanfossERC 111A BLUE LED,GDM,IP74.00
080G3202DanfossERC 112C Red LED, GDM66.00
080G3206DanfossERC 112C BLUE LED, GDM92.00
080G3207DanfossERC 112D BLUE LED, GDM97.00
080G3216DanfossERC 112C BLUE LED, CFF, BUZ95.00
080G3217DanfossERC 112D BLUE LED, CFF,  BUZ100.00
080G3226DanfossERC 112C BLUE LED, GDM, Pepsico88.00
080G3276DanfossERC 112C BLUE LED, GDM92.00
080G3414DanfossERC 112D BLUE LED, CFF, BUZ (VSD)116.00
080G3263DanfossKIT – ERC 211,RED LED,230V64.00
080G3288DanfossERC 211,Controller, RED LED,230V,I-Pack46.00
080G3290DanfossERC 211,Controller, RED LED, 115V59.00
080G3293DanfossERC 211,Controller, Red LED, 230V59.00
080G3265DanfossKIT – ERC 213, RED LED,230V90.00
080G3291DanfossERC 213,Controller, RED LED, 115V81.00
080G3294DanfossERC 213, Controller, Red LED, 240V81.00
080G3292DanfossERC 214, Controller,RED LED, 115V102.00
080G3295DanfossERC 214,Controller, RED LED, 230V102.00
080Z8511DanfossAK-SM 720, Controller, UK-D-F-NL-I2366.00
080Z8512DanfossAK-SM 720, Controller, UK-E-PT-US#N/A
080Z8513DanfossAK-SM 720, Controller, UK-DK-S-FI2366.00
080Z0007DanfossAK-XM 101A, Control, Ext.module,8AI475.00
080Z0008DanfossAK-XM 102A, Control, Ext.module,8DI low566.00
080Z0010DanfossAK-XM 205A,Control, 8AI/8DO, Euro conn.929.00
080Z0011DanfossAK-XM 204A, Control,8DO, Euro conn.611.00
080Z0013DanfossAK-XM 102B, Control,8DI High,Euro conn.566.00
080Z0017DanfossAK-XM 205B, Control,8AI/DO OVR Euro con.1064.00
080Z0018DanfossAK-XM 204B, Control, 8DO OVR,Euro conn.756.00
080Z0020DanfossAK-XM 107A, Control,Pulse Counter Module617.00
080Z0023DanfossAK-XM 208C, Contr. 8AI & 4 Stepper out930.00
080Z0032DanfossAK-XM 103A, Control, Ext. Module,4AI/AO599.00
080Z0061DanfossAK-CM 101A, Control, Comm.Module, TP78289.00
080Z0063DanfossAK-CM 101C, Control, Comm.Module, RS485289.00
080Z0064DanfossAK-CM 102, Control, Comm. Module195.00
080Z0251DanfossAK-OB 110, Accessory, Analog output442.00
080Z0252DanfossAK-OB 101A, Accessory, RTC module74.00
084B8561DanfossEKA 153, Thermometer61.00
084B8562DanfossEKA 163A, Display, Universal82.00
084B8563DanfossEKA 164A, Display, Universal settings108.00
084B8567DanfossEKA 182A, Copying Key, EKC-EKC95.00
084B8573DanfossEKA 165,  Display, Status Setting111.00
084B8574DanfossEKA 163B, Remote Display64.00
084B8575DanfossEKA 164B, Display, Remote setting93.00
084B8578DanfossEKA 166, Display, Status setting113.00
084B8582DanfossEKA 183A, Accessory,  Programming Key172.00
084B8584DanfossMounting kit, Accessory, for EKA display29.00
084B8674DanfossEKA 163B, Remote Display,  I-pack65.00
084B8675DanfossEKA 164B, Display,Remote Sett.,I-pack85.00
080Z8500DanfossAK-SM 350, Controller, UK-D-F-NL-I3179.00
080Z8505DanfossAK-SM 350, Controller,  UK-CH#N/A
080Z8508DanfossAK-SM 350, Controller,  UK-DK-FI-SV3179.00
080Z8521DanfossAK-PI 200, Control,  Protocol Interface1391.00
080Z0053DanfossAK-PS 075, Accessory, Power Supply89.00
080Z0054DanfossAK-PS 150, Accessory,  Power Supply138.00
080Z0055DanfossAK-PS 250, Accessory, Power Supply184.00
080Z0170DanfossAK-LM 330, Controller,  Logging Module929.00
080Z0175DanfossAK-LM 340, Controller,  Multipurpose#N/A
080Z0176DanfossAK-LM 350, Controller, Monitoring w. COP1548.00
080Z0177DanfossAK-LM 340A, Controller,  Multipurpose1188.00
084B2002DanfossAKA 21,  Controller accessories#N/A
084B2262DanfossAKA 241, Accessories, Basic PC-Gateway1760.00
084B2268DanfossAKA 245, Accessories, LON-Gateway, RS4852827.00
084B8564DanfossEKA 178A, MODBUS Module, Data comm.47.00
084B8571DanfossEKA 178B, Modbus Module,  Data comm.63.00
084B8579DanfossEKA 175,  LON-module,  RS485134.00
084B8583DanfossEKA 176, Danbuss Module,  Data comm.71.00
084B8591DanfossEKA 176A,Danbuss Module,Data comm.71.00
084B8679DanfossEKA 175,  LON-modul,  RS485, I-pack107.00
084B2071DanfossDanbuss Connection Box288.00
084B2094DanfossCable, 9/9 pole, PC to GW#N/A
084B2096DanfossCable, 25/9 pole, PC to GW164.00
084B2240DanfossAKA 222,Accessories, MOD-bus, Repeater1983.00
084B2241DanfossAKA 223, Accessories,  LON Repeater1983.00
084B2242DanfossAKA 231, Accessories, Modem/ RS232#N/A
080Z4100DanfossAK-EM 800, Enterprise managem. 50 sites7169.00
080Z4001DanfossAK-SM 850, Controller System manager Ref3904.00
080Z4004DanfossAK-SM 820, Controller,System man.Conv.3187.00
080Z4006DanfossAK-SM 810, Cont. System Man. wo. Display2094.00
080Z4008DanfossAK-SM 880, Controller,System Man. Full4780.00
080Z4014DanfossAK-SM 800AL, Cont. System Man. w.Touch2868.00
080G0311DanfossAK-MMI  Display, LCD286.00
080Z4021DanfossAK-SM 850A,Controller System manager Ref3981.00
080Z4024DanfossAK-SM 820A, Controller,System man.Conv.3249.00
080Z4028DanfossAK-SM 880A, Controller,System Man. Full4874.00
080G0325DanfossEKE-1P, Stepper valve extension module362.00
080G0066DanfossMCX06C Elect.Control 24V LED RS485 S192.00
080G0107DanfossMCX06C Elect.Control 24V LED RS485 I/36227.00
080G0111DanfossMCX06D Elect.Control 24V LCD S261.00
080G0112DanfossMCX06D Elect.Control 24V LCD RS485 S303.00
080G0115DanfossMCX06D Elect.Control 24V    RS485 S252.00
080G0166DanfossMCX06D Elect.Control 24V LCD I/32248.00
080G0167DanfossMCX06D Elect.Control 24V LCD RS485 I/32296.00
080G0169DanfossMCX06D Elect.Control 24V    RS485 I/32240.00
080G0292DanfossMCX08M Elec.Control 230V RS485 2SSR I/24439.00
080G0293DanfossMCX08M2 Controller 24V, RS485, S386.00
080G0303DanfossMCX08M2, Controller 24V, RS485,I/pack 24335.00
080G0307DanfossMCX08M2 Elect.Control230V LCD RS485 S487.00
080G0310DanfossMCX08M2, Elect.Control 24V LCD RS485 S474.00
080G0314DanfossMCX08M2 Elec.Control230V RS485 2SSR I/24403.00
080G0315DanfossMCX08M2 Elect.Control 24V LCD RS485 I/24432.00
080G0316DanfossMCX08M2 Elect.Control 230V   RS485 I/24360.00
080G0036DanfossMCX15B Elect.Control 24V LCD RS485 S637.00
080G0127DanfossMCX15B Elect.Control230V LCD RS485 I/12559.00
080G0130DanfossMCX15B Elect.Control 24V    I/12#N/A
080G0132DanfossMCX15B Elect.Control 24V    RS485 I/12#N/A
080G0057DanfossMCX20B Elect.Control 24V LCD 2RS485 S-pa750.00
080G0139DanfossMCX20B Elect.Control230V LCD RS485 I/12647.00
080G0142DanfossMCX20B Elect.Control 24V   I/12#N/A
080G0145DanfossMCX20B Elect.Control 230V   RS485 I/12#N/A
080G0146DanfossMCX20B Elect.Control 24V    2RS485 I/12#N/A
080G0073DanfossMMIMYK Elect.Control Data Logger  S672.00
080G0075DanfossACCCBI Cable, Telephone U.I. 1.5m8.00
080G0076DanfossACCCBI Cable Telephone U.I. 3m10.00
080G0081DanfossACCCNX Cable Wired forMCX06C 1m27.00
080G0082DanfossACCCNX Cable Wired forMCX06C 2m39.00
080G0175DanfossACCCNX, MCX06C CONNECTORS KIT4.00
080G0179DanfossACCCNX Connectors MCX/EXC06D19.00
080G0180DanfossACCCNX Connectors MCX-08M20.00
080G0181DanfossACCCNX Connectors MCX15B24.00
080G0182DanfossACCCNX Connectors MCX20B36.00
080G0212DanfossACCPBT Probe NTC IP67 6×40 1.5m-I/P1013.00
080G0217DanfossACCSCS Elect.Control 400VAC 8A688.00
080G0218DanfossACCSCS Elect.Control 400VAC 12A806.00
080G0219DanfossACCSCS Elect.Control 400VAC 20A930.00
080G0220DanfossACCSCS Elect.Control 400VAC 28A1555.00
080G0223DanfossACCTRS Transformer 230/24VAC 12VA31.00
080G0225DanfossACCTRS Transformer 230/24VAC 22VA37.00
080G0226DanfossACCTRS Transformer 230/24VAC 35VA44.00
080G0239DanfossACCCBI Cable MMILDS RJ/JST   2m11.00
080G0277DanfossACCCNX Connectors CSTPCC#N/A
080G0279DanfossACCSCS Elect.Control 400VAC 8A I/20622.00
080G0294DanfossMMIGRS2 Elect.Control Panel  S223.00
080G0295DanfossMMIGRS2 Elect.Control Wall  S244.00
080G0297DanfossMMIGRS2 Elect.Control Panel  I/27220.00
080G0298DanfossMMIGRS2 Elect.Control C.C. Panel I/27195.00
080G0299DanfossMMIGRS2 Elect.Control C.C. Wall S207.00
080G0156DanfossCSTFR1 Elect.Control 230V  RS485 I/24220.00
080G0233DanfossMMILDS Elect.Control Panel  I/2563.00
080G0250DanfossMCX061V  Elect.Control 230V LCD RS485 S506.00
080G0251DanfossMCX061V Elect.Control 24V LCD  RS485 S501.00
080G0255DanfossMCX061V Elect.Control 24V LCD RS485 ETH820.00
080G0900DanfossMCXDesign Graphical Programming Tool1177.00
080G0284DanfossMCX152V Elect.Control 24V LCD 2RS485 ETH1360.00
080G0285DanfossMCX152V Elect.Contr. 230V LCD 2RS485 ETH1368.00
080G0313DanfossMCX152V Elect.Control 24V 2 RS485 S904.00
080G0319DanfossMCX152V Elect.Contr. 230V LCD 2RS485#N/A
080G0269DanfossACCGTW Elect.Control Gateway BACnet1852.00
080G0270DanfossACCGTW Elect.Control Gateway LonWorks#N/A
080Z2171DanfossEMHS3-1 Humidistat HEW3VSTC-D1923.00
080Z2172DanfossOUTDOOR LIGHT SENSOR/ PHOTO-OD-1585.00
084B2255DanfossRepeater,Accessories,FTT to RS485 Bridge862.00
CTS0750250DanfossSPLIT CORE C.T. .75″ I.D./ACTL-0750-250217.00
080Z2146DanfossWATTNODE MODBUS-WNC-3Y-400-MB Opt38K,EP941.00
080Z2296DanfossDGS Calibration Gas Kit506.00
080Z2800DanfossGas Sensor – DGS-IR CO21256.00
080Z2801DanfossGas Sensor – DGS-IR CO2 – 5m1381.00
080Z2803DanfossGas Sensor – DGS-SC HFC gr.1537.00
080Z2804DanfossGas Sensor – DGS-SC HFC gr.2537.00
080Z2805DanfossGas Sensor – DGS-SC HFC gr.3537.00
080Z2806DanfossGas Sensor – DGS-PE Propane761.00
080Z2807DanfossGas Sensor – DGS-IR CO2 + LED&Buzz1365.00
080Z2808DanfossGas Sensor – DGS-IR CO2 – 5m + LED&Buzz1489.00
080Z2809DanfossGas Sensor – DGS-SC HFC gr.1 + LED&Buzz646.00
080Z2810DanfossGas Sensor – DGS-SC HFC gr.2 + LED&Buzz646.00
080Z2811DanfossGas Sensor – DGS-SC HFC gr.3 + LED&Buzz646.00
080Z2812DanfossGas Sensor – DGS-PE Propane + LED&Buzz870.00
080Z2818DanfossSpare sensor Propane471.00
080Z2819DanfossStrobe & Horn440.00
080Z2820DanfossHand Held Service tool537.00
080Z2942DanfossDGS-SC,Gas Detector, IP41,R134a, Modbus#N/A
080Z2943DanfossDGS-SC,Gas Detector,IP41,R407A,Modbus#N/A
080Z2944DanfossDGS-SC,Gas Detector,IP66,R407A,Modbus#N/A
080Z2945DanfossDGS-SC,Gas Detector,IP41,R448A,Modbus#N/A
080Z2946DanfossDGS-SC,Gas Detector,IP66,R448A,Modbus#N/A
080Z2947DanfossDGS-SC,Gas Detector,IP41,R449A,Modbus#N/A
080Z2948DanfossDGS-SC,Gas Detector,IP66,R449A,Modbus#N/A
080Z2956DanfossDGS-SC,Gas Detector,IP41,R407F,Modbus#N/A
080Z2957DanfossDGS-SC,Gas Detector,IP66,R407F,-40,Modbu#N/A
080Z2958DanfossCO2 sensor Duct Mounted, Modbus#N/A
080Z2986DanfossDGS-SC,Gas Detector,IP66,R1234ze,Modbus#N/A
080Z2987DanfossDGS-SC,Gas Detector, IP66,R410A, Modbus#N/A
080Z2988DanfossDGS-SC,Gas Detector, IP41,R410A, Modbus#N/A
080Z2989DanfossDGS-SC,Gas Detector, IP66,R134a, Modbus#N/A
080Z2993DanfossDGS-CO2,IP66,IR,Fixed,Modbus/Failsafe#N/A
080Z2994DanfossDGS-CO2,IP41 IR,Fixed,Modbus/Failsafe#N/A
080Z2995DanfossDGS-IR-CO2, Gas Detector, IP41,Modbus#N/A
080Z2996DanfossDGS-IR-CO2, Gas Detector, IP66, Modbus#N/A
080Z2997DanfossDGS-IR-CO2,Rem.Gas Detector,3m,IP66,Modb#N/A
080Z2998DanfossDGS-SC,Gas Detect.IP41,R404A/R507,Modbus#N/A
080Z2999DanfossDGS-SC,Gas Detect.IP66,R404A/R507,Modbus#N/A
080Z0125DanfossAK-CC 750,  Case Controller#N/A
080Z0130DanfossAK-CC 750, Controller, LON TP781330.00
080Z0139DanfossAK-CC 750, Case Controller, US, RS4851290.00
080Z0140DanfossAK-CC 750A,  Case Controller1290.00
080X1220DanfossAK-PC 781A, Pack controller, Ejector2061.00
080Z0186DanfossAK-PC 781, Pack Controller2148.00
080Z0191DanfossAK-PC 781A,  Pack Controller2148.00
080Z0192DanfossAK-PC 782A,   Pack Controller3224.00
080Z0193DanfossAK-PC 783A, Pack Controller1721.00
080Z0196DanfossAK-PC 783, Controller, UK-D-F-NL-I-E-PT#N/A
080Z0201DanfossAK-PC 772A,  Pack Controller1487.00
080Z0132DanfossAK-CH 650, Chiller Controller1798.00
080Z0136DanfossAK-CH 650A, Controller,  UK-D-F-NL-I1798.00
080Z0138DanfossAK-CH 650A, Controller, UK-DK-N-S-FI#N/A
080Z3200DanfossAK-RC101, Controller, Optyma, 1-phase351.00
080Z3201DanfossAK-RC103,Control,Optyma,4.5-6.3A,3-phase#N/A
080Z3202DanfossAK-RC103,Controller,Optyma,7-10A,3-phase1056.00
080Z3206DanfossAK-RC103,Control, Optyma, 11-16A,3-phase1285.00
080Z3207DanfossAK-RC103, Control, Optyma,14-20A,3-phase1285.00
080Z3220DanfossAK-RC 111,Optyma room Contr.,2HP,1 phase351.00
080Z3221DanfossAK-RC 113,Optyma room Contr.,4HP,3 phase1056.00
080Z3222DanfossAK-RC 113,Optyma room Contr.,4HP,3 phase1056.00
080Z3226DanfossAK-RC 113,Optyma room Contr,7.5HP,3phase1285.00
080Z3227DanfossAK-RC 113,Optyma room Contr,7.5HP,3phase1285.00
084B0070DanfossAK-CT 200A, Controller tray,  I/6#N/A
084B0043DanfossAK-CT 550A, ID-Module,  III#N/A
084B0073DanfossAK-CT 550A, ID-Module,  III, I-pack#N/A
080Z0158DanfossAK-HP 780, Controller, UK-DK-FI#N/A
193G0930DanfossTECHNICAL SUPPORT118.00
000-010205DanfossKilometer (ms)1.00
193G0590DanfossHACCP or TQI Reporting94.00
193G0925DanfossSERVICE TIME – TRAVEL TIME59.00
193G0950DanfossPROJECT INSTALLATION687.00
FDS014DanfossComplete Gas Detection Box2772.00
FDS025DanfossEdgeRouter + Acces Point1299.00
FDS028DanfossWireless EKA153668.00
FDS030DanfossAK-SM 800 XML Converter1828.00
FDS031DanfossModbus Gateway (SM 350/720)555.00
FDS041DanfossAK2 gateway (Modbus TCP + BACnet/IP1724.00
FDS052DanfossFDS PPM Reading1095.00
193G0915DanfossSERVICE CALL – MILEAGE1.00
193G0920DanfossSERVICE CALL – TIME ON SITE157.00
084B2285DanfossUpgradekit AKA 244 f. 084B2260,SW5.54#N/A
084B2286DanfossUpgradekit AKA 243A for 084B2265, SW5.54#N/A
084B2291DanfossUpgradekit AKA 243B,084B2266, SW5.54#N/A
080Z0161DanfossAK-ST 500, Service Tool274.00
084B4500DanfossAK MONITOR, Software, USB651.00
084B4501DanfossAK MIMIC, Software,  USB1981.00
084B4512DanfossAKM4, Software, USB, 1 User2046.00
084B4515DanfossAKM5, Software, USB,  1 User3455.00
084B4531DanfossUSB Hasp,  Accessory,  for AKM41233.00
084B4532DanfossUSB Hasp,  Accessory, for AKM53292.00
300B4311DanfossPR-SC4K Direct Telemetry Kit718.00
148H5015DanfossGDA EC 1000,IP 65 Low Temp1743.00
148H5071DanfossGDC IR 10000 LCD Display1889.00
148H5072DanfossGDC IR 10000 IP 651743.00
148H5112DanfossGDHF SC 1000 IP 65 High RH Fast Response1596.00
148H5275DanfossGDA EC 1000 sensor PCB with 5 m remote2936.00
027F1010DanfossAKS 4100 / AKS 41 Connector ,1in51.00
084H4540DanfossAKS 4100/4100U HMI Service/Display unit937.00
084H4541DanfossAKS 4100/4100U Converter w/o HMI2248.00
084H4542DanfossAKS 4100/4100U Cable Service kit310.00
084H4543DanfossAKS 4100/4100U Coaxial Tube275.00
084H4544DanfossAKS 4100/4100U Blank top cover204.00
084H4545DanfossAKS 4100 1″Process conn.,counterweight1347.00
084H4547DanfossAKS 4100 / AKS 41Alu.gasket I-pack13.00
084H4548DanfossAKS 4100/4100U Display unit544.00
084H4549DanfossAKS 4100/4100U Coaxial Service kit242.00
084H4555DanfossAKS 4100/U converter.metaglass w/HMI EU3965.00
084H4598DanfossAKS 4100/4100U Display unit Asia544.00
148H3200DanfossREPAIR-KIT FOR AKS 3831.00
148H3202DanfossSPARE PART, SWITCH-BOX, AKS 38562.00
148H3203DanfossSPART PART-FLOAT ARR. , AKS 38203.00
148H5200DanfossGDA EC 100 sensor PCB1193.00
148H5201DanfossGDA EC 1000 sensor PCB852.00
148H5202DanfossGDA SC 10000 sensor PCB326.00
148H5204DanfossGDC IR 10000 sens. all models exl. Eexd900.00
148H5206DanfossGDHF SC 1000 sensor PCB271.00
148H5209DanfossGDA EC 1000 sens.PCB Ext IP 65/EExd encl1684.00
148H5225DanfossGDA EC 1000 LT IP 65 Sensor PCB999.00
148H5226DanfossGDA EC 1000 HT IP 65 Sensor PCB1215.00
148H5230DanfossGD Test Kit865.00
148H5232DanfossGD mother PCB all models864.00
148H5233DanfossGDHF-R5 SC 1000 IP 65 sensor upgrade kit1119.00
148H5234DanfossGD Ampoules 100 ppm ammonia I-Pack 1046.00
148H5235DanfossGD Ampoules 1000 ppm ammonia I-Pack 1046.00
148H5236DanfossGD Ampoules 2000 ppm CO2 I-Pack 1046.00
148H5239DanfossGD Mainboard Test kit92.00
148H5241DanfossGDA SC 10000 sens. f. Eexd/LT enclos.1300.00
148H5249DanfossGDA SC 1000 sensor PCB198.00
148H5254DanfossGDA SC 1000 sensor f. IP 65 enclosure825.00
084H4500DanfossAKS 4100-5000 Liquid level transmitter3542.00
084H4501DanfossAKS 4100 Level Sensor Cable 5m w HMI4002.00
084H4503DanfossAKS 4100 Level Sensor Coaxial 500 mm3866.00
084H4504DanfossAKS 4100 Level Sensor Coaxial 800 mm3999.00
084H4505DanfossAKS 4100 Level Sensor Coaxial 1000 mm3999.00
084H4506DanfossAKS 4100-1200 Liquid level transmitter3999.00
084H4507DanfossAKS 4100-1500 Liquid level transmitter4114.00
084H4508DanfossAKS 4100-1700 Liquid level transmitter4114.00
084H4509DanfossAKS 4100-2200 Liquid level transmitter4114.00
084H4510DanfossAKS 4100-500. Liquid Level Sensor4326.00
084H4511DanfossAKS4100-800. Liquid Level Sensor4459.00
084H4512DanfossAKS4100 level sensor coaxial 1000mm HMI4459.00
084H4513DanfossAKS4100 level sensor coaxial 1200mm HMI4459.00
084H4514DanfossAKS 4100 Level Sensor Coaxial 1500 mm4576.00
084H4515DanfossAKS4100-1700. Liquid Level Sensor4576.00
084H4516DanfossAKS 4100 Level Sensor Coaxial 2200 mm4576.00
084H4517DanfossAKS 4100 Coaxial 280 mm with HMI4326.00
084H4518DanfossAKS 4100 Coaxial 280 mm without HMI3866.00
084H4520DanfossAKS 4100U Level Sensor Cable 5 m w/o HMI3542.00
084H4521DanfossAKS 4100U Level Sensor Cable 5 m w HMI3736.00
084H4525DanfossAKS 4100U Level Sensor Coaxial 30″3879.00
084H4528DanfossAKS 4100U Level Sensor Coaxial 65″3820.00
084H4530DanfossAKS 4100U Level Sensor Coaxial 19.2″4326.00
084H4531DanfossAKS 4100U Level Sensor Coaxial 30″4326.00
084H4534DanfossAKS 4100U Level Sensor Coaxial 65″4295.00
084H4550DanfossAKS 4100 Cable 5m w/HMI Asia4136.00
084H4561DanfossAKS 4100 Coaxial 800 mm w/HMI Asia4242.00
084H4563DanfossAKS 4100 Coaxial 1200 mm w/HMI Asia3364.00
084H4564DanfossAKS 4100 Coaxial 1500 mm w/HMI Asia4032.00
084H4565DanfossAKS 4100 Coaxial 1700 mm w/HMI Asia4576.00
084H4566DanfossAKS 4100 Coaxial 2200 mm w/HMI Asia4576.00
084H4584DanfossAKS 4100U Coaxial 65″ w/HMI Asia4295.00
038E0082DanfossFloat gasket kit55.00
148H3194DanfossAKS 38 Float switch, Butt weld DIN DN25947.00
148H3204DanfossAKS 38 Float switch, Butt weld, ANSI DN21489.00
148H3206DanfossAKS38 Float switch,Socket weld ANSI DN251489.00
080G5000DanfossEKE 347,  Liquid level controller897.00
080G5003DanfossEKE 400 Evap. Controller. w HMI. 230 V1395.00
080G5004DanfossEKE 400 Evap. Contr. w HMI. 24 V ac/dc1395.00
080G5005DanfossEKE 400 Evap. Controller. w/o HMI. 230 V1255.00
080G5006DanfossEKE 400 Evap.Contr. w/o HMI. 24 V ac/dc1255.00
084B7060DanfossEKC 361 Media temp.controller820.00
084B7076DanfossEKC 366 Media temp. control.410.00
084B7086DanfossEKC 315A Superheat controller826.00
148H6000DanfossGDA Gas detection unit EC 100 Basic874.00
148H6001DanfossGDA Gas detection unit EC 100 Basic +981.00
148H6002DanfossGDA Gas detection unit EC 100 Premium1091.00
148H6004DanfossGDA Gas detection unit EC100/PLEL Duplex1635.00
148H6005DanfossGDA Gas detection unit EC 100 PremRemote1742.00
148H6006DanfossGDA Gas detection unit EC 100 Prem Flex.1307.00
148H6007DanfossGDA Gas detection unit EC 100 PremUptime1742.00
148H6008DanfossGDA Gas detection unit EC 300 Basic874.00
148H6009DanfossGDA Gas detection unit EC 300 Basic +981.00
148H6010DanfossGDA Gas detection unit EC 300 Premium.1091.00
148H6011DanfossGDA Gas detection unit EC 300 Premium +1201.00
148H6012DanfossGDA Gas detection unit EC300/PLEL Duplex1635.00
148H6013DanfossGDA Gas detection unit EC 300 Prem Flex1307.00
148H6014DanfossGDA Gas detection unit EC 1000 Basic874.00
148H6015DanfossGDA Gas detection unit EC 1000 Basic +981.00
148H6016DanfossGDA Gas detection unit EC 1000 Premium.1122.00
148H6017DanfossGDA Gas detection unit EC 1000 Premium +1201.00
148H6018DanfossGDA Gas detection unit EC1000/PLEL Duple1635.00
148H6019DanfossGDA Gas detection unit EC1000 PremRemote1742.00
148H6020DanfossGDA Gas detection unit EC 1000 Prem Flex1307.00
148H6021DanfossGDA Gas detection unit EC1000 PremUptime1742.00
148H6022DanfossGDA Gas detection unit EC 1000 HeavyDuty1908.00
148H6023DanfossGDA Gas detection unit SC 1000 Basic655.00
148H6024DanfossGDA Gas detection unit SC 1000 Basic +763.00
148H6025DanfossGDA Gas detection unit SC1000 Premium.874.00
148H6026DanfossGDA Gas detection unit SC 1000 Premium +981.00
148H6027DanfossGDA Gas detection unit SC 1000 Prem Flex1091.00
148H6028DanfossGDA Gas detection unit EC 5000 Premium +1526.00
148H6029DanfossGDA Gas detection unit EC 5000 Prem Rem2069.00
148H6030DanfossGDA Gas detection unit EC5000 PremUptime2506.00
148H6031DanfossGDA Gas detection unit EC 5000 HeavyDuty2180.00
148H6032DanfossGDA Gas detection unit SC 10000 Premium.874.00
148H6033DanfossGDA Gas detection unit SC 10000 Premium+981.00
148H6034DanfossGDA Gas detection unit SC 10000 Prem Rem1526.00
148H6035DanfossGDA Gas detection unit SC10000 HeavyDuty1635.00
148H6036DanfossGDA Gas detection unit P Premium +981.00
148H6037DanfossGDA Gas detection unit SC1000/PLEL Duple1417.00
148H6038DanfossGDA Gas detection unit P Premium Flex1091.00
148H6039DanfossGDA Gas detection unit P Heavy Duty1635.00
148H6040DanfossGDC Gas detection unit IR 20000 PremFlex1307.00
148H6041DanfossGDC Gas detection unit IR 50000 PremFlex1307.00
148H6042DanfossGDHC Gas detection unit SC 2000 Premium874.00
148H6043DanfossGDHC Gas detection unit SC 2000 Premium+981.00
148H6044DanfossGDHC Gas detection unit SC 2000 P Flex1091.00
148H6045DanfossGDHF Gas detection unit SC 2000 Basic655.00
148H6046DanfossGDHF Gas detection unit SC 2000 Basic +791.00
148H6047DanfossGDHF Gas detection unit SC 2000 Premium.874.00
148H6048DanfossGDHF Gas detection unit SC 2000 Premium+981.00
148H6049DanfossGDHF Gas detection unit SC 2000 PremFlex1091.00
148H6050DanfossGDHF Gas detection unit R134a SC 2000 Pr874.00
148H6051DanfossGDHF Gas detection unit R134a SC2000 Pr+981.00
148H6052DanfossGDHF Gas detection unit R134a SC2000Flex1091.00
148H6053DanfossGDH Gas detection unit P 5000 Premium.874.00
148H6054DanfossGDH Gas detection unit P 5000 Premium +981.00
148H6055DanfossGDH Gas detection unit P 5000 Prem Flex1091.00
148H6060DanfossGDA Gas detection unit EC 300 HeavyDuty1853.00
148H6061DanfossGDH Gas detection unit P 5000 HeavyDuty1877.00
148H6071DanfossGDA Gas detection unit SC 10000 Basic655.00
148H6072DanfossGDC Gas detection unit IR 20000 Basic874.00
148H6200DanfossGDA EC 100 sensor replacement.765.00
148H6201DanfossGDA EC 300  sensor replacement.763.00
148H6202DanfossGDA EC 1000  sensor replacement.777.00
148H6203DanfossGDA SC 1000  sensor replacement.436.00
148H6204DanfossGDA EC 5000 sensor replacement.874.00
148H6205DanfossGDA SC 10000  sensor replacement.436.00
148H6206DanfossGDA P sensor replacement.436.00
148H6207DanfossGDC IR 20000 sensor replacement.436.00
148H6208DanfossGDC IR 50000 sensor replacement.763.00
148H6209DanfossGDHC SC 2000 sensor replacement.436.00
148H6210DanfossGDHF SC 2000 sensor replacement.436.00
148H6211DanfossGDHF-R134A SC 2000 sens replacement.436.00
148H6212DanfossGDH P 5000 sensor replacement.436.00
148H6213DanfossGDA EC 100 Remote sensor replacement.1417.00
148H6214DanfossGDA EC 1000 Remote sensor replacement.1417.00
148H6215DanfossGDA EC 5000 Remote sensor replacement.1526.00
148H6216DanfossGDA SC 10000 Remote sensor replacement.1084.00
148H6217DanfossGDA EC 1000 Heavy Duty sens replacement.1307.00
148H6218DanfossGDA EC 5000 Heavy Duty sens replacement.1417.00
148H6219DanfossGDA SC 10000 Heavy Duty sens replacement981.00
148H6220DanfossGDA P Heavy Duty sensor replacement.981.00
148H6221DanfossController Solution1929.00
148H6223DanfossWarning Module.1511.00
148H6224DanfossService Tool.573.00
148H6225DanfossBuzzer and light.219.00
148H6226DanfossSplash Guard.94.00
148H6228DanfossGateway1583.00
148H6231DanfossController Unit.937.00
148H6233DanfossCal adapter Heavy Duty.205.00
148H6234DanfossNPT Adapter.82.00
148H6235DanfossPC tool.837.00
148H6236DanfossDuct Set373.00
148H6238DanfossRemote kit.232.00
084H6001DanfossLLS 4000 G 3/4 in.773.00
084H6002DanfossLLS 4000 G 3/4 in. SIL987.00
084H6003DanfossLLS 4000U NPT 3/4 in.773.00
084H6004DanfossLLS 4000U NPT 3/4 in. SIL987.00
084H6010DanfossLLS4000 Electronic part, including O-rin607.00
084H6011DanfossInspection Kit, O-ring + Alu gasket86.00
084H6012DanfossLLS 4000 Welding connector G3/4 inch78.00
027H1084DanfossICMTS 20-A33  25 DIN *CO2*2491.00
027H1085DanfossICMTS 20-A  25 DIN *CO2*2419.00
027H1086DanfossICMTS 20-B  25 DIN *CO2*2419.00
027H1087DanfossICMTS 20-C  25 DIN *CO2*2419.00
027H1093DanfossICMTS 20-B66  25 DIN *CO2*2427.00
027H9068DanfossICAD 600TS actuator with cables1757.00
027H9078DanfossICAD 600A-TS actuator with cables1846.00
027H9123DanfossICAD 600A-TS w/o cables1759.00
027H1080DanfossICMTS 20 A Top *CO2*1350.00
027H1081DanfossICMTS 20 B Top *CO2*1350.00
027H1082DanfossICMTS 20 C, Top *CO2*1350.00
027H1088DanfossICMTS 20 A33 Top *CO2*1350.00
027H1192DanfossICMTS 20 B / C Service kit *CO2*86.00
027H1193DanfossICMTS 20 A / A33 service kit *CO2*60.00
027L4002DanfossValve Station ICF 25-6-1RA3518.00
027L4016DanfossValve Station ICF 25-6-1RB3329.00
027L4017DanfossValve Station ICF 25-6-1RB3329.00
027L4020DanfossValve Station ICF 25-6-3RA3026.00
027L4021DanfossValve Station ICF 25-6-3RA3026.00
027L4024DanfossValve Station ICF 25-6-3RA3177.00
027L4029DanfossValve Station ICF 25-6-3RB3177.00
027L4034DanfossValve Station ICF 25-6-3RB3329.00
027L4038DanfossValve Station ICF 25-6-5MA5055.00
027L4042DanfossValve Station ICF 25-6-5MA5310.00
027L4044DanfossValve Station ICF 25-6-5MA5310.00
027L4130DanfossValve Station ICF 25-6-15RB3226.00
027L4148DanfossValve Station ICF 25-6-5MA5562.00
027L4195DanfossValve Station ICF 25-6-2RB2987.00
027H5544DanfossDefrost DIN welding connection95.00
027L0801DanfossFilter Element ICF 150 my – 45 cm²167.00
027L1230DanfossICFW 20 – Weld module Spare part 3/4 SOC149.00
027L1245DanfossICFW 20 – Welding module, Spare part149.00
027L1246DanfossICFF 15 Filter module G1/4”204.00
027L1248DanfossICF15/20 EVRAT repair kit88.00
027L1250DanfossICFS 20 Stopvalve module, Spare part232.00
027L1251DanfossICFF 20 Filter module, Spare part292.00
027L1252DanfossICFC 20 Check valve module, Spare part304.00
027L1253DanfossICFN 20 Stop/check module, Spare302.00
027L1254DanfossICFR 20 A Regulation module, Spare part210.00
027L1255DanfossICFR 20 B Regulation module, Spare part210.00
027L1257DanfossICFE 20 Solenoide module, spare part721.00
027L1259DanfossICFB 20 Blind module, Spare part50.00
027L1260DanfossICF0 20 Manuel Opener module, Spare part365.00
027L1261DanfossICF 20 gaskets, spare part kit48.00
027L1265DanfossBlind for sideconnection, G3/8″55.00
027L1266DanfossNipple for sideconnection, G3/8″-1/2″55.00
027L1267DanfossSight glass ISO 228-G3/895.00
027L1270DanfossICFE 20H Solenoid module, spare part2164.00
027L1271DanfossICF15 gaskets and Orings, spare part kit105.00
027L1272DanfossICF15 Motor Module, Spare part kit218.00
027L2250DanfossICFS 25 Stopvalve module, Spare part270.00
027L2251DanfossICFF 25 Filter module, Spare part315.00
027L2252DanfossICFC 25 Check valve module, Spare part356.00
027L2253DanfossICFN 25 Stop/check module, Spare402.00
027L2255DanfossICFR 25 B Regulation module, Spare part303.00
027L2257DanfossICFE 25 Solenoid module, spare part921.00
027L2260DanfossICF25-40 Gaskets, spare part kit39.00
027L2299DanfossICFF25E, extended filter-module, 3/8 NPT402.00
027L4788DanfossICFN-SS 20 Stop/Check Valve, Spare part542.00
027L4797DanfossICFE-SS 25 Solonoid module, Spare part1407.00
027L4810DanfossNipple SS for sideconnection, G3/8″-1/2″122.00
148H1136DanfossFilter element for ICFF 1567.00
027L3060DanfossValve Station ICF 20-4-82156.00
027L3061DanfossValve Station ICF 20-4-82259.00
027L3067DanfossValve Station ICF 20-4-92156.00
027L3068DanfossValve Station ICF 20-4-92259.00
027L3069DanfossValve Station ICF 20-4-92054.00
027L3073DanfossValve Station ICF 20-4-10RA2054.00
027L3075DanfossValve Station ICF 20-4-10RA2156.00
027L3076DanfossValve Station ICF 20-4-10RA2259.00
027L3083DanfossValve Station ICF 20-4-112156.00
027L3084DanfossValve Station ICF 20-4-112259.00
027L3089DanfossValve Station ICF 20-4-122288.00
027L3092DanfossValve Station ICF 20-4-132288.00
027L3095DanfossValve Station ICF 20-4-14MA2908.00
027L3097DanfossValve Station ICF 20-4-14MA3054.00
027L3103DanfossValve Station ICF 20-4-14MB3054.00
027L3108DanfossValve Station ICF 20-4-14MC3054.00
027L3109DanfossValve Station ICF 20-4-14MC3196.00
027L3120DanfossValve Station ICF 20-4-92054.00
027L3333DanfossValve Station ICF 20-4-9H2156.00
027L3337DanfossValve Station ICF 20-4-9H2260.00
027L3345DanfossValve Station ICF 20-4-11H2156.00
027L3379DanfossValve Station ICF 20-4-182055.00
027L3380DanfossValve Station ICF 20-4-18H2156.00
027L3383DanfossValve Station ICF 20-4-10HRB1994.00
027L3394DanfossValve Station ICF 20-4-14MA332908.00
027L3431DanfossValve Station ICF 20-4-10RB2451.00
027L3489DanfossValve Station ICF 20-4-102D12876.00
027L3596DanfossValve Station ICF 20-4-9H2004.00
027L3601DanfossValve Station ICF 20-4-102D22156.00
027L3611DanfossValve Station ICF 15-4-104D22613.00
027L3000DanfossValve Station ICF 20-6-1RA2313.00
027L3002DanfossValve Station ICF 20-6-1RA2428.00
027L3003DanfossValve Station ICF 20-6-1RA2544.00
027L3009DanfossValve Station ICF 20-6-2RA2313.00
027L3011DanfossValve Station ICF 20-6-2RA2428.00
027L3012DanfossValve Station ICF 20-6-2RA2544.00
027L3013DanfossValve Station ICF 20-6-2RA2624.00
027L3016DanfossValve Station ICF 20-6-2RA2369.00
027L3018DanfossValve Station ICF 20-6-3RA2313.00
027L3020DanfossValve Station ICF 20-6-3RA2428.00
027L3021DanfossValve Station ICF 20-6-3RA2544.00
027L3028DanfossValve Station ICF 20-6-42428.00
027L3029DanfossValve Station ICF 20-6-42544.00
027L3034DanfossValve Station ICF 20-6-5MA4095.00
027L3036DanfossValve Station ICF 20-6-5MA4300.00
027L3042DanfossValve Station ICF 20-6-5MB4300.00
027L3047DanfossValve Station ICF 20-6-5MC4300.00
027L3048DanfossValve Station ICF 20-6-5MC4504.00
027L3053DanfossValve Station ICF 20-6-902313.00
027L3056DanfossValve Station ICF 20-6-902313.00
027L3144DanfossValve Station ICF 20-6-902268.00
027L3161DanfossValve Station ICF 20-6-5MB664095.00
027L3328DanfossValve Station ICF 20-6-5HMC3551.00
027L3360DanfossValve Station ICF 20-6-902313.00
027L3374DanfossValve Station ICF 20-6-5MB664504.00
027L3398DanfossValve Station ICF 20-6-2RB2245.00
027L3410DanfossValve Station ICF 20-6-2HRB2995.00
027L3411DanfossValve Station ICF 20-6-2HRB3139.00
027L3415DanfossValve Station ICF 20-6-3HRB3139.00
027L3416DanfossValve Station ICF 20-6-3HRB2995.00
027L3430DanfossValve Station ICF 20-6-3RB2543.00
027L3433DanfossValve Station ICF 20-6-3RB2245.00
027L4063DanfossValve Station ICF 25-4-92449.00
027L4067DanfossValve Station ICF 25-4-92572.00
027L4072DanfossValve Station ICF 25-4-92693.00
027L4076DanfossValve Station ICF 25-4-10RA2449.00
027L4085DanfossICF 25-4-10RB – DIN 322496.00
027L4087DanfossValve Station ICF 25-4-10RB2496.00
027L4090DanfossValve Station ICF 25-4-10RB2693.00
027L4091DanfossValve Station ICF 25-4-10RB2615.00
027L4094DanfossValve Station ICF 25-4-112572.00
027L4103DanfossValve Station ICF 25-4-14MA3527.00
027L4107DanfossValve Station ICF 25-4-14MA3702.00
027L4112DanfossValve Station ICF 25-4-14MB3702.00
027L4133DanfossValve Station ICF 25-4-82572.00
027L4136DanfossValve Station ICF 25-4-182373.00
027L4164DanfossValve Station ICF 25-4-182611.00
027L4169DanfossValve Station ICF 25-4-10RB2402.00
027L4175DanfossValve station ICF 25-4-182489.00
027L4182DanfossValve Station ICF 25-4-14MA3941.00
027L4213DanfossValve Station ICF 25-4-14MA333631.00
027L4214DanfossValve Station ICF 25-4-14MB3631.00
027L4517DanfossValve Station  ICF 15 EVRAT769.00
027L4518DanfossValve Station  ICF 20 EVRAT1043.00
027L4520DanfossValve Station ICF 15-4-81148.00
027L4521DanfossValve Station ICF 15-4-9H1483.00
027L4524DanfossValve Station ICF 15-4-10HRB1579.00
027L4525DanfossValve Station ICF 15-4-14MA2439.00
027L4532DanfossValve Station ICF 15-4-81148.00
027L4539DanfossValve Station ICF 15-4-111384.00
027L4540DanfossValve Station ICF 15-4-10RB1384.00
027L4545DanfossValve Station ICF 15-4-10RA1384.00
027L4547DanfossValve Station ICF 15-4-111384.00
027L4548DanfossValve Station ICF 15-4-10RA1384.00
027L4550DanfossValve Station ICF 15-4-18H1579.00
027L4571DanfossValve Station ICF 15-4-91384.00
027L4573DanfossValve Station ICF 15-4-121674.00
027L4574DanfossValve Station ICF 15-4-181384.00
027L4579DanfossValve Station ICF 15-4-181384.00
027L4582DanfossValve Station ICF 15-4-131891.00
027L4589DanfossValve Station ICF 15-4-104D11771.00
027L5013DanfossValve Station ICF 50-4-43MA4763.00
027L5017DanfossValve Station ICF50-4-43MB4756.00
027L5019DanfossValve Station ICF 50-4-43MB4998.00
027L5021DanfossValve Station ICF50-4-415595.00
027L5023DanfossValve Station ICF50-4-415874.00
027L5027DanfossValve Station ICF 50-4-45S504371.00
027L5083DanfossValve Station ICF 50-4-47H325302.00
027L6519DanfossValve Station ICF 65-3-43MB6501.00
027L6521DanfossValve Station ICF65-3-417147.00
027L3180DanfossValve Station ICF SS 20-4-9H2798.00
027L3455DanfossValve Station ICF SS 20-4-9H3680.00
027L3428DanfossValve Station ICF SS 20-6-2RA3597.00
027L3445DanfossValve Station ICF SS 20-6-2RA3710.00
027L4701DanfossValve Station ICF SS 20-6-1RA3671.00
027L4758DanfossValve Station ICF SS 20-6-2RA3671.00
027L4759DanfossValve Station ICF SS 20-6-2HRB4745.00
027L3429DanfossValve Station ICF SS 25-4-94046.00
027L4590DanfossValve Station ICF SS 25-4-10RA3534.00
027H2171DanfossICSE 25 Top cover 3 pilots474.00
027H2177DanfossICS3E 25-15 25 DIN873.00
027H2178DanfossICS3E 25-20 25 DIN917.00
027H2179DanfossICS3E 25-25 25 DIN987.00
027H3029DanfossICS3E 32 32 DIN1302.00
027H3171DanfossICSE 32 Top cover 3 pilots431.00
027H4038DanfossICS3E 40  40 DIN1561.00
027H5037DanfossICS3E 50  50 DIN1910.00
027H6038DanfossICS3E 65 65 DIN2556.00
148F3019DanfossNipples+Gaskets set for SFV 15/SFA 1579.00
148F3024DanfossREPAIR-KIT FOR DSV 154.00
148F3025DanfossREPAIR-KIT FOR DSV 298.00
148F3029DanfossDismounting kit for DSV113.00
148F3030DanfossDismounting kit for DSV226.00
148F3036DanfossRepair kit for SFA 1592.00
148F3037DanfossACC.NIPPLES+GASKETS  25D/ND20 DSV1/SFA15506.00
148F3038DanfossACC.FLANGES+GASKETS FD20/ND20 DSV2/SFA15419.00
148F3039DanfossFD25/ND20 DSV2/SFA15625.00
148F3041DanfossACC.FLANGES+GASKETS FD25/FD25 DSV2/SFV20944.00
148F3042DanfossACC.FLANGES+GASKETS FD32/FD25 DSV2/SFV20944.00
148F3043DanfossACC.FLANGES+GASKETS FD32/FD32 DSV2/SFV25944.00
148F3063DanfossDSV10 Plug and Al gasket for testing31.00
148F3064DanfossDSV/SFA/SFV non-stick grease123.00
148F3150DanfossRepair kit for SFA 15-5069.00
148H3453DanfossEXTERNAL CONNECTION BSV/POV107.00
192H3857DanfossSpare part : Welding con. BSV – SFV 15476.00
2453+054DanfossREPAIR KIT DSV  15             (GASKETS)35.00
2453+065DanfossREPAIR KIT DSV32(SFV 15-20-25)(GASKETS)#73.00
2453+067DanfossREPAIR KIT F FLANGES SFV 20-25 (GASKETS)13.00
2453+081DanfossREPAIR KIT SFV  15    (CONE+GASKETS)71.00
2453+082DanfossRepair kit for SFV 20 (gaskets and cone)88.00
2453+083DanfossRepair kit for SFV 25 (gaskets and cone)106.00
148F3210DanfossSFA  15 T 210 SAFETY VALVE 10 BAR348.00
148F3211DanfossSFA  15 T 211 SAFETY VALVE 11 BAR348.00
148F3212DanfossSFA  15 T 212 SAFETY VALVE 12 BAR348.00
148F3213DanfossSFA  15 T 213 SAFETY VALVE 13 BAR348.00
148F3214DanfossSFA  15 T 214 SAFETY VALVE 14 BAR348.00
148F3215DanfossSFA  15 T 215 SAFETY VALVE 15 BAR348.00
148F3216DanfossSFA  15 T 216 SAFETY VALVE 16 BAR348.00
148F3217DanfossSFA  15 T 217 SAFETY VALVE 17 BAR348.00
148F3218DanfossSFA  15 T 218 SAFETY VALVE 18 BAR348.00
148F3219DanfossSFA  15 T 219 SAFETY VALVE 19 BAR348.00
148F3220DanfossSFA  15 T 220 SAFETY VALVE 20 BAR348.00
148F3221DanfossSFA  15 T 221 SAFETY VALVE 21 BAR348.00
148F3222DanfossSFA  15 T 222 SAFETY VALVE 22 BAR348.00
148F3223DanfossSFA  15 T 223 SAFETY VALVE 23 BAR348.00
148F3224DanfossSFA  15 T 224 SAFETY VALVE 24 BAR348.00
148F3225DanfossSFA  15 T 225 SAFETY VALVE 25 BAR348.00
148F3226DanfossSFA  15 T 226 SAFETY VALVE 26 BAR348.00
148F3227DanfossSFA  15 T 227 SAFETY VALVE 27 BAR348.00
148F3228DanfossSFA  15 T 228 SAFETY VALVE 28 BAR348.00
148F3229DanfossSFA  15 T 229 SAFETY VALVE 29 BAR348.00
148F3230DanfossSFA  15 T 230 SAFETY VALVE 30 BAR348.00
148F3231DanfossSFA  15 T 231 SAFETY VALVE 31 BAR348.00
148F3232DanfossSFA  15 T 232 SAFETY VALVE 32 BAR348.00
148F3233DanfossSFA  15 T 233 SAFETY VALVE 33 BAR348.00
148F3234DanfossSFA  15 T 234 SAFETY VALVE 34 BAR348.00
148F3235DanfossSFA  15 T 235 SAFETY VALVE 35 BAR348.00
148F3236DanfossSFA  15 T 236 SAFETY VALVE 36 BAR348.00
148F3237DanfossSFA  15 T 237 SAFETY VALVE 37 BAR348.00
148F3238DanfossSFA  15 T 238 SAFETY VALVE 38 BAR348.00
148F3239DanfossSFA  15 T 239 SAFETY VALVE 39 BAR348.00
148F3240DanfossSFA  15 T 240 SAFETY VALVE 40 BAR348.00
148F3310DanfossSFA  15 T 310 SAFETY VALVE 10 BAR471.00
148F3311DanfossSFA  15 T 311 SAFETY VALVE 11 BAR471.00
148F3312DanfossSFA  15 T 312 SAFETY VALVE 12 BAR471.00
148F3313DanfossSFA  15 T 313 SAFETY VALVE 13 BAR471.00
148F3314DanfossSFA  15 T 314 SAFETY VALVE 14 BAR471.00
148F3315DanfossSFA  15 T 315 SAFETY VALVE 15 BAR471.00
148F3316DanfossSFA  15 T 316 SAFETY VALVE 16 BAR471.00
148F3317DanfossSFA  15 T 317 SAFETY VALVE 17 BAR471.00
148F3318DanfossSFA  15 T 318 SAFETY VALVE 18 BAR471.00
148F3319DanfossSFA 15 T 319 SAFETY VALVE 19 BAR471.00
148F3320DanfossSFA  15 T 320 SAFETY VALVE 20 BAR471.00
148F3321DanfossSFA  15 T 321 SAFETY VALVE 21 BAR471.00
148F3322DanfossSFA  15 T 322 SAFETY VALVE 22 BAR471.00
148F3323DanfossSFA  15 T 323 SAFETY VALVE 23 BAR471.00
148F3324DanfossSFA  15 T 324 SAFETY VALVE 24 BAR471.00
148F3325DanfossSFA  15 T 325 25bar TÜV SAFETY VALVE471.00
148F3326DanfossSFA  15 T 326 SAFETY VALVE 26 BAR471.00
148F3327DanfossSFA  15 T 327 SAFETY VALVE 27 BAR471.00
148F3328DanfossSFA  15 T 328 SAFETY VALVE 28 BAR471.00
148F3329DanfossSFA  15 T 329 SAFETY VALVE 29 BAR471.00
148F3330DanfossSFA  15 T 330 SAFETY VALVE 30 BAR471.00
148F3331DanfossSFA  15 T 331 SAFETY VALVE 31 BAR471.00
148F3332DanfossSFA  15 T 332 SAFETY VALVE 32 BAR471.00
148F3333DanfossSFA  15 T 333 SAFETY VALVE 33 BAR471.00
148F3334DanfossSFA  15 T 334 SAFETY VALVE 34 BAR471.00
148F3335DanfossSFA  15 T 335 SAFETY VALVE 35 BAR471.00
148F3336DanfossSFA  15 T 336 SAFETY VALVE 36 BAR471.00
148F3337DanfossSFA  15 T 337 SAFETY VALVE 37 BAR471.00
148F3338DanfossSFA  15 T 338 SAFETY VALVE 38 BAR471.00
148F3339DanfossSFA  15 T 339 SAFETY VALVE 39 BAR471.00
148F3340DanfossSFA  15 T 340 SAFETY VALVE 40 BAR471.00
148F4003DanfossSFA 15-50, 13BAR SET PRESSURE400.00
148F4007DanfossSFA 15-50, 17BAR SET PRESSURE465.00
148F4014DanfossSFA 15-50, 24BAR SET PRESSURE400.00
148F4015DanfossSFA 15-50, 25BAR SET PRESSURE400.00
148F4105DanfossSFA 15-50, TÜV 15BAR SET PRESS.553.00
148F4106DanfossSFA 15-50, TÜV 16BAR SET PRESS.553.00
148F4111DanfossSFA 15-50, TÜV 21BAR SET PRESS.553.00
148F4112DanfossSFA 15-50, TÜV 22BAR SET PRESS.553.00
148F4117DanfossSFA 15-50, TÜV 27BAR SET PRESS.553.00
2416+150DanfossSFV 20 T 213 SAFETY VALVE 13 BAR582.00
2416+151DanfossSFV 20 T 218 SAFETY VALVE 18 BAR582.00
2416+152DanfossSFV 20 T 221 SAFETY VALVE 21 BAR582.00
2416+153DanfossSFV 25 T 213 SAFETY VALVE 13 BAR655.00
2416+154DanfossSFV 25 T 218 SAFETY VALVE 18 BAR655.00
2416+155DanfossSFV 25 T 221 SAFETY VALVE 21 BAR655.00
2416+160DanfossSFV 20 T 313 SAFETY VALVE 13 BAR690.00
2416+161DanfossSFV 20 T 318 SAFETY VALVE 18 BAR690.00
2416+162DanfossSFV 20 T 321 SAFETY VALVE 21 BAR690.00
2416+163DanfossSFV 25 T 313 SAFETY VALVE 13 BAR782.00
2416+164DanfossSFV 25 T 318 SAFETY VALVE 18 BAR782.00
2416+165DanfossSFV 25 T 321 SAFETY VALVE 21 BAR782.00
2416+183DanfossSFV 20 T 225 SAFETY VALVE 25 BAR582.00
2416+184DanfossSFV 25 T 225 SAFETY VALVE 25 BAR655.00
2416+186DanfossSFV 20 T 325 SAFETY VALVE 25 BAR690.00
2416+187DanfossSFV 25 T 325 SAFETY VALVE 25 BAR782.00
2416+241DanfossSFV 20 T 222 SAFETY VALVE 22 BAR582.00
2416+242DanfossSFV 25 T 222 SAFETY VALVE 22 BAR655.00
2416+254DanfossSFV 20 T 210 SAFETY VALVE 10 BAR582.00
2416+255DanfossSFV 20 T 211 SAFETY VALVE 11 BAR582.00
2416+256DanfossSFV 20 T 212 SAFETY VALVE 12 BAR582.00
2416+257DanfossSFV 20 T 214 SAFETY VALVE 14 BAR582.00
2416+258DanfossSFV 20 T 215 SAFETY VALVE 15 BAR582.00
2416+259DanfossSFV 20 T 216 SAFETY VALVE 16 BAR582.00
2416+260DanfossSFV 20 T 217 SAFETY VALVE 17 BAR582.00
2416+261DanfossSFV 20 T 219 SAFETY VALVE 19 BAR582.00
2416+262DanfossSFV 20 T 220 SAFETY VALVE 20 BAR582.00
2416+263DanfossSFV 20 T 223 SAFETY VALVE 23 BAR582.00
2416+264DanfossSFV 20 T 224 SAFETY VALVE 24 BAR582.00
2416+265DanfossSFV 25 T 210 SAFETY VALVE 10 BAR655.00
2416+266DanfossSFV 25 T 211 SAFETY VALVE 11 BAR655.00
2416+267DanfossSFV 25 T 212 SAFETY VALVE 12 BAR655.00
2416+268DanfossSFV 25 T 214 SAFETY VALVE 14 BAR655.00
2416+269DanfossSFV 25 T 215 SAFETY VALVE 15 BAR655.00
2416+270DanfossSFV 25 T 216 SAFETY VALVE 16 BAR655.00
2416+271DanfossSFV 25 T 217 SAFETY VALVE 17 BAR655.00
2416+272DanfossSFV 25 T 219 SAFETY VALVE 19 BAR655.00
2416+273DanfossSFV 25 T 220 SAFETY VALVE 20 BAR655.00
2416+274DanfossSFV 25 T 223 SAFETY VALVE 23 BAR655.00
2416+275DanfossSFV 25 T 224 SAFETY VALVE 24 BAR655.00
2416+285DanfossSFV 20 T 310 SAFETY VALVE 10 BAR690.00
2416+286DanfossSFV 20 T 311 SAFETY VALVE 11 BAR690.00
2416+287DanfossSFV 20 T 312 SAFETY VALVE 12 BAR690.00
2416+288DanfossSFV 20 T 314 SAFETY VALVE 14 BAR690.00
2416+289DanfossSFV 20 T 315 SAFETY VALVE 15 BAR690.00
2416+290DanfossSFV 20 T 316 SAFETY VALVE 16 BAR690.00
2416+291DanfossSFV 20 T 317 SAFETY VALVE 17 BAR690.00
2416+292DanfossSFV 20 T 319 SAFETY VALVE 19 BAR690.00
2416+293DanfossSFV 20 T 320 SAFETY VALVE 20 BAR690.00
2416+294DanfossSFV 20 T 322 SAFETY VALVE 22 BAR690.00
2416+295DanfossSFV 20 T 323 SAFETY VALVE 23 BAR690.00
2416+296DanfossSFV 20 T 324 SAFETY VALVE 24 BAR690.00
2416+297DanfossSFV 25 T 310 SAFETY VALVE 10 BAR782.00
2416+298DanfossSFV 25 T 311 SAFETY VALVE 11 BAR782.00
2416+299DanfossSFV 25 T 312 SAFETY VALVE 12 BAR782.00
2416+300DanfossSFV 25 T 314 SAFETY VALVE 14 BAR782.00
2416+301DanfossSFV 25 T 315 SAFETY VALVE 15 BAR782.00
2416+302DanfossSFV 25 T 316 SAFETY VALVE 16 BAR782.00
2416+303DanfossSFV 25 T 317 SAFETY VALVE 17 BAR782.00
2416+305DanfossSFV 25 T 320 SAFETY VALVE 20 BAR782.00
2416+306DanfossSFV 25 T 322 SAFETY VALVE 22 BAR782.00
2416+307DanfossSFV 25 T 323 SAFETY VALVE 23 BAR782.00
2416+308DanfossSFV 25 T 324 SAFETY VALVE 24 BAR782.00
148F3005DanfossDSV1 D25/ND20, DUAL STOPVALVE+KIT1005.00
148F3006DanfossDSV2 FD20/ND20, DUAL STOPVALVE+KIT1227.00
148F3007DanfossDSV2 FD25/ND20, DUAL STOPVALVE+KIT1227.00
148F3008DanfossDSV2 FD32/ND20, DUAL STOPVALVE+KIT1227.00
148F3009DanfossDSV2 FD25/FD25, DUAL STOPVALVE+KIT1416.00
148F3010DanfossDSV2 FD32/FD5, DUAL STOPVALVE+KIT1416.00
148F3011DanfossDSV2 FD32/FD32, DUAL STOPVALVE+KIT1416.00
148F3054DanfossDSV10 Dual stop valve+Kit of SFA10 65bar653.00
2413+116DanfossDSV  15 ND15/ND20 DUAL STOP VALVE + KIT634.00
2416+200DanfossBSV 8 T 210 SAFETY VALVE 10 BAR622.00
2416+201DanfossBSV 8 T 213 SAFETY VALVE 13 BAR622.00
2416+202DanfossBSV 8 T 218 SAFETY VALVE 18 BAR622.00
2416+203DanfossBSV 8 T 220 SAFETY VALVE 20 BAR622.00
2416+204DanfossBSV 8 T 221 SAFETY VALVE 21 BAR622.00
2416+205DanfossBSV 8 T 225 SAFETY VALVE 25 BAR622.00
2416+207DanfossBSV 8 T 318 SAFETY VALVE 18 BAR622.00
2416+208DanfossBSV 8 T 320 SAFETY VALVE 20 BAR622.00
2416+210DanfossBSV 8 T 322 SAFETY VALVE 22 BAR622.00
2416+211DanfossBSV 8 T 325 SAFETY VALVE 25 BAR622.00
2416+221DanfossBSV 8 T 216 SAFETY VALVE 16 BAR622.00
2416+222DanfossBSV 8 T 316 SAFETY VALVE 16 BAR582.00
2416+224DanfossBSV 8 T 222 SAFETY VALVE 22 BAR622.00
2416+225DanfossBSV 8 T 219 SAFETY VALVE 19 BAR622.00
2416+309DanfossBSV 8 T 211 SAFETY VALVE 11 BAR622.00
2416+310DanfossBSV 8 T 212 SAFETY VALVE 12 BAR622.00
2416+311DanfossBSV 8 T 214 SAFETY VALVE 14 BAR622.00
2416+312DanfossBSV 8 T 215 SAFETY VALVE 15 BAR622.00
2416+313DanfossBSV 8 T 217 SAFETY VALVE 17 BAR622.00
2416+314DanfossBSV 8 T 223 SAFETY VALVE 23 BAR622.00
2416+315DanfossBSV 8 T 224 SAFETY VALVE 24 BAR622.00
2416+316DanfossBSV 8 T 310 Safety valve 10 bar723.00
2416+319DanfossBSV 8 T 314 SAFETY VALVE 14 BAR691.00
2416+320DanfossBSV 8 T 315 SAFETY VALVE 15 BAR691.00
2416+324DanfossBSV 8 T 324 SAFETY VALVE 24 BAR723.00
148F3026DanfossPOV 1050 BUTT WELD, POV DIN DN 65 ANG1100.00
148F3033DanfossPOV 2150 BUTT WELD, DIN DN80 ANG1780.00
2417+232DanfossPOV  600 BUTT WELD, DIN DN40 ANG601.00
148F3069DanfossSFA 10 Repair kit short 27bar92.00
148F4210DanfossSFA 10 T 210 Safety valve366.00
148F4211DanfossSFA 10 T 211 Safety valve366.00
148F4212DanfossSFA 10 T 212 Safety valve366.00
148F4214DanfossSFA 10 T 214 Safety valve366.00
148F4216DanfossSFA 10 T 216 Safety valve398.00
148F4217DanfossSFA 10 T 217 Safety valve366.00
148F4218DanfossSFA 10 T 218 Safety valve366.00
148F4219DanfossSFA 10 T 219 Safety valve366.00
148F4223DanfossSFA 10 T 223 Safety valve366.00
148F4227DanfossSFA 10 T 227 Safety valve366.00
148F4228DanfossSFA 10H T 228 Safety valve367.00
148F4229DanfossSFA 10H T 229 Safety valve367.00
148F4230DanfossSFA 10H T 230 Safety valve367.00
148F4231DanfossSFA 10H T 231 Safety valve367.00
148F4232DanfossSFA 10H T 232 Safety valve367.00
148F4233DanfossSFA 10H T 233 Safety valve367.00
148F4234DanfossSFA 10H T 234 Safety valve367.00
148F4235DanfossSFA 10H T 235 Safety valve367.00
148F4236DanfossSFA 10H T 236 Safety valve367.00
148F4237DanfossSFA 10H T 237 Safety valve367.00
148F4238DanfossSFA 10H T 238 Safety valve367.00
148F4239DanfossSFA 10H T 239 Safety valve367.00
148F4240DanfossSFA 10H T 240 Safety valve367.00
148F4241DanfossSFA 10H T 241 Safety valve367.00
148F4242DanfossSFA 10H T 242 Safety valve367.00
148F4243DanfossSFA 10H T 243 Safety valve367.00
148F4244DanfossSFA 10H T 244 Safety valve367.00
148F4245DanfossSFA 10H T 245 Safety valve367.00
148F4246DanfossSFA 10H T 246 Safety valve367.00
148F4247DanfossSFA 10H T 247 Safety valve367.00
148F4248DanfossSFA 10H T 248 Safety valve367.00
148F4249DanfossSFA 10H T 249 Safety valve367.00
148F4250DanfossSFA 10H T 250 Safety valve367.00
148F4251DanfossSFA 10H T 251Safety valve367.00
148F4252DanfossSFA 10H T 252 Safety valve376.00
148F4253DanfossSFA 10H T 253 Safety valve367.00
148F4254DanfossSFA 10H T 254 Safety valve367.00
148F4255DanfossSFA 10H T 255 Safety valve367.00
148F4256DanfossSFA 10 T 256 Safety valve376.00
148F4257DanfossSFA 10H T 257 Safety valve367.00
148F4258DanfossSFA 10H T 258 Safety valve367.00
148F4259DanfossSFA 10 T 259 Safety valve376.00
148F4260DanfossSFA 10H T 260 Safety valve367.00
148F4261DanfossSFA 10H T 261 Safety valve367.00
148F4262DanfossSFA 10H T 262 Safety valve367.00
148F4263DanfossSFA 10H T 263 Safety valve367.00
148F4264DanfossSFA 10H T 264 Safety valve367.00
148F4265DanfossSFA 10H T 265 Safety valve367.00
148F4310DanfossSFA 10 T 310 Safety valve439.00
148F4311DanfossSFA 10 T 311 Safety valve439.00
148F4314DanfossSFA 10 T 314 Safety valve439.00
148F4315DanfossSFA 10 T 315 Safety valve439.00
148F4317DanfossSFA 10 T 317 Safety valve439.00
148F4318DanfossSFA 10 T 318 Safety valve439.00
148F4323DanfossSFA 10 T 323 Safety valve439.00
148F4326DanfossSFA 10 T 326 Safety valve439.00
148F4327DanfossSFA 10 T 327 Safety valve439.00
148G3194DanfossOFV-SS 20 D ANG OVER FLOW VALVE 52BAR675.00
148G3195DanfossOFV-SS 25 D ANG OVER FLOW VALVE 52BAR702.00
148G3843DanfossOFV-SS 25 A40 ANG Over Flow Valve 52Bar4286.00
148B4264DanfossI-PACK(30) SNV-SS G1/2-W1/2 L150204.00
148B4265DanfossSNV-SS G1/2-W1/2 L50#N/A
148B4266DanfossSNV-SS G1/2-W1/2 L150218.00
148B4581DanfossSNV-SS G1/2-W1/2 L50 65 bar204.00
148B4582DanfossSNV-SS G1/2-W1/2 L150 65 bar218.00
148B4771DanfossSNV-SS 1/4FPT-1/4MPT STOP NEEDLE VALVE218.00
148B4785DanfossI-Pack(30) SNV-SS G1/2-W1/2 L150204.00
148B4045DanfossI-PACK(14) HANDWHEEL-HEAVY SVA 10044.00
148B4060DanfossSpare part handwheel – STD SVA 15-2036.00
148B4062DanfossSpare part handwheel-STD SVA 25-4036.00
148B4064DanfossSPARE PART HANDWHEEL-HEAVY SVA  50-65  #57.00
148B4065DanfossSPARE PART HANDWHEEL-HEAVY SVA  80     #81.00
148B4066DanfossSPARE PART HANDWHEEL-HEAVY SVA 100123.00
148B4067DanfossSPARE PART HANDWHEEL-HEAVY SVA 125-150 #212.00
148B4068DanfossSPARE PART HANDWHEEL-HEAVY SVA 200     #264.00
148B4073DanfossSPARE PART HANDWHEEL-STD SVA   3-1036.00
148B4076DanfossRed CAP+GASKET SVA 25-6588.00
148B4079DanfossSPARE PART CAP+GASKET SVA 200266.00
148B4155DanfossSVA-HS/FIA  50 GASKET-TOP I-PACK 10pcs9.00
148B4157DanfossSVA-HS/FIA  80 GASKET-TOP I-Pack 10 pcs14.00
148B4159DanfossSVA-HS/FIA 125 GASKET-TOP I-pack 10pcs131.00
148B4161DanfossSVA-HS/FIA 200 GASKET-TOP I-Pack 10 pcs.1269.00
148B4162DanfossSPARE PART KIT FOR BONNET-CAP SVA 25058.00
148B4163DanfossSPARE PART KIT FOR BONNET-CAP SVA 30074.00
148B4164DanfossSPARE PART KIT FOR CONE SVA-DH 250846.00
148B4165DanfossSPARE PART KIT FOR CONE SVA-DH 3001132.00
148B4166DanfossSPARE PART PACKING GLAND SVA 250-300354.00
148B4167DanfossREPAIR KIT SVA-DH 250  (GASKETS)1893.00
148B4169DanfossSPARE PART HANDWHEEL SVA 250281.00
148B4170DanfossSPARE PART HANDWHEEL SVA 300300.00
148B4171DanfossSPARE PART CAP+GASKET SVA 250-300300.00
148B4173DanfossSPARE PART KIT FOR CONE SVA-DL 250516.00
148B4184DanfossWeld Nippel DN 6 D SVA/SNV173.00
148B4185DanfossWeld Nippel DN 15 D SVA293.00
148B4244DanfossWeld Nippel DN 10 D SVA267.00
148B6050DanfossInspection kit for SVL DN 6-1025.00
148B6051DanfossInspection kit for SVL DN 15-2022.00
148B6052DanfossInspection kit for SVL DN 25-4027.00
148B6053DanfossInspection kit for SVL DN 5030.00
148B6054DanfossInspection kit for SVL 6548.00
148B6055DanfossInspection kit for SVL DN 8044.00
148B6056DanfossInspection kit for SVL DN 10048.00
148B6057DanfossInspection kit for SVL DN 12596.00
148B6058DanfossInspection kit for SVL DN 150104.00
148B6059DanfossInspection kit for SVL DN 20090.00
148B6060DanfossRepair kit for SVL DN 6-1042.00
148B6061DanfossRepair kit for SVL DN 15-2052.00
148B6062DanfossRepair kit for SVL DN 25-4077.00
148B6063DanfossRepair kit for SVL DN 5088.00
148B6064DanfossRepair kit for SVL DN 6597.00
148B6065DanfossRepair kit for SVL DN 80211.00
148B6066DanfossRepair kit for SVL DN 100216.00
148B6067DanfossRepair kit for SVL DN 125236.00
148B6068DanfossRepair kit for SVL DN 150280.00
148B6150DanfossSVA Overhaul kit DN 6-1070.00
148B6151DanfossSVA Overhaul kit DN 15-2072.00
148B6152DanfossSVA Overhaul kit DN 25-40115.00
148B6153DanfossSVA Overhaul kit DN 50146.00
148B6154DanfossSVA Overhaul kit DN 65214.00
148B6155DanfossSVA Overhaul kit DN 80298.00
148B6156DanfossSVA Overhaul kit DN 100334.00
148B6157DanfossSVA Overhaul kit DN 125424.00
148B6158DanfossSVA Overhaul kit DN 150653.00
148B6472DanfossSVA Overhaul kit DN200 replaces 148B61591789.00
148B6473DanfossRepair Kit For SVL 200 Replaces 148B6069495.00
148B6573DanfossHand tools 7/8/10/14 mm77.00
148B6174DanfossREG Overhaul kit DN 10 cone A and B86.00
148B6175DanfossREG Overhaul kit DN 15-20 cone A and B105.00
148B6176DanfossREG Overhaul kit DN 25-40 cone A and B154.00
2453+039DanfossREPAIR KIT REG/SRV 10-25 No 5  (GASKETS)54.00
2453+040DanfossAIR KIT EG/SRV 10-25 No 6  (GASKETS)71.00
2453+041DanfossREPAIR KIT REG/SRV 10-25 No 7  (GASKETS)55.00
2453+042DanfossREPAIR KIT REG/SRV 25-40 No 8  (GASKETS)80.00
2453+043DanfossREPAIR KIT REG/SRV 25-40 No 9  (GASKETS)105.00
2453+044DanfossREPAIR KIT REG/SRV 25-40 No10  (GASKETS)153.00
148B6160DanfossSCA Overhaul kit DN 15-20287.00
148B6161DanfossSCA Overhaul kit DN 25-40309.00
148B6162DanfossSCA Overhaul kit DN 50338.00
148B6163DanfossSCA Overhaul kit DN 65527.00
148B6164DanfossSCA Overhaul kit DN 80664.00
148B6165DanfossSCA Overhaul kit DN 1001145.00
148B6167DanfossCHV Overhaul kit DN 15-20173.00
148B6168DanfossCHV Overhaul kit DN 25-40211.00
148B6169DanfossCHV Overhaul kit DN 50211.00
148B6170DanfossCHV Overhaul kit DN 65332.00
148B6179DanfossSpare Part Spring 0.3Bar SCA/CHV-X 25-4041.00
148G3207DanfossSPARE PART SPRING-SPEC 0.3BAR SCA 25-40#40.00
148G3477DanfossSPARE PART SPRING-STD 0.04BAR SCA/CHV 8030.00
148G3481DanfossSPARE PART SPRING-SPEC 0.3BAR SCA/CHV 6541.00
148H3002DanfossSPARE PART FILTER ELEMENT 150MY FIL10-20273.00
148H3003DanfossSPARE PART FILTER ELEMENT 150MY FIL25-40285.00
148H3005DanfossSPARE PART FILTER ELEMENT 250MY FIL25-40321.00
148H3007DanfossSPARE PART FILTER ELEMENT 500MY FIL25-40363.00
148H3008DanfossSPARE PART FILTER ELEMENT 150MY STA40-50447.00
148H3009DanfossSPARE PART FILTER ELEMENT 150MY STA65-80664.00
148H3017DanfossSPARE PART FILTER ELEMENT 250MY STA65-80916.00
148H3119DanfossFIA-INS  80 150my FILTER ELEMENT232.00
148H3120DanfossFIA-INS  80 250my FILTER ELEMENT232.00
148H3121DanfossFIA-INS  80 500my FILTER ELEMENT232.00
148H3122DanfossFIA-INS 15-20 100my FILTER ELEMENT85.00
148H3123DanfossFIA-INS  25-40 100my FILTER ELEMENT114.00
148H3124DanfossFIA-INS 15-20 150my FILTER ELEMENT91.00
148H3125DanfossFIA-INS 25-40 150my FILTER ELEMENT120.00
148H3126DanfossFIA-INS  15-20 250my FILTER ELEMENT85.00
148H3127DanfossFIA-INS  25-40 250my FILTER ELEMENT114.00
148H3128DanfossFIA-INS  15-20 500my FILTER ELEMENT94.00
148H3129DanfossFIA-INS  25-40 500my FILTER ELEMENT114.00
148H3130DanfossFIA-INS  50 150my FILTER ELEMENT161.00
148H3131DanfossFIA-INS 65 150my FILTER ELEMENT191.00
148H3132DanfossFIA-INS 100 150MY FILTER ELEMENT321.00
148H3133DanfossFIA-INS 125 150my FILTER ELEMENT476.00
148H3134DanfossFIA-INS 150 150my FILTER ELEMENT689.00
148H3135DanfossFIA-INS 200 150my FILTER ELEMENT1075.00
148H3136DanfossFIA-INS 250 150my FILTER ELEMENT1425.00
148H3138DanfossFIA-INS  50 250my FILTER ELEMENT161.00
148H3139DanfossFIA-INS  65 250my FILTER ELEMENT191.00
148H3140DanfossFIA-INS 100 250MY FILTER ELEMENT321.00
148H3141DanfossFIA-INS 125 250my FILTER ELEMENT476.00
148H3142DanfossFIA-INS 150 250my FILTER ELEMENT743.00
148H3143DanfossFIA-INS 200 250my FILTER ELEMENT1075.00
148H3144DanfossFIA-INS  50 500my FILTER ELEMENT161.00
148H3145DanfossFIA-INS  65 500my FILTER ELEMENT194.00
148H3146DanfossFIA-INS 100 500my FILTER ELEMENT321.00
148H3147DanfossFIA-INS 125 500my FILTER ELEMENT529.00
148H3148DanfossFIA-INS 150 500my FILTER ELEMENT743.00
148H3149DanfossFIA-INS 200 500my FILTER ELEMENT1075.00
148H3150DanfossFIA-BAG  50 50my FILTER BAG170.00
148H3151DanfossFIA-BAG  65 50my FILTER BAG166.00
148H3152DanfossFIA-BAG  80 50my FILTER BAG207.00
148H3153DanfossFIA-BAG 100 50my FILTER BAG302.00
148H3154DanfossFIA-BAG 125 50my FILTER BAG608.00
148H3155DanfossFIA-BAG 150 50my FILTER BAG855.00
148H3156DanfossFIA-BAG 200 50my FILTER BAG1219.00
148H3157DanfossFIA-INS  50 100my FILTER ELEMENT173.00
148H3175DanfossFIA-INS 250 250my FILTER ELEMENT1340.00
148H3176DanfossFIA-INS 300 250my FILTER ELEMENT1888.00
148H3180DanfossFIA 65 150my FILTER ELEMENT PLEATED437.00
148H3184DanfossFIA-INS  50 250my FILTER ELEMENT PLEATED324.00
148H3185DanfossFIA-INS  65 250my FILTER ELEMENT PLEATED437.00
148H3190DanfossFIA-INS  65 500my FILTER ELEMENT PLEATED437.00
148H3192DanfossFIA-INS 100 500my FILTER ELEMENT PLEATED707.00
148H3226DanfossFIA-INS 150 150my FILTER ELEMENT PLEATED1043.00
148H3269DanfossFIA-INS 25-40 250my FILT.ELEMENT PLEATED139.00
148H3297DanfossFIA-INS 200 150my FILTER ELEMENT PLEATED1166.00
148H3301DanfossFIA-INS  15-20 150my+50my FILTER ELEMENT220.00
148H3302DanfossFIA-INS  25-40 150my+50my FILTER ELEMENT188.00
148H3303DanfossFIA-INS 15-20 150my FILT.ELEMENT PLEATED178.00
148H3304DanfossFIA-INS 25-40 150my FILT.ELEMENT PLEATED155.00
148H3447DanfossACCESSORY MAGNET INSERT FIA  80-100484.00
148H3448DanfossACCESSORY MAGNET INSERT FIA 125-200621.00
2453+028DanfossREPAIR KIT FIL/STR 10-20       (GASKETS)19.00
2453+029DanfossGasket repair kit for filter DN 25-4019.00
2415+562DanfossREG 10 SA STR CONE#1 Cu: 3/8″ REG VALVE232.00
148B3760DanfossSVA-DL 250 D ANG STOP VALVE CAP6960.00
148B3761DanfossSVA-DL 250 D ANG STOP VALVE H-WHEEL6904.00
148B3762DanfossSVA-DL 250 A ANG STOP VALVE CAP7348.00
148B3764DanfossSVA-DH 250 D ANG STOP VALVE CAP7848.00
148B3765DanfossSVA-DH 250 D ANG STOP VALVE H-WHEEL8373.00
148B3767DanfossSVA-DH 250 A ANG STOP VALVE H-WHEEL7693.00
148B3770DanfossSVA-DL 300 D ANG STOP VALVE CAP8726.00
148B3771DanfossSVA-DL 300 D ANG STOP VALVE H-WHEEL8482.00
148B3772DanfossSVA-DL 300 A ANG STOP VALVE CAP8726.00
148B3774DanfossSVA-DH 300 D ANG STOP VALVE CAP10167.00
148B3775DanfossSVA-DH 300 D ANG STOP VALVE H-WHEEL10144.00
148H3171DanfossFIA 250 D ANG FILTER HOUSING4673.00
148B5419DanfossREG-SA 25 D ANG VALVE CAP PS65288.00
148B5000DanfossSVA-S 6 D ANG STOP VALVE H/W PS52128.00
148B5001DanfossSVA-S 6 D ANG STOP VALVE CAP PS52128.00
148B5010DanfossSVA-S 6 D STR STOP VALVE H/W PS52128.00
148B5011DanfossSVA-S 6 D STR STOP VALVE CAP PS52128.00
148B5020DanfossSVA-S   6 A ANG STOP VALVE H/W PS52128.00
148B5021DanfossSVA-S 6 A ANG STOP VALVE CAP PS52128.00
148B5030DanfossSVA-S   6 A STR STOP VALVE H/W PS52128.00
148B5031DanfossSVA-S 6 A STR STOP VALVE CAP PS52128.00
148B5032DanfossSVA-S 6 T STOP VALVE ANG CAP PS52128.00
148B5100DanfossSVA-S 10 D ANG STOP VALVE H/W PS52139.00
148B5101DanfossSVA-S 10 D ANG STOP VALVE CAP PS52139.00
148B5110DanfossSVA-S 10 D STR STOP VALVE H/W PS52139.00
148B5111DanfossSVA-S 10 D STR STOP VALVE CAP PS52139.00
148B5120DanfossSVA-S  10 A ANG STOP VALVE H/W PS52139.00
148B5121DanfossSVA-S 10 A ANG STOP VALVE CAP PS52139.00
148B5130DanfossSVA-S  10 A STR STOP VALVE H/W PS52139.00
148B5131DanfossSVA-S 10 A STR STOP VALVE CAP PS52139.00
148B5200DanfossSVA-S 15 D ANG STOP VALVE H/W PS52157.00
148B5201DanfossSVA-S 15 D ANG STOP VALVE CAP PS52157.00
148B5210DanfossSVA-S 15 D STR STOP VALVE H/W PS52157.00
148B5211DanfossSVA-S 15 D STR STOP VALVE CAP PS52157.00
148B5220DanfossSVA-S  15 A ANG STOP VALVE H/W PS52157.00
148B5221DanfossSVA-S 15 A ANG STOP VALVE CAP PS52157.00
148B5222DanfossSVA-S 15 SOC ANG STOP VALVE H/W PS52157.00
148B5223DanfossSVA-S  15 SOC ANG STOP VALVE CAP PS52157.00
148B5224DanfossSVA-S  15 FPT ANG STOP VALVE H/W PS52157.00
148B5225DanfossSVA-S  15 FPT ANG STOP VALVE CAP PS52157.00
148B5235DanfossSVA-S  15 FPT STR STOP VALVE CAP PS52157.00
148B5300DanfossSVA-S  20 D ANG STOP VALVE H/W PS52168.00
148B5301DanfossSVA-S 20 D ANG STOP VALVE CAP PS52168.00
148B5310DanfossSVA-S  20 D STR STOP VALVE H/W PS52168.00
148B5311DanfossSVA-S 20 D STR STOP VALVE CAP PS52168.00
148B5325DanfossSVA-S  20 FPT ANG STOP VALVE CAP PS52168.00
148B5331DanfossSVA-S 20 A STR STOP VALVE CAP PS52168.00
148B5334DanfossSVA-S 20 FPT STR STOP VALVE H/W PS52168.00
148B5335DanfossSVA-S  20 FPT STR STOP VALVE CAP PS52168.00
148B5400DanfossSVA-S 25 D ANG STOP VALVE H/W PS52215.00
148B5401DanfossSVA-S 25 D ANG STOP VALVE CAP PS52215.00
148B5410DanfossSVA-S 25 D STR STOP VALVE H/W PS52215.00
148B5411DanfossSVA-S 25 D STR STOP VALVE CAP PS52215.00
148B5421Danfoss 215.00
148B5431DanfossSVA-S 25 A STR STOP VALVE CAP PS52215.00
148B5435DanfossSVA-S 25 FPT STR STOP VALVE CAP PS52215.00
148B5500DanfossSVA-S 32 D ANG STOP VALVE H/W PS52247.00
148B5501DanfossSVA-S 32 D ANG STOP VALVE CAP PS52247.00
148B5510DanfossSVA-S 32 D STR STOP VALVE H/W PS52247.00
148B5511DanfossSVA-S 32 D STR STOP VALVE CAP PS52247.00
148B5521DanfossSVA-S 32 A ANG STOP VALVE CAP PS52247.00
148B5531DanfossSVA-S 32 A STR STOP VALVE CAP PS52254.00
148B5534DanfossSVA-S  32 FPT ST STOP VALVE H/W PS52247.00
148B5600DanfossSVA-S 40 D ANG STOP VALVE H/W PS52278.00
148B5601DanfossSVA-S 40 D ANG STOP VALVE CAP PS52122.00
148B5610DanfossSVA-S 40 D STR STOP VALVE H/W PS52286.00
148B5611DanfossSVA-S 40 D STR STOP VALVE CAP PS52278.00
148B5621DanfossSVA-S 40 A ANG STOP VALVE CAP PS52203.00
148B5631DanfossSVA-S 40 A STR STOP VALVE CAP PS52203.00
148B5700DanfossSVA-S 50 D ANG STOP VALVE H/W PS52347.00
148B5701DanfossSVA-S 50 D ANG STOP VALVE CAP PS52347.00
148B5710DanfossSVA-S 50 D STR STOP VALVE H/W PS52347.00
148B5711DanfossSVA-S 50 D STR STOP VALVE CAP PS52347.00
148B5720DanfossSVA-S  50 A ANG STOP VALVE H/W PS52347.00
148B5721DanfossSVA-S 50 A ANG STOP VALVE CAP PS52347.00
148B5731DanfossSVA-S 50 A STR STOP VALVE CAP PS52341.00
148B5800DanfossSVA-S 65 D ANG STOP VALVE H/W PS52508.00
148B5801DanfossSVA-S 65 D ANG STOP VALVE CAP PS52508.00
148B5810DanfossSVA-S 65 D STR STOP VALVE H/W PS52549.00
148B5811DanfossSVA-S 65 D STR STOP VALVE CAP PS52549.00
148B5821DanfossSVA-S 65 A ANG STOP VALVE CAP PS52508.00
148B5831DanfossSVA-S 65 A STR STOP VALVE CAP PS52549.00
148B5900DanfossSVA-S 80 D ANG STOP VALVE H/W PS52625.00
148B5901DanfossSVA-S 80 D ANG STOP VALVE CAP PS52625.00
148B5910DanfossSVA-S 80 D STR STOP VALVE H/W PS52683.00
148B5911DanfossSVA-S 80 D STR STOP VALVE CAP PS52683.00
148B5921DanfossSVA-S 80 A ANG STOP VALVE CAP PS52625.00
148B5930DanfossSVA-S  80 A STR STOP VALVE H/W PS52705.00
148B6000DanfossSVA-S 100 D ANG STOP VALVE H/W PS52752.00
148B6001DanfossSVA-S 100 D ANG STOP VALVE CAP PS52752.00
148B6010DanfossSVA-S 100 D STR STOP VALVE H/W PS52810.00
148B6011DanfossSVA-S 100 D STR STOP VALVE CAP PS52810.00
148B6030DanfossSVA-S 100 A STR STOP VALVE H/W PS52876.00
148B6031DanfossSVA-S 100 A STR STOP VALVE CAP PS52876.00
148B6100DanfossSVA-S 125 D ANG STOP VALVE H/W PS521157.00
148B6101DanfossSVA-S 125 D ANG STOP VALVE CAP PS521157.00
148B6110DanfossSVA-S 125 D STR STOP VALVE H/W PS521225.00
148B6111DanfossSVA-S 125 D STR STOP VALVE CAP PS521225.00
148B6200DanfossSVA-S 150 D ANG STOP VALVE H/W PS521445.00
148B6201DanfossSVA-S 150 D ANG STOP VALVE CAP PS521445.00
148B6210DanfossSVA-S 150 D STR STOP VALVE H/W PS521534.00
148B6211DanfossSVA-S 150 D STR STOP VALVE CAP PS521534.00
148B6220DanfossSVA-S 150 A ANG STOP VALVE H/W PS521445.00
148B6231DanfossSVA-S 150 A STR STOP VALVE CAP PS521534.00
148B6436DanfossSVA-S 150 F ANG CAP PS251451.00
148B6440DanfossSVA-S 150 F STR CAP PS251540.00
148B6300DanfossSVA-S 200 D ANG STOP VALVE H/W PS523007.00
148B6301DanfossSVA-S 200 D ANG STOP VALVE CAP PS523007.00
148B6310DanfossSVA-S 200 D STR STOP VALVE H/W PS523238.00
148B6311DanfossSVA-S 200 D STR STOP VALVE CAP PS523238.00
148B6321DanfossSVA-S 200 A ANG STOP VALVE CAP PS522764.00
148B6437DanfossSVA-S 200 F ANG CAP PS252719.00
148B6441DanfossSVA-S 200 F STR CAP PS253115.00
148B5240DanfossSVA-L 15 D ANG STOP VALVE H/W PS52188.00
148B5241DanfossSVA-L 15 D ANG STOP VALVE CAP PS52178.00
148B5250DanfossSVA-L 15 D STR STOP VALVE H/W PS52188.00
148B5251DanfossSVA-L 15 D STR STOP VALVE CAP PS52178.00
148B5270DanfossSVA-L  15 A STR STOP VALVE H/W PS52196.00
148B5340DanfossSVA-L 20 D ANG STOP VALVE H/W PS52195.00
148B5341DanfossSVA-L 20 D ANG STOP VALVE CAP PS52188.00
148B5350DanfossSVA-L 20 D STR STOP VALVE H/W PS52196.00
148B5351DanfossSVA-L 20 D STR STOP VALVE CAP PS52189.00
148B5370DanfossSVA-L  20 A STR STOP VALVE H/W PS52212.00
148B6547DanfossSVA-L SS 15 D ANG Stop Valve Cap PS52315.00
148B5440DanfossSVA-L 25 D ANG STOP VALVE H/W PS52236.00
148B5441DanfossSVA-L 25 D ANG STOP VALVE CAP PS52240.00
148B5450DanfossSVA-L 25 D STR STOP VALVE H/W PS52240.00
148B5451DanfossSVA-L 25 D STR STOP VALVE CAP PS52235.00
148B5540DanfossSVA-L 32 D ANG STOP VALVE H/W PS52271.00
148B5541DanfossSVA-L 32 D ANG STOP VALVE CAP PS52271.00
148B5551DanfossSVA-L 32 D STR STOP VALVE CAP PS52271.00
148B5562DanfossSVA-L 32 SOC ANG STOP VALVE H/W PS52301.00
148B5640DanfossSVA-L 40 D  ANG STOP VALVE H/W PS52303.00
148B5641DanfossSVA-L 40 D ANG STOP VALVE CAP PS52303.00
148B5650DanfossSVA-L 40 D STR STOP VALVE H/W PS52303.00
148B5651DanfossSVA-L 40 D STR STOP VALVE CAP PS52303.00
148B5662DanfossSVA-L  40 SOC ANG STOP VALVE H/W PS52314.00
148B6559DanfossSVA-L SS 32 D ANG Stop Valve Cap PS52479.00
148B5102DanfossREG-SA 10 D ANG VALVE CAP PS52173.00
148B5103DanfossREG-SB 10 D ANG VALVE CAP PS52174.00
148B5104DanfossREG-SA 10 D STR VALVE CAP PS52173.00
148B5105DanfossREG-SB 10 D STR VALVE CAP PS52174.00
148B5116DanfossREG-SA 10 A  STR VALVE CAP PS52173.00
148B5202DanfossREG-SA 15 A ANG VALVE CAP PS52206.00
148B5203DanfossREG-SB 15 A ANG VALVE CAP PS52206.00
148B5204DanfossREG-SA 15 SOC ANG VALVE CAP PS52206.00
148B5205DanfossREG-SB 15 SOC ANG VALVE CAP PS52206.00
148B5206DanfossREG-SA 15 FPT ANG VALVE CAP PS52206.00
148B5207DanfossREG-SB 15 FPT ANG VALVE CAP PS52206.00
148B5212DanfossREG-SA 15 A STR VALVE CAP PS52206.00
148B5213DanfossREG-SB 15 A STR VALVE CAP PS52206.00
148B5214DanfossREG-SA 15 SOC STR VALVE CAP PS52206.00
148B5215DanfossREG-SB 15 SOC STR VALVE CAP PS52206.00
148B5216DanfossREG-SA 15 FPT STR VALVE CAP PS52206.00
148B5217DanfossREG-SB 15 FPT STR VALVE CAP PS52206.00
148B5226DanfossREG-SA 15 D ANG VALVE CAP PS52206.00
148B5227DanfossREG-SB 15 D ANG VALVE CAP PS52206.00
148B5228DanfossREG-SA 15 D STR VALVE CAP PS52206.00
148B5229DanfossREG-SB 15 D STR VALVE CAP PS52206.00
148B5303DanfossREG-SB 20 A ANG VALVE CAP PS52219.00
148B5312DanfossREG-SA 20 A STR VALVE CAP PS52168.00
148B5313DanfossREG-SB 20 A STR VALVE CAP PS52219.00
148B5315DanfossREG-SB 20 SOC STR VALVE CAP PS52218.00
148B5317DanfossREG-SB 20 FPT STR VALVE CAP PS52218.00
148B5326DanfossREG-SA 20 D ANG VALVE CAP PS52219.00
148B5327DanfossREG-SB 20 D ANG VALVE CAP PS52219.00
148B5328DanfossREG-SA 20 D STR VALVE CAP PS52173.00
148B5329DanfossREG-SB 20 D STR VALVE CAP PS52219.00
148B5402DanfossREG-SA 25 A ANG VALVE CAP PS52272.00
148B5403DanfossREG-SB 25 A ANG VALVE CAP PS52272.00
148B5404DanfossREG-SA 25 SOC ANG VALVE CAP PS52272.00
148B5405DanfossREG-SB 25 SOC ANG VALVE CAP PS52272.00
148B5406DanfossREG-SA 25 FPT ANG VALVE CAP PS52272.00
148B5407DanfossREG-SB 25 FPT ANG VALVE CAP PS52272.00
148B5412DanfossREG-SA 25 A STR VALVE CAP PS52272.00
148B5413DanfossREG-SB 25 A STR VALVE CAP PS52272.00
148B5414DanfossREG-SA 25 SOC STR VALVE CAP PS52272.00
148B5415DanfossREG-SB 25 SOC STR VALVE CAP PS52272.00
148B5416DanfossREG-SA 25 FPT STR VALVE CAP PS52272.00
148B5417DanfossREG-SB 25 FPT STR VALVE CAP PS52272.00
148B5426DanfossREG-SA 25 D ANG VALVE CAP PS52272.00
148B5427DanfossREG-SB 25 D ANG VALVE CAP PS52272.00
148B5428DanfossREG-SA 25 D STR VALVE CAP PS52272.00
148B5429DanfossREG-SB 25 D STR VALVE CAP PS52272.00
148B5507DanfossREG-SB 32 FPT ANG VALVE CAP PS52308.00
148B5513DanfossREG-SB 32 A STR VALVE CAP PS52308.00
148B5516DanfossREG-SA 32 FPT STR VALVE CAP PS52308.00
148B5517DanfossREG-SB 32 FPT STR VALVE CAP PS52308.00
148B5526DanfossREG-SB 32 D ANG VALVE CAP PS52308.00
148B5527DanfossREG-SA 32 D ANG VALVE CAP PS52308.00
148B5528DanfossREG-SA 32 D STR VALVE CAP PS52308.00
148B5529DanfossREG-SB 32 D STR VALVE CAP PS52308.00
148B5603DanfossREG-SB 40 A ANG VALVE CAP PS52351.00
148B5605DanfossREG-SB 40 SOC ANG VALVE CAP PS52351.00
148B5613DanfossREG-SB 40 A STR VALVE CAP PS52351.00
148B5615DanfossREG-SB 40 SOC STR VALVE CAP PS52351.00
148B5626DanfossREG-SB 40 D ANG VALVE CAP PS52351.00
148B5627DanfossREG-SA 40 D ANG VALVE CAP PS52351.00
148B5628DanfossREG-SB 40 D STR VALVE CAP PS52351.00
148B5629DanfossREG-SA 40 D STR VALVE CAP PS52351.00
148B5724DanfossREG-SB 50 A STR VALVE CAP PS52483.00
148B5725DanfossREG-SB 50 SOC STR VALVE CAP PS52451.00
148B5726DanfossREG-SB 50 D ANG VALVE CAP PS52451.00
148B5806DanfossREG-SB 65 A ANG VALVE CAP PS52689.00
148B5809DanfossREG-SB 65 A STR VALVE CAP PS52854.00
148B5826DanfossREG-SB 65 D ANG VALVE CAP PS52675.00
148B5242DanfossFIA 15 D Angle Filter Housing PS52122.00
148B5243DanfossFIA 15 D STR FILTER HOUSING PS52122.00
148B5244DanfossFIA 15 A ANG FILTER HOUSING PS52122.00
148B5245DanfossFIA  15 SOC ANG FILTER HOUSING PS52122.00
148B5246DanfossFIA  15 FPT ANG FILTER HOUSING PS52122.00
148B5247DanfossFIA 15 A STR FILTER HOUSING PS52122.00
148B5248DanfossFIA  15 SOC STR FILTER HOUSING PS52122.00
148B5249DanfossFIA  15 FPT STR FILTER HOUSING PS52122.00
148B5342DanfossFIA 20 D ANG FILTER HOUSING PS52133.00
148B5343DanfossFIA 20 D STR FILTER HOUSING PS52133.00
148B5344DanfossFIA 20 A ANG FILTER HOUSING PS52133.00
148B5345DanfossFIA  20 SOC ANG FILTER HOUSING PS52133.00
148B5346DanfossFIA  20 FPT ANG FILTER HOUSING PS52133.00
148B5347DanfossFIA 20 A STR FILTER HOUSING PS52133.00
148B5348DanfossFIA  20 SOC STR FILTER HOUSING PS52133.00
148B5349DanfossFIA  20 FPT STR FILTER HOUSING PS52133.00
148H3363DanfossFIA-INS 15-20 250my FILT.ELEMENT PLEATED237.00
148B5442DanfossFIA 25 D ANG FILTER HOUSING PS52144.00
148B5443DanfossFIA 25 D STR FILTER HOUSING PS52144.00
148B5444DanfossFIA 25 A ANG FILTER HOUSING PS52144.00
148B5445DanfossFIA  25 SOC ANG FILTER HOUSING PS52144.00
148B5446DanfossFIA  25 FPT ANG FILTER HOUSING PS52144.00
148B5447DanfossFIA 25 A STR FILTER HOUSING PS52144.00
148B5448DanfossFIA  25 SOC STR FILTER HOUSING PS52144.00
148B5449DanfossFIA  25 FPT STR FILTER HOUSING PS52144.00
148B5543DanfossFIA 32 D ANG FILTER HOUSING PS52174.00
148B5544DanfossFIA 32 D STR FILTER HOUSING PS52174.00
148B5552DanfossFIA 32 A STR FILTER HOUSING PS52174.00
148B5624DanfossFIA 40 D ANG FILTER HOUSING PS52205.00
148B5625DanfossFIA 40 D STR FILTER HOUSING PS52205.00
148B5642DanfossFIA 40 A ANG FILTER HOUSING PS52205.00
148B5643DanfossFIA  40 SOC ANG FILTER HOUSING PS52205.00
148B5644DanfossFIA 40 A STR FILTER HOUSING PS52203.00
148B5645DanfossFIA  40 SOC STR FILTER HOUSING PS52205.00
148B5712DanfossFIA 50 D ANG FILTER HOUSING PS52220.00
148B5713DanfossFIA 50 D STR FILTER HOUSING PS52228.00
148B5714DanfossFIA 50 A ANG FILTER HOUSING PS52220.00
148B5715DanfossFIA  50 SOC ANG FILTER HOUSING PS52220.00
148B5716DanfossFIA 50 A STR FILTER HOUSING PS52228.00
148B5717DanfossFIA  50 SOC STR FILTER HOUSING PS52228.00
148B5812DanfossFIA 65 D ANG FILTER HOUSING PS52245.00
148B5813DanfossFIA 65 D STR FILTER HOUSING PS52287.00
148B5814DanfossFIA 65 A ANG FILTER HOUSING PS52245.00
148B5815DanfossFIA 65 A STR FILTER HOUSING PS52287.00
148B5905DanfossFIA 80 D ANG FILTER HOUSING PS52293.00
148B5906DanfossFIA 80 D STR FILTER HOUSING PS52354.00
148B5907DanfossFIA 80 A ANG FILTER HOUSING PS52293.00
148B5908DanfossFIA 80 A STR FILTER HOUSING PS52354.00
148B6006DanfossFIA 100 D ANG FILTER HOUSING PS52407.00
148B6007DanfossFIA 100 D STR FILTER HOUSING PS52470.00
148B6008DanfossFIA 100 A ANG FILTER HOUSING PS52407.00
148B6009DanfossFIA 100 A STR FILTER HOUSING PS52470.00
148B6105DanfossFIA 125 D ANG FILTER HOUSING PS52724.00
148B6106DanfossFIA 125 D STR FILTER HOUSING PS52797.00
148B6107DanfossFIA 125 A ANG FILTER HOUSING PS52724.00
148B6108DanfossFIA 125 A STR FILTER HOUSING PS52797.00
148B6202DanfossFIA 150 D ANG FILTER HOUSING PS52907.00
148B6203DanfossFIA 150 D STR FILTER HOUSING PS521199.00
148B5208DanfossSCA-X 15 D Ang Stop/Check Valve PS52308.00
148B5209DanfossSCA-X 15 A Ang Stop/Check Valve PS52308.00
148B5308DanfossSCA-X 20 D Ang Stop/Check Valve PS52321.00
148B5309DanfossSCA-X 20 A Ang Stop/Check Valve PS52321.00
148B5408DanfossSCA-X 25 D Ang Stop/Check Valve PS52419.00
148B5409DanfossSCA-X 25 A Ang Stop/Check Valve PS52419.00
148B5508DanfossSCA-X 32 D Ang Stop/Check Valve PS52465.00
148B5509DanfossSCA-X 32 A Ang Stop/Check Valve PS52465.00
148B5608DanfossSCA-X 40 D Ang Stop/Check Valve PS52509.00
148B5609DanfossSCA-X 40 A Ang Stop/Check Valve PS52509.00
148B5702DanfossSCA-X 50 D Ang Stop/Check Valve PS52684.00
148B5703DanfossSCA-X 50 A Ang Stop/Check Valve PS52684.00
148B5704DanfossSCA-X  50 SOC Ang Stop/Check Valve PS52684.00
148B5802DanfossSCA-X 65 A Ang Stop/Check Valve PS521003.00
148B5803DanfossSCA-X 65 D Ang Stop/Check Valve PS521003.00
148B5236DanfossCHV-X 15 D ANG CHECK VALVE PS52187.00
148B5336DanfossCHV-X 20 D ANG CHECK VALVE PS52267.00
148B5436DanfossCHV-X 25 D ANG CHECK VALVE PS52238.00
148B5437DanfossCHV-X  25 A ANG CHECK VALVE PS52238.00
148B5536DanfossCHV-X 32 D ANG CHECK VALVE PS52279.00
148B5636DanfossCHV-X 40 D ANG CHECK VALVE PS52319.00
148B5637DanfossCHV-X 40 A ANG CHECK VALVE PS52319.00
148B5736DanfossCHV-X 50 D ANG CHECK VALVE PS52376.00
148B5737DanfossCHV-X 50 A ANG CHECK VALVE PS52376.00
148B5838DanfossCHV-X 65 D ANG CHECK VALVE PS52517.00
148B6581DanfossCHV-X 15 D STR Check Valve PS52173.00
148B6583DanfossCHV-X 20 D STR Check Valve PS52186.00
148B6585DanfossCHV-X 25 D STR Check Valve PS52341.00
148B6587DanfossCHV-X 32 D STR Check Valve PS52279.00
148B6589DanfossCHV-X 40 D STR Check Valve PS52240.00
148B6591DanfossCHV-X 50 D STR Check Valve PS52389.00
148B6593DanfossCHV-X 65 D STR Check Valve PS52473.00
148B5252DanfossSVL 15 DIN   Valve housing ANG PS5252.00
148B5253DanfossSVL 15 DIN   Valve housing STR PS5252.00
148B5352DanfossSVL 20 DIN   Valve housing ANG PS5265.00
148B5353DanfossSVL 20 DIN   Valve housing STR PS5264.00
148B6642DanfossSVL 15 DIN   Valve housing STR PS65105.00
148B5452DanfossSVL 25 DIN   Valve housing ANG PS5263.00
148B5453DanfossSVL 25 DIN   Valve housing STR PS5263.00
148B5499DanfossSVL 25 G   Valve housing STR PS5263.00
148B5577DanfossSVL 32 DIN   Valve housing STR PS5290.00
148B5653DanfossSVL 40 DIN   Valve housing STR PS52120.00
148B5682DanfossSVL 40 G   Valve housing STR PS52122.00
148B6624DanfossSVL 25 DIN   Valve housing ANG PS6595.00
148B6625DanfossSVL 32 DIN   Valve housing ANG PS65108.00
148B6626DanfossSVL 40 DIN   Valve housing ANG PS65146.00
148B5759DanfossSVL 50 G   Valve housing ANG PS52133.00
148B5760DanfossSVL 50 G   Valve housing STR PS52133.00
148B5816DanfossSVL 65 DIN   Valve housing ANG PS52158.00
148B5817DanfossSVL 65 DIN   Valve housing STR PS52172.00
148B6627DanfossSVL 50 DIN   Valve housing ANG PS65157.00
148B6628DanfossSVL 65 DIN   Valve housing ANG PS65155.00
148B6638DanfossSVL 65 ANSI   VALVE HOUSING STR PS65149.00
148B6648DanfossSVL 65 DIN   Valve housing STR PS65237.00
148B5913DanfossSVL 80 DIN   Valve housing STR PS52252.00
148B5914DanfossSVL 80 ANSI   VALVE HOUSING ANG PS52183.00
148B5915DanfossSVL 80 ANSI   VALVE HOUSING STR PS52245.00
148B6014DanfossSVL 100 DIN   Valve housing ANG PS52272.00
148B6015DanfossSVL 100 DIN   Valve housing STR PS52333.00
148B6016DanfossSVL100 ANSI   VALVE HOUSING ANG PS52272.00
148B6017DanfossSVL100 ANSI   VALVE HOUSING STR PS52333.00
148B6033DanfossSVL 100 G Valve Housing ANG PS52272.00
148B6034DanfossSVL 100 G   Valve housing STR PS52322.00
148B6629DanfossSVL 80 DIN   Valve housing ANG PS65273.00
148B6112DanfossSVL 125 DIN   Valve housing ANG PS52450.00
148B6113DanfossSVL 125 DIN   Valve housing STR PS52546.00
148B6114DanfossSVL125 ANSI   VALVE HOUSING ANG PS52450.00
148B6115DanfossSVL125 ANSI   VALVE HOUSING STR PS52546.00
148B5276DanfossSVA-S 15-20 top complete cap105.00
148B5278DanfossSVA-L 15-20 top complete cap120.00
148B5476DanfossSVA-S 25-40 top complete cap120.00
148B5478DanfossSVA-L 25-40 top complete cap140.00
148B6653DanfossSVA-S 25-40 top complete cap,PS65183.00
148B6660DanfossSVA-L 25-40 top complete cap,PS65206.00
148B5728DanfossSVA-S 50  top complete cap229.00
148B5822DanfossSVA-S 65  top complete cap385.00
148B6654DanfossSVA-S 50  top complete cap,PS65271.00
148B6655DanfossSVA-S 65  top complete cap,PS65366.00
148B5916DanfossSVA-S 80 top complete cap451.00
148B5917DanfossSVA-S 80  TOP COMPLETE H. WHEEL451.00
148B6012DanfossSVA-S 100 top complete cap498.00
148B6018DanfossSVA-S 100 TOP COMPLETE H. WHEEL498.00
148B6656DanfossSVA-S 80 top complete cap,PS65548.00
148B6116DanfossSVA-S 125 top complete cap742.00
148B6117DanfossSVA-S 125 TOP COMPLETE H. WHEEL742.00
148B5112DanfossREG-SA 10 top complete120.00
148B5280DanfossREG-SA 15-20 top complete164.00
148B5281DanfossREG-SB 15-20 top complete158.00
148B6401DanfossREG-LA 15-20 top complete175.00
148B6402DanfossREG-LB 15-20 top complete181.00
148B5480DanfossREG-SA 25-40 top complete133.00
148B5763DanfossREG-SA 25-40 Top Complete,PS65238.00
148B5766DanfossREG-SB 25-40 Top Complete,PS65229.00
148B6403DanfossREG-LA 25-40 top complete245.00
148B6404DanfossREG-LB 25-40 top complete245.00
148B5768DanfossREG-SB 65 Top Complete,PS65433.00
148B5824DanfossREG-SB 65 top complete576.00
148B5284DanfossFIA 15-20 Top complete80.00
148B5783DanfossFIA 15-20 Top complete,PS65170.00
148B5484DanfossFIA 25-40 Top complete84.00
148B5748DanfossFIA 50 Top complete102.00
148B5786DanfossFIA 65 Top complete,PS65252.00
148B5832Danfoss FIA 65 Top complete99.00
148B5922DanfossFIA 80 Top complete111.00
148B6024DanfossFIA 100 Top complete119.00
148B6122DanfossFIA 125 Top complete266.00
148B5282DanfossSCA-X 15-20 top complete269.00
148B5482DanfossSCA-X 25-40 top complete389.00
148B5825DanfossSCA-X 65 top complete935.00
148B5483DanfossCHV-X 25-40 top complete219.00
148B5747DanfossCHV-X 50 top complete297.00
148B5778DanfossCHV-X 50 Top Complete,PS65304.00
148B5774DanfossSCA-X 100 Top Complete,PS652251.00
148B5918DanfossSCA-X 80 top complete1099.00
148B6019DanfossSCA-X 100 top complete1387.00
148B6118DanfossSCA-X 125 top complete2251.00
148B5919DanfossCHV-X 80 top complete577.00
148B6022DanfossCHV-X 100 top complete675.00
148B6119DanfossCHV-X 125 top complete957.00
148B6302DanfossFIA 200 D ANG FILTER HOUSING PS521444.00
148B6303DanfossFIA 200 D STR FILTER HOUSING PS521880.00
148B5902DanfossSCA-X 80 D Ang Stop/Check Valve PS521272.00
148B5903DanfossSCA-X 80 A Ang Stop/Check Valve PS521272.00
148B6002DanfossSCA-X 100 D Ang Stop/Check Valve PS521660.00
148B6004DanfossSCA-X 100 A Ang Stop/Check Valve PS521660.00
148B6102DanfossSCA-X 125 D Ang Stop/Check Valve PS522618.00
148B6103DanfossSCA-X 125 A Ang Stop/Check Valve PS522618.00
148B5936DanfossCHV-X 80 D ANG CHECK VALVE PS52722.00
148B6036DanfossCHV-X 100 D ANG CHECK VALVE PS52886.00
148B6136DanfossCHV-X 125 D ANG CHECK VALVE PS521395.00
148B6595DanfossCHV-X 80 D STR Check Valve PS52730.00
148B6597DanfossCHV-X 100 D STR Check Valve PS52891.00
148B3729DanfossWeld. Nipple kit CD10 SNV74.00
148B3860DanfossAdapter kit for SNV-ST – G 1/4-18 NPT42.00
148B3861DanfossAdapter kit for SNV-ST – G 3/8-G 1/241.00
148B4182DanfossSNV cutting Ring CD66.00
148B4183DanfossSNV cutting Ring CD106.00
148B4186DanfossI-PACK(60) Cutting Ring CD10 SNV7.00
148B4317DanfossACCESSORY BLIND NUT+GASKET G1/2 SS62.00
148H3450DanfossACCESSORY BLIND NUT+GASKET G1/244.00
2453+053DanfossREPAIR KIT SNV   8             (GASKETS)36.00
2469+022DanfossACCESSORY THREADED NIPPLE+GASKET SNV18.00
148B3740DanfossSNV-ST CD10-CD10       STOP NEEDLE VALVE74.00
148B3741DanfossSNV-ST CD10-1/4MPT  STOP NEEDLE VALVE74.00
148B3742DanfossSNV-ST CD6-1/4MPT      STOP NEEDLE VALVE71.00
148B3743DanfossSNV-ST CD10-3/8MPT     STOP NEEDLE VALVE74.00
148B3744DanfossSNV-ST CD6-3/8MPT      STOP NEEDLE VALVE71.00
148B3745DanfossSNV-ST G1/2-G1/2 STOP NEEDLE VALVE88.00
148B3746DanfossSNV-ST 1/4FPT-1/4MPT   STOP NEEDLE VALVE74.00
148B3747DanfossSNV-ST 3/8FPT-3/8MPT STOP NEEDLE VALVE80.00
148B3768DanfossSNV-ST CD10-W1/2 L100  STOP NEEDLE VALVE105.00
148B3769DanfossSNV-ST G1/2-W1/2 L100  STOP NEEDLE VALVE105.00
148B3778DanfossSNV-ST G1/2 MAN STOP NEEDLE VALVE137.00
148B4177DanfossI-PACK(30) SNV-ST CD10-CD1076.00
148B4179DanfossI-PACK(30) SNV-ST G1/2-G1/276.00
148B4210DanfossI-PACK(30) SNV-ST CD10-W1/2 L10098.00
148B4211DanfossI-PACK(30) SNV-ST G1/2-W1/2 L10098.00
148B4218DanfossI-PACK(30) SNV-ST G1/2-W1/2 L5091.00
148B4219DanfossI-PACK(30) SNV-ST G1/2-W1/2 L12597.00
148B4223DanfossI-PACK(30) SNV-ST 1/4FPT-1/4FPT70.00
148B4224DanfossI-PACK(30) SNV-ST 1/2MPT-1/2MPT70.00
148B4226DanfossI-PACK(30) SNV-ST 1/2MPT-3/8FPT70.00
148B4227Danfoss1-PACK(30) SNV-ST Rc3/8-R3/870.00
148B4228DanfossI-PACK(30) SNV-ST Rc1/4-R3/870.00
148B4229DanfossI-PACK(30) SNV-ST Rc1/4-R1/470.00
148B4263DanfossI-PACK(30) SNV-SS G1/2-W1/2 L50175.00
148B4495DanfossI-PACK (20) SNV-ST 1/4FPT- W1/2 L=10073.00
148B4567DanfossSNV-ST 1/4FPT-1/4MPT L10022.00
148B4570DanfossSNV-ST G1/2-W1/2 L50 Multi Pack93.00
148B4571DanfossSNV-ST G1/2-W1/2 L125 Multi Pack97.00
148B4576DanfossSpare kit for SNV seal cap & gasket25.00
148B4772DanfossSNV-ST 1/4FPT-1/4MPT and adapter for ICS66.00
148B4784DanfossI-Pack(30) SNV-SS G1/2-W1/2 L50175.00
148B6545DanfossSNV-SS G1/2 MAN STOP NEEDLE VALVE292.00
020-2104DanfossSPARE PART PISTON NRVA 15-2076.00
020-2105DanfossSPARE PART PISTON NRVA 25-3286.00
020-2106DanfossSpare part Piston NRVA 40-50203.00
020-2107DanfossSpare part Piston NRVA 65213.00
020-2129DanfossVALVESEAT NRVA 40/5090.00
020-2137DanfossPressure Spring 012 bar NRVA 15/2012.00
020-2138DanfossPressure Spring 0.12 bar NRVA 25/3212.00
020-2337DanfossPressure Spring 0.30 bar NRVA 6517.00
2512+049DanfossLLG 185 Liquid level glasses494.00
2512+050DanfossLLG 335 Liquid level glasses675.00
2512+051DanfossLLG 590 Liquid level glasses1175.00
2512+052DanfossLLG 740 Liquid level glasses1441.00
2512+053DanfossLLG 995 Liquid level glasses1679.00
2512+054DanfossLLG 1145 Liquid level glasses2001.00
2512+055DanfossLLG 1550 Liquid level glasses2923.00
2512+056DanfossLLG 185 S Liquid level glasses888.00
2512+057DanfossLLG 335 S Liquid level glasses1085.00
2512+058DanfossLLG 590 S Liquid level glasses1584.00
2512+059DanfossLLG 740 S Liquid level glasses1841.00
2512+060DanfossLLG 995 S Liquid level glasses2083.00
2512+061DanfossLLG 1145 S Liquid level glasses2408.00
2512+062DanfossLLG 1550 S Liquid level glasses3340.00
2512+066DanfossLLG 185 SF Liquid level glasses1074.00
2512+067DanfossLLG 335 SF Liquid level glasses1260.00
2512+068DanfossLLG 590 SF Liquid level glasses1996.00
2512+069DanfossLLG 740 SF Liquid level glasses2225.00
2512+070DanfossLLG 995 SF Liquid level glasses2594.00
2512+071DanfossLLG 1145 SF Liquid level glasses2800.00
2512+072DanfossLLG 1550 SF Liquid level glasses3802.00
2512+078DanfossLLG 185 F Liquid level glasses976.00
2512+079DanfossLLG 335 F Liquid level glasses1000.00
2512+080DanfossLLG 590 F Liquid level glasses1744.00
2512+081DanfossLLG 740 F Liquid level glasses1963.00
2512+082DanfossLLG 995 F Liquid level glasses2328.00
2512+083DanfossLLG 1145 F Liquid level glasses2679.00
2512+084DanfossLLG 1550 F Liquid level glasses3204.00
020-2000DanfossNRVA 15-1/2″WELD FLANGE CHECK VALVE205.00
020-2001DanfossNRVA 20-3/4″ Weld Flange Check Valve205.00
020-2002DanfossNRVA 25 CHECK VALVE 1″ WELD328.00
020-2003DanfossNRVA 32 Check Valve328.00
020-2004DanfossNRVA 40 Check Valve509.00
020-2005DanfossNRVA 50 Check Valve502.00
020-2006DanfossNRVA 65 Check Valve 2.1/2 in1104.00
020-2020DanfossNRVA 15-20 Check Valve w/o flange190.00
020-2022DanfossNRVA 25-32 Check Valve w/o flange303.00
020-2024DanfossNRVA 40-50 Check Valve w/o flange485.00
020-2026DanfossNRVA 65 Check Valve w/o flange884.00
027N1256Danfoss Flange sets, 3/4′”87.00
148H3034DanfossSPARE PART SIGHT GLASS LLG  185260.00
148H3035DanfossSPARE PART SIGHT GLASS LLG  335425.00
148H3036DanfossSPARE PART SIGHT GLASS LLG  590733.00
148H3037DanfossSPARE PART SIGHT GLASS LLG  740987.00
148H3041DanfossSPARE PART SIGHT ADAPTER LLG-F /SF  185279.00
148H3042DanfossSPARE PART SIGHT ADAPTER LLG-F /SF  335363.00
148H3044Danfoss SPARE PART SIGHT ADAPTER LLG-F /SF  740875.00
148H3045DanfossSPARE PART SIGHT ADAPTER LLG-F /SF  995911.00
148H3050DanfossSPARE PART KIT SGRN+FITTINGS FOR MLI161.00
2453+056DanfossREPAIR KIT LLG 185             (GASKETS)36.00
2453+057DanfossREPAIR KIT LLG 335             (GASKETS)38.00
2453+058DanfossREPAIR KIT LLG 590             (GASKETS)107.00
2453+059DanfossREPAIR KIT LLG 740             (GASKETS)86.00
2453+060DanfossREPAIR KIT LLG 995             (GASKETS)111.00
2453+061DanfossREPAIR KIT LLG1145             (GASKETS)86.00
2453+062DanfossREPAIR KIT LLG1550             (GASKETS)126.00
148B5486DanfossSVA-S SS 25 D ANG STOP VALVE H/W PS52430.00
148B5487DanfossSVA-S SS 25 D ANG STOP VALVE CAP PS52430.00
148B5488DanfossSVA-S SS 25 D STR STOP VALVE H/W PS52430.00
148B5489DanfossSVA-S SS 25 D STR STOP VALVE CAP PS52430.00
148B5566DanfossSVA-S SS 32 D ANG STOP VALVE H/W PS52454.00
148B5567DanfossSVA-S SS 32 D ANG STOP VALVE CAP PS52454.00
148B5568DanfossSVA-S SS 32 D STR STOP VALVE H/W PS52454.00
148B5569DanfossSVA-S SS 32 D STR STOP VALVE CAP PS52454.00
148B5646DanfossSVA-S SS 40 D ANG STOP VALVE H/W PS52480.00
148B5647DanfossSVA-S SS 40 D ANG STOP VALVE CAP PS52490.00
148B5648DanfossSVA-S SS 40 D STR STOP VALVE H/W PS52486.00
148B5649DanfossSVA-S SS 40 D STR STOP VALVE CAP PS52501.00
148B5753DanfossSVA-S SS 50 D ANG STOP VALVE H/W PS52451.00
148B5754DanfossSVA-S SS 50 D/A10 ANG STOPVALVE CAP PS52486.00
148B5755DanfossSVA-S SS 50 D STR STOP VALVE H/W PS52502.00
148B5756DanfossSVA-S SS 50 D/A10 STR STOPVALVE CAP PS52541.00
148B5847DanfossSVA-S SS 65 D ANG STOP VALVE H/W PS52612.00
148B5848DanfossSVA-S SS 65 D ANG STOP VALVE CAP PS52623.00
148B5849DanfossSVA-S SS 65 D STR STOP VALVE H/W PS52704.00
148B5850DanfossSVA-S SS 65 D STR STOP VALVE CAP PS52714.00
148B5928DanfossSVA-S SS 80 D/A10 ANG STOPVALVE CAP PS501067.00
148B6032DanfossSVA-S SS 100 D ANG STOP VALVE CAP PS501518.00
148B6126DanfossSVA-S SS 125 D ANG STOP VALVE CAP PS502503.00
148B5293DanfossSCA-X SS 15 D Ang Stop Check Valve PS52484.00
148B5381DanfossSCA-X SS 20 D Ang Stop Check Valve PS52484.00
148B5490DanfossSCA-X SS 25 D Ang Stop Check Valve PS52780.00
148B5585DanfossSCA-X SS 32 D Ang Stop Check Valve PS52823.00
148B5664DanfossSCA-X SS 40 D Ang Stop Check Valve PS52823.00
148B6480DanfossSCA-X SS 25 A40 Ang Stop Valve PS521445.00
148B6490DanfossSCA-X SS 32 A40 ANG Stop CheckValve PS52665.00
148B5294DanfossCHV-X SS 15 D ANG CHECK VALVE PS52336.00
148B5382DanfossCHV-X SS 20 D ANG CHECK VALVE PS52360.00
148B5679DanfossCHV-X SS 20 D STR Check Valve PS52510.00
148B5491DanfossCHV-X SS 25 D ANG CHECK VALVE PS52531.00
148B5586DanfossCHV-X SS 32 D ANG CHECK VALVE PS52548.00
148B5665DanfossCHV-X SS 40 D ANG CHECK VALVE PS52561.00
148B5678DanfossCHV-X SS 15 D STR Check Valve PS52459.00
148B5295DanfossFIA SS 15 D ANG FILTER HOUSING PS52189.00
148B5296DanfossFIA SS 15 D STR FILTER HOUSING PS52200.00
148B5383DanfossFIA SS 20 D ANG FILTER HOUSING PS52190.00
148B5384DanfossFIA SS 20 D STR FILTER HOUSING PS52200.00
148B5492DanfossFIA SS 25 D ANG FILTER HOUSING PS52267.00
148B5493DanfossFIA SS 25 D STR FILTER HOUSING PS52282.00
148B5587DanfossFIA SS 32 D ANG FILTER HOUSING PS52275.00
148B5588DanfossFIA SS 32 D STR FILTER HOUSING PS52299.00
148B5666DanfossFIA SS 40 D ANG FILTER HOUSING PS52280.00
148B5667DanfossFIA SS 40 D STR FILTER HOUSING PS52316.00
148B5757DanfossFIA SS 50 D ANG FILTER HOUSING PS52288.00
148B5758DanfossFIA SS 50 D/A10 STR FILTER HOUSING PS52343.00
148B5851DanfossFIA SS 65 D ANG FILTER HOUSING PS52391.00
148B5852DanfossFIA SS 65 D STR FILTER HOUSING PS52482.00
148B5297DanfossREG-SA SS 15 D ANG VALVE CAP PS52324.00
148B5298DanfossREG-SA SS 15 D STR VALVE CAP PS52334.00
148B5385DanfossREG-SA SS 20 D ANG VALVE CAP PS52345.00
148B5386DanfossREG-SA SS 20 D STR VALVE CAP PS52348.00
148B5494DanfossREG-SA SS 25 D ANG VALVE CAP PS52499.00
148B5495DanfossREG-SA SS 25 D STR VALVE CAP PS52530.00
148B5589DanfossREG-SA SS 32 D ANG VALVE CAP PS52527.00
148B5590DanfossREG-SA SS 32 D STR VALVE CAP PS52561.00
148B5674DanfossREG-SA SS 40 D ANG VALVE CAP PS52555.00
148B5675DanfossREG-SA SS 40 D STR VALVE CAP PS52587.00
148B5387DanfossREG-SB SS 15 D ANG VALVE CAP PS52325.00
148B5388DanfossREG-SB SS 15 D STR VALVE CAP PS52334.00
148B5389DanfossREG-SB SS 20 D ANG VALVE CAP PS52346.00
148B5390DanfossREG-SB SS 20 D STR VALVE CAP PS52348.00
148B5496DanfossREG-SB SS 25 D ANG VALVE CAP PS52497.00
148B5497DanfossREG-SB SS 25 D STR VALVE CAP PS52527.00
148B5591DanfossREG-SB SS 32 D ANG VALVE CAP PS52523.00
148B5592DanfossREG-SB SS 32 D STR VALVE CAP PS52561.00
148B5676DanfossREG-SB SS 40 D ANG VALVE CAP PS52552.00
148B5677DanfossREG-SB SS 40 D STR VALVE CAP PS52588.00
148B5289DanfossSVA-S SS 15 D ANG STOP VALVE H/W PS52279.00
148B5290DanfossSVA-S SS 15 D ANG STOP VALVE CAP PS52289.00
148B5291DanfossSVA-S SS 15 D STR STOP VALVE H/W PS52287.00
148B5292DanfossSVA-S SS 15 D STR STOP VALVE CAP PS52300.00
148B5377DanfossSVA-S SS  20 D ANG STOP VALVE H/W PS52292.00
148B5378DanfossSVA-S SS 20 D ANG STOP VALVE CAP PS52291.00
148B5379DanfossSVA-S SS  20 D STR STOP VALVE H/W PS52298.00
148B5380DanfossSVA-S SS 20 D STR STOP VALVE CAP PS52298.00
148B5396DanfossSVA-S SS 15 A40 ANG Stop Valve Cap PS52297.00
148B6555DanfossSVA-L SS 25 D ANG Stop Valve Cap PS52321.00
148B6562DanfossSVA-L SS 40 D  ANG Stop Valve H/W PS52533.00
148B6563DanfossSVA-L SS 40 D ANG Stop Valve Cap PS52529.00
148B6551DanfossSVA-L SS 20 D ANG Stop Valve Cap PS52312.00
148B6552DanfossSVA-L SS 20 D STR Stop Valve H/W PS52334.00
027B1120DanfossEVM PILOT VALVE NC MU 20108.00
027B112221DanfossEVM 110V60 PILOT VALVE202.00
027B112231DanfossEVM 220V50 PILOT VALVE202.00
027B112232DanfossEVM PILOT VALVE 220V 50157.00
027B1123DanfossEVMP PILOT VALVE MU20256.00
027B1130DanfossEVM-NO PILOT VALVE205.00
027B1131DanfossEVM-NO PILOT VALVE 52 bar205.00
027B1132DanfossEVM Pilotvalve NO for ammonia, MU 20.201.00
032F3050DanfossEVRA 3.0 Flange Valve Multi 12227.00
032F310331DanfossEVRA 3 Flange Valve 220V50 Multi 12335.00
032F310332DanfossEVRA 3 Flange Valve 220V50/60 Multi 12#N/A
032F3137DanfossEVRA 1.5 Valve G1/4 Multi 20313.00
032F3138DanfossEVRA 3.5 Valve G1/4 Multi 20320.00
032F6210DanfossEVRA 10 Flange Valve Singlep.640.00
032F6211DanfossEVRA 10 Flange Valve Singlep.563.00
032F6214DanfossEVRAT 10 Flange Valve Singlep.643.00
032F6215DanfossEVRA 15 Flange Valve Singlep.736.00
032F6216DanfossEVRAT 15 Flange Valve Singlep.736.00
032F621731DanfossEVRA 15 Flange Valve Singlep.509.00
032F621831DanfossEVRA 15 Flange Valve Singlep.570.00
032F6219DanfossEVRAT 20 Flange Valve Singlep.693.00
032F6220DanfossEVRA 20 Flange Valve a.c Singlep.693.00
032F6221DanfossEVRA 20 Flange Valve Singlep.693.00
032F622331DanfossEVRA 20 Flange Valve Singlep.681.00
032F6225DanfossEVRA 25 Flange Valve a.c/d.c Singlep.771.00
032F6226DanfossEVRA 25 Flange Valve Singlep.627.00
032F803432DanfossEVRA 25 Flange Valve Singlep.627.00
042H1126DanfossEVRA 32 Valve Weld con. 1 1/4in Singlep.1061.00
042H1127DanfossEVRA 32 Valve Weld con. 1 1/4in Singlep.954.00
042H1131DanfossEVRA 32 Valve Weld con. 1 1/2in Singlep.1061.00
042H1140DanfossEVRA 32 Valve w. manual DN32 ANSI1061.00
042H1141DanfossEVRA 32 Valve w. manual DN40 ANSI991.00
042H1128DanfossEVRA 40 Valve Weld con. 1 1/2in Singlep.1242.00
042H1129DanfossEVRA 40 Valve Weld con. 1 1/2in GGG 40.31115.00
042H1132DanfossEVRA 40 Valve Weld con. 2in Singlep.1242.00
042H1142DanfossEVRA 40 Valve w. manual DN40 ANSI1218.00
042H1143DanfossEVRA 40 Valve w. manual DN50 ANSI1242.00
032F3080DanfossEVRS Valve 3.0 Weld con. 3/8in Multi 16494.00
032F3081DanfossEVRS Valve 3.0 Thread G 1/4 Multi 20494.00
032F3082DanfossEVRS 10 Valve Weld con. 1/2in Singlep.874.00
032F3083DanfossEVRST 10 Valve Weld con. 1/2 in Singlep.749.00
032F3084DanfossEVRS 15 Valve Weld con. 3/4in Singlep.981.00
032F3085DanfossEVRST 15 Valve Weld con. 3/4in Singlep.974.00
032F3086DanfossEVRS 20 Valve Weld con. 1in Singlep.991.00
032F5437DanfossEVRS 20 Valve Ps50 Singlep.766.00
032F5438DanfossEVRST 20 Solenoid valve766.00
006-1105DanfossStaybolt set M12 x 240 EVRA 20/2552.00
032F0215DanfossSPARE PART KIT102.00
032F2202DanfossOverhaul kit – EVRA 10242.00
032F2209DanfossOverhaul kit – EVRA 15265.00
032F2210DanfossOverhaul kit – EVRA 20315.00
032F2218DanfossOverhaul kit – EVRA 25450.00
032F2321DanfossOverhaul kit – EVRAT 10247.00
032F2322DanfossOverhaul kit – EVRAT 15300.00
032F2323DanfossOverhaul kit – EVRAT 20209.00
032F2324DanfossRepair kit, EVM NC.55.00
032F2325DanfossRepair kit, EVM NO.144.00
032F2326DanfossInspection kit, EVR/A 2531.00
032F2327DanfossInspection kit, EVRA 32, AKV & AKVA 2047.00
032F2329DanfossRepair kit, EVRA / EVRS 354.00
032F2330DanfossRepair kit, EVRA / EVRS 10100.00
032F2331DanfossRepair kit, EVRA / EVRS 15110.00
032F2332DanfossRepair kit, EVRA / EVRS 20125.00
032F2333DanfossRepair kit, EVRA / EVRS 25144.00
032F2334DanfossRepair kit, EVRA / EVRS 32209.00
032F2335DanfossRepair kit, EVRA / EVRS 40214.00
032F2336DanfossOverhaul kit EVRA / EVRS 3114.00
032F2337DanfossOverhaul kit EVRA / EVRS 10217.00
032F2338DanfossOverhaul kit EVRA / EVRS 15258.00
032F2339DanfossOverhaul kit EVRA / EVRS 20281.00
032F2340DanfossOverhaul kit EVRA / EVRS 25284.00
032F2341DanfossOverhaul kit EVRA / EVRS 32355.00
032F2342DanfossOverhaul kit EVRA / EVRS 40360.00
032F2343DanfossRepair kit, EVRAT / EVRST 1084.00
032F2344DanfossRepair kit, EVRAT / EVRST 15104.00
032F2345DanfossRepair kit, EVRAT / EVRST 20132.00
032F2346DanfossOverhaul kit – EVRAT/EVRST 10223.00
032F2347DanfossOverhaul kit – EVRAT/EVRST 15263.00
032F2348DanfossOverhaul kit – EVRAT/EVRST 20281.00
032F3236DanfossSPARE PART KIT153.00
032F5281DanfossSeal kit EVRB29.00
032F5284DanfossFILTER SET EVRB84.00
032F5285DanfossSPARE PART KIT EVRB91.00
032F6178DanfossSpare parts kits York  032F6078-032F3733117.00
032F8030DanfossEVRAT 15 valve module / ICFE 20217.00
032F8042DanfossSpare part EVRB NC AC Grasso80.00
027B1038DanfossCVMD PILOT VALVE 0 / 7 bar589.00
027B0080DanfossCVP-XP Pilot valve 52 bar#N/A
027B0083DanfossCVPE-HP (4-22 bar)539.00
027B0084DanfossCVPE HP 4-28 bar Pilot valve528.00
027B1100DanfossCVP Pilot valve (LP) 0 – 7 bar#N/A
027B1160DanfossCVP (HP)  4 – 22#N/A
027B1162DanfossCVPP (HP) DIFFP 0 – 7#N/A
027B1164DanfossCVP Pilot valve (HP)  -066 – 7 bar#N/A
027B1268DanfossCVPP HP, 4-22 bar – PS 40#N/A
027B1140DanfossCVQ Pilot valve 0 – 6 bar#N/A
027F1047DanfossCVH pilot valve body 10mm / 3/8in88.00
027F1090DanfossCVH 1588.00
027F1159DanfossCVH pilot valve body 1/4 NPT117.00
027F1160DanfossCVH pilot valve body G 1/4 A164.00
027B0120DanfossCONNECTION KIT Pilots27.00
027B0161DanfossRepair Kit CVMD98.00
027B0162DanfossREPAIR Kit Pilot62.00
027B0164DanfossCVP(HP) REPAIR KIT 066-70 BAR165.00
027B1073DanfossI-pack(5)pilot gasket / o-ring,flammable27.00
027B2065DanfossExternal pilot connector (PMC)184.00
027F0665DanfossPMFL/PMFH Pilot connector59.00
027F0666Danfosspilots Seal kit25.00
027F1004DanfossSeal kit for external pilot connector40.00
027B0920DanfossCVP Pilot valve  -0,66 to 7 bar454.00
027B0921DanfossCVP Pilot valve  4 to 28 bar454.00
027B0922DanfossCVP Pilot valve  25 to 52 bar454.00
027B0930DanfossCVPP -0,66  to 7 bar539.00
027B0931DanfossCVPP 4 to 28 bar539.00
027B0940DanfossCVC -0,66 to 7 bar747.00
027B0941DanfossCVC Pilot valve  4 to 28 bar747.00
027B0980DanfossCVE-L Pilot valve -0,66 to 8 bar747.00
027B1021DanfossCVPE-M Pilot valve 4 – 28bar HC528.00
148B4084DanfossSPARE PART KIT FOR BONNET-CAP SCV 12524.00
148B4085DanfossSPARE PART KIT FOR BONNET-CAP SCV150-20042.00
148B4103DanfossSPARE PART KIT FOR BONNET-CAP SCV/STV25093.00
148B4105DanfossSPARE PART PACK.GLAND”C” SCV/STV 250-300561.00
3184+072DanfossREPAIR KIT SCV   6    XX1      (GASKETS)11.00
2453+016DanfossREPAIR KIT SVA/STV  3-10       (GASKETS)64.00
2453+022DanfossREPAIR KIT SVA/STV/QDV 10-20   (GASKETS)60.00
2453+023DanfossREPAIR KIT STV  10-25 “C”      (GASKETS)76.00
2453+025DanfossREPAIR KIT SVA/STV 25-40       (GASKETS)89.00
2453+026DanfossREPAIR KIT STV  25-32 “C”      (GASKETS)87.00
2453+045DanfossREPAIR KIT STV 250    XX2/5    (GASKETS)703.00
148G3210DanfossSPARE PART SPRING-STD 0.05BAR SCH 10037.00
3184+115DanfossREPAIR KIT SCH 125 XX3-XX9     (GASKETS)73.00
3184+116DanfossREPAIR KIT SCH 150-200 XX3-XX9 (GASKETS)101.00
006-1135DanfossStaybolt set NRVA 25/3258.00
006-1137DanfossStaybolt set NRVA 40/5068.00
006-1138DanfossStaybolt set NRVA 65249.00
020-2032DanfossNRVS 15167.00
020-2033DanfossNRVS 25176.00
020-2128DanfossVALVESEAT NRVA 25/3286.00
020-2130DanfossVALVESEAT NRVA 65132.00
020-2133DanfossFlange gasket NRVA 15/2010.00
020-2136DanfossGASKET NRVA43.00
020-2307DanfossPressure Spring 0.30 bar NRVA 15/2022.00
020-2327DanfossPressure spring 0.30 bar NRVA 40/5022.00
027B0181DanfossFlange set 15 mm Butt Weld113.00
027F2123DanfossFlange Set 100 mm Butt Weld543.00
027F2125DanfossFlange Set 150 mm Butt Weld987.00
027F2176DanfossFlange gasket31.00
027F2178DanfossFlange gasket23.00
027G1001DanfossFlange set 3/4 in NPT267.00
027G1005DanfossFlange set 3/8 in NPT85.00
027G1006DanfossFlange set 1/2 in NPT85.00
027G3065DanfossFlanges DN65  G 2 1/2 in376.00
027G3100DanfossFlanges DN100 G 4 in thread828.00
027L1028DanfossFlange set 28 mm Soldering87.00
027L1029DanfossFlange set 1 1/8 in Soldering87.00
027L1035DanfossFlange set 35 mm Soldering87.00
027L1116DanfossFlange set 16 mm Soldering73.00
027L1117DanfossFlange set 5/8 in Soldering102.00
027L1122DanfossFlange set 22 mm Soldering73.00
027L1123DanfossFlange set 7/8 in Soldering73.00
027L1222DanfossFlange set 22 mm Soldering98.00
027L1228DanfossFlange set 28 mm Soldering98.00
027L1229DanfossSolder flange set98.00
027L2335DanfossSolder flange set144.00
027L2441DanfossSOLDER FLANGE SET219.00
027L2442DanfossSOLDER FLANGE SET219.00
027L2554DanfossSolder flange set252.00
027L2666DanfossSOLDER FLANGE SET380.00
027L2676DanfossSOLDER FLANGE SET380.00
027N1025DanfossFlange set 1 in82.00
027N1026DanfossFlange Set 1 in. weld222.00
027N1032DanfossWelding Flange set164.00
027N1033DanfossWelding Flange set223.00
027N1040DanfossWelding Flange set211.00
027N1050DanfossWelding Flange set211.00
027N1055DanfossWelding Flange set482.00
027N1112DanfossWelding Flange set 3/8 in60.00
027N1115DanfossWelding Flange set 1/2 in60.00
027N1120DanfossWelding Flange set 3/4 in60.00
027N1220DanfossWelding Flange set82.00
027N1225DanfossWelding Flange set82.00
027N1230DanfossWelding Flange set124.00
027N1254DanfossFlange set NRVS 2594.00
027N1255DanfossFlange set NRVS 1572.00
027N1257Danfoss Flange sets, 1′”107.00
027N2022DanfossWelding Flange set85.00
027N2027DanfossWelding Flange set2245.00
027N2332DanfossFlange Set 1 1/4 in weld192.00
027N2340DanfossWelding Flanges 1 1/2 in192.00
027N2440DanfossWelding Flanges 1 1/2 in185.00
027N2450DanfossWelding Flanges 2 in185.00
027N2550DanfossWelding Flanges 2 in218.00
027N2565DanfossWelding Flanges 2 1/2 in218.00
027N2665DanfossWelding Flanges 2 1/2 in, 2/set328.00
027N2680DanfossWelding Flanges 3 in328.00
027N3032DanfossWelding Flange set175.00
027N3033DanfossWelding Flange set175.00
027N3034DanfossFlange set ANSI 36 1 1/4 in Butt Weld216.00
027N3036DanfossFlange set ANSI 36 1 in Butt Weld228.00
027N3038DanfossFlange set ANSI 36 2 in Butt Weld281.00
027N3041DanfossFlange set ANSI 36 3 in Butt Weld329.00
027N3042DanfossWelding Flange set 4 in2539.00
027N3043DanfossWELDING FLANGE SET3080.00
027N3050DanfossFlanges DN50329.00
027N3065DanfossFlanges DN65376.00
027N3080DanfossFlanges DN80450.00
027N3100DanfossFlanges DN100577.00
148B4074DanfossSPARE PART CAP+GASKET SVA   3-1034.00
148B4075DanfossRed CAP+GASKET SVA 15-2051.00
148B4077DanfossSPARE PART CAP+GASKET SVA  80-100103.00
148B4078DanfossSPARE PART CAP+GASKET SVA 125-150205.00
148B4153Danfosst0306S/FIA 15-20 GASKET TOP I-PACK 10pcs5.00
148B4154DanfossSVA-HS/FIA 25-40 GASKET TOP I-PACK 10pcs9.00
148B4156DanfossSVA-HS/FIA  65 GASKET-TOP I-Pack 10 pcs11.00
148B4158DanfossSVA-HS/FIA 100 GASKET-TOP I-PACK 10 pcs11.00
148F3020DanfossFlanges+Gaskets set for SFV 20238.00
148F3021DanfossFlanges+Gaskets set for SFV 25246.00
148H3445DanfossTube with grease 30g for packing gland30.00
192H3014DanfossWELD FLANGES 1 in330.00
192H3253DanfossFLANGE SET STAINLESS STEEL EVR 3,10,15305.00
2453+092DanfossREPAIR KIT QDV  1578.00
2464+608DanfossFIL   6 G1/4″  FILTER74.00
0000+003DanfossCertificate, Pressure test DVA127.00
0000+005DanfossCertificate, 3.1127.00
0000+006DanfossCertificate, 2.2, Charge no.127.00
0000+007DanfossCertificate 3.1B by Mail93.00
027H0159DanfossICSH 25 Top Cover871.00
027H0164DanfossICSH 32 Top Cover904.00
027H0169DanfossICSH 40 Top Cover1129.00
027H0179DanfossICSH 65 Top Cover1275.00
027H0227DanfossICSH 80 Top Cover1398.00
027H2020DanfossICS1 25-5 25 DIN522.00
027H2023DanfossICS1 25-5  22 SD495.00
027H2024DanfossICS1 25-5  28 SD522.00
027H2025DanfossICS1 25-5  7/8  SA583.00
027H2028DanfossICS1 25-5  / 20 DIN495.00
027H2030DanfossCS1 25-10 25 DIN522.00
027H2031DanfossICS1 25-10 1  ANSI (25 A)522.00
027H2033DanfossICS1 25-10  22 SD495.00
027H2034DanfossICS1 25-10  28 SD522.00
027H2036DanfossICS 25-10-1 1-1/8″ SA522.00
027H2038DanfossICS1 25-10 20 DIN495.00
027H2040DanfossICS1 25-15 25Din (1″)522.00
027H2041DanfossICS1 25-15  1  ANSI (25 A)522.00
027H2043DanfossICS1 25-15  22 SD495.00
027H2044DanfossICS1 25-15  28 SD522.00
027H2048DanfossICS1 25-15  20 DIN495.00
027H2050DanfossICS1 25-20 25 DIN559.00
027H2053DanfossICS1 25-20  22 SD530.00
027H2054DanfossICS1 25-20  28 SD559.00
027H2056DanfossICS1 25-20  1 1/8   SA571.00
027H2058DanfossICS1 25-20 20 DIN530.00
027H2060DanfossICS1 25-25 25 DIN559.00
027H2063DanfossICS1 25-25  22 SD530.00
027H2064DanfossICS1 25-25  28 SD559.00
027H2066DanfossICS1 25-25  1 1/8   SA559.00
027H2068DanfossICS1 25-25 20\DIN530.00
027H2070DanfossICS3 25-5  25 DIN601.00
027H2073DanfossICS3 25-5  22 SD566.00
027H2074DanfossICS3 25-5  28 SD601.00
027H2078DanfossICS3 25-5 20 DIN566.00
027H2080DanfossICS3 25-10  25 DIN601.00
027H2083DanfossICS3 25-10  22 SD566.00
027H2084DanfossICS3 25-10  28 SD601.00
027H2086DanfossICS3 25-10  1 1/8   SA601.00
027H2088DanfossICS3 25-10  20 DIN566.00
027H2090DanfossICS3 25-15  25 DIN601.00
027H2093DanfossICS3 25-15  22 SD566.00
027H2094DanfossICS3 25-15  28 SD601.00
027H2098DanfossICS3 25-15  20 DIN566.00
027H2100DanfossICS3 25-20  25 DIN708.00
027H2103DanfossICS3 25-20  22 SD671.00
027H2104DanfossICS3 25-20  28 SD708.00
027H2108DanfossICS3 25-20 20 DIN671.00
027H2110DanfossICS3 25-25 25 DIN708.00
027H2113DanfossICS3 25-25  22 SD708.00
027H2114DanfossICS3 25-25  28 SD708.00
027H2118DanfossICS3 25-25 20 DIN671.00
027H2137DanfossICS1 25-5  / 20 DIN  PS65807.00
027H2308DanfossICSH 25 ANSI1598.00
027H3020DanfossICS1 32  32 DIN966.00
027H3023DanfossICS1 32  1 3/8  SA966.00
027H3030DanfossICS3 32 32 DIN1119.00
027H3031DanfossICS3 32  1M   ANSI (32ANSI)1222.00
027H3032DanfossICS3 32  1M  SOC (32 SOC)1222.00
027H3033DanfossICS3 32  1 3/8  SA1119.00
027H3378DanfossICSH 32 ANSI1685.00
027H4020DanfossICS1 40  40 DIN1222.00
027H4023DanfossICS1 40  42 SD1222.00
027H4024DanfossICS1 40  1-5/8  SA1222.00
027H4030Danfoss  S3 40  40 DIN1356.00
027H4031DanfossICS3 40  1½  ANSI (40 A)1356.00
027H4033DanfossICS3 40  42 SD1356.00
027H4034DanfossICS3 40  1-5/8  SA1356.00
027H5020DanfossICS1 50  50 DIN1423.00
027H5021DanfossICS1 50  2  ANSI (50 A)1423.00
027H5022DanfossICS1 50  2  SOC (50 SOC)1622.00
027H5023DanfossICS1 50  2 1/8  SA1622.00
027H5030DanfossICS3 50 50 DIN1567.00
027H5031DanfossICS3 50  2  ANSI (50 A)1567.00
027H5032DanfossICS3 50  2  SOC (50 SOC)1786.00
027H5033DanfossICS3 50  2 1/8  SA  / 54 SD1567.00
027H5308DanfossICSH 50 ANSI2446.00
027H6020DanfossICS1 65  65 DIN1965.00
027H6021DanfossICS1 65  65 ANSI1965.00
027H6023DanfossICS1 65  65 SOC2225.00
027H6024DanfossICS1 65  76 SD1965.00
027H6025DanfossICS1 65  2-5/8  SA2225.00
027H6030DanfossICS 65-3 DIN 652262.00
027H6034DanfossICS3 65  76 SD2262.00
027H6035DanfossICS3 65  2-5/8  SA2262.00
027H6311DanfossICSH 65 ANSI2856.00
027H8020DanfossICS 80-1 DIN Complete2373.00
027H8030DanfossICS 80-3 DN 80 Complete2542.00
027H8031DanfossICS3 80 ANSI complete2542.00
027H1020DanfossICM 20-A  25 DIN1119.00
027H1021DanfossICM 20-B  25 DIN1119.00
027H1022DanfossICM 20-C  25 DIN1119.00
027H1025DanfossICM 20-C  1  ANSI (25A)1119.00
027H1030DanfossICM 20-A  20 DIN1119.00
027H1031DanfossICM 20-B  20 DIN1119.00
027H1032DanfossICM 20-C  20 DIN1119.00
027H1045DanfossICM 20-A  22 SD1119.00
027H1046DanfossICM 20-B  22 SD1119.00
027H1047DanfossICM 20-C  22 SD1119.00
027H1050DanfossICM 20-A  7/8 SA1119.00
027H2000DanfossICM 25-A  25 DIN1256.00
027H2001DanfossICM 25-B  25 DIN1256.00
027H2006DanfossICM 25-A  22 SD1256.00
027H2007DanfossICM 25-B  22 SD1256.00
027H2008DanfossICM 25-A  28 SD1256.00
027H2009DanfossICM 25-B  28 SD1256.00
027H2014DanfossICM 25-A  1 3/8 SA1256.00
027H2015DanfossICM 25-B  1 3/8 SA1256.00
027H2016DanfossICM 25-A  40 DIN1256.00
027H3000DanfossICM 32-A  32 DIN1438.00
027H3001DanfossICM 32-B  32 DIN1438.00
027H3006DanfossICM 32-A  1 3/8 SA  35SD1438.00
027H3007DanfossICM 32-B  1 3/8 SA  35SD1438.00
027H3012DanfossICM 32-A  40 DIN1438.00
027H4000DanfossICM 40-A  40 DIN1597.00
027H4001DanfossICM 40-B  DIN1597.00
027H4002DanfossICM 40-A  1½   ANSI (40A)1597.00
027H4008DanfossICM 40-A  42 SD1597.00
027H4009DanfossICM 40-B  42 SD1597.00
027H4010DanfossICM 40-A  50 DIN1597.00
027H5000DanfossICM 50-A  50 DIN1738.00
027H5001DanfossICM 50-B  50 DIN1738.00
027H5002DanfossICM 50-A  2  ANSI (50A)1738.00
027H5007DanfossICM 50-B  2 1/8  SA / 54 SD1738.00
027H5008DanfossICM 50-A  65 DIN1738.00
027H6001DanfossICM 65-B  65 D2037.00
027H6003DanfossICM 65-B  2½  ANSI (65 A)2037.00
027H6009DanfossICM 65-B  76 SD2037.00
027H6010DanfossICM 65-A  65 D  STR2546.00
027H1132DanfossICV 20 16 SD Valve housing140.00
027H1145DanfossICV 20 20 DIN Valve housing147.00
027H1154DanfossICV 20 22 SD Valve housing147.00
027H1160DanfossICV 20  7/8  SA Valve housing157.00
027H1163DanfossICV 20  25 DIN  Valve housing147.00
027H2120DanfossICV 25 DIN (1″) VALVE HOUSING139.00
027H2123DanfossICV 25 22 SD Valve housing136.00
027H2124DanfossICV 25  28 SD  Valve housing136.00
027H2125DanfossICV 25 7/8  SA Valve housing136.00
027H2126DanfossICV 25 1 1/8  SA Valve housing136.00
027H2128DanfossICV 25 20 DIN Valve housing133.00
027H2129DanfossICV 25 32 DIN Valve housing204.00
027H2134DanfossICV 25  1 3/8  SA Valve housing136.00
027H2135DanfossICV 25  40 DIN  Valve housing167.00
027H3120DanfossICV 32 32 DIN Valve housing251.00
027H3123DanfossICV 32 1-3/8 SA / 35 SD Valve housing282.00
027H3125DanfossICV 32 40 DIN Valve housing251.00
027H3127DanfossICV 32  1 5/8  SA Valve housing282.00
027H3128DanfossICV 32 42 SD Valve housing282.00
027H4120DanfossICV 40 DIN Valve housing305.00
027H4121DanfossICV 40 40 ANSI valve housing379.00
027H4123DanfossICV 40 42 SD Valve housing379.00
027H4124DanfossICV 40 1-5/8  SA Valve housing371.00
027H4126DanfossICV 40 50 DIN  Valve housing305.00
027H5120DanfossICV 50 50 DIN Valve housing356.00
027H5123DanfossICV 50 2-1/8  SA Valve housing389.00
027H5124DanfossICV 50 65 DIN Valve housing356.00
027H6120DanfossICV 65 65 DIN Valve housing592.00
027H6121DanfossICV 65 65 ANSI Valve housing643.00
027H6122DanfossICV 65 65 JIS Valve housing654.00
027H6124DanfossICV 65 76 SD Valve housing654.00
027H6126DanfossICV 65 80 DIN Valve housing592.00
027H9065DanfossICAD 600 Actuador1726.00
027H9075DanfossICAD 600A Actuator1576.00
027H9077DanfossICAD 1200A Actuator1869.00
027H9120DanfossICAD 600A w/o cables1741.00
027H9122DanfossICAD 1200A w/o cables1842.00
027H2200DanfossICS 25-25 Insert servo222.00
027H2201DanfossICS 25-5 Insert servo157.00
027H2202DanfossICS 25-10 Insert servo157.00
027H2203DanfossICS 25-15 Insert servo157.00
027H2204DanfossICS 25-20 Insert servo169.00
027H3200DanfossICS 32 Insert servo424.00
027H4200DanfossICS 40 Insert servo550.00
027H5016DanfossICS 50  Overhaul kit890.00
027H5200DanfossICS 50 Insert servo642.00
027H6200DanfossICS 65 Insert servo785.00
027H8200DanfossICS 80 Function module1109.00
027H1180DanfossICM 20 A Function module1032.00
027H1181DanfossICM 20 B Functionmodule1032.00
027H1182DanfossICM 20 C Functionmodule1032.00
027H1186DanfossICM 20 A33 Functionmodule1032.00
027H1194DanfossICM 20 B66 Functionmodule1032.00
027H2138DanfossICS 25-10  Overhaul kit402.00
027H2180DanfossICM 25A Functionmodule1207.00
027H2181DanfossICM 25B Overhaul kit1094.00
027H2225DanfossICS 25-5  Overhaul kit413.00
027H3018DanfossICS 32  Overhaul kit592.00
027H3043DanfossICS 25 -20  Overhaul kit434.00
027H3044DanfossICS 25-25  Overhaul kit442.00
027H3180DanfossICM 32A Functionmodule1207.00
027H3181DanfossICM 32B Functionmodule1207.00
027H4016DanfossICS 40  Overhaul kit819.00
027H4180DanfossICM 40A Functionmodule1277.00
027H4181DanfossICM 40B Functionmodule1277.00
027H5180DanfossICM 50A – Overhaul kit1408.00
027H5181DanfossICM 50B Functionmodule1408.00
027H6018DanfossICS 65  Overhaul kit1143.00
027H6028DanfossICS 80  Overhaul kit1362.00
027H6180DanfossICM 65A Functionmodule1555.00
027H6181DanfossICM 65B Functionmodule1555.00
027H7136DanfossICM 100 Functionmodule3544.00
027H7156DanfossICM 125 Functionmodule4520.00
027H7176DanfossICM 150 Functionmodule5920.00
027H7193DanfossICS 100 Overhaul kit2206.00
027H2172DanfossICS 25 Top cover 1 pilot282.00
027H2173DanfossICS/L  25 Top cover 3 pilots310.00
027H3172DanfossICS 32 Top cover 1 pilot294.00
027H3173DanfossICS/L 32 Top cover 3 pilots423.00
027H4172DanfossICS 40 Top cover 1 pilot366.00
027H4173DanfossICS/L 40 Top cover 3 pilots484.00
027H5172DanfossICS 50 Top cover 1 pilots430.00
027H5173DanfossICS/L 50 Top cover 3 pilots550.00
027H6172DanfossICS 65 Top cover 1 pilot592.00
027H6173DanfossICS/L 65 Top cover 3 pilots763.00
027H8192DanfossICS 80 Top cover 1 pilot648.00
027H0180DanfossICV/M 20-32Manuel opening device153.00
027H0181DanfossICV / M 40-65 Manuel opening device200.00
027H1196DanfossICS3E – Blanking Plug A+B60.00
027H2218DanfossICS/ICM 25 Inspection kit71.00
027H2219DanfossICS 25 Repair kit134.00
027H3016DanfossICS/ICLX/ICM 32 Inspection kit111.00
027H3017DanfossICS/ICLX 32 Repair kit238.00
027H4014DanfossICS/ICLX/ICM 40 Inspection kit99.00
027H4015DanfossICS/ICLX 40 Repair kit269.00
027H5014DanfossICS/ICLX/ICM 50 Inspection kit126.00
027H5015DanfossICS/ICLX 50 Repair kit275.00
027H6016DanfossICS/ICLX/ICM 65/80 Inspection kit156.00
027H6017DanfossICS/ICLX 65/80 Repair kit371.00
027H7123DanfossICS 100 Top cover complete1839.00
027H7143DanfossICS 125 Top cover complete1957.00
027H7163DanfossICS 150 Top cover complete2686.00
027H7169DanfossICLX 100 top cover spare part1839.00
027H7173DanfossICM 150 Top cover complete2297.00
027H7191DanfossICS/ICLX/ICM 100 Inspection kit334.00
027H7192DanfossICS/ICLX 100  Repair kit584.00
027H7196DanfossICS/ICLX/ICM 150 Inspection kit837.00
027H7197DanfossICS/ICLX 150  Repair kit2369.00
027H7120DanfossICS 100 DN, DIN connection3740.00
027H7121DanfossICS 100 DN, ANSI connection3740.00
027H7122DanfossICS, DN 100, ANSI connection -side port3864.00
027H7140DanfossICS 125 DN, DIN connection6335.00
027H7142DanfossICS, DN 125, ANSI connection – side port6528.00
027H7160DanfossICS 150 DN, DIN connection7993.00
027H7161DanfossICS, DN 150, ANSI connection7993.00
027H7162DanfossICS, DN 150, ANSI connection – side port7993.00
027H7130DanfossICM 100,  DIN Connection4959.00
027H7150DanfossICM 125 DN, DIN Connection6413.00
027H7170DanfossICM 150 DN, DIN Connection8051.00
027H7171DanfossICM  DN 150,  ANSI Connection8051.00
027H7172DanfossICM, DN 150, ANSI connection – side port8419.00
027H1091DanfossICMTS 20 B, Brass housing, 1 1/8″ SA2382.00
027H3040DanfossICLX 32 DIN2108.00
027H3041DanfossICLX 32 ANSI2108.00
027H3042DanfossICLX 32 SOC2108.00
027H4040DanfossICLX 40 DIN2465.00
027H4041DanfossICLX 40 ANSI2465.00
027H4042DanfossICLX 40 SOC2465.00
027H5040DanfossICLX 50 DIN2805.00
027H5041DanfossICLX 50 ANSI2805.00
027H5042DanfossICLX 50 SOC2805.00
027H6040DanfossICLX 65 DIN3337.00
027H6041DanfossICLX 65 ANSI3337.00
027H6042DanfossICLX 65 SOC3337.00
027H8040DanfossICLX 65 DIN 804014.00
027H7147DanfossICLX 100 DIN5390.00
027H7148DanfossICLX 100 ANSI5390.00
027H7157DanfossICLX 125 DIN7311.00
027H7158DanfossICLX 125 ANSI7311.00
027H7167DanfossICLX 150 DIN10560.00
027H7168DanfossICLX 150 ANSI10560.00
027H6309DanfossICSH 65 DIN2856.00
027H7302DanfossICSH 80 DIN3708.00
027H2309DanfossICSH 25 DIN1598.00
027H3204DanfossICLX 32 Function module1544.00
027H4204DanfossICLX 40 Function module1990.00
027H5204DanfossICLX 50 Function module2745.00
027H6204DanfossICLX 65 Function module3199.00
027H7221DanfossICLX 100  Overhaul kit4662.00
027H7223DanfossICLX 150 Overhaul kit5321.00
027H3019DanfossICS 25-15  Overhaul kit361.00
027H0182DanfossQUINT DC-UPS for ICAD1022.00
027H0356DanfossICAD 600A/ICM Grease/EPDM kit96.00
027H0357DanfossICAD 1200A/ICM Grease/EPDM kit96.00
027H0426DanfossICAD 600/900/1200 – Cable set 1,5 m167.00
027H0427DanfossICAD 600/900/1200 – Cable set 10 m323.00
027H0430DanfossICAD 600/900/1200 – Stconnector set216.00
027H0431DanfossICAD 600-1200, protection cap38.00
027H0435DanfossICAD 600/900/1200 – Cable set 15 m331.00
027H0438DanfossICAD 600/900/1200 –  Cable set 3 m228.00
027H1190DanfossICFE20 – ICM 20 A33/A/B/C Service kit40.00
027H1207DanfossICAD600 Service Kit30.00
027H1208DanfossICAD  900 Service Kit28.00
027H1209DanfossICAD 600 – Heat cartridge kit390.00
027H1219DanfossHeat Cartridge Kit  ICAD 900390.00
027H7133DanfossICM 100 Top cover complete1543.00
027H7135DanfossICM 100  Repair kit694.00
027H7153DanfossICM 125 Top cover complete1837.00
027H7175DanfossICM 150  Repair kit797.00
027H2119DanfossICV 25 PM Valve housing321.00
027H3129DanfossICV 32 PM Valve housing377.00
027H4128DanfossICV 40 PM Valve housing463.00
027H5127DanfossICV 50 PM Valve housing534.00
027H5128DanfossICV 50 (H)A4A Valve housing1050.00
027H6128DanfossICV 65 PM Valve housing823.00
027H2307DanfossICSH 25 SOCI1598.00
027H3309DanfossICSH 32 DIN1685.00
027H3377DanfossICSH 32 SOC1685.00
027H4307DanfossICSH 40 SOC2153.00
027H4308DanfossICSH 40 ANSI2153.00
027H4309DanfossICSH 40 DIN2153.00
027H5307DanfossICSH 50 SOC2446.00
027H5309DanfossICSH 50 DIN2446.00
027H6308DanfossICSH 65 SOC2856.00
027H7303DanfossICSH 80 ANSI3708.00
027H0174DanfossICSH 50 Top Cover1228.00
027B2014DanfossSV 4 Float Valve w/o tank1239.00
027B2021DanfossSV 1 Float Valve1490.00
027B2023DanfossSV 3 Float valve1490.00
027B2024DanfossSV 4 Float valve1917.00
027B2025DanfossSV 5 Float Valve w/ tank1726.00
027B2026DanfossSV 6 Float Valve w/ tank1726.00
027B2028DanfossSV 1-3 Seal kit  PILOT CONNECTOR24.00
027B2045DanfossSEAL KIT FOR SV 1/330.00
027B2046DanfossBYPASS VALVE SVI-3369.00
027B2047DanfossSV 1-3 Pilot connector solder/weld45.00
027B2051DanfossSV Float accessory823.00
027B2053DanfossINSERT / SV 31127.00
027B2054DanfossSERVICE KIT (SV1-3)206.00
027B2055DanfossSERVICE KIT (SV 1)147.00
027B2056DanfossSERVICE KIT (SV 3)173.00
027B2061DanfossSPAREPART GASKET (SV1-3)14.00
027B2070DanfossREPAIR KIT SV 4-5-6            (GASKETS)106.00
027B2071DanfossSpare part Filter SV199.00
027B2073DanfossSpare part Slide valve SV230.00
027B2075DanfossWelding connection SV4-6173.00
027B2080DanfossNOZZLE Ø 1.0 SV176.00
027B2082DanfossNOZZLE Ø 2.0 SV176.00
027B2083DanfossNOZZLE Ø 25 SV176.00
027B2085DanfossNOZZLE Ø 3.0 SV176.00
027B2086DanfossNOZZLE Ø 3.5 SV176.00
027B2087DanfossOrifice Set Ø 4,0 SV 6176.00
148H3462DanfossAIR PURGING SCREW FIA 50-300 + gasket43.00
148G3092DanfossHFI 040 D 100 Float Valve3012.00
148G3093DanfossHFI 050 D 100 FLOAT VALVE3012.00
148G3094DanfossHFI 060 D 100 FLOAT VALVE3012.00
148G3096DanfossHFI 060 D 150 FLOAT VALVE3391.00
148G3102DanfossHFI 040 FD 100 FLOAT VALVE3322.00
148G3103DanfossHFI 050 FD 100 FLOAT VALVE3322.00
148G3104DanfossHFI 060 FD 100 FLOAT VALVE3322.00
148G3105DanfossHFI 050 FD 150 FLOAT VALVE3444.00
148G3106DanfossHFI 060 FD 150 FLOAT VALVE3444.00
148G3418DanfossHFI 070 D 100 FLOAT VALVE3106.00
148G3419DanfossHFI 070 D 150 FLOAT VALVE3465.00
148G3420DanfossHFI 070 A 100 FLOAT VALVEHFI 070 A 100 F3444.00
148G3422DanfossHFI 070 FD 100 foat valve3322.00
148G3423DanfossHFI 070 FD 150 FLOAT VALVE3444.00
148G3584DanfossSpare part insert, HFI 070 Valve Body997.00
148G3661DanfossSpare part insert, HFI 040 Valve Body1109.00
148G3662DanfossSpare part insert, HFI 050 Valve Body1109.00
148G3663DanfossSpare part insert, HFI 060 Valve Body1109.00
148G3671DanfossHFI 070 FD 100 FLOAT VALVE w. 2 ext. con4327.00
148G3704DanfossHFI 050 D 100 FLOAT VALVE w. 2 ext. con3369.00
148G3720DanfossHFI 070 D 100 FLOAT VALVE w. 2 ext. con3818.00
148G3727DanfossHFI 050 FD 100 FLOAT VALVE w. 2 ext. con4215.00
148G3765DanfossHFI 040 D 100 Float Valve w. 2 ex. con.3885.00
148G3766DanfossHFI 060 D 100 FLOAT VALVE w. 2 ex. con.3174.00
148G3769DanfossHFI 070 D 150 FLOAT VALVE3286.00
2453+094DanfossREPAIR KIT HFI X50-X60         (GASKETS)51.00
027F3054DanfossPMFL 80-1 Liquid level control2369.00
027F3055DanfossPMFL 80-2 Liquid level control2369.00
027F3056DanfossPMFL 80-3 Liquid level control2369.00
027F3057DanfossPMFL 80-4 Liquid level control2476.00
027F3058DanfossPMFL 80-5 Liquid level control2513.00
027F3059DanfossPMFL 80-6 Liquid level control2693.00
027F3060DanfossPMFL 80-7 Liquid level control2693.00
027F3061DanfossPMFL 1253517.00
027F3062DanfossPMFL 200 Liquid level control4793.00
027F3063DanfossPMFL 300 Liquid level control4923.00
027F3065DanfossPMFH 80-2 Liquid level control2278.00
027F3066DanfossPMFH 80-3 Liquid level control2398.00
027F3067DanfossPMFH 80-4 Liquid level control2513.00
027F3068DanfossPMFH 80-5 Liquid level control2513.00
027F3069DanfossPMFH 80-6 Liquid level control2693.00
027F3070DanfossPMFH 80-72693.00
027F3071DanfossPMFH 1253517.00
027F3072DanfossPMFH 200 Liquid level control4255.00
027F3073DanfossPMFH 300 Liquid level control5170.00
006-1141DanfossStaybolt set (PM 5 – 25, PMC 5-20)18.00
006-1143DanfossStaybolt set (PM/L/LX 65, PMFH 500)18.00
006-1146DanfossNut (PM/L/LX 50-65 PMFL/FH 300 PMFH 509.00
020-2134DanfossGASKET (PM 32)20.00
027B2035DanfossPres gauge connector Sold/Weld PM/ICS34.00
027B2041DanfossPressure gauge connector (PMFL/FH)46.00
027B2062DanfossPressure gauge connector77.00
027B2063DanfossPressure gauge connector (PMC)64.00
027B2064DanfossPressure gauge connector (PMC)67.00
027F0118DanfossPMFL 80-1 TO PMFL 8 Spring set strong260.00
027F0119DanfossPMFL 125 Spring “strong”271.00
027F0176DanfossORIFICE, SET WITH 10 PC67.00
027F0555DanfossPMC 20 Repair kit677.00
027F0556DanfossPML 32 Overhaul kit1041.00
027F0557DanfossPML 40 Overhaul kit907.00
027F0558DanfossPML 50 overhaul kit1075.00
027F0559DanfossPML 65 Overhaul kit1375.00
027F0560DanfossPML 80 Overhaul kit3120.00
027F0563DanfossPMLX 32 Overhaul kit1521.00
027F0568DanfossPMLX 40 Overhaul kit1664.00
027F0569DanfossPMLX 50 Overhaul kit1707.00
027F0570DanfossPMLX 65 Overhaul kit1992.00
027F0571DanfossPMLX 80 Overhaul kit2453.00
027F0572DanfossPMLX 100 Overhaul kit2999.00
027F0573DanfossPMLX 125 Overhaul kit3806.00
027F0611DanfossPMFL 80-1 Overhaul kit1000.00
027F0631DanfossPMFL 80-2 Overhaul kit1060.00
027F0632Danfoss PMFL 80-3 Overhaul kit1060.00
027F0634DanfossPMFL 80-5 Overhaul kit1079.00
027F0635DanfossPMFL 80-6 Overhaul kit1000.00
027F0636DanfossPMFL 80-7 Overhaul1079.00
027F0646DanfossPM 3-32 (3G) Cover431.00
027F0647DanfossPM 3-40 Cover470.00
027F0648DanfossPM 3-50 (3G) Cover636.00
027F0664DanfossEVM Damping orifice53.00
027F0669Danfoss PMFH 80-3 Overhaul kit710.00
027F0676DanfossPMFH 80-4 Overhaul kit831.00
027F0704DanfossPMFH 125 Overhaul kit1335.00
027F1046DanfossPM and ICS Blanking plug A+B29.00
027F1048DanfossPML 32-65 External pilot connector91.00
027F1049DanfossPML 80-125 External Pilot connector99.00
027F2124DanfossPM/PML Flange set 100 5 in Butt weld1177.00
027F2127DanfossPML 100 Bolt/nut set275.00
027F2134DanfossPML 80-125 Manual operation337.00
027F2190DanfossPMFH 80 Spring “weak”57.00
027F3075DanfossPM/MEV Inspection kit84.00
027F3076DanfossPM/MEV Inspection kit96.00
027F3077DanfossPM/MEV Inspection kit108.00
027F3078DanfossPM/MEV Inspection kit121.00
027F3079DanfossPM/MEV Inspection kit137.00
027F3091DanfossPM,PML,PMLX,size 80 – Inspection kit226.00
027F3092DanfossPM,PML,PMLX,size 100 – Inspection kit237.00
027F3093DanfossPM,PML,PMLX,size 125 – Inspection kit239.00
027F3150DanfossPM,MRV125-MEV,PMFH,PMFL,80-1-80-7Repairk211.00
027F3152DanfossPM,PML/X ,MRV,32MEV,PMFH/L125 Repair kit259.00
027F3153DanfossPMPML/X MRV40MEVPMFH/L200 Repair kit283.00
027F3154DanfossPM,PML/X ,MRV,50MEV,PMFH/L300 Repair kit338.00
027F3155DanfossPM,PML/X ,MRV,65MEV,PMFH,500 Repair kit413.00
027F3156DanfossPM,PML/X size 80 Repair kit677.00
027F3157DanfossPM,PML/X size 100 Repair kit680.00
027F3158DanfossPM,PML/X size 125 – Repair kit871.00
027F3370DanfossOverhaul  kit C, PM20 (Std. cone)509.00
027F3371DanfossPM25 (Std. cone) – Overhaul kit C562.00
027F3373DanfossOverhaul kit, PM32 Std. cone600.00
027F3374DanfossOverhaul  kit C, PM40 Std. cone689.00
027F3375DanfossOverhaul kit, PM50 Std. cone823.00
027F3376DanfossOverhaul kit, PM65 Std. cone990.00
027F3377DanfossPM80 (Std. cone) – Overhaul kit C1363.00
027F3378DanfossPM100 (Std. cone) – Overhaul kit C1785.00
027F3379DanfossPM125 (Std. cone) – Overhaul kit C2676.00
027F3380DanfossOverhaul kit, PM5504.00
027F3382DanfossPM15 (V. cone) – Overhaul kit C504.00
027F3383DanfossOverhaul kit, PM32 V. cone652.00
027F3387DanfossPM80 (V. cone) – Overhaul kit C2686.00
006-0331DanfossREPAIR KIT FOR FA 1568.00
006-0332DanfossREPAIR KIT FOR FA 2053.00
006-0333DanfossREPAIR KIT FOR FA 25197.00
006-0334DanfossSpare part Seal kit for FA 15W415.00
006-0335DanfossSpare part Seal kit for FA 2026.00
006-0336DanfossSPARE PART GASKET COMPLETE FA 2520.00
006-0346DanfossSPARE PART GASKET COMPLETE FA 2021.00
006-1101DanfossStaybolt set M12 x 107 ( EVRA + FA)43.00
006-1108DanfossStaybolt set M12 x 127 (TE12 / FA15)47.00
006-1111DanfossFlange set 10 mm Butt Weld (FA 15)89.00
006-1112DanfossFlange set 15 mm Butt weld (FA 15)129.00
006-1113DanfossFlange set 20 mm Butt Weld (FA 15)152.00
006-1115DanfossFlange set 20 mm Butt Weld (FA 20)162.00
006-1116DanfossFlange set 25 mm Butt Weld (FA 20)158.00
006-1120DanfossFlange 10 mm Butt Weld (FA 15)44.00
006-1121DanfossFlange 10 mm Butt Weld (FA 15)53.00
006-1122DanfossFlange 15 mm Butt Weld (FA 15)54.00
006-1123DanfossFlange 15 mm Butt Weld (FA 15)70.00
006-1124DanfossFlange 20 mm Butt Weld (FA 15)54.00
006-1125DanfossFlange 20 mm Butt Weld (FA 15)70.00
006-1128DanfossFlange 20 mm Butt Weld (FA 20)85.00
006-1129DanfossFlange 20 mm Butt Weld (FA 20)82.00
006-1130DanfossFlange 25 mm Butt Weld (FA 20)80.00
006-1136DanfossStaybolt set M12 x 160 (FA15)55.00
006-1139DanfossStaybolt set (FA 25)13.00
006-1150DanfossFlange set 1/2 in Soldering (FA 15)134.00
006-1180DanfossFlange set 22 mm Soldering (FA 20)163.00
027F2130DanfossManual open device112.00
027N1051DanfossWelding Flange set288.00
2433+107DanfossSpare part OFV  20 incl. guide155.00
2433+108DanfossSPARE PARTS OFV  25 inc. Guide241.00
2453+093DanfossREPAIR KIT OFV 20-25 133 EXCL STYR28.00
148H3451DanfossHOSE CONNECTION SET (ACCESSORY) QDV59.00
148H3452DanfossWELDING CONNECTION SET (ACCESSORY) QDV1528.00
2412+183DanfossOFV 20 D ANG OVER FLOW VALVE PS40398.00
2412+184DanfossOFV 25 D ANG OVER FLOW VALVE PS40411.00
2412+185DanfossOFV 20 A ANG OVER FLOW VALVE PS40398.00
2412+186DanfossOFV 25 A ANG OVER FLOW VALVE PS40411.00
148H3272DanfossQDV 15 D QUICK CLOSING OIL DRAIN VALVE391.00
148H3273DanfossQDV 15 1/2″ FPT391.00
148H3274DanfossQDV15 3/4″ FPT391.00
148H3310DanfossQDV 15 SVA 15 DIN Valve train593.00
148H3311DanfossQDV 15 SVA 15 SOC Valve train593.00
148H3246DanfossORV DISMOUNTING KIT H134.00
148H3247DanfossORV DISMOUNTING KIT H241.00
148H3248DanfossORV DISMOUNTING KIT H361.00
148H3361DanfossORV 40 D H1 Valve housing with cover1055.00
148H3362DanfossORV 80 D H3 Valve housing with cover2695.00
148H3399DanfossORV 25 DIN H1 Valve housing with cover553.00
148H3400DanfossORV 25 SOC H1 Valve housing with cover613.00
148H3401DanfossORV 25 ANSI H1 Valve housing with cover613.00
148H3402DanfossORV 40 DIN H2 Valve housing with cover1071.00
148H3403DanfossORV 40 SOC H2 Valve housing with cover1071.00
148H3405DanfossORV 40 ANSI H2 Valve housing with cover1206.00
148H3406DanfossORV 50 DIN H2 Valve housing with cover1323.00
148H3407DanfossORV 50 SOC H2 Valve housing with cover1323.00
148H3409DanfossORV 65 DIN H3 Valve housing with cover2376.00
148H3463DanfossORV THERMOSTAT H1 49°C/120°F301.00
148H3464DanfossORV THERMOSTAT H2 49°C/120°F319.00
148H3465DanfossORV THERMOSTAT H3 49°C/120°F636.00
148H3466DanfossORV THERMOSTAT H1 43°C/110°F301.00
148H3467DanfossORV THERMOSTAT H2 43°C/110°F319.00
148H3468DanfossORV THERMOSTAT H3 43°C/110°F636.00
148H3469DanfossORV THERMOSTAT H1 60°C/140°F301.00
148H3470DanfossORV THERMOSTAT H2 60°C/140°F319.00
148H3471DanfossORV THERMOSTAT H3 60°C/140°F636.00
148H3472DanfossORV THERMOSTAT H1 77°C/170°F301.00
148H3473DanfossORV THERMOSTAT H2 77°C/170°F319.00
148H3474DanfossORV THERMOSTAT H3 77°C/170°F636.00
006-0040DanfossSTRAINER FOR 6F, TE12, CVM140.00
006-0042DanfossFA 15 STRAINER FOR TEA20,TEAT2,TEVA2140.00
006-0043DanfossFA 15 STRAINER FOR EVR 15 EVRA 3140.00
006-0046DanfossFA 20 STRAINER FOR EVR20202.00
006-0051DanfossFA 15 STRAINER CONN: 3/8″ WELD FLANGE202.00
006-0052DanfossFA 15 STRAINER CONN: 1/2″ WELD FLANGE202.00
006-0053DanfossFA 15 STRAINER CONN: 3/4″ WELD FLANG202.00
006-0057DanfossFA 15 FILTER 1/2″ SOLDER202.00
006-0058DanfossFA 15 FILTER 5/8″ SOLDER202.00
006-0059DanfossFA 15 FILTER 3/4″ SOLDER202.00
006-0060DanfossFA 15 FILTER 1″ SOLDER202.00
006-0066DanfossFA 20 FILTER 3/4″ WELD298.00
006-0067DanfossFA 20 FILTER 1″ WELD298.00
006-0074DanfossFA 20 FILTER 1-1/8″ SOLDER298.00
006-0075DanfossFA 15 FILTER 7/8″ SOLDER202.00
006-1012DanfossFA 15 Strainer conn to EVRA/T10-15140.00
006-1013DanfossFA 20 STRAINER – EVR20-EVRA204202.00
036-0060DanfossFA 15 Filter without flange141.00
036-0061DanfossFA 20 Filter without flange209.00
042G0052DanfossCoil DL024D labelled93.00
042G0055DanfossCoil DL240A labelled I-pak 3093.00
006-1270DanfossRepair kit – DN10205.00
006-1272DanfossRepair kit – DN10/1516.00
006-1274DanfossRepair kit – DN10/15229.00
006F0414DanfossSeal kit19.00
006F1006DanfossSpare part set w/ 6mm orifice Multi-15306.00
006-3004DanfossBlock valve BV2 DN152011.00
148G0100DanfossRepair kit GPLX 80486.00
148G0101DanfossGPLX 100 – Repair Kit – Additional919.00
148G0102DanfossGPLX 125 – Repair Kit – Additional919.00
148G0103DanfossGPLX 150 – Repair Kit Additional449.00
148G0104DanfossGPLX 80 – Repair Kit – Overhaul725.00
148G0105DanfossGPLX 100 – Repair Kit – Overhaul949.00
148G0106DanfossGPLX 125 – Repair Kit – Overhaul1078.00
148G0107DanfossGPLX 150 – Repair Kit – Overhaul1078.00
148G3056DanfossSeal kit set KDC/GVD 100193.00
148G3057DanfossSeal kit set KDC/GVD 125147.00
148G3059DanfossSeal kit set KDC/GVD 200632.00
148G3069DanfossSpring kit 2 bar KDC125186.00
148G3427DanfossGPLX 80 Spare part kit dismounting Kit15.00
148G3428DanfossGPLX 100 Spare part kit dismounting Kit49.00
148G3429DanfossGPLX 125 Spare part kit dismounting Kit35.00
148G3430DanfossGPLX 150 Spare part kit dismounting Kit49.00
148G3431DanfossGPLX 80 Spare part complete gasket set326.00
148G3432DanfossGPLX 100 Spare part complete gasket set503.00
148G3433DanfossGPLX 125 Spare part complete gasket set546.00
148G3434DanfossGPLX 150 Spare part complete gasket set585.00
148G3750DanfossEXTERNAL CONNECTION GPS-GPLX53.00
2453+047DanfossREP.KIT GPS40-50 111-112-113-114 GASKETS304.00
2453+048DanfossREP.KIT GPS65-80 111-112-113-114 GASKETS367.00
2453+049DanfossREP.KIT GPS 100  111-112-113-114 GASKETS575.00
2453+055DanfossREPAIR KIT GPS 125    111      (GASKETS)810.00
2453+068DanfossREPAIR KIT GPS 150    111      (GASKETS)871.00
2453+103DanfossSpare parts EVRB w/o Coils GPS 40-150418.00
148G3586DanfossKDC-065-D-21230.00
148G3590DanfossKDC-080-D-21343.00
148G3593DanfossKDC-100-D-0,51688.00
148G3594DanfossKDC-100-D-21688.00
148G3598DanfossKDC-125-D-22067.00
148G3601DanfossKDC-150-D-0,53118.00
148G3602DanfossKDC-150-D-23118.00
148G3605DanfossKDC-200-D-0,55391.00
148G3606DanfossKDC-200-D-25391.00
068G6001DanfossTEA 20-2 Therm. Exp. Valve1914.00
068G6002DanfossTEA 20-3 Therm. Exp.Valve1914.00
068G6003DanfossTEA 20-5 Therm. Exp.Valve1914.00
068G6004DanfossTEA 20-8 Therm. Exp.Valve1914.00
068G6005DanfossTEA 20-12 Therm. Exp.Valve1914.00
068G6006DanfossTEA 20-20 Therm. Exp.Valve1914.00
068G6133DanfossTEA 20-2 Therm. Exp. Valve1610.00
068G6138DanfossTEA 20-5 Therm. Exp.Valve1914.00
068G6139DanfossTEA 20-8 Therm. Exp.Valve1914.00
068G6140DanfossTEA 20-12 Therm ExpValve1914.00
068G6007DanfossTEA 85-33 Therm. Exp.Valve2486.00
068G6008DanfossTEA 85-55 Therm. Exp.Valve2591.00
068G6061DanfossTEAT 20-5 Therm. Injec.Valve1914.00
068G6062DanfossTEAT 20-2 Therm. Injec.Valve1914.00
068G6063DanfossTEAT 20-8 Therm. Injec.Valve1914.00
068G6064DanfossTEAT 20-20 Therm. Injec.Valve1914.00
068G6065DanfossTEAT 20-2 Therm. Injec.Valve1914.00
068G6066DanfossTEAT 20-8 Therm. Injec.Valve1914.00
068G6067DanfossTEAT 20-20 Therm. Injec.Valve1914.00
068G6069DanfossTEAT 85-85 Therm. Injec.Valve2714.00
068G6070DanfossTEAT 85-33 Therm. Injec.Valve2486.00
068G6071DanfossTEAT 85-85 Therm. Injec.Valve2714.00
068G6073DanfossTEAT 85-55 Therm. Injec.Valve2549.00
068G6127DanfossTEAT 20-5 Therm. Injec.Valve1914.00
068G6128DanfossTEAT 20-8 Therm. Injec.Valve2601.00
068G6129DanfossTEAT 85-33 Therm. Injec.Valve2868.00
068G6130DanfossTEAT 85-55 Therm. Injec.Valve2846.00
068G6131DanfossTEAT 85-55 Therm. Injec.Valve2846.00
068G6132DanfossTEAT 85-85 Therm. Injec.Valve2868.00
006-1107DanfossStaybolt set M12 x 115 TEA /TEAT/TEVA 2044.00
068G0037DanfossElectric heater (TEVA)161.00
068G2051DanfossOrifice insert TEA 20-2121.00
068G2052DanfossOrifice insert TEA 20-3121.00
068G2053DanfossOrifice insert TEA 20-5142.00
068G2054DanfossSeperate Orifice 8TR TEA153.00
068G2055DanfossSeperate Orifice 12TR TEA153.00
068G2056DanfossSeperate Orifice 20TR TEA295.00
068G2057DanfossOrifice insert TEA 85-33285.00
068G2058DanfossOrifice insert TEA 85-55334.00
068G2059DanfossOrifice insert TEA 85-85376.00
068G3250DanfossElement TEA 20/85443.00
068G3252DanfossElement TEA 20/85443.00
068G3260DanfossElement TEAT 20/85608.00
068G3261DanfossElement TEAT 20/85608.00
068G3262DanfossElement TEAT 20/85608.00
068F3261DanfossAKVA10-1 Valve Weld con. 3/8-1/2in Mu18389.00
068F3262DanfossAKVA10-2 Valve Weld con. 3/8-1/2in Mu18389.00
068F3263DanfossAKVA10-3 Valve Weld con. 3/8-1/2in Mu18389.00
068F3264DanfossAKVA10-4 Valve Weld con. 3/8-1/2in Mu18389.00
068F3265DanfossAKVA10-5 Valve Weld con. 3/8-1/2in Mu18389.00
068F3266DanfossAKVA10-6 Valve Weld con. 3/8-1/2in Mu18389.00
068F3267DanfossAKVA10-7 Valve Weld con. 1/2-3/4in Mu18389.00
068F3268DanfossAKVA10-8 Valve Weld con. 1/2-3/4in Mu18389.00
068F3281DanfossAKVA10-1 Valve Weld con. 1/2-3/4in Mu18389.00
068F3282DanfossAKVA10-2 Valve Weld con. 1/2-3/4in Mu18389.00
068F3283DanfossAKVA10-3 Valve Weld con. 1/2-3/4in Mu18389.00
068F3284DanfossAKVA10-4 Valve Weld con. 1/2-3/4in Mu18389.00
068F3285DanfossAKVA10-5 Valve Weld con. 1/2-3/4in Mu18389.00
068F3286DanfossAKVA10-6 Valve Weld con. 1/2-3/4in Mu18389.00
068F5020DanfossAKVA15-1 Valve Flange Con.3/4in Exp.Vlv.677.00
068F5023DanfossAKVA15-2 Valve Flange Con.3/4in Singlep.677.00
068F5026DanfossAKVA15-3 Valve Flange Con. 1in Singlep.677.00
068F5029DanfossAKVA15-4 Valve Flange Con. 1in Singlep.677.00
042H2101DanfossAKVA20-1 Valve Weld con.1 1/4in Exp.Vlv.1410.00
042H2102DanfossAKVA20-2 Valve Weld con. 1 1/4in Singlep1410.00
042H2103DanfossAKVA20-3 Valve Weld con. 1 1/4in Singlep1410.00
042H2104DanfossAKVA20-4 Valve Weld con. 1 1/2in Singlep1410.00
042H2105DanfossAKVA20-5 Valve Weld con. 2in Singlep.1410.00
027H2190DanfossICM 25A33 Functionmodule1207.00
027H7195DanfossICS 125 Overhaul kit3536.00
021K0114DanfossHeat Exchanger S47 IG10 89 TMTL534431.00
021K0115DanfossHeat Exchanger S31A IG10 110 TMTL813691.00
021K0116DanfossHeat Exchanger S31A IG10 54 TMTL862414.00
021K0117DanfossHeat Exchanger S31A IG10 97 TMTL823358.00
021K0118DanfossHeat Exchanger S31A IG10 48 TMTL882249.00
021K0119DanfossHeat Exchanger S47 IG10 98 TMTL524676.00
021K0122DanfossHeat Exchanger S47 IG10 150 TMTL486094.00
021K0123DanfossHeat Exchanger S47 IG10 119 TMTL515249.00
021K0335DanfossHeat Exchanger S45SE IG10 236 TMTL739760.00
021K0382DanfossHeat Exchanger S47 FS10 192 TL13842.00
021K0392DanfossHeat Exchanger S19A IG10 116 TMTL622657.00
021K0507DanfossHeat ExchangerS47-DG10-79-TMTL163952.00
084H5001DanfossIPS8 Int.purging system EU and CN S-P31206.00
021K0120DanfossInsulation Jacket S47-PU(1000mm)955.00
021K0121DanfossInsulation Jacket S31A-PU 400mm704.00
114G0502DanfossPL50FXN0 CONDENS. UNIT464.00
114G0503DanfossPL35GXN0  CONDENS. UNIT461.00
114F1504DanfossTL5CNKN0 COND.UNIT922.00
114G1706DanfossTL4GXT2 CONDENS. UNIT668.00
114G1708DanfossTL5GXT2 CONDENS. UNIT679.00
114X0105DanfossOP-UCGC003TLA01G (TL3GXT2) CONDENS. UNIT501.00
114X0107DanfossOP-UCGC003TLA04G (TL3GXT2) CONDENS. UNIT887.00
114X0109DanfossOP-UCGC004TLA01G (TL4GXT2) CONDENS. UNIT546.00
114X0111DanfossOP-UCGC004TLA04G (TL4GXT2) CONDENS. UNIT908.00
114X0112DanfossOP-UCGC005TLA00G (TL5GXN0) CONDENS. UNIT470.00
114X0113DanfossOP-UCGC005TLA01G (TL5GXT2) CONDENS. UNIT566.00
114X0115DanfossOP-UCGC005TLA04G (TL5GXT2) CONDENS. UNIT922.00
114X1209DanfossOP-LCHC004TLA01G605.00
114X1211DanfossOP-LCHC004TLA04G940.00
114E2618DanfossOP-NL08MFXT2811.00
114G2716DanfossFR8,5GXT2 CONDENS. UNIT780.00
114G2719DanfossFR10GXT2  CONDENS. UNIT811.00
114G3717DanfossFR11GXT2  CONDENS. UNIT844.00
114H3727DanfossFR6DLXT2 CONDENS. UNIT852.00
114H3728DanfossFR8,5CLXT CONDENS. UNIT852.00
114X0200DanfossOP-UCGC006FRA00G 4A  (FR6G) CONDENS. UNI585.00
114X0201DanfossOP-UCGC006FRA01G (FR6GXT2) CONDENS. UNIT585.00
114X0203DanfossOP-UCGC006FRA04G (FR6GXT2) CONDENS. UNIT931.00
114X0204DanfossOP-MCGC008NLA00G616.00
114X0205DanfossOP-MCGC008NLA01G787.00
114X0216DanfossOP-MCGC007FRA00G486.00
114X0217DanfossOP-UCGC007FRA01G (FR7,5GXT2) CONDENS. UN614.00
114X0219DanfossOP-UCGC007FRA04G (FR7,5GXT2) CONDENS. UN940.00
114X0224DanfossOP-UCGC085FRA00G (FR8,5GXN0) CONDENS. UN548.00
114X0225DanfossOP-UCGC008FRA01G (FR8,5GXT2) CONDENS. UN627.00
114X0227DanfossOP-UCGC008FRA04G (FR8,5GXT2) CONDENS. UN987.00
114X0336DanfossOP-UCGC011FRA00G (FR11GXN0) CONDENS. UNI501.00
114X0337DanfossOP-UCGC011FRA01G (FR11GXT2) CONDENS. UNI659.00
114X0339DanfossOP-UCGC011FRA04G (FR11GXT2) CONDENS. UNI1086.00
114X1217DanfossOP-LCHC006FRA01G645.00
114X1219DanfossOP-LCHC006FRA04G1086.00
114X2316DanfossOP-MCHC006FRA00G706.00
114X2317DanfossOP-MCHC006FRA01G706.00
114X2319DanfossOP-MCHC006FRA04G1234.00
114X1304DanfossOP-LCHC008NLA00G662.00
114X1329DanfossOP-LCHC007NLA01G774.00
114X2425DanfossOP-MCHC007NFA01G774.00
114E2627DanfossOP-SC15MFXT22331.00
114E2640DanfossOP-NL08CLXT2919.00
114G3726DanfossSC12GXT2  CONDENS. UNIT925.00
114G3942DanfossSC12GXT2  CONDENS. UNIT1001.00
114G4727DanfossSC15GXT2  CONDENS. UNIT963.00
114G5728DanfossSC18GXT2  CONDENS. UNIT1034.00
114G5730DanfossSC21GXT2  CONDENS. UNIT1167.00
114G6380DanfossSC12/12GXT2  CONDENS. UNIT2113.00
114G7382DanfossSC18/18GXT2  CONDENS. UNIT2414.00
114G7383DanfossSC21/21GXT2  CONDENS. UNIT2601.00
114G7783DanfossSC21/21GXT2  CONDENS. UNIT2568.00
114H3730DanfossSC10CLXT2 CONDENS. UNIT919.00
114H4731DanfossSC12CLXT2 CONDENS. UNIT961.00
114H5732DanfossSC15CLXT2 CONDENS. UNIT1015.00
114H5733DanfossSC18CLXT2 CONDENS. UNIT1153.00
114H5734DanfossSC21CLXT2 CONDENS. UNIT1188.00
114H5743DanfossSC10DLXT2 CONDENS. UNIT1010.00
114H5744DanfossSC12DLXT2 CONDENS. UNIT1021.00
114H6745DanfossSC15DLXT2 CONDENS. UNIT1244.00
114H7738DanfossSC18/18CLXT2 CONDENS. UNIT2178.00
114H7749DanfossSC15/15DLXT2 CONDENS. UNIT1960.00
114X0223DanfossOP-MCGC010SCA04G922.00
114X0340DanfossOP-UCGC012SCA00G (SC12GXN0) CONDENS. UNI713.00
114X0341DanfossOP-UCGC012SCA01G (SC12GXT2) CONDENS. UNI721.00
114X0343DanfossOP-UCGC012SCA04G SC12GXT2) CONDENS. UNIT1238.00
114X0403DanfossOP-MCHC010SCA00G732.00
114X0404DanfossOP-MCHC010SCA01G732.00
114X0407DanfossOP-MCHC013SCA01G931.00
114X0449DanfossOP-UCGC015SCA01G (SC15GXT2) CONDENS. UNI776.00
114X0451DanfossOP-UCGC015SCA04G (SC15GXT2) CONDENS. UNI1284.00
114X0556DanfossOP-UCGC018SCA00G (SC18GXN0) CONDENS. UNI742.00
114X0557DanfossOP-UCGC018SCA01G (SC18GXT2) CONDENS. UNI924.00
114X0559DanfossOP-UCGC018SCA04G (SC18GXT2) CONDENS. UNI1397.00
114X0564DanfossOP-UCGC021SCA00G (SC21GXN0) CONDENS. UNI787.00
114X0565DanfossOP-UCGC021SCA01G (SC21GXT2) CONDENS. UNI946.00
114X0567DanfossOP-UCGC021SCA04G (SC21GXT2) CONDENS. UNI1516.00
114X0702DanfossOP-MCHC018SCA01G1194.00
114X1302DanfossOP-LCHC008NLA04G1242.00
114X1441DanfossOP-LCHC012SCA01G861.00
114X1443DanfossOP-LCHC012SCA04G861.00
114X1548DanfossOP-LCHC015SCA00G763.00
114X1549DanfossOP-LCHC015SCA01G955.00
114X1551DanfossOP-LCHC015SCA04G1552.00
114X1557DanfossOP-LCHC018SCA01G1122.00
114X1559DanfossOP-LCHC018SCA04G1782.00
114X1573DanfossOP-LCQC014MPA01G1081.00
114X2541DanfossOP-MCHC012SCA01G706.00
114X2649DanfossOP-MCHC015SCA01G1063.00
114X2651DanfossOP-MCHC015SCA04G1564.00
114X0773DanfossOP-UCGC026GSA01G (GS26MFXT2) CONDENS. UN1565.00
114X0781DanfossOP-UCGC034GSA01G (GS34MFXT2) CONDENS. UN1579.00
114X1673DanfossOP-LCHC026GSA01G1521.00
114X1781DanfossOP-LCHC034GSA01G1643.00
114X2765DanfossOP-MCHC021GSA01G1514.00
114X2881DanfossOP-MCHC034GSA01G1692.00
114F1629DanfossOP-MCNC020NXA09G947.00
114F0201DanfossOP-LCNC004NYA11G917.00
114F0206DanfossOP-LCNC006NYA10G585.00
114F0209DanfossOP-NL004CNKN3641.00
114X4101DanfossOP-MPHM007NFP00G CONDENS. UNIT2663.00
114X3109DanfossOP-LPHM018SCP00G CONDENS. UNIT3007.00
114X4102DanfossOP-MPHM010SCP00G3005.00
114X4104DanfossOP-MPHM012SCP00G3062.00
114X4105DanfossOP-MPHM015SCP00G3151.00
114X4109DanfossOP-MPHM018SCP00G3196.00
114X7079DanfossOP-MSHM015SCW05G2522.00
114X7081DanfossOP-LSHM015SCW05G2499.00
114X7082DanfossOP-LSHM018SCW05G2627.00
114X7099DanfossOP-MSGM012SCW05G2470.00
114X7102DanfossOP-MSGM021SCW05G2525.00
114X7131DanfossOP-MSGM018SCW09G3634.00
114X7132DanfossOP-MSGM021SCW09G3381.00
114X7207DanfossOP-MSGM012SCW09G3365.00
114X7208DanfossOP-MSGM015SCW09G3353.00
114X3216DanfossOP-LPQM026AJP00G3358.00
114X3252DanfossOP-LPQM074FHP00G4559.00
114X3253DanfossOP-LPQM074FHP00E4309.00
114X4200DanfossOP-MPYM024AJP00G3561.00
114X4212DanfossOP-MPYM026AJP00G3608.00
114X4213DanfossOP-MPYM026AJP00E3608.00
114X4220DanfossOP-MPGM033AJP00G3721.00
114X4226DanfossOP-MPYM034AJP00G4243.00
114X4227DanfossOP-MPYM034AJP00E4259.00
114X4230DanfossOP-MPYM018AJP00G3619.00
114X7083DanfossOP-MSYM026AJW05G3118.00
114X7084DanfossOP-MSYM034AJW05G3118.00
114X7085DanfossOP-LSQM026AJW05G2968.00
114X7086DanfossOP-LSQM034AJW05G3211.00
114X7093DanfossOP-MSYM026AJW05E3285.00
114X7094DanfossOP-MSYM034AJW05E3285.00
114X7095DanfossOP-LSQM074FHW05G3575.00
114X7096DanfossOP-LSQM074FHW05E3575.00
114X7097DanfossOP-MSYM024AJW05G2921.00
114X7103DanfossOP-MSGM026AJW05G2606.00
114X7104DanfossOP-MSGM033AJW05G2618.00
114X7111DanfossOP-MSYM018AJW05G3007.00
114X7136DanfossOP-MSYM018AJW09G3476.00
114X7179DanfossOP-LSQM026AJW09G3463.00
114X7180DanfossOP-LSQM034AJW09G3704.00
114X7185DanfossOP-LSQM074FHW09G4207.00
114X7186DanfossOP-LSQM074FHW09E4207.00
114X7190DanfossOP-MSYM026AJW09G3607.00
114X7191DanfossOP-MSYM034AJW09G3731.00
114X7192DanfossOP-MSYM026AJW09E3607.00
114X7193DanfossOP-MSYM034AJW09E3731.00
114X7194DanfossOP-MSYM024AJW09G3464.00
114X7209DanfossOP-MSGM026AJW09G3415.00
114X7210DanfossOP-MSGM033AJW09G3464.00
114X3108DanfossOP-LPHC018SCP00G CONDENS. UNIT2726.00
114X4119DanfossOP-MPYM008MYP00G3437.00
114X4120DanfossOP-MPYM009MYP00G3358.00
114X3118DanfossOP-LPQM017MPP00G3358.00
114X4121DanfossOP-MPYM012MPP00G3437.00
114X4122DanfossOP-MPYM014MPP00G3358.00
114X7106DanfossOP-LSQM014MPW05G3358.00
114X7107DanfossOP-LSQM018MPW05G3007.00
114X7109DanfossOP-MSYM012MPW05G3007.00
114X7110DanfossOP-MSYM014MPW05G3007.00
114X7129DanfossOP-LSQM014MPW09G3090.00
114X7130DanfossOP-LSQM018MPW09G3194.00
114X7133DanfossOP-MSYM009MYW09G3476.00
114X7134DanfossOP-MSYM012MPW09G2995.00
114X7135DanfossOP-MSYM014MPW09G3476.00
114X7108DanfossOP-MSYM009MYW05G2946.00
114X4237DanfossOP-MPTM022DSP00G3619.00
114X7286DanfossOP-MSTM008DYW09G3388.00
114X5016DanfossOP-MCZC060MTA02E CONDENS. UNIT2899.00
114X5028DanfossOP-MCZC060MTA02G CONDENS. UNIT3005.00
114X5064DanfossOP-MGZD054MTA02E CONDENS. UNIT2820.00
114X5066DanfossOP-MGZD068MTA02E CONDENS. UNIT3891.00
114X5721DanfossOP-MCRN030MTA02E1835.00
114X5722DanfossOP-MCRN030MTA02G1866.00
114X5724DanfossOP-MCRN038MTA02E2242.00
114X5726DanfossOP-MCRN048MTA02E2749.00
114X5729DanfossOP-MCRN054MTA02E2820.00
114X5732DanfossOP-MCRN060MTA02E2899.00
114X5734DanfossOP-MCRN060MTA02G3005.00
114X5735DanfossOP-MCRN068MTA02E3891.00
114X5758DanfossOP-LCQN048NTA02E2225.00
114X5759DanfossOP-LCQN048NTA02G2382.00
114X5761DanfossOP-LCQN068NTA02E2850.00
114X5020DanfossOP-MCZC108MTA02E CONDENS. UNIT4267.00
114X5022DanfossOP-MCZC136MTA02E CONDENS. UNIT5045.00
114X5740DanfossOP-MCRN108MTA02E4267.00
114X5747DanfossOP-MCRN136MTA02E5045.00
114X5764DanfossOP-LCQN096NTA02E3069.00
114X5766DanfossOP-LGQN096NTA02E3069.00
114X5768DanfossOP-LCQN108NTA02E4267.00
114X5772DanfossOP-LCQN136NTA02E3809.00
114X5023DanfossOP-MCZC171MTA02E CONDENS. UNIT6567.00
114X5072DanfossOP-MGZD171MTA02E CONDENS. UNIT7196.00
114X5120DanfossOP-MGZD271MTA02E CONDENS. UNIT7887.00
114X5750DanfossOP-MGRN171MTA02E6567.00
114X5753DanfossOP-MGRN215MTA02E10386.00
114X5754DanfossOP-MGRN242MTA02E10265.00
114X7200DanfossOP-MSXM057MLW09E4307.00
114X7087DanfossOP-LSQM048NTW05G3454.00
114X7088DanfossOP-LSQM048NTW05E3454.00
114X7089DanfossOP-LSQM068NTW05G3632.00
114X7090DanfossOP-LSQM068NTW05E3632.00
114X7181DanfossOP-LSQM048NTW09G3948.00
114X7182DanfossOP-LSQM048NTW09E3948.00
114X7183DanfossOP-LSQM068NTW09G4126.00
114X7184DanfossOP-LSQM068NTW09E4126.00
114X7201DanfossOP-MSXM068MLW09G5529.00
114X3225DanfossOP-LPQM048NTP00G CONDENS. UNIT4294.00
114X3233DanfossOP-LPQM048NTP00E CONDENS. UNIT4065.00
114X3241DanfossOP-LPQM068NTP00G CONDENS. UNIT4823.00
114X3249DanfossOP-LPQM068NTP00E CONDENS. UNIT4557.00
114X3357DanfossOP-LPQM096NTP00 CONDENS. UNIT5538.00
114X3365DanfossOP-LPQM136NTP00E CONDENS. UNIT5991.00
114X7061DanfossOP-MSXM034MLW05G3560.00
114X7062DanfossOP-MSXM034MLW05E3560.00
114X7063DanfossOP-MSXM046MLW05G3807.00
114X7064DanfossOP-MSXM046MLW05E3807.00
114X7065DanfossOP-MSXM057MLW05G3852.00
114X7066DanfossOP-MSXM057MLW05E3816.00
114X7195DanfossOP-MSXM034MLW09G4053.00
114X7196DanfossOP-MSXM034MLW09E4053.00
114X7197DanfossOP-MSXM046MLW09G4300.00
114X7198DanfossOP-MSXM046MLW09E4300.00
114X7199DanfossOP-MSXM057MLW09G4343.00
114X7211DanfossOP-MSXM044MLW09G4125.00
114X7212DanfossOP-MSXM044MLW09E4125.00
114X4261DanfossOP-MPXM034MLP00G4316.00
114X4264DanfossOP-MPXM034MLP00E4137.00
114X4281DanfossOP-MPXM046MLP00G4761.00
114X4284DanfossOP-MPXM046MLP00E4574.00
114X4290DanfossOP-MPXM057MLP00G5444.00
114X4293DanfossOP-MPXM057MLP00E5264.00
114X4302DanfossOP-MPPM028VVLP01E9560.00
114X4316DanfossOP-MPPM035VVLP01E10028.00
114X4334DanfossOP-MPPM044VVLP01E11687.00
114X7067DanfossOP-MSXM068MLW05G5035.00
114X7068DanfossOP-MSXM068MLW05E4796.00
114X7069DanfossOP-MSXM080MLW05G5228.00
114X7070DanfossOP-MSXM080MLW05E4978.00
114X7071DanfossOP-MSXM099MLW05E5536.00
114X7072DanfossOP-MSXM108MLW05E6095.00
114X7202DanfossOP-MSXM068MLW09E5289.00
114X7203DanfossOP-MSXM080MLW09G5719.00
114X7204DanfossOP-MSXM080MLW09E5470.00
114X7205DanfossOP-MSXM099MLW09E6029.00
114X7206DanfossOP-MSXM108MLW09E6589.00
114X7075DanfossOP-LSQM098LLW05E5907.00
114X7091DanfossOP-LSQM067LLW05E5308.00
114X7092DanfossOP-LSQM084LLW05E5385.00
114X7187DanfossOP-LSQM067LLW09E5687.00
114X7188DanfossOP-LSQM084LLW09E5882.00
114X7189DanfossOP-LSQM098LLW09E6405.00
114X4308DanfossOP-MPXM068MLP00G6369.00
114X4311DanfossOP-MPXM068MLP00E5780.00
114X4321DanfossOP-MPXM080MLP00G6772.00
114X4324DanfossOP-MPXM080MLP00E6594.00
114X4344DanfossOP-MPXM108MLP00E7627.00
114X4414DanfossOP-MPXM125MLP00E10386.00
114X4434DanfossOP-MPXM162MLP00E11896.00
114X3371DanfossOP-LPOM067LLP02E6610.00
114X3372DanfossOP-LPOM084LLP02E6609.00
114X3373DanfossOP-LPOM098LLP02E7252.00
114X3476DanfossOP-LPQM215LLP00E CONDENS. UNIT10861.00
114X3482DanfossOP-LPQM271LLP00E CONDENS. UNIT11395.00
114X3485DanfossOP-LPOM120LLP02E10318.00
114X3486DanfossOP-LPOM168LLP02E10764.00
114X3232DanfossOP-LPHC048NTP00E CONDENS. UNIT3620.00
118U3296DanfossCAPACITOR 1,8 μF OP PLUS8.00
118U3297Danfoss25PACITOR 3,5 μF OP PLUS10.00
118U3298DanfossCAPACITOR 6 μF OP PLUS17.00
118U3465DanfossOPTYMA PLUS CONTROLLER 084B8135564.00
118U3474DanfossLIQUID RECEIVER 1,3L119.00
118U3475DanfossLIQUID RECEIVER 3,4L192.00
118U3476DanfossLIQUID RECEIVER 6,2L OP PLUS253.00
118U3477DanfossFAN MOTOR 25W OP PLUS86.00
118U3478DanfossFAN MOTOR 75W OP PLUS126.00
118U3479DanfossFAN MOTOR 130W OP PLUS198.00
118U3480DanfossFAN BLADE 14″ OP PLUS21.00
118U3481DanfossFAN BLADE 18″ OP PLUS29.00
118U3484DanfossFAN GRILL HOUSING 2 OP PLUS41.00
118U3492DanfossCONDENSER COIL MCHX A7268.00
118U3493DanfossSPARE PART, SINGLE PAK H2 MCHX 100.0639.00
118U3494DanfossCONDENSER COIL MCHX G7732.00
118U3720DanfossLOW PR SWITCH ACB-2UA418W90.00
118U3721DanfossAKS LP PR TRANSMITTER220.00
118U3823DanfossFAN MOTOR 68W OP PLUS329.00
118U3829DanfossFAN ASSEMBLIES, EBM, ERP2015643.00
118U3845DanfossCONT, ABB-A9-30-01-80+CA5-1183.00
118U3846DanfossCONT, ABB-A12-30-01-80+CA5-11104.00
118U3847DanfossCONT, ABB-A16-30-01-80+CA5-11138.00
118U3848DanfossCONT, ABB-A26-30-01-80+CA5-11188.00
118U3849DanfossCONT, ABB-A30-30-01-80+CA5-11270.00
118U3850DanfossCONT, ABB-A50-30-00-80+CA5-01+CA5-11336.00
118U3851DanfossMPCB, ABB-MS116-10+HK1-12176.00
118U3852DanfossMPCB, ABB-MS116-16+HK1-12176.00
118U3853DanfossMPCB, ABB-MS116-6.3+HK1-12150.00
118U3854DanfossMPCB, ABB-MS132-20+HK1-12251.00
118U3855DanfossMPCB, ABB-MS132-25+HK1-12287.00
118U3856DanfossMPCB, ABB-MS132-32+HK1-12345.00
118U3857DanfossMPCB, ABB-MS450-40+HKS4-21481.00
118U3858DanfossHANDLE, ABB-OHB2AJM,MSMN,OXS5X13179.00
118U3882DanfossKIT SPPR, GIC-SM500-MG73BF186.00
118U5147DanfossSPARE PART, SHEET METAL FAN B2423.00
118U5157DanfossSPARE PART, SERVICE PANEL B2 – W09514.00
118U5170DanfossSPARE PART, FUSIBLE PLUG 1/4″ NPT29.00
118U5197DanfossCAJ9510Z _ F1 KIT Capacitor and relay314.00
118U5217DanfossSpare part, 9513 B1, H1, A7 MCHX1050.00
118U5218DanfossSpare part, 9513 B2,H2, D7 MCHX1050.00
118U5219DanfossSpare part, 9513 B3,H3, G7 MCHX732.00
118U5220DanfossSpare part, 9513 H4, J7 MCHX992.00
118U0004DanfossLIQUID RECEIVER 4,2L OP PLUS153.00
118U0005DanfossLIQUID RECEIVER 7L OP PLUS239.00
118U0009DanfossFAN BLADE 16″ OP PLUS62.00
118U0011DanfossFAN GRILL HOUSING 2 OP PLUS147.00
118U0013DanfossHANDLING HANDLE OP PLUS2.00
118U0014DanfossCAPACITOR 3,5 μF OP PLUS30.00
118U0015DanfossCAPACITOR 6 μF OP PLUS11.00
118U0016DanfossFAN MOTOR 25W OP PLUS202.00
118U0017DanfossFAN BLADE 14″ OP PLUS38.00
118U0018DanfossFAN GRILL HOUSING 1 OP PLUS143.00
118U0024DanfossLIQUID RECEIVER 4,6L OP PLUS153.00
118U0025DanfossLIQUID RECEIVER 7,6L OP PLUS239.00
118U0307DanfossMPCB EATON-PKZM0-10+NHI-11-PKZ1156.00
118U0308DanfossMPCB EATON-PKZM0-16+NHI-11-PKZ1160.00
118U0309DanfossMPCB EATON-PKZM0-6.3+NHI-11-PKZ1168.00
118U0311DanfossDOOR HANDLE EATON-PKZ0-X(R)H88.00
118U0312DanfossMPCB EATON-PKZM0-32+NHI-11-PKZ1256.00
118U8056DanfossCONDENSER COIL C6473.00
118U8057DanfossCONDENSER COIL D6853.00
118U8058DanfossCONDENSER COIL F61504.00
118U8059DanfossCONDENSER COIL G62491.00
8174044DanfossCONDENSER COIL L42617.00
8174045DanfossCONDENSER COIL M32543.00
8176018DanfossFAN ASSEMBLIES FA250 230/1/50-60282.00
8176043DanfossFAN ASSEMBLIES FA300 230/1/50-60405.00
8176044DanfossFAN ASSEMBLIES FA300 400/3/50-60405.00
8176045DanfossFAN ASSEMBLIES FA350 230/1/50-60452.00
8176046DanfossFAN ASSEMBLIES FA350 400/3/50-60419.00
8176047DanfossFAN ASSEMBLIES FA400 230/1/50-60564.00
8176048DanfossFAN ASSEMBLIES FA400 400/3/50-60550.00
8176069DanfossFAN ASSEMBLIES FA450 400/3/50-61733.00
8176070DanfossFAN ASSEMBLIES FA450 230/1/50-60742.00
118U8007DanfossCONDENSER COIL H41429.00
118U8010DanfossCONDENSER COIL L42200.00
118U8023DanfossAN ASSEMBLIES FA300 230/1/50-60814.00
118U0027DanfossCONDENSER COIL BG082.00
118U0028DanfossCONDENSER COIL BG182.00
118U0029DanfossCONDENSER COIL BG2115.00
118U0030DanfossCONDENSER COIL BG3160.00
118U0031DanfossCONDENSER COIL BG4/5193.00
118U0032DanfossFAN MOTOR  5 WATT83.00
118U0033DanfossFAN MOTOR  11 WATT107.00
118U0034DanfossFAN MOTOR 16 WATT117.00
118U0035DanfossFAN MOTOR 18 WATT139.00
118U0036DanfossFAN BLADES  OE17032.00
118U0037DanfossFAN BLADES  OE20032.00
118U0038DanfossFAN BLADES  OE23034.00
118U0039DanfossFAN BLADES  OE25434.00
118U0040DanfossFAN BLADES  OE30034.00
118U0041DanfossFAN COWL  BG118.00
118U0042DanfossFAN COWL  BG219.00
118U0043DanfossFAN COWL  BG321.00
118U0045DanfossL-VALVE 6/6 (118U0480)44.00
118U0046DanfossS-VALVE 10/10 (118U0484)45.00
118U0047DanfossS-VALVE 10/10 (118U0487)52.00
118U0048DanfossFAN BRACKET TWIN (118U1673)41.00
118U0049DanfossCONNECTING BOX (118U4524)32.00
118U0050DanfossCRANKCASE HEATER  35W167.00
118U0051DanfossCRANKCASE HEATER  55W167.00
118U0523DanfossLIQUID RECEIVER 1100 CCM (TUEV)85.00
118U4620DanfossCONDENSING UNIT HOUSING1227.00
118U4621DanfossCONDENSING UNIT HOUSING1240.00